Logo Towarzystwa Muzycznego
- w części lewej zawiera napis Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika. W części prawej zawiera pole, które ma zarys kwadratu przedzielonego falistą (jak klapa fortepianu) linią od lewego dolnego do prawego górnego rogu. Ponad tą linią widoczny jest fragment fortepianowej klawiatury złożonej z białych i czarnych klawiszy. Poniżej tej linii jest czarne tło, na tle którego widoczny jest biały kwiat w kształcie dzwoneczka symbolizujący przenikanie piękna muzyki do świata ciemności.>Biblioteka Utworów Chóralnych przygotowana przez Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika

Wprowadzenie
Przejście do wyszukiwarki utworów
Przeglądanie katalogów według kategorii utworów
Noty biograficzne
Partnerzy
Stopka

Biblioteka Utworów Chóralnych przygotowana przez Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika

Wprowadzenie

Witamy w Bibliotece Utworów Chóralnych, powstałej w roku 2012, która rozwija się dzięki dofinansowaniu sponsorów: Fundacji Kronenberga przy City Handlowy, Miasta Stołecznego Warszawy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obecnie biblioteka liczy 1247 utworów.
Obok powszechnie spotykanego w podobnych bazach formatu PDF, utwory prezentujemy także w formacie txt (zapis brajlowski), mp3, a przygotowywane od roku 2015 - również jako zapis w edytorze nutowym Sibelius oraz w specjalnym edytorze nutowym dla osób niewidomych BME (z rozszerzeniem bmml).
Formaty txt i bmml zapewniają dostęp do partytur osobom niewidomym, co stanowi element innowacyjny, niespotykany w tego rodzaju bazach utworów muzycznych. Zapis taki jest dokonywany zgodnie z zasadami Międzynarodowej Brajlowskiej Notacji Muzycznej. Warto zaznaczyć, że interwały w partiach sopranu i altu należy czytać w dół, natomiast w partiach tenoru i basu - w górę.
W formacie mp3 demonstrujemy nagrania utworów w wykonaniu grup wokalnych składających się głównie z osób niewidomych, a mianowicie chóru Cantores Martinenses senza Battuta (CMsB) Kliknij na ten link, aby przeczytać informację o wymienionym chórze.
lub jego kontynuatora - Zespołu Kameralnego SIGNUM.
Poniższy link prowadzi do strony z informacją o Zespole Kameralnym SIGNUM: SIGNUM. Jeśli wykonawcą danego utworu jest inny zespół niż dwa wyżej wymienione, zostało to zaznaczone w formie osobnej notki.
Oprócz pieśni pochodzących z płyt i kaset utrwalonych przez wymienione zespoły zamieściliśmy wiele nagrań zarejestrowanych podczas koncertów za pomocą nieprofesjonalnego sprzętu i niekiedy w trudnych warunkach akustycznych, dlatego ich jakość nie zawsze jest dobra. Nagrania te mają jednak wartość archiwalną. Mają też głównie na celu demonstrację utworu, co pomaga dyrygentom chórów w wyborze repertuaru.
W przypadku braku jakichkolwiek nagrań została wygenerowana w programie Sibelius lub BME wersja dźwiękowa mp3.
Poza uznanymi kompozytorami w skali światowej (jak J.S. Bach, W.A. Mozart czy St. Moniuszko) nasza baza uwzględnia mało dotąd znanych kompozytorów, takich jak Stanisław Głowacki (wieloletni kierownik zespołu Cantores Martinenses senza Battuta), Józef Furmanik czy Stanisław Jędrychowski. Chcielibyśmy w ten sposób przyczynić się do tego, aby ich kompozycje znalazły należne miejsce w literaturze muzycznej i zyskały popularność.
W miarę upływu czasu w naszej Bibliotece będzie pojawiało się coraz więcej utworów w zapisie brajlowskim o rozszerzeniu bmml (ang. Braille Music Markup Language). Pliku o takim formacie nie można otworzyć za pomocą przeglądarki. Można go natomiast pobrać z naszej Biblioteki, a użytkownicy czytników ekranu JAWS lub NVDA mogą go odczytać przy użyciu aplikacji Braille Music Reader (BMR) lub programu Braille Music Editor (BME). Pierwsza z wymienionych aplikacji jest darmowa i znajduje się na witrynie o adresie: music4vip.eu. Za pomocą aplikacji - Braille Music Editor - osoba znająca Międzynarodową Brajlowską Notację Muzyczną może edytować pobrane nuty lub zapisać dowolny utwór w formacie bmml. Plik taki można wyeksportować do formatu xml, który jest otwierany przez wiele powszechnie stosowanych edytorów muzycznych (Finale, Sibelius i in.). Działającą przez dwa miesiące darmową wersję aplikacji BME można pobrać z witryny: Veia.it Uwaga! Może się zdarzyć, że formaty pdf i sib niektórych plików nie będą dostępne. Będzie to wynikało z prawa autorskiego.
Do Biblioteki przybyły ostatnio nowe kategorie: utwory trzygłosowe (na głosy mieszane), utwory na głosy równe oraz kanony. Były one oczekiwane przez chóry, które nie mogą skompletować układu czterogłosowego.
Ponieważ nasza biblioteka spotyka się z zainteresowaniem odbiorców, będziemy w miarę możliwości nadal ją wzbogacać. Zachęcamy do przesyłania uwag na adres poczty elektronicznej: towmuz@idn.org.pl lub towmuz@outlook.com.pl Osoby niewidome, które chciałyby się zaopatrzyć w nuty brajlowskie, mogą zamówić ich wydrukowanie w naszym Towarzystwie.
Chcielibyśmy, aby przygotowana przez nas baza nut chóralnych stała się dla wielu z Państwa inspiracją do podejmowania bądź kontynuowania aktywności w tej pięknej dziedzinie, jaką stanowi śpiew zespołowy.

Helena Jakubowska - kierownik Biblioteki

Wyszukiwanie utworów w całej Bibliotece

Aby przejść do wyszukiwarki, kliknij na link Wyszukiwarka utworów

Przeglądanie katalogów według kategorii utworówKategorie utworów

Noty biograficzne

Lista not biograficznych kompozytorów jest dostępna pod tym linkiem noty biograficzne

Partnerzy

W roku 2020 dofinansowanie na rozwój niniejszej Biblioteki
przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aktualizacja 17 grudnia 2021 r.

[powrót do wyszukiwarki utworów]>

[powrót do przedlądania katalogów wg kategorii utworów]


[Powrót do wydawnictw Towarzystwa]

[Powrót do strony głównej Towarzystwa]

stat4u