English Polski
rozpoznawanie mowy dla każdego!
Dziękuję IDN za hosting projektu Speeco
Pobierz

Instalacja programu musi przebiegać w określonej kolejności, w przeciwnym razie program może po prostu nie zadziałać:

1. Upewnij się, że masz zainstalowany pakiet .NET Framework 2.0 (Panel Sterowania -> Dodaj lub usuń programy -> pozycja Microsoft .NET Framework 2.0). Jeśli nie posiadasz tego pakietu skorzystaj z poniższego odnośnika i zainstaluj go na swoim komputerze. Instalacja tego pakietu wymagana jest tylko raz. Gdy ukażą się nowe wersje Speeco nie będziesz musiał ponownie pobierać i instalować .NET Framework 2.0.

2. Jeśli wcześniej nie instalowałeś(aś) oprogramowania do rozpoznawania mowy korzystającego z Microsoft SAPI 5.1 pobierz ten pakiet i zainstaluj go na swoim komputerze. Jak wyżej, instalacja przebiega tylko raz.

3. Pobierz i zainstaluj Speeco.

Po zainstalowaniu Speeco jego ikonka powinna ukazać się na pulpicie! Powodzenia!

Kliknij na jeden z poniższych odnośników żeby rozpocząć pobieranie:

Pierwsze uruchomienie programu

Po uruchomieniu programu należy wybrać język programu. Wybór języka dotyczy tylko graficznych elementów takich jak przyciski czy powiadomienia oraz pomocy wyświetlanej w programie. Polecenia nadal wydaje się używając języka angielskiego!

Aby wyświetlić główne okno programu wyszukaj na pasku zadań (obok zegara systemowego) ikonkę Speeco. Kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i wybierz Panel sterowania.

Główne okno programu składa się z części, w której wyświatlana jest na bieżąco pomoc oraz szeregu przycisków i innych kontrolek, których opis znajdziesz w samym programie.


Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić po uruchomieniu Speeco jest skonfigurowanie mikrofonu. W tym celu wybierz Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Rozrywka -> Regulacja głośności. W oknie Regulacji głośności wybierz Opcje -> Właściwości -> Nagrywanie i zaznacz pole Mic. Następnie kliknij Ok i upewnij się, że Mic (mikrofon) jest zaznaczony i nie jest wyciszony (tj. Głośność nie jest ustawiona na minimum).


Po wykonaniu tych czynności przejdź do głównego okna Speeco i wybierz Właściwości mowy -> Konfiguruj mikrofon. Postępuj zgodnie z instrukcjami*. Po skonfigurowaniu mikrofonu Speeco powinien prawidłowo reagować na wydawane polecenia.

* Część z okien konfiguracyjnych we Właściwościach mowy zawiera treści w języku angielskim i nie jest tu istotna wersja językowa używanego systemu Windows XP. Microsoft SAPI 5.1 wykorzystuje język angielski i najwyraźniej w procesie tworzenia tego pakietu przetłumaczenie treści angielskiej na inne języki uznano za zbędne. W sekcji FAQ znajdują się instrukcje konfigurowania mikrofonu, przeprowadzania sesji treningowych oraz doboru ustawień związanych z profilem rozpoznawania mowy.