Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 7 (045)    8 czerwca 2002 r.  

Karta parkingowa - koniec męki?

Na liście pl.soc.inwalidzi ukazała się bardzo ważna informacja, podpisana przez Tomka-Tw. której treść przytaczamy. Otóż pisze on, iż starostwa powiatowe w całej Polsce dostały nowy "tajny" okólnik wydany przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dotyczący interpretacji przepisów przy wydawaniu karty parkingowej. Tajny, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą, bowiem jak zwykle papiery docierają do urzędów w ślimaczym tempie. - Byłem dzisiaj w dwóch PCPRach - miejskim i powiatowym - i mam informacje z "pierwszej ręki" - pisze autor tej informacji. Teraz procedura starania się o kartę wygląda następująco: 1. Nie staje się przed komisją orzekającą, ale przynosi się do siedziby komisji orzekającej przy PCPR stare orzeczenie KIZ lub nowe z PCPR (ale bez słynnego punktu "spełnia przesłanki..." itd). Jeśli posiada się nowe orzeczenie z komisji z PCPR i niepełnosprawność ruchowa jest widoczna "czarno na białym" na papierze - to wypełnia się wniosek na miejscu, a następnie urzędnik przystawia pieczątkę. Jeżeli jest to stare orzeczenie KIZ (I lub II grupa), z którego nie wynika "czarno na białym" niepełnosprawność ruchowa ubiegającego się o kartę parkingową - należy przynieść orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz inne papiery potwierdzające niesprawność ruchową, chodzi bowiem przede wszystkim o to aby ją udowodnić. W przypadkach nie budzących wątpliwości wypełnia się wniosek na miejscu, urzędnik przystawia na nim pieczątką. 2. Z wypełnionym "Wnioskiem w sprawie wydania opinii", zdjęciem i 25 złotymi należy udać się do Wydziału Komunikacji, który wyda kartę parkingową. Gdyby były jakieś problemy - należy powołać się na pismo od pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych w sprawie karty parkingowej.
Kurier IdN1 w najbliższych dniach sprawdzi jak to w rzeczywistości wygląda w Warszawie!

IntranetON już działa

W dniu 20 maja br. w siedzibie Instytutu Maszyn Matematycznych Polskiej Akademii Nauk odbyła się pierwsza prezentacja uniwersalnego telesystemu IntranetON i zarazem odbiór wyników zadania 7.1 realizowanego w ramach grantu KBN przez IMM pt. "Założenia projektowe, projekt -implementacja systemu" wykonywanego wspólnie i na rzecz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. System ma na celu usprawnienie pracy Fundacji i podobnych jej organizacji oraz instytucji działających przede wszystkim w środowisku osób niepełnosprawnych. Umożliwia tworzenie - głównie na podstawie ankiet - interaktywnej bazy ON, prowadzenie Telebiura, Teleszkoleń i Telepracy. W lipcu zostaną ostatecznie zakończone prace nad IntranetON-em i wówczas na serwerze IdN będzie można zapoznać się z jego wersją demonstracyjną.

Będą ulgi

Protesty osób niepełnosprawnych, ich rodzin, studentów, młodzieży i uczniów odniosły skutek: w maju Sejm rozszerzył prawo do ulgowych przejazdów na przejazdy koleją i autobusami. Od lipca dzieci młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekunowie na trasach do szkoły, poradni, na turnusy rehabilitacyjne i z powrotem będą mieli 78 proc zniżki na wszystkie typy pociągów i autobusów. Osoby niewidome będą miały 37 proc zniżki, zaś ich opiekunowie - 95 proc. zniżki. Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji przyznano 49 proc. ulgi na pociągi osobowe i zwykłe autobusy oraz 17 proc. na pociągi pospieszne i ekspresowe oraz autobusy pospieszne i przyspieszone. Ich opiekunowie otrzymają 95 proc. zniżki na wszelkie typy pociągów i autobusów. Dzieciom i młodzieży uczącej się do 24 roku życia będzie przysługiwać 37 proc. ulga na pociągi osobowe, pospieszne oraz 49 proc. ulgi na pociągi osobowe i pospieszne oraz autobusy zwykłe i przyspieszone, ale tylko w przypadku miesięcznych biletów imiennych. Ulgi kolejowe przysługują tylko na przejazdy w II klasieProtesty osób niepełnosprawnych, ich rodzin, studentów, młodzieży i uczniów odniosły skutek: w maju Sejm rozszerzył prawo do ulgowych przejazdów na przejazdy koleją i autobusami. Od lipca dzieci młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekunowie na trasach do szkoły, poradni, na turnusy rehabilitacyjne i z powrotem będą mieli 78 proc zniżki na wszystkie typy pociągów i autobusów. Osoby niewidome będą miały 37 proc zniżki, zaś ich opiekunowie - 95 proc. zniżki. Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji przyznano 49 proc. ulgi na pociągi osobowe i zwykłe autobusy oraz 17 proc. na pociągi pospieszne i ekspresowe oraz autobusy pospieszne i przyspieszone. Ich opiekunowie otrzymają 95 proc. zniżki na wszelkie typy pociągów i autobusów. Dzieciom i młodzieży uczącej się do 24 roku życia będzie przysługiwać 37 proc. ulga na pociągi osobowe, pospieszne oraz 49 proc. ulgi na pociągi osobowe i pospieszne oraz autobusy zwykłe i przyspieszone, ale tylko w przypadku miesięcznych biletów imiennych. Ulgi kolejowe przysługują tylko na przejazdy w II klasie.

A jednak drożej!

Śląska Kasa Chorych, która od początku twierdziła, że po zmianach na listach refundacyjnych leki nie staniały - jak dowodzi minister zdrowia - ale zdrożały, potwierdziła swoje analizy. Poprzednie badania przeprowadziła w aptekach 20-tysięcznego miasta Pyskowice. Wykazały one, że za leki płacimy o 8 proc. więcej, zaś Kasy Chorych oszczędziły na lekach nie 20 ale 10 proc wydatków na refundację leków. Po zarzutach ministra zdrowia, że analizy są niewiarygodne, bo oparto je na badaniu zaledwie 45 tys. opakowań leków wydawanych w małym miasteczku, Śląska Kasa powtórzyła badania analizując recepty na blisko 200 tys. opakowań leków zakupionych w dziesięciu dużych aptekach Katowic, Będzina, Chorzowa i Gliwic. Okazało się, że za leki płacimy średnio o 14 proc więcej! Ministerstwo Zdrowia komentując te wyniki winą obarcza lekarzy, którzy nie stosują się do przepisów i nadal nie przepisują chorym tańszych leków. Jeśli potwierdzą się wyniki drugiej analizy Śląskiej Kasy Chorych, wydatki chorych na leki wzrosną w tym roku o 400 mln zł! (GW z 1-2. O6. 2002). Natomiast minister zdrowia poinformował, że za kilka tygodni stanieją niektóre leki stosowane w astmie, padaczce i psychiatrii.

Lepszy czy tylko inny mechanizm waloryzacji rent i emerytur?

Jak już wiemy tegoroczna czerwcowa waloryzacja rent i emerytów - ze względu na mniejszą niż przewidywano inflację - przyniesie symboliczny, bo tylko 0,5- procentowy ich wzrost. Rząd zaproponował inny mechanizm waloryzacji od marca przyszłego roku, który ma uwzględniać zarówno inflację, jak i 20 proc. wzrostu średniego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim roku. Ma to być podobno system bardziej przejrzysty i zapobiec coraz wyższej deprecjacji świadczeń; obecnie obowiązujący system sprawił, że od 1997 roku inflacja wyniosła 44 procent, zaś renty i emerytury wzrosły o 42 proc. Z wyliczeń wynika, że jeżeli zostaną przyjęte te propozycje w przyszłym roku renty i emerytury mogą wzrosnąć średnio o ok. 40 zł. Zobaczymy też, co zadecyduje parlament. Ciekawe czy zajmie się tym po czy przed wyborami samorządowymi.

Nowy podręcznik dla uczniów niepełnosprawnych

"Przygoda z klasą" tak zatytułowany jest pierwszy podręcznik do nauczania zintegrowanego dla klas I - III szkoły podstawowej, który jest również dostępny w wersji przeznaczonej dla uczniów niepełnosprawnych. Adaptacja podręcznika pozwoliła uwzględnić możliwości percepcyjne i intelektualne dzieci niepełnosprawnych: z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i uczniów niedosłyszących. Wydawnictwo Szkolne i poinformowało, że główny nacisk podczas przygotowywania podręcznika i adaptacji położono na to, aby wszystkie dzieci w klasie miały wrażenie, że uczą się z takiej samej książki. Służy to budowaniu integracji między uczniami zdrowymi i uczniami o specyficznych potrzebach. Adaptacja podręcznika polega m.in. na powiększeniu czcionki, zmniejszeniu liczby elementów w ćwiczeniach, zmianie celów ćwiczeń. Podręcznik w wersji dla nauczycieli uzupełniony jest także o płytę CD zawierającą muzykę do nauki piosenek, fragmenty muzyki klasycznej, dźwięki do ćwiczeń wizualizacyjnych i twórczych, nagrania muzyki relaksacyjnej. Załączona jest także oraz pacynka - czerwonowłosy ludzik. Pacynka, wykorzystywana przez nauczyciela podczas zajęć, ma za zadanie łagodzić stres dzieci związany z przejściem z przedszkola do szkoły, być "przyjacielem i przewodnikiem" po świecie wiedzy oraz pomagać w utrzymaniu koncentracji uczniów.

Trudny podział środków

Samorządy powiatowe od nowego roku przejęły część zadań realizowanych dotychczas przez PFRON. Przysparza to radnym wielu problemów, o czym świadczy chociażby sytuacja w powiecie radomszczańskim, opisana w Dzienniku Łódzkim (21.05.02). Rada Powiatu Radomszczańskiego na majowym posiedzeniu nie przyjęła uchwały o rozdzieleniu pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Sprawa okazała się dla radnych bardzo skomplikowana. Rozpętała się żarliwa dyskusja, choć wcześniej wszystkie odpowiednie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały przygotowany przez Referat Ochrony Zdrowia. W powiecie radomszczańskim zatrudnionych jest 116 osób niepełnosprawnych na etatach refundowanych . Do wypłaty w tym roku jest prawie 435 tys. zł. Umowy są zawarte od 1999 roku i obowiązują pięć lat, dlatego są to wydatki sztywne, obligatoryjne, które powiat musi ponosić. Prawie taka sama kwota została uwzględniona na tworzenie nowych miejsc pracy, jednak odrzucenie tej uchwały może zablokować ten proces. - Nie można zapewnić kwoty nie mając żadnych konkretnych informacji - mówił jeden z radnych. - Przecież my nie wiemy, ile jest ofert pracy od pracodawców, a ile chętnych do pracy. Może ta kwota powinna być mniejsza, a może większa... Na całą rehabilitację społeczną (turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego) przewidziano nieco ponad 245 tys. zł. Dla wielu radnych szokująca była kwota - zero złotych - na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i transportowych. W tym rozdziale znalazło się również 20 tys. zł na sfinansowanie kosztów utworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w Krępie. Kierowniczka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stwierdziła jednak, że nadal nie ma przepisów wykonawczych i rozporządzeń, które pozwalałyby starostwu finansować istnienie i działalność warsztatów. Wirtualne pieniądze, tylko na papierze - padały komentarze ze strony radnych. Ostatecznie za przyjęciem uchwały głosowało jedynie sześciu radnych. Tym samym zablokowano dalsze działanie PCPR, komisji rozpatrującej wnioski pracodawców o zatrudnianie niepełnosprawnych, wstrzymano turnusy rehabilitacyjne i dofinansowanie sprzętu ortopedycznego. Nie bez winy jest Referat Ochrony Zdrowia, który przedstawił projekt uchwały w sposób niespójny i nie potrafił przekonać niezorientowanych radnych do zupełnie nowych rozwiązań. Niech to będzie przestrogą dla innych.

Polsko-włoska konferencja ortopedów

Ponad dwustu specjalistów uczestniczyło w Gdańsku w IV Polsko-Włoskim Sympozjum Ortopedyczno-Traumatologicznym poświęconym zagadnieniu wszczepiania endoprotez stawu biodrowego (24 25 maja), zorganizowanym przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Gdańsku. Człowiek, który cierpi z powodu dolegliwości bólowych biodra, lub ma złamaną szyjkę kości udowej, po założeniu sztucznego stawu biodrowego często już następnego dnia może chodzić - powiedział prof. Stanisław Mazurkiewicz, prorektor ds. klinicznych AMG. W Polsce wciąż o wiele mniej zakłada się endoprotez, niż jest to konieczne - około kilku tysięcy. Czas oczekiwania na operację jest zróżnicowany w różnych rejonach Polski. W niektórych wszyscy chorzy w ciągu dwóch -trzech lat mają zagwarantowane przeprowadzenie zabiegu; najlepsza jest pod tym względem sytuacja na Śląsku. We wszystkich krajach sąsiadujących z Polską okres oczekiwania wynosi od roku do trzech lat. Cena endoprotezy kształtuje się na poziomie od około tysiąca do kilku tysięcy dolarów. W niektórych ośrodkach dziennie wykonuje się kilkanaście operacji wszczepiania endoprotez. W gdańskim ośrodku takich operacji rocznie wykonuje się około 200, choć klinika może wykonywać ich około 650. Przyczyną mniejszej liczby wykonywanych zabiegów są w głównej mierze kłopoty z finansowaniem operacji. Rekordziści" po zabiegach wykonanych w Gdańsku korzystają z endoprotez już ponad 25 lat. Specjaliści z Włoch zostali zaproszeni na sympozjum m.in. dlatego, że wykonuje się tam bardzo dużo tego typu operacji. U nich skala problemu jest większa, gdyż społeczeństwo jest starsze - stwierdził prof. Mazurkiewicz.

Monitor dla niewidomych

Uniwersytet Bergi w Wuppertalu pokazał na targach CeBIT w Hanowerze dotykowy monitor dla niewidomych. Jego działanie polega na wysuwaniu i opuszczaniu w czasie rzeczywistym wypustek, układających się w kształty, które niewidomy może rozpoznać dotykając palcami. Informacja o kolorze może być przekazana przez wibracje części wypustek. Więcej na temat tego monitora można znaleźć pod adresem: http://www.uniwuppertal.de.

V Letni Piknik Integracyjny

W dniu 9 czerwca 2002 r. (niedziela) w godz. 16.00 - 20.00, na Torze Łyżwiarskim Stegny w Warszawie (obiekt przyjazny dla osób na wózkach) odbędzie się V Letni Piknik Integracyjny. Organizatorem jest Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Culani" przy udziale m. in.: Urzędu Gminy Warszawa-Ursynów, PFRON, Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, HENKEL S.A, POLANGLO, Reader's Digest. Ta coroczna impreza będzie miała charakter letniego spotkania rekreacyjno - sportowo -kulturalnego. Gośćmi i uczestnikami będą osoby niepełnosprawne z Warszawy, z zaprzyjaźnionych organizacji z województwa, ich rodziny, przyjaciele, mieszkańcy stolicy, którzy będą chcieli miło spędzić czas, oraz przedstawiciele urzędów miejskich, lokalnych i wojewódzkich i firm współpracujących z organizacją. Głównymi atrakcjami imprezy będą: ogródek grillowy oraz loteria fantowa. Przy udziale i pomocy Macieja Kuronia - znanego kucharza - mają się odbyć konkursy kulinarne dla dorosłych i dzieci. Dochód z całej imprezy przeznaczony jest na dofinansowanie wyjazdu na letni turnus rehabilitacyjny dla młodych osób niepełnosprawnych należących do Stowarzyszenia "Culani", będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Podczas pikniku na Torze Stegny odbędą się także gry i zabawy integracyjne dla najmłodszych, konkursy plastyczne i sprawnościowe, występ zespołu muzycznego, mini-spektakl Teatru Walk Historycznych z epoki średniowiecza z rycerzami w roli głównej, zabawy z artystami cyrkowymi, przejażdżki kucykiem, aukcja oraz loteria fantowa. Stowarzyszenie w ciągu całego roku prowadzi m. in. treningi szermierki na wózkach dzieci i dorosłych, stałą rehabilitację indywidualną, zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne na basenie, inne imprezy integracyjno - kulturalne, sportowe, rekreacyjne, wędkowanie, organizuje turnusy rehabilitacyjno - sportowe itp. Więcej informacji można uzyskać pisząc pod adres e-mail: culani@wp.pl.

Scena niepełnosprawnych

W maju w Łodzi odbyły się V Spotkania Teatralne "Terapia i Teatr". W biennale poświęconym twórczości osób niepełnosprawnych uczestniczyło prawie 30 zespołów z Polski i zagranicy. Wśród nich był między innymi Integracyjny Teatr Ruchu "Eurytmia", który łączy na scenie osoby o niesprawności słuchu, grupa Jany Pilatowej -autorki Programu Integracyjnego w Praskiej Akademii Teatralnej, w której uczą się osoby niepełnosprawne fizycznie i społecznie (m.in. uchodźcy i ofiary różnych wojen), zespół studentów teatrologii uniwersytetu w Readling z Wielkiej Brytanii, na którym istnieje wydział dla niesłyszących, zespół aktorów ze szpitala psychiatrycznego w Oslo. Biennale towarzyszyło seminarium "Ku teatrowi niezbędnemu" oraz warsztaty: teatralny i eurorytmiczny.

Jeszcze poczekamy

Minister Krzysztof Heller odpowiedzialny w resorcie infrastruktury za społeczeństwo informacyjne zapowiedział w Brukseli, gdzie uczestniczył z ministrami innych państw kandydujących do UE w przygotowaniu raportu o realizacji inicjatywy "Europe" (projekt internetyzacji gospodarki i życia społecznego w krajach kandydackich), że w 2005 roku można będzie można u nas głosować w sieci klikając myszką. Najmocniejszą stroną naszej internetyzacji są, zdaniem ministra, rozwinięte sieci naukowe. Znacznie gorzej wypadamy jeśli chodzi o dostępność Internetu. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na budowę społeczeństwa informacyjnego, Polska osiąga obecnie zaledwie połowę obecnej średniej krajów należących do UE. Wyprzedzają nas też Węgrzy i Czesi. Szczególnie kiepsko wypadamy w zakresie dostępności usług, które mogą być wykonywane za pośrednictwem sieci. Zdaniem ministra Hellera piętą achillesową Polski są trzy obszary: słaba dostępność usług telekomunikacyjnych, zwłaszcza na prowincji; niski poziom internetowej i komputerowej edukacji społeczeństwa, zwłaszcza ludzi starszych; niewielka dostępność sprzętu, dodajmy, naszym zdaniem głównie ze względu na ceny. W sumie mamy szanse dogodzić obecny poziom internetyzacji krajów UE za 3-5 lat.

Klez.I - to już epidemia

Firma Panda Software przeprowadziła badania na reprezentacyjnej grupie komputerów z całego świata. Stwierdzono, iż 7,2 % testowanych komputerów jest zainfekowanych robakiem Klez. Klez.I dostaje się na komputer ofiary jako wiadomość pocztowa z dwoma załącznikami. Jeden z nich ma nazwę złożoną z trzech cyfr i czterech liter oraz jedno z następujących rozszerzeń: PIF, BAT, EXE SCR. Rozszerzenie drugiego to: .txt, .htm,.html, .wab, .asp, .doc, .rtf, .xls,.jpg,.cpp, .c, .pas, .mpg, .mpeg, .bak, .mp3, .mp8, .pdf. Robak rozsyła swoje kopie pocztą elektroniczną. Jest on w stanie zmienić nazwę nadawcy podając w jej miejsce losowo wybrany adres znaleziony w książce adresowej ofiary. W ten sposób zwiększa się tempo roznoszenia się robaka po świecie, jeśli bowiem odbiorca zainfekowanej wiadomości użyje funkcji "reply", robak trafi do kolejnej osoby. Są dwie możliwe drogi ochrony przed infekcją: aktualizacja bazy sygnatur wirusów oraz traktowanie wszelkich przychodzących listów elektronicznych z wielką ostrożnością. Jeśli komputer został zainfekowany przez Klez.I i/lub Elkern.C, można wyleczyć go stosując darmowe narzędzie - Panda Quick Remover. Znaleźć je można pod adresem: http://www.pandasoftware.com/com/pl/.

UWAGA!

Wśród użytkowników serwera IdN, wśród Waszych przyjaciół, znajomych są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W 2001 roku ukazał się pierwszy numer MAGAZYNU Kuriera IdN1, zawierający wiersze, felietony i opowiadania osób niepełnosprawnych. W tym roku chcemy przygotować kolejny numer MAGAZYNU, a jeśli tekstów będzie więcej - nawet dwa numery. MAGAZYN to szansa dla tych wszystkich, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad! W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON.
Od Was, drodzy Czytelnicy zależy kiedy ukaże się kolejny numer MAGAZYNU. Teksty - wraz z krótkim życiorysem - prosimy nadsyłać na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w edytorze Word!!!)
. Gorąco zachęcamy, czekamy!

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda): k.karwicka@idn.org.pl lub kryska@idn.org.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Leszka Gołasza Krzysztofa Markiewicza, Remigiusza Sawickiego, Marka Śpiewankiewicza, Krystynę Wojakowską.
Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail