Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 4 (042)    28 marca 2002 r.  


Pogodnych, radosnych, zdrowych Świąt Wielkanocnych Czytelnikom, Współpracownikom i Przyjaciołom Kuriera IdN1 życzy Redakcja

==========================================


Spotkanie Wielkanocne

W poniedziałek 25 marca w budynku PAN przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie, w którym mieści się Komputerowe Laboratorium Inwalidów Ruchu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, odbyło się uroczyste spotkanie Wielkanocne podopiecznych i sympatyków Fundacji. Wielu uczestników spotkania to absolwenci Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, które ułatwiły im znalezienie pracy. Trwające kilka godzin spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, przy stołach suto zastawionych potrawami przyniesionymi przez uczestników. Był też Wielkanocny "zajączek" , który paniom podarował kosmetyki, a panom słodycze.

Mamy trzy medale

W dniu 16 marca 2002 roku odbyła się uroczysta ceremonia zamknięcia Paraolimpiady w Salt Lake City. Polscy sportowcy zdobyli w sumie trzy medale: Wiesław Fiedor - złoty medal w biegu na nartach na długim dystansie oraz brązowy w biegu na krótkim dystansie, zaś Bogumiła Kapłoniak - brązowy medal w biathlonie. Najwięcej medali na zimowych igrzyskach polscy niepełnosprawni sportowcy zdobyli w 1984 roku w Innsbrucku: 3 złote, 2 srebrne i 8 brązowych. Dobrze też wypadliśmy w 1994 roku w Lillehammer: 2 złote, 3 srebrne, 5 brązowych. Polscy niepełnosprawni sportowcy osiągają więc znacznie lepsze wyniki niż ich pełnosprawni koledzy. Niestety, prasa i większość mediów w ogóle nie dostrzegły tegorocznej Paraolimpiady, podobnie zresztą, jak bywało to w latach poprzednich. Więcej informacji na temat paraolimpiad można znaleźć pod adresem: http://www.pkpar.com.pl.

Karta parkingowa? Nie u nas!

Do otrzymania karty parkingowej inwalidy wystarczy podpisanie tylko wniosku na jej wystawienie w najbliższym urzędzie administracyjnym i wręczenie urzędnikowi jednego zdjęcia paszportowego. Od podpisu do otrzymania karty upływa 3 dni! Gdzie? W Niemczech - jak to opisał mieszkający tam, ale dobrze znany polskim Internautom Józek Cwielong, - pomysłodawca i współorganizator dorocznych spotkań niepełnosprawnych Internautów w Ustroniu. Napisał też jak to się odbyło: zadzwoniono do niego z urzędu gminy czy urzędnik może przyjechać aby mu ją osobiście wręczyć. Dostał od niego w swoim domu nie tylko kartę, ale również informację dotyczącą wszystkich ułatwień z tego wynikających. Te kartki należy mieć również przy sobie podczas parkowania i korzystania z ułatwień. Karta parkingowa jest ważna bez ograniczeń we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Niemczech ON nic ona nie kosztuje! Warto więc przypomnieć co dzieję się u nas. W Polsce kosztuje ona 25 zł i można ją otrzymać po wydaniu opinii przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, że ON może prowadzić samochód. Dotyczy to także tych, którzy mają bezterminowe prawa jazdy. W Warszawie oczekiwanie na stawienie się przed taką komisją trwa obecnie już ponad pół roku, co oznacza, że od 1 lipca zdecydowana większość niepełnosprawnych traci w Warszawie prawo do korzystania z przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym. Mało tego, osoby niepełnosprawne nie mieszkające w Warszawie i tak będą musiały płacić za parkowanie jeżeli nie będą posiadały specjalnych kart firmy WaPark, a nie znajdą miejsca na wyznaczonym dla ON miejscu, które są zresztą notorycznie zajmowane przez osoby sprawne.

Podobnie jak w poprzednim numerze Kurier IdN namawia w tej sytuacji Czytelników do wysyłania indywidualnych listów w tej sprawie do Rzecznika Opraw Obywatelskich. Czasu jest mało, tylko do 30 czerwca br. Po tym terminie wielu niepełnosprawnych kierowców w Polsce, a na pewno w Warszawie, zostanie pozbawiony prawa do tych niewielu przywilejów, z których dotychczas mogli korzystać. Oto adres Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. (0 - prefix -22) 551-77-00, dla interesantów: 551 -77 60, fax. - 827 -64 -53. Strona Internetowa: http://www.brpo.gov.pl.

Kraj pełen barier

Bardzo smutny, by nie powiedzieć wręcz tragiczny obraz polskich niepełnosprawnych wyłania się z ankiety przeprowadzonej w ramach programu "Dom bez barier" zainicjowanego w marcu 2001 roku przez "Gazetę Wyborczą", Fundację DOM DOSTĘPNY i Wydawnictwo MURATOR Wnioski z ankiety omówiono w numerze "GW" z 13 marca br. i można je znaleźć pod adresem : http://www.gazeta.pl/dom. Ankietę prawidłowo wypełniło 824 respondentów. Oto jakie wypływają z niej podstawowe wnioski: 1/ Polscy niepełnosprawni są słabo wykształceni; ponad połowa ankietowanych nie ma matury, 31,9 proc. respondentów ma wykształcenie podstawowe, 20,7 proc - zawodowe, wyższe wykształcenie ma 10,9 proc ankietowanych. 2/ Respondenci są biedni; u blisko 1 osób ankietowanych miesięczny dochód na rodzinę nie przekracza 500 zł netto. 3/ Brak pieniędzy i wykształcenia jest ograniczeniem w poprawie warunków życiowych; osoby w najgorszej sytuacji materialnej i najmniej wykształcone bardzo rzadko kupują sprzęt pomagający w samodzielnym poruszaniu się i rzadziej korzystają z instytucjonalnej pomocy ze strony państwa (PFRON, kasy chorych). 4/ Większość niepełnosprawnych wprawdzie wychodzi na zewnątrz, ale mieszkając w domach bez żadnych udogodnień musi pokonywać bariery architektoniczne i czyni to ogromnym wysiłkiem własnym i opiekunów. 5/ 96,2 proc ankietowanych musi korzystać z pomocy innych: osób, instytucji, organizacji. 6/ W najgorszej sytuacji są wózkowicze; 89 proc. z nich nie jest w stanie samodzielnie otworzyć okna we własnym mieszkaniu, 79,5 proc. nie może samodzielnie wykąpać się w wannie, 67,5 proc ze względu na brak przestrzeni nie może swobodnie poruszać się po mieszkaniu.

Bariery i bez barier

W marcu został uruchomiony serwis "Bariery" http://www.bariery.bmp.net.pl poświęcony barierom w życiu osób niepełnosprawnych. Strona tworzona jest przez architekta, osoby niepełnosprawne oraz prawnika. Serwis powstał z myślą o środowisku ludzi niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Kierowany jest także do instytucji, firm, i osób chcących poznać dobre przykłady rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w oparciu o plany i już wdrożone inwestycje budowlane. Twórcy serwisu chcą pokazywać i promować rozwiązania, które przy małym nakładzie środków pozwalają na pełne zaistnienie ludzi niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie. Zainteresowani tym problemem mogą wysyłać listy na adres: (algraf@idn.org.pl).

Konkurs Access 2000

Polskie organizacje pozarządowe prowadzące działalność nie nastawioną na osiąganie zysku i nie rozdzielające go pomiędzy swoich członków, mogą startować w otwartym konkursie na "Dofinansowanie uczestnictwa przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych w spotkaniach pozarządowych na poziomie europejskim" w ramach Programu Phare ACCESS 2000. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków i zasad konkursu są dostępne pod adresem: http://www.cofud.org.pl/access2000 lub pod numerami telefonów: (022) 450 98 82 -87.

Fundacje bez podatku dochodowego

Sąd Najwyższy orzekł, że Fundacja Nauki Polskiej nie musi lokować swoich środków finansowych na nisko oprocentowanych rachunkach bankowych, ale może je korzystnie inwestować np. w obligacje. Była to sprawa precedensowa, ważna dla wszystkich organizacji pozarządowych, które mając pewien kapitał przeznaczony na cele statutowe mogą go na podstawie tego wyroku pomnażać, lokując w papierach wartościowych. Warto przypomnieć, że właśnie dzięki możliwości lokowania kapitału w papierach wartościowych licząca sobie już 102 lata Fundacja Nobla do dziś posiada środki na doroczne nagrody. Gdyby tak jeszcze polskie organizacje pozarządowe miały kapitał, które mogłyby lokować, a cele statutowe finansować z zysku od niego! Niestety, ogromna większość z nich z trudem zdobywa środki na podstawowe cele statutowe.

Turystyka bez barier

Turystyka bez barier to nazwa ogólnopolskiej kampanii, którą rozpoczęło Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i pismo "Integracja". Celem jest promocja turystyki i opis dostępnych obiektów dla osób niepełnosprawnych. W ramach kampanii ogłoszono konkurs na najlepsze prace opiniujące ulubiony region, miasto, dzielnicę, ulicę lub obiekt, wraz z informacją dotyczącą dostępności tych miejsc dla ON, matek z wózkami i osób starszych. Najlepsze prace zostaną opublikowane w przewodniku "Turystyka bez granic - Polska". W konkursie będą oceniane felietony, reportaże lub krótkie informacje wzbogacone zdjęciami. Szczegóły znajdują się na stronie Integracji http://ww.integracja.org.pl. Przewodniki mają być wydane także w języku angielskim. Będą one dostępne w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, PKP, biurach linii lotniczych. Organizatorzy zapewniają, że przewodniki będą gotowe przed 2003 r., który został ogłoszony przez Unię Europejską Międzynarodowym Rokiem Niepełnosprawnych.

Dzieci niepełnosprawne nie realizują obowiązku szkolnego

Jak czytamy w "Pulsie Cliniki" (nr 7/2002) Paweł Jaros, rzecznik praw dziecka, w liście do minister edukacji narodowej i sportu Krystyny Łybackiej przypomniał, że "standardy prawa międzynarodowego oraz przepisy Konstytucji RP gwarantują prawo osób niepełnosprawnych, w tym dzieci, do udziału we wszystkich formach życia społecznego. Umożliwienie pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci niepełnosprawne, w formach i treści dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości rozwojowych stanowi jedno z gwarantowanych praw dzieci niepełnosprawnych".

Targi ZPCh

W dniach 14 i 15 marca w Warszawie odbywały się II Krajowe Targi Zakładów Pracy Chronionej Promocja 2000. Wzięło w nich udział 38 zakładów, które prezentowały i sprzedawały między innymi sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzie "szwedki", meble, kosmetyki, chemię gospodarczą itp. Największym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszył się wózek inwalidzki dla dzieci. Jego producent - Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów z Lublina - zdobyła nagrodę prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Szybko też znikały z półek takie wyroby jak elegancka haftowana pościel, ręczniki, obuwie dla dzieci.


Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych

12 marca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Dolnośląska Regionalna Kasa Chorych poinformowały o wynikach programu dofinansowania ze środków PFRON kosztów przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych przysługujących osobom niepełnosprawnym. W ubiegłym roku na cel ten przeznaczono na Dolnym Śląsku ok. 2,7 mln zł. Z pomocy skorzystało 5,1 tys. osób. Średnio w powiatach wykorzystano otrzymane środki finansowe w 97%. (14.03.2002 Kurier MP).

UWAGA!

Wśród użytkowników serwera IdN, wśród Waszych przyjaciół, znajomych są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W 2001 roku ukazał się pierwszy numer MAGAZYNU Kuriera IdN1, zawierający wiersze, felietony i opowiadania osób niepełnosprawnych. W tym roku chcemy przygotować kolejny numer MAGAZYNU, a jeśli tekstów będzie więcej - nawet dwa numery.
MAGAZYN to szansa dla tych wszystkich, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad! W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON.

Od Was, drodzy Czytelnicy zależy kiedy ukaże się kolejny numer MAGAZYNU. Teksty - wraz z krótkim życiorysem - prosimy nadsyłać na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w edytorze Word!!!). Gorąco zachęcamy, czekamy!

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda): k.karwicka@idn.org.pl lub kryska@idn.org.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Arkadiusza Aluka, Józefa Cwielonga Leszka Konopę, Krzysztofa Markiewicza, Remigiusza Sawickiego.
Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail