Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 13 (037)    19 listopada 2001 r.  

RPO zapowiedział obronę praw osób niepełnosprawnych

Rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll zapowiedział, że będzie interweniował w sprawie prawa osób niepełnosprawnych do rehabilitacji, edukacji, na rynku pracy i w sądach. Postanowienie to podjął po dwudniowej konferencji z udziałem niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych, która odbyła się w Warszawie (14-15 listopada). Mówiono na niej m.in. jak tragiczne skutki rodzi niechęć sądów do orzekania częściowego ubezwłasnowolnienia osób chorych psychicznie, a zwłaszcza z upośledzeniem umysłowym, które wymagają stałej opieki. Zwrócono uwagę na to, iż maleje pomoc ze środków PFRON dla ON; w 1999 r. skorzystało z niej 390 tys. osób, zaś w 2000 roku już tylko 280 tys. osób. Nie można otrzymać pełnej refundacji bardzo drogich urządzeń niezbędnych do rehabilitacji i lepszego życia. Różnego rodzaju bariery uniemożliwiają ON uzyskiwanie pracy. Są oni często traktowani wyłącznie jako źródło dodatkowych korzyści dla zakładów pracy. Podkreślono też, że zmienić tę sytuację może jedynie umożliwienie ON lepszego dostępu do edukacji. Mamy nadzieję, że deklaracja rzecznika praw obywatelskich nie pozostanie jedynie czczą obietnicą. ON powinny też lepiej poznać swoje prawa, bo bez tego nie potrafią się o nie upomnieć.

Trzecie Seminarium IdN'2001

Trzecie Seminarium IdN'2001 z cyklu "Internet dla Niepełnosprawnych dziś i jutro" odbędzie się nie w listopadzie lecz w dniach 7-8 grudnia 2001 roku w budynku PAN przy ul. Twardej 51/55, gdzie mieści się też Komputerowe Laboratorium Inwalidów Ruchu należące do Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Organizatorami Seminarium są FPMiINR, Fundacja im. Stefana Batorego, Telekomunikacja Polska S.A., Instytut Podstaw Informatyki PAN. W trakcie Seminarium będą miały miejsce konsultacje i pokazy indywidualne. Patronat medialny nad seminarium objęły redakcje Entera i PCKuriera. Więcej informacji na temat Seminarium znaleźć na stronie http://idn2001.idn.org.pl.

111 osób przystąpiło do egzaminów na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

Dotychczas w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zarejestrowano 111 osób, które przystąpiły do egzaminów na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL). Zdawano 490 egzaminów, 26 osoby otrzymały certyfikaty. Przypominamy, że zdobyć certyfikat można zdając 7 egzaminów z następujących modułów: Podstawy technik informatycznych, Użytkowanie komputerów, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych, Grafika menedżerska i prezentacyjna, Usługi w sieciach informatycznych. Fundacja prowadzi obecnie kilka szkoleń stacjonarnych (podstawy, grafika, Internet, bazy danych) oraz szkolenia zdalne dla osób niepełnosprawnych. Szkolenia są finansowane przede wszystkim ze środków PFRON z programu Partner. Duży udział w finansowaniu Warsztatów Aktywizacji Zawodowej prowadzonych w laboratorium komputerowym, które obejmują podstawy obsługi komputera i Internet, ma także Zarząd Miasta st. Warszawy. Do końca grudnia wszystkie miejsca są zajęte, ale każdy kto chciałby odbyć szkolenie może zgłaszać się do Fundacji. Od nowego roku planowane są dalsze szkolenia. Informacje o wymaganiach egzaminacyjnych i procedurach zdawania egzaminów można uzyskać na stronie: www. ecdl.idn.org.pl. Można też pisać na adres: ecdl@idn.org.pl. Osoby, które chciałyby zdawać egzaminy na ECDL mogą kontaktować się z Małgorzatą Piątkowską - egzaminatorem ECDL, która przyjmuje zgłoszenia pod adresem: mpiatkowska@idn.org.pl lub pod telefonem 0-502-255-682. Można także przyjść i osobiście umówić się z egzaminatorem w siedzibie Fundacji przy ul. Twardej 51/55, w każdy poniedziałek w godz. 18-21 lub dzwonić do Fundacji pod numer 654-75-51 lub 697-87-84.

Laureaci trzeciej edycji konkursu ProPublico Bono

Federacja Inicjatyw Oświatowych (prowadząca program ratowania małych szkół wiejskich) i Federacja Polskich Banków Żywności (zasilająca bezpłatną żywnością ok. 630 organizacji) zostały głównymi laureatami trzeciej edycji konkursu ProPublico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską. Inicjatorem konkursu był w 1999 roku, w 10. rocznicę odrodzenia RP, ówczesny premier Jerzy Buzek. Od tego roku konkurs organizuje rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll przy współpracy z Fundacja Pro Publico Bono i Polsko-Amerykańską Fundacja Wolności. Honorowym przewodniczącym Kapituły przyznającej nagrody jest Jan Nowak-Jezioranski. Patronat medialny sprawuje "Rzeczpospolita". Przypomnijmy, że w 2000 roku jednym z laureatów konkursu była Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Ruch przeciw Bezradności Społecznej

Z inicjatywy rzecznika praw obywatelskich Andrzeja Zolla zawiązał się Ruch przeciw Bezradności Społecznej, który - jak informuje "Rzeczpospolita" - ma służyć pomocą organizacjom pozarządowym i samorządowym w pokonywaniu niepokojącego zjawiska, jakim jest bezradność obywateli. Jego powstanie ogłoszono w czasie Ogólnopolskiej Konwencji Organizacji Obywatelskich, która zebrała się w Krakowie przy okazji wręczania nagród trzeciej edycji konkursu Pro Publico Bono. "To poczucie bezradności i zniechęcenia narasta nie tylko wśród potrzebujących pomocy, ale także wśród tych, którzy im pomagają. Zjawisko to, narastając, zaczyna zagrażać dalszemu rozwojowi kraju i społeczeństwa" - głosi deklaracja Ruchu. Ma on mieć charakter pozapartyjnego forum, otwartego dla wszystkich, którzy chcą walczyć z bezradnością społeczną.

"Wolontariat Pomocy Niepełnosprawnym"

Autorzy audycji telewizyjnej nadawanej w II programie TVP "Spróbujmy razem" wspólnie z Centrum Wolontariatu, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polską Misją Medyczną oraz Fundacją "Przyjaciółka" opracowali program "Wolontariat Pomocy Niepełnosprawnym". Jego celem jest stworzenie dwóch baz danych: jednej - o osobach niepełnosprawnych potrzebujących pomocy i drugiej - o wolontariuszach, którzy chcą im pomagać. Informacji o potrzebujących ma dostarczyć PCK, zaś o wolontariuszach - Centrum Wolontariatu, które ma też chętnych przygotować do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym. Misja Medyczna ma im dostarczyć podstawowej wiedzy o problemach natury medycznej. Udział w programie, już w momencie jego startu, zadeklarowało ok. 200 osób.

Reportaż "Widzieć Widzew" nagrodzony

Główną nagrodę w konkursie "Oczy otwarte" na tekst poświęcony osobom niepełnosprawnym, organizowanym przez firmę Philip Morris Polska pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zdobył reportaż Michała Jóźwiaka pt. "Widzieć Widzew" (Gazeta Wyborcza z 23 lipca br.). Jest to opowieść o niewidomym kibicu drużyny łódzkich piłkarzy, który od lat przyjeżdża z Suwałk na ich mecze i prosi kibiców, by mu opowiadali, co dzieje się na boisku. Efektem reportażu jest zaangażowanie jego bohatera przez drużynę Widzewa jako masażysty piłkarzy.

"Przeżyłem, by opowiedzieć"

Roman Baniewicz - bohater reportażu zamieszczonego w "Gazecie Wyborczej" w październiku ("Przeżyłem, by opowiedzieć"), który od stycznia '97 jest całkowicie sparaliżowany i kontaktuje się z otoczeniem za pomocą ruchu powieki - otrzymuje nową, wielką szansę kontaktu ze światem. Po artykule skontaktował się z "Gazetą" Jan Pągowski, elektronik z Warszawy, który skonstruował specjalny zestaw komputerowy dla osób sparaliżowanych. Zestaw Pągowskiego, dzięki któremu jego przyjaciel chory na sm pisze, to komputer, monitor, tablica świetlna i specjalna myszka zamontowana w okularach. Na tablicy podświetlane są litery. Kursor zatrzymuje się na każdej przez kilka sekund. Kiedy operator myszki poruszy brwiami, litera pojawia się na ekranie monitora. Stworzone w ten sposób teksty można zapisać na dyskietkach i drukować - również za pomocą ruchów brwi. Roman Baniewicz może poruszać jednym palcem. Nie będzie więc potrzeby zakładania okularów - twierdzi wynalazca. A może znaleźliby się sponsorzy, którzy umożliwiliby przygotowanie takich zestawów dla innych, równie ciężko poszkodowanych osób?

System EYEGAZE

Szybką komunikację, syntetyczną mowę, sterowanie elektronicznymi narzędziami i wiele innych czynności wykonywanych tylko przez spojrzenie na ekran komputera oferuje system EYEGAZE osobom sparaliżowanym. Więcej informacji można znaleźć pod adresem amerykańskiego producenta systemu: http://www.eyegaze.com lub europejskiego przedstawiciela firmy: http://www.gschlosser.de, e-mail: office@gschlosser.de.

Bezpłatna infolinia dla niepełnosprawnych

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zachęca do korzystania ze specjalnego numeru dla osób niepełnosprawnych. 0 800 565 153 - bezpłatna infolinia dla niepełnosprawnych -jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Można dzięki niej zdobyć informacje o instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin. Zainteresowani dowiedzą się wszystkiego o przysługujących im uprawnieniach. Jednocześnie dzięki bazie danych usłyszą, jak szukać wsparcia materialnego i porad prawnych czy psychologicznych, kto świadczy usługi opiekuńcze, a kto pomaga bezrobotnym, bezdomnym, ofiarom przemocy domowej. Nierzadko telefonujący narzekają na działalność ośrodków pomocy społecznej. Zwykle skargi dotyczą odmów rozpatrzenia wniosków o zasiłek albo nie informowania o prawie złożenia odwołania od decyzji dyrektora lokalnego ośrodka. Z infolinii mogą również skorzystać osoby chcące same wesprzeć organizacje charytatywne. W takich przypadkach podawane są adresy instytucji, którym można przekazać dary rzeczowe, np. odzież, meble, sprzęt agd.

Ulgi w opłatach za usługi telefoniczne

Przypominamy, iż Telekomunikacja Polska SA, pomimo zmiany Prawa Telekomunikacyjnego, obowiązującego od 1 stycznia 2001 r., które nie narzuca na operatorów telekomunikacyjnych obowiązku przyznawania ulg, utrzymała rabaty w opłatach na usługi telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. Z ulgi w opłatach za usługi telefoniczne mogą korzystać osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem wzroku, słuchu lub mowy albo ich prawni opiekunowie. Podstawą do udzielenia rabatu jest orzeczenie powiatowego lub wojewódzkiego zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności (Ustawa z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Rabaty dotyczą podstawowej usługi telefonicznej (dostęp analogowy) i jednej linii telefonicznej. Osoba niepełnosprawna uprawniona do uzyskania rabatu, albo jej prawny opiekun, uzyskuje 50 proc. ulgę za przyłączenie linii telefonicznej oraz 50 proc. zniżkę na abonament. Zgodnie z Cennikiem Krajowych Usług Telekomunikacyjnych TP S.A. osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pakietu standardowego lub oszczędnego. Rabaty przyznaje się osobom niepełnosprawnym: w przypadku uszkodzenia wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności (dawniej I grupa inwalidzka) z przyczyn "O" (symbol oznaczenia osoby z uszkodzeniem wzroku), w przypadku uszkodzenia słuchu lub mowy - z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dawniej I i II grupa inwalidzka) z przyczyn "L" (symbol oznaczenia osoby z uszkodzeniem słuchu lub mowy), w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający łamanego kodu przyczyny niepełnosprawności - jeżeli w kodzie łamanym występuje przyczyna niepełnosprawności "O" lub "L. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Public Relations TP SA: Michał Potocki tel.: (0 10 33 22) 826-41-77 fax.: (0 10 33 22) 826-53-49, e-mail: departament.pr@mail.tpsa.pl.

Metoda leczenia z komputera

Na europejskiej konferencji dotyczącej raka (ECCO11), która odbyła się w październiku w Lizbonie, zaprezentowano opracowany na uniwersytecie w Teksasie program komputerowy, który umożliwia pacjentkom, w oparciu o dostarczone dane kliniczne o oraz przewidywane wyniki, podejmowanie decyzji o wyborze metody leczenia. Pacjentka może wybrać bardziej obciążającą skutkami ubocznymi metodę radykalną, ale dającą jej większe szanse przeżycia, lub metodę mniej drastyczną, ale z mniejszą gwarancją skuteczności. Specjaliści sądzą, że podobne programy można by stosować również w przypadkach innych postaci raka, gdzie kuracja radykalna jest zawsze połączona z dotkliwymi skutkami ubocznymi. Coraz więcej specjalistów uważa bowiem, że pacjent powinien mieć prawo wyboru metody leczenia.

Konkurs pt. "Apteka bez barier"

Wąskie drzwi, wysoko umieszczone okienka, śliskie podłogi, wysokie progi i inne bariery architektoniczne często uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym dokonywania zakupów w aptekach. Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji od stycznia br. prowadzony jest konkurs pt. "Apteka bez barier", którego rozstrzygnięcie nastąpi 1 września 2002 roku. Obiekt do konkursu może zgłosić przedstawiciel apteki lub osoba trzecia, typująca obiekt. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod adresem: www.torfarm.com.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (056 -prefix) 669 40 38.

12,2 proc mieszkańców naszego kraju korzysta z Internetu

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę SMG/KRC Media z Internetu korzysta 12,2 proc mieszkańców naszego kraju, zaś najpopularniejszymi miejscami wśród polskich użytkowników Internetu są: Onet, Wirtualna Polska, Interia i portal "Gazety Wyborczej". Przeszło 1 użytkowników deklaruje, iż korzysta z sieci codziennie lub prawie codziennie, blisko 30 proc. kilka razy w tygodniu, a co piąty użytkownik sięga do sieci przynajmniej raz w tygodniu. Blisko połowa - 45,9 proc. - badanych korzysta z Internetu w domu, 29,2 proc. w szkole lub na uczelni, 28,3 proc w pracy, 19,9 proc. w kawiarence internetowej lub w sklepie sprzedającym komputery, 11,7 proc. u znajomych.

Internet zryczałtowany

Za 64,20 zł miesięcznie można korzystać z Internetu przez godzinę dziennie. Więcej informacji na temat ryczałtu internetowego oraz autoryzowanego dostępu do Internetu można uzyskać dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii: 0-800 22 11 33.

Stypendia bez potrącania podatku

Prezydent podpisał Ustawę z 6.09.2001 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ta umożliwia uczniom otrzymywanie wypłacanych przez organizacje pozarządowe stypendiów bez potrącania podatku (do określonej wysokości). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Wędkarska Biesiada Integracyjna

W dniach 19-21 października w Mierkach k/Olsztynka nad jeziorem Pluszne w rządowym ośrodku wypoczynkowym odbyła się Wędkarska Biesiada Integracyjna, w której wzięło udział ok. 80 osób, w tym liczna grupa niepełnosprawnych wędkarzy. Gościem honorowym imprezy był mistrz świata w wędkarstwie spławikowym Edmund Gutkiewicz, który udzielał uczestnikom fachowych rad.

Muzeum Nobla w Internecie

Cisco Systems wraz z Fundacją Nobla utworzyło muzeum Nobla w Internecie: http://www.cisco.com/nobel/initiative/nobel-network-technology.html Znaleźć tam można materiały ze stuletniej historii nagrody Nobla. Materiały edukacyjne ufundowała fundacja Wallenberga. Przy budowie e-muzeum uczestniczyła grupa studentów Akademii Sieciowych Cisco (CNAP). Program CNAP jest realizowany również w Polsce; dotychczas przystąpiło do niego niemal 100 szkół na terenie całego kraju (http://www.cisco.com/pl/cnap/).

Idea.czat

Idea.czat to nowa usługa dostępna od 29 października dla wszystkich klientów sieci Idea. Idea.czat umożliwia komunikację pomiędzy użytkownikami przy zachowaniu pełnej anonimowości. Korzystanie z niej jest możliwe przez trzy interfejsy: SMS, WAP, WWW. Idea proponuje osiem kanałów podzielonych tematycznie: Główny, GSM, Flirt, Film, Muzyka, Sport, Ogłoszenia, Polityka. Chętni do "czatowania" mogą zacząć od wysłania SMS na numer 2112 (cena 1 zł netto). Można też skorzystać z adresu: http://www.idea.pl.

Microsoft SQL Server najpopularniejszy w Polsce

Badania ankietowe opracowane i przeprowadzone na Uniwersytecie Szczecińskim pokazały, że SQL Server to podstawowe narzędzie pracy polskiego informatyka, zarówno w firmie informatycznej, jak i w pracach prowadzonych dla różnorodnych klientów. Badania przeprowadzono w firmach, uznanych przez miesięcznik Computerworld za należące do polskiej czołówki przemysłu technologii informatycznych w Polsce. Aż 38 z 57 badanych firm wymaga od swoich pracowników znajomości SQL Server. Oddzielnie badano wymagania w stosunku do czterech stanowisk: analityka, projektanta, programisty i administratora. Okazało się, że Microsoft SQL Server jest obecnie najpopularniejszą wśród polskich firm informatycznych bazą danych, praktycznie niezależnie od stanowiska pracy, co oznacza, że znajomość bazy danych Microsoft jest podstawowym atutem na rynku pracy i warunkiem koniecznym dla osób pragnących znaleźć zatrudnienie w firmie informatycznej.

 

LISTY I POMYSŁY

Leszek Gołasz z Chełmży napisał:

Od pewnego czasu chodzi mi po głowie pomysł stworzenia Internetowej galerii niepełnosprawnych. Z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że całkiem spora grupa ON para się jakąś dziedziną twórczości artystycznej. Ludzie piszą, malują, rysują, tkają, lepią i częstokroć chcieliby pokazać swoje prace innym - jak każdy twórca. Mógłbym się zająć tworzeniem i prowadzeniem takiej galerii w Internecie. Oczywiście tematyka i technika prezentowanych prac może być dowolna. Na razie prosiłbym o zgłoszenia osób zainteresowanych tym tematem. Chciałbym tez ogłosić konkurs na nazwę naszej wspólnej Galerii. Zgłoszenia proszę kierować mailem pod następujące adresy: lesli@idn.org.pl, lesli@priv2.onet.pl, lesli@go2.pl.

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Word): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Leszka Konopę, Krzysztofa Markiewicza, Remigiusza Sawickiego, Krzysztofa Sikorskiego
Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail