Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 12 (036)    22 października 2001 r.  

Seminarium IdN'2001

W dniach 7 i 8 listopada 2001 odbędzie się kolejne trzecie już Seminarium IdN'2001 z cyklu "Internet dla Niepełnosprawnych dziś i jutro". Wszyscy, którzy chcą zgłosić się do seminaryjnej sesji posterowej lub zgłosić referaty mogą pisać na adres lesli@idn.org.pl w terminie do 5 listopada br. Organizatorami Seminarium są FPMiINR, Fundacja im. Stefana Batorego, Telekomunikacja Polska S.A., Instytut Podstaw Informatyki PAN. Tematyka Seminarium obejmuje system internetowy wspomagający rehabilitacje zawodową inwalidów, sytuację w dziedzinie teledukacji i telepracy w Europie i w Polsce (w tym program celowy PFRON "Telepraca"), doświadczenie FPMiINR, doniesienia z kraju na temat nowych trendów w zakresie Internetu dla niepełnosprawnych, tematyczne warsztaty na temat organizacji pozarządowych. W trakcie Seminarium będą miały miejsce konsultacje i pokazy indywidualne. Więcej informacji na temat Seminarium znaleźć na stronie http://idn2001.idn.org.pl.

"Elektroniczne Symulatory Pracy..."

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo będzie uczestniczyła, jako jeden z czterech partnerów, w realizacji projektu europejskiego pod nazwą "Elektroniczne Symulatory Pracy - oprogramowanie szkolące i testujące osoby niepełnosprawne w celu przygotowania ich do pracy w sektorze obsługi klienta w trybie telepracy". Pozostali partnerzy to Instytut Maszyn Matematycznych z Warszawy, włoskie stowarzyszenie wspierające rozwój technologii informatycznych dla osób niepełnosprawnych ASPHI oraz czeska firma organizująca szkolenia komputerowe VUSTE ENVIS. Projekt rozpocznie się w pierwszym kwartale 2002 i będzie realizowany przez dwa lata. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie, we współpracy z pracodawcami, i w warunkach symulujących niektóre elementy autentycznego środowiska pracy narzędzi informatycznych przygotowujące niepełnosprawnych w Polsce, we Włoszech i w Czechach do telepracy w sektorze obsługi klienta. Całkowity koszt realizacji projektu to 527 700 EUR. Zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem niepełnosprawnych do współpracy i kontaktu z koordynatorem projektu, Justyną Kalitą (tel. 697 87 84, 0501 406 396, justynab@idn.org.pl).

Zimowy Instytut Pozarządowy

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FRSO zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym Zimowym Instytucie Pozarządowym organizowanym przez FRSO. Kilkudniowe seminaria szkoleniowe adresowane są do osób pracujących w sektorze pozarządowym. W tym roku tematami seminariów będą: 1. Public Relations i prowadzenie kampanii w organizacjach pozarządowych 2. Efektywna praca w zespole i zarządzanie czasem. Zimowy Instytut Pozarządowy odbędzie się w dniach 3- 6 grudnia 2001 roku w Hotelu "Anders" w Starych Jabłonkach. Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe (należy je przesłać do 26 października 2001 roku) można znaleźć pod adresem: http://free.ngo/pl/csdf. Można też kontaktować się przez pocztę elektroniczną: csdf@free.ngo.pl lub telefonicznie: (022) 622 39 89. 628 86 34.

E-mail obchodzi 30-te urodziny

Poczta elektroniczna - e-mail - obchodzi już swoje 30-te urodziny - przypomina "Gazeta Wyborcza" z 5.10.200; pierwszy list elektroniczny został wysłany przez Amerykanina Ray'a Tomlison'a jesienią 1971 roku. Pracował on wtedy w firmie BBN Technologies, która na zlecenie Departamentu Obrony USA pomagała przy tworzeniu sieci ARPA Net, prekursora Internetu. Dzisiaj listy elektroniczne są jedną z najbardziej popularnych metod komunikacji. Blisko połowę użytkowników Internetu (96 mln) stanowią kobiety.

Komunikacja przez e-mail

Możliwości komunikacji przez e-mail z firmami i instytucjami w Polsce zbadała międzynarodowa firma internetowo-multimedialna Lost Boys. Przetestowano blisko 130 spółek i urzędów, reprezentujących 12 rodzajów działalności. Do badanych firm (były to duże, znane spółki, branżowi liderzy) trafiały e-maile z rozmaitymi pytaniami od fikcyjnych interesantów. Wykorzystano adresy z firmowych witryn WWW. Tylko od 48 proc. firm przyszły odpowiedzi. W niektórych branżach spółki, mimo posiadania witryny internetowej, zupełnie ignorują próby skontaktowania się z nimi przez Internet. Dla porównania - w tegorocznych takich badaniach w Holandii odsetek firm, które podjęły kontakt elektroniczny, sięgnął 70 proc. Na e-mailową prośbę o podanie numeru telefonu zareagowało 42 proc. ministerstw i urzędów centralnych. Najlepiej wypadła branża telekomunikacyjna. Sześciu operatorów pytano, czy dostępne są już u nich telefony działające w systemie GPRS i od wszystkich, z wyjątkiem TP SA, udało się uzyskać odpowiedź. Nieźle zaprezentowały się gazety i magazyny prasowe proszone o przesłanie pocztą elektroniczną cenników ogłoszeń - odpowiedzi udzieliło 77 proc. badanych. Zaledwie 58 proc. z testowanych portali internetowych odpowiedziało na pytanie o możliwość zakładania u nich kilku kont pocztowych przez jednego użytkownika. Jeszcze gorzej wypadły firmy usług multimedialnych i dostawcy Internetu. Autorzy badań komentując ich wyniki podkreślają, że jeśli firma nie jest w stanie przetwarzać i odpowiadać na e-maile klientów, nie powinna w ogóle stwarzać możliwości kontaktu tą drogą. Także systemy wysyłające odpowiedzi z automatu (grzecznościowe, szablonowe wysyłane przez komputer) tracą sens, jeśli potem w ciągu kilku dni nie nadchodzi konkretna odpowiedź na pytanie klienta.

Komisja Europejska pamięta o niepełnosprawnych

Erkki Liikanen, członek Komisji Europejskiej ds. informatyzacji zapowiedział 25 września podczas konferencji prasowej podjęcie działań ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z zasobów internetowych. Liikanen podał, że ok. 10% populacji UE ma utrudniony dostęp do zasobów Internetu, ze względu na niepełnosprawność. Działania Komisji opierać się będą głównie na promowaniu wytycznych Web accessibility guidelines opracowanych przez Web Accessibility Initiative. Obejmują one np. umieszczanie obok grafiki także jej opisów, projektowanie odpowiednich systemów kodowania i nawigacyjnych, by ułatwić korzystanie z niej osobom niewidomym, posługującym się programami odczytującymi zawartość stron. Dostosowania do potrzeb użytkowników niesłyszących wymagają serwisy zawierające pliki dźwiękowe, np. nagrania wykładów. Proponuje się tu dodanie do strony zapisu ścieżki dźwiękowej. Na uproszczeniu konstrukcji wielu stron skorzystaliby oprócz niepełnosprawnych także ludzie starsi - zwraca uwagę Liikanen. Wdrożenie wytycznych nie jest trudne - podkreślał dodając, że przyniosłoby ono korzyści wszystkim użytkownikom, gdyż dzięki wytycznym strony mają bardziej przejrzystą konstrukcję. Liikanen obiecał, że do końca roku wytyczne zostaną wdrożone w odniesieniu do witryny informacyjnej Komisji Europejskiej (http://europa.eu.int/).

Nowy warszawski numer do Internetu

Firma PSI-net Sp. z o.o. uruchomiła na terenie warszawskiej strefy numeracyjnej (022) nowy warszawski numer do Internetu (*** 458 79 79 login: ppp, hasło: ppp) obsługujący zarówno użytkowników modemów analogowych jak i ISDN. Za korzystanie z numeru 458 79 79 firma nie pobiera opłat abonamentowych, impulsy w cenie połączeń lokalnych. W przypadku pytań i uwag dotyczących korzystania z numeru dostępowego 458 7979 należy pisać na adres info@numer.pl. W Warszawie firma PSI-net Sp. z o.o. uruchomiła też próbnie ogólnopolski numer dostępowy (020 92 80 login: ppp, hasło: ppp) rozliczany jak numer dostępowy TPSA Szczegóły na temat korzystania, opłat i konfiguracji na stronie www.warszawa.dostep.pl. Nowy numer dostępowy do połączeń z Internetem - 020 9267 - uruchomiła spółka zależna Netii - Internetia Telekom. Do czasu rozstrzygnięcia sporu z TP SA w sprawie rozliczeń międzyoperatorskich, usługa ta będzie dostępna tylko dla abonentów Netii. W Warszawie i Rzeszowie nowy numer dostępowy do Internetu uruchomiła firma Intertele - 020 9496. Węzeł dostępowy obsługuje modemy V.90 i starsze umożliwiając połączenia o maksymalnej prędkości 57,6 kb/s. Numer jest dostępny bez abonamentu.

Usługa sms uruchomiona przez Straż Miejską

Głuchoniemi mogą kontaktować się z wrocławską Strażą Miejską za pomocą wiadomości tekstowych sms przekazywanych przez telefon komórkowy. W ten sposób mogą się również porozumiewać głuchoniemi z Gdyni. Wiadomości od głuchoniemych we Wrocławiu będą przyjmowane pod jednym numerem telefonu 0 608 302 302. Centrum Kierowania Straży Miejskiej ma bezpośrednie połączenia ze wszystkimi służbami w mieście, a wiadomości będą przyjmowane przez całą dobę. Na interwencje do osób głuchoniemych wysyłani będą strażnicy ze znajomością języka migowego. W mieście przeszkolono w tym celu 17 strażników. Usługa sms uruchomiona przez Straż Miejską pozwoli na szybsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Głuchoniemi przez sms-y będą mogli wzywać np. karetkę pogotowia czy policję. Wrocławska Straż Miejska niemal codziennie odnotowuje przypadki interwencji u osób głuchych. Ostatnio przez godzinę głuchoniemy mieszkaniec Wrocławia, chcący zawieźć żonę do szpitala, nie mógł wytłumaczyć wezwanym strażakom, że ktoś zastawił mu samochód. Strażnicy Miejscy wystąpią do Związku Głuchych we Wrocławiu o listę osób z telefonami komórkowymi. To ma pozwolić strażnikom ustrzec się przed nieprawdziwymi informacjami. Ważne jest, aby sms z informacją o potrzebnej pomocy zawierał adres osoby głuchoniemej. Wtedy patrol będzie mógł dotrzeć na miejsce bardzo szybko. We Wrocławiu jest około 3 tysięcy osób głuchoniemych. Większość, według Polskiego Związku Głuchych, ma telefony komórkowe.

"Jeż"

"Jeż" to poradnik dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, opublikowany na zlecenie pełnomocnika rządu d.s. osób niepełnosprawnych. W jego przygotowaniu brali udział psycholodzy i lekarze. Poradnik ma służyć pomocą rodzinie w pierwszym okresie po narodzinach niepełnosprawnego dziecka. Znajdują się w nim informacje i wskazówki dotyczące wczesnego rozpoznawania niesprawności u dzieci, możliwości leczenia i rehabilitacji, podstawowych uprawnień i świadczeń, możliwości edukacji i podstawowe informacje dotyczące wychowywania tych dzieci. Jest w nim też usystematyzowany wykaz placówek edukacyjnych w całym kraju oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Poradnik ma być dostępny w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Domu Muzyki W Rudzie

W Rudzie koło Mińska Mazowieckiego rozpoczęła się budowa Domu Muzyki, którego pomysłodawcą jest Andrzej "e-moll" Kowalczyk - gitarzysta, wokalista i kompozytor rockowy. Dom - w dawnej remizie - buduje Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi, w którym działają m.in. tak znane postacie naszej sceny muzycznej jak Halina Frąckowiak, Jacek Skubikowski, Stanisław Sojka, Grzegorz Markowski, Jan Borysiewicz. W przyszłości będą oni wykładowcami w Domu Muzyki pomyślanym jako integracyjna wyższa szkoła muzyczna. Znajdzie się tam profesjonalne studio nagrań, sala koncertowa, a także pracownia muzyczna, plastyczna i fotograficzna, gabinety lekarskie, rehabilitacyune, pokoje gościnne. W trakcie kilkudniowych warsztatów będzie się w nim kształcić nieodpłatnie 20 osób. - Chcemy stworzyć niepełnosprawnym artystom możliwość twórczego rozwoju - mówi Andrzej "e-moll" Kowalczyk. Dom Muzyki ma otworzyć swoje podwoje w lipcu 2001 roku. Wszyscy, którzy chcieliby uczestniczyć w działaniach Domu Muzyki lub uzyskać więcej informacji na temat tej interesującej inicjatywy powinni zajrzeć na stronę: www.dommuzyki.org lub pisać na adres e-mail: dommuzyki@dommuzyki.org.

Taniec na wózkach

Wzrasta popularność tańca na wózkach, który jako dyscyplina sportowa istnieje w Polsce od niedawna. Z pewnością przyczyniło się do tego uznanie tej konkurencji przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) za dyscyplinę paraolimpijską. Wcześniej ta forma rehabilitacji rozwinęła się w Holandii. Klasyczną, najpowszechniej uprawianą formą aktywności tanecznej jest taniec integracyjny (combi), w którym jeden partner tańczy na wózku, drugi zaś jest w pełni sprawny. Zasady tańca osób z upośledzeniem ruchowym nie różnią się specjalnie od tańca osób sprawnych; oceniane jest poczucie rytmu pary, zgranie, prezencja, jak również technika jazdy osoby na wózku. Przed kilkoma miesiącami odbyły się w Warszawie V Otwarte Mistrzostwa Polski w Tańcach na Wózkach (10 marca 2001) oraz Mistrzostwa Europy w Tańcach Latynoamerykańskich (12 maja 2001). Dzięki inicjatywie głównego sponsora imprezy - firmy Coloplastu Sp. z o.o. - producenta specjalistycznego sprzętu medycznego i jednocześnie promotora sportu niepełnosprawnych, a także stowarzyszenia "Swing Duet", Studia Tanecznego "Smirnow" i Fundacji Aktywnej Rehabilitacji narodził się pomysł I Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Integracja Cup 2001", który odbył się w dniach 20-21 października 2001w Warszawie. Do narodzin tej imprezy niewątpliwie przyczyniły się sukcesy polskiej pary - Piotra Iwanickiego i Moniki Zawadzkiej - Mistrzów Świata w Tańcach Standardowych i zdobywcy Pucharu Świata w Tańcach Latynoamerykańskich. Od rywalizacji najważniejsza jest wspólna zabawa, liczny udział par, jak również obecność śledzącej ich zmagania publiczności - integracja, której symbolem ma być połączona prezentacja tańca na wózkach i tańca tradycyjnego (IDSF ST/LA). W Polsce tańce na wózkach uprawia 15-20 par. Być może po tej imprezie zwiększy się popularność tańca na wózkach, który jest nie tylko dyscypliną sportową, ale i bardzo atrakcyjną, skuteczną formą rehabilitacji oraz świetną zabawą. Turniej "Integracja Cup 2001" to pierwsza impreza taneczna, z której dochód w całości jest przeznaczony na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem tancerzy na wózkach. Sponsorami Turnieju były trzy firmy: Coloplast Sp. z o.o., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa oraz Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A. Więcej informacji o Turnieju można znaleźć pod adresem: www.taniec.pl.

Sposób na raka

W USA przeprowadzono eksperyment na myszach chorych na glejaka - złośliwego raka mózgu występującego również u ludzi. Nowotwór ten jest oporny na leczenie chirurgiczne, chemio- i radioterapię. Stwierdzono, że w komórkach rakowatych występuje dużo białka CD 155, dzięki któremu wirus polio wnika do komórek i niszczy je. Białko to występuje również w zdrowych komórkach mózgu. One też ulegają zniszczeniu po wniknięciu wirusa, co jest istotą choroby Heinego - Medina, wywołanej przez wirus polio. Zmodyfikowano go, dodając do niego fragment genomu wirusa powodującego przeziębienie. Tak zmodyfikowany wirus zaatakował tylko komórki nowotworowe. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy uda się zastosować tę metodę w leczeniu ludzi.

"Solo na dwa głosy"

W dniu 11 października w warszawskim Teatrze Stu odbyła się premiera sztuki "Solo na dwa głosy" angielskiego dramaturga - Toma Kempinski'ego, w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, z udziałem Grażyny Barszczewskiej i Piotra Machalicy. W sztuce, która już była wystawiana w Polsce przed 13 laty, pojawia się problem ciężkiej choroby - SM. Spektakl będzie też grany w innych miastach Polski. Niemiecka firma Meyra- producent wózków inwalidzkich, które "grają" w tej sztuce - zdecydowała się przekazywać ten rekwizyt po każdym przedstawieniu osobie potrzebującej. To przykład sponsoringu zasługującego na najwyższe uznanie.

IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystów Niepełnosprawnych

We wrześniu odbył się w Grudziądzu IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystów Niepełnosprawnych "OPTAN '2001". Organizatorem było jak zwykle Centrum Kultury "Teatr". Honorowy patronat nad imprezą objął w tym roku Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Przegląd był pomyślany, jako spotkanie artystów niepełnosprawnych wszystkich dziedzin sztuki. Do konkursu - w czterech kategoriach - zakwalifikowano ponad 90 uczestników z całej Polski. Artyści mieli okazję nie tylko się spotkać, lecz również uczestniczyć w warsztatach teatralnych, recytatorskich, muzycznych i plastycznych, prowadzonych przez wybitnych twórców (m. in. Ernesta Brylla, Tadeusza Woźniaka, Marka Ałaszewskiego, Andrzeja Maria Marczewskiego i in.). Przeglądowi towarzyszyły koncerty jurorów i gwiazd polskiej estrady (Krzysztofa Daukszewicza, Lidii Stanisławskiej i in.), z których dochód przeznaczony był na dofinansowanie imprezy. Dzięki hojności sponsorów (PFRON, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Miejski w Grudziądzu), promocji w lokalnych i ogólnopolskich mediach (TV Polsat, "Rzeczpospolita", Pismo Rehabilitacyjno-Gospodarcze "Nasze Sprawy"), dobrej organizacji i ciekawemu programowi - "OPTAN 2001" zaliczyć można do bardzo udanych spotkań. Marzeniem Krystyny Grabowskiej - inicjatorki całego przedsięwzięcia - jest, by niepełnosprawni spotykali się nie tylko przy okazji przeglądu, lecz by powstało w Grudziądzu centrum promujące sztukę ON i by niepełnosprawni mogli poczuć, że sztuka rzeczywiście nie ma żadnych granic. Podczas przeglądu w Grudziądzu przekonywano, że granice tkwią jedynie w jej odbiorcach.

IV Regionalny Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

21 września br. odbył się w Opinogórze IV Regionalny Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "ATAN 2001". Przegląd miał charakter konkursowy i adresowany był do osób niepełnosprawnych nie tylko z terenu byłego województwa ciechanowskiego; w tym roku przekroczył granice woj. mazowieckiego, w przyszłym roku laureaci wezmą udział w przeglądzie, który odbędzie się w Warszawie. Celem przeglądu było stworzenie możliwości konfrontacji twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Nagrody i wyróżnienia przyznawane były w następujących kategoriach: twórczość plastyczna (malarstwo, rzeźba, grafika), rękodzieło artystyczne (haft, koronkarstwo, gobelin, makrama, wikliniarstwo i inne), poezja, piosenka. Do przeglądu zgłosiło się 46 placówek oraz osoby indywidualne. Na konkurs w kategorii plastyka, rękodzieło artystyczne wpłynęło ogółem 340 prac, na przegląd poezji 12 utworów, a na konkurs piosenki zgłosiło się 48 wykonawców. Patronat nad Przeglądem objął starosta ciechanowski.

"Słowem, Kolorem, Nitką, Komputerem"

"Słowem, Kolorem, Nitką, Komputerem" - to tytuł wystawy otwartej we wrześniu w sali budynku Socjoterapii przy ulicy Rzymowskiego 36 w Warszawie. Zaprezentowano na niej różnorodne prace artystyczne niektórych członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Trwać w Nadziei". Twórcami tych prac są zarówno sprawni, jak i nie w pełni sprawni ruchowo. Wśród pokazywanych prac są między innymi rysunki siedmioletniej Moniki, jak i grafiki komputerowe dorosłych m.in., Ewy Ozgi i Teresy Balcerzak oraz komplet serwetek wyhaftowanych przez Małgorzatę Włudykę. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Trwać w Nadziei" powstało dwa lata temu w Warszawie. Podstawowym jego zamierzeniem, zapisanym w statucie, jest "szeroko pojęta - oparta na trwałych, międzyludzkich zasadach współżycia - wzajemna integracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych ruchowo z ogółem społeczeństwa".

"XXI wiek szansą dla niewidomych"

Fundacja Unia Pomocy Niepełnosprawnym ''Szansa'' oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej, w związku z Dniem Białej Laski ustanowionym przez Europejską Unię Niewidomych, zorganizowały 8 października b.r. w Warszawie konferencję pn. "XXI wiek szansą dla niewidomych" połączoną z międzynarodową wystawę sprzętu komputerowego, specjalistycznego oraz rehabilitacyjnego dla inwalidów wzroku. Była to próba podsumowania dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie rehabilitacji inwalidów wzroku i umożliwienia im dostępu do informacji, szczególnie w obliczu kryzysu finansów publicznych. Fundacja ''Szansa'' oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej od lat działają na rzecz promowania idei nowoczesnej rehabilitacji. Fundacja ''Szansa'' pod patronatem Akademii Pedagogiki Specjalnej w sierpniu 1999 r. zorganizowała konferencję naukową pod nazwą ''Dziesięć lat komputeryzacji niewidomych w Polsce - droga w XXI wiek'' wraz z międzynarodową wystawą sprzętu przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku, która przybliżyła osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnej aktywnej rehabilitacji szerokiemu gronu osób zainteresowanych w jej upowszechnianiu.

TWOJE PRAWO

Starostwo powiatu poznańskiego umieściło na swoich stronach serię informatorów TWOJE PRAWO - http://www.powiat.poznan.pl/twojeprawo/index.htm. Można tam znaleźć wiele informacji dla osób niepełnosprawnych.

Prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych

Informacje o prawie jazdy dla osób niepełnosprawnych, porady, adresy ośrodków szkoleniowych itp. można znaleźć pod adresem: http://www.naukajazdy.pl/articles/niepelnosprawni.asp.

Najlepsza Akademia Lokalna

Lokalna Akademia Informatyczna Cisco przy Wydziale Administracyjno-Informatycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zdobyła tytuł Najlepszej Akademii Lokalnej Cisco w regionie EMEA. Rzeszowska Akademia, realizująca Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program, CNAP), została wybrana spośród 1850 podobnych placówek działających w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco jest programem edukacji w zakresie technologii sieciowych opracowanym przez Cisco Systems. Program CNAP realizowany jest na świecie od 1997 roku, a w Polsce od 2000 roku we współpracy z ponad gimnazjalnymi szkołami średnimi oraz szkołami wyższymi. Program oferuje uczniom i studentom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowywani do uzyskania uznawanego na całym świecie certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). W kwietniu 2001 r. Cisco Systems, Interkl@sa oraz Związek Powiatów Polskich podpisały porozumienie dotyczące utworzenia w Polsce 300 Lokalnych Akademii Informatycznych. Więcej informacji na temat Programu Akademii Sieci Komputerowych Cisco można znaleźć na stronach www: http://www.cisco.com./pl/cnap.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne

Podczas obchodów 10 rocznicy działalności działu Microsoft Research, Bill Gates oraz starsi rangą pracownicy naukowi zademonstrowali najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne pochodzące z kluczowych sektorów naukowo-badawczych firmy oraz dyskutowali na temat przyszłości techniki komputerowej. W projektach tych analizowany jest zakres fundamentalnych ograniczeń technologicznych. Przykładowe rozwiązania to: Sensing Pocket PC, czyli komputer kieszonkowy, w którym aplikacje mogą być sterowanie za pomocą czujników wykrywających dotyk, przechylenie i ruch; Oprogramowanie rozpoznające tekst w języku chińskim i zamieniające go na mowę ("text-to-speech"); Oprogramowanie do trójwymiarowego odwzorowywania dzieł sztuki - dzięki niemu możliwe będzie, na przykład, stworzenie modelu bryłowego na podstawie malowideł z epoki Renesansu lub innych obrazów; SideShow, czyli narzędzie służące do komunikacji w zespole, które za pomocą kamer biurkowych identyfikuje status użytkownika, a następnie tworzy rozszerzoną wersję paska zadań oraz listy współpracowników; Oprogramowanie do odwzorowywania twarzy, które za pomocą prostej kamery podręcznej szybko zeskanuje twarz i utworzy jej trójwymiarowy model - znajdzie to zastosowanie m.in. w komunikacji osobistej, handlu elektronicznym i grach.

Nowa bezpłatna internetowa baza firm

Firma LRS Media uruchomiła 8 października 2001 r. nową bezpłatną internetową bazę firm. Rejestracja firmy w bazie jest bezpłatna. Każda firma, która zarejestruje się w bazie otrzyma informacje o wszystkich dotychczas zarejestrowanych firmach, a w przyszłości bezpłatne aktualizacje. Baza jest dostępna od adresem: http://www.webmedia.pl/lrs. Dodatkowe informacje można otrzymać pod adresem e-mail: lrs@webmedia.pl. Miejmy nadzieję, że dzięki tej bazie łatwiej będzie znaleźć adres poszukiwanej firmy niż w książkach telefonicznych, które są coraz grubsze i coraz mniej zrozumiałe.

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Word): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Bolesława Bryńskiego, Mirka Czyżewskiego, Justynę Kalitę, Pawła Karmańskiego, Andrzeja Kończała, Leszka Konopę, Krzysztofa Markiewicza, Agnieszkę Mołczan, Remigiusza Sawickiego, Krzysztofa Sikorskiego, Marka Śpiewankiewicza

Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail