Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 11 (035)    20 września 2001 r.  

"Chcę Ci powiedzieć..."

Fundacja Wspólna Droga (United Way Polska) współuczestniczy od 14 września w akcji "Chcę Ci powiedzieć..." której celem jest wysyłanie listów będących symbolem naszej solidarności z ofiarami ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone. Każdy, kto chce napisać kilka słów do kogoś, kto cierpi z powodu wstrząsających wydarzeń, może przesłać list rozpoczynający się słowami: "Chcę Ci powiedzieć... " na adres: Fundacja Wspólna Droga, ul. Koszykowa 14 m 1, 00-564 z dopiskiem "Chcę Ci powiedzieć..." Wolontariusze Fundacji w razie potrzeby przetłumaczą list na język angielski. Wszystkie listy zostaną wysłane do organizacji United Way w Nowym Jorku, która zadba o przekazanie ich rodzinom ofiar zamachów. Firma kurierska TNT Express Worldwide zadeklarowała nieodpłatne dostarczenie paczek z listami do Nowego Jorku. Do akcji włączyli się też harcerze. Internauci mają też możliwość przekazania wyrazów swojego współczucia i solidarności z narodem amerykańskim łącząc się m. in. z adresami: www.aol.pl/ksiega lub http://lightacandle.sol.dk.

7-proc. stawka VAT za dostęp do sieci Internet

Sejm zadecydował, że preferencyjna 7-proc. stawka VAT będzie dotyczyć wyłącznie usług dostępu do sieci Internet, a nie, jak obecnie, wszystkich usług teleinformatycznych. Szkoły będą w ogóle zwolnione z VAT, ON to niestety nie dotyczy. Dla Internautów - chociaż obniżka jest niewielka - to dobra wiadomość. Oby jak najszybciej uchwała została wprowadzona w życie.

XI i XII Warsztat Aktywizacji Zawodowej

W dniach 7 i 8 września w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do XI i XII Warsztatu Aktywizacji Zawodowej. Od 10 września w obu WAZ 48 osób z różnymi schorzeniami zaczęło zdobywać kwalifikacje w zakresie obsługi komputera i posługiwania się Internetem oraz poszukiwania pracy na wolnym rynku. Głównym sponsorem tych dwóch Warsztatów jest PFRON w ramach programu Partner oraz niektóre gminy i dzielnice Warszawy.

Oferta firmy Oracle

We wrześniu 12 niepełnosprawnych informatyków - podopiecznych Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - będzie zdawać egzaminy na certyfikat projektanta w relacyjnych bazach danych Oracle, znanego światowego producenta oprogramowania. Firma Oracle zaoferowała - za pośrednictwem Fundacji - bezpłatne miejsca na kursie w swoim Centrum Edukacji w Warszawie. Normalnie każda z tych osób musiałaby zapłacić za niego 4 tys. USD. Wśród kursantów były osoby niepełnosprawne nie tylko z Warszawy, ale również z Radomia i Szczecinka. Absolwenci tych kursów są bardzo poszukiwani na informatycznym rynku pracy.

Parada Internautów

W dniach 8 i 9 września w Warszawie odbyła się pierwsza na świecie Parada Internautów, która zainaugurowała obchody 10-lecia Internetu w Polsce. Wzdłuż trasy - Krakowskiego Przedmieścia - oczekiwały na uczestników Parady kawiarenki internetowe, multimedialne pokazy, prezentacje ambasad oraz ponad 40 wystawców. Przez dwa dni łączność Internetowa ze światem była za darmo. Odbył się e-ślub pary Internautów, której ręce złączono kabelkami od myszy, pocałunek nowożeńców był wirtualny, przekazany przez "świadków" - dwa laptopy. Na paradzie rozdano Złote Klawiatury - nagrody dla polityków, którzy zdaniem Internautów zasłużyli się dla rozwoju Internetu w Polsce. Wśród laureatów znalazła się Grażyna Staniszewska , Paweł Piskorski, Marek Borowski, Wiesław Kaczmarek i Krzysztof Kilian. Przy tej okazji warto przypomnieć, że w maju 1987 r. na Wydz. Fizyki UW uruchomiono stałą łączność z CERN w Genewie. Listy przesyłane były przez bardzo szumiące modemy, a wypisywanie adresów wymagało nader skomplikowanych instrukcji, które znali i rozumieli tylko nieliczni. Najważniejsza data dla rozwoju Internetu w Polsce to zniesienie w lutym 1990 r. embarga na technologię sieciową i zezwolenie na przyłączenie Polski do sieci EARN/BITNET. Wiosną 1991 r. ruszyła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK - pierwszy polski operator Internetu. W dziesiątą rocznicę tych wydarzeń dostęp do Internetu deklaruje przeszło 6,3 mln Polaków. Ale ok. 15 proc. z nich tylko raz zajrzało do Internetu, a jedynie 14 proc korzysta z sieci co najmniej raz w miesiącu.

"Głuchy telefon"

Możliwości komunikacji przez e-mail z firmami i instytucjami w Polsce badała międzynarodowa firma internetowo-multimedialna Lost Boys. Przetestowano blisko 130 spółek i urzędów, reprezentujących 12 rodzajów działalności. Do badanych firm (były to duże, znane spółki) trafiały e-maile z rozmaitymi pytaniami od fikcyjnych interesantów. Wykorzystano adresy z firmowych witryn WWW. Tylko od 48 proc. firm przyszły odpowiedzi. W niektórych branżach spółki, mimo posiadania witryny internetowej, zupełnie ignorują próby skontaktowania się z nimi przez Internet. Dla porównania - w tegorocznych takich badaniach w Holandii odsetek firm, które podjęły kontakt elektroniczny, sięgnął 70 proc. Na e-mailową prośbę o podanie numeru telefonu zareagowało 42 proc. ministerstw i urzędów centralnych. Najlepiej wypadła branża telekomunikacyjna. Sześciu operatorów pytano, czy dostępne są już u nich telefony działające w systemie GPRS i od wszystkich, z wyjątkiem TP SA, udało się uzyskać odpowiedź. Nieźle zaprezentowały się gazety i magazyny prasowe proszone o przesłanie pocztą elektroniczną cenników ogłoszeń - odpowiedzi udzieliło 77 proc. badanych. Zaledwie 58 proc. z testowanych portali internetowych odpowiedziało na pytanie o możliwość zakładania u nich kilku kont pocztowych przez jednego użytkownika. Jeszcze gorzej wypadły firmy usług multimedialnych i dostawcy Internetu. Autorzy badań komentując ich wyniki podkreślają, że jeśli firma nie jest w stanie przetwarzać i odpowiadać na e-maile klientów, nie powinna w ogóle stwarzać możliwości kontaktu tą drogą. Także systemy wysyłające odpowiedzi z automatu (grzecznościowe, szablonowe wysyłane przez komputer) tracą sens, jeśli potem w ciągu kilku dni nie nadchodzi konkretna odpowiedź na pytanie klienta.

Integracyjne Zawody Wędkarskie

W dniach 19-21 października w ośrodku Kormoran w Mierkach nad jeziorem Pluszne koło Olsztynka odbędą się Integracyjne Zawody Wędkarskie, w których na równych prawach uczestniczyć będą wędkarze pełnosprawni i niepełnosprawni. Spotkanie w Mierkach, do którego warszawscy wędkarze zachęcili władze Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, dyrekcję firmy Kablobeton S.A. i władze PZW, to jak gdyby generalna próba przed zorganizowaniem w przyszłym roku "I Integracyjnych Mistrzostw Polski". Ośrodek, wraz z przyległym terenem i pomostami, jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostosowana jest także toaleta na parterze budynku. Wpisowe w wysokości 150 zł od osoby należy wpłacić na konto: PKO BP S.A. XV Oddział w Warszawie nr 63 10201156-123110084 PTWKZG z dopiskiem "Wpisowe Integracja" w terminie do 31 września br. Organizatorzy zapewniają dwa noclegi z pełnym wyżywieniem. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 0 prefix 22 8259839. Zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty należy kierować na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Zarząd Główny, ul. Oleandrów 4/10, 00-629 Warszawa w terminie do 10 października br. Warto dodać, iż organizatorzy chcą zostawić po każdej imprezie na terenach gmin w których będą się odbywać takie imprezy również w przyszłości, trwalszy ślad zapoczątkowujący działania mające na celu usuwanie barier uniemożliwiających normalne funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. Firma Kablobeton zobowiązała się przystosować dla ON wyznaczony przez władze samorządowe teren oraz jeden budynek szkolny. Wsparcia medialnego całej akcji obiecały udzielić "Wiadomości Wędkarskie", "Wędkarski Świat", miesięcznik środowisk osób niepełnosprawnych "Nasze Sprawy", emitowany w II programie TVP program dla niepełnosprawnych "Spróbujmy razem", oraz Radio Dla Ciebie. Od licznych sponsorów spodziewać się można wsparcia, choćby w postaci nagród. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe dyplomy, zwycięzca puchar, wykonany i ufundowany przez znanego rzeźbiarza i równie znakomitego wędkarza Andrzeja Renesa. Dla łowcy największej ryby zawodów firma Norton ufundowała łódź wiosłową. Pozostałe liczne nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród wszystkich uczestników podczas uroczystego zakończenia. W związku z koniecznością zakwaterowania na dwie noce zawodników organizatorzy zmuszeni są do ograniczenia liczby startujących do 100 osób, o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat. Na odwrocie dowodu wpłaty należy umieścić tytuł imprezy i personalia wpłacającego. Wpłaty powyżej limitu będą zwracane. Organizator potwierdzi listownie lub telefonicznie uczestnictwo w imprezie.

Serwis internetowy poświęcony udarowi mózgu

Uruchomiono pierwszy polski serwis internetowy poświęcony udarowi mózgu. Każdego roku z powodu udaru mózgu umiera około 5 milionów chorych - jest to druga co do częstości przyczyna zgonów na świecie. Co najmniej 15 milionów osób rocznie przeżywa udar, co dla wielu z nich kończy się inwalidztwem. W Polsce rocznie rejestruje się około 60 - 70 tys. nowych zachorowań. Pomimo, że zapadalność na udar mózgu w naszym kraju utrzymuje się na średnim poziomie europejskim, umieralność chorych z udarem jest jedną z najwyższych w Europie. Równie niekorzystnie prezentuje się współczynnik niepełnosprawności pacjentów, którzy przeżyli udar mózgu. Podczas, gdy w krajach wysoko rozwiniętych około 50% chorych pozostaje niepełnosprawnymi, w Polsce współczynnik ten wynosi 70%. Udar mózgu jest w Polsce główną przyczyną inwalidztwa u osób po 40 roku życia. Ocenia się, że w Polsce całkowite koszty związane jedynie z wtórnymi udarami mózgu wynoszą rocznie około 432 mln złotych, z czego ponad połowa przypada na koszty medyczne i pielęgnacyjne. Informacje na stronie www.udarmozgu.pl przeznaczone są zarówno dla lekarzy, jak i ogółu zainteresowanych. Serwis zawiera najnowsze dane na temat możliwości prewencji i leczenia udaru mózgu. Internauci znajdą tam między innymi wyniki przełomowego badania PROGRESS, ogłoszone ostatnio przez naukowców. Patronat nad serwisem sprawuje prof. dr hab. med. Hubert Kwieciński, krajowy konsultant w dziedzinie neurologii. Strona podzielona jest na działy przeznaczone dla pacjentów, dziennikarzy i lekarzy. Pacjenci znajdą tam przystępny opis choroby, jej objawów oraz informacje na temat poszczególnych rodzajów udaru mózgu. Na stronie znajduje się też omówienie badań wykonywanych w przypadku podejrzenia udaru mózgu. Ponadto przygotowano ilustrowany opis centralnego układu nerwowego. Dział informacji dla dziennikarzy zawiera wszelkie dane przydatne przy przygotowaniu publikacji na tematy związane z udarem mózgu, między innymi na temat czynników ryzyka, Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu oraz najnowszych badań klinicznych. Dział dla lekarzy zawiera bogaty zbiór informacji fachowych, przydatnych zarówno lekarzom pierwszego kontaktu, jak i specjalistom.. W witrynie zamieszczono dziesiątki linków do polskich i zagranicznych stron związanych z udarem. Strona www.udarmozgu.pl będzie sukcesywnie rozbudowywana. W najbliższym czasie zostanie uruchomione forum dyskusyjne, na którym pacjenci oraz ich rodziny będą mogli wymieniać się doświadczeniami w walce z chorobą. W dziale dla pacjentów zostaną także dodane informacje na temat rehabilitacji i profilaktyki. Lekarze będą się wkrótce mogli zapoznać z ciekawymi przypadkami klinicznymi. Osoby zainteresowane tymi problemami mogą pisać pod adres: malgorzata.skoczylas@sigma.com.pl.

"Wykorzystanie telepracy dla osób niepełnosprawnych"

W dniu 12 września w Warszawie odbyła się konferencja organizowana Przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach pt. "Wykorzystanie telepracy dla osób niepełnosprawnych". Prezes Fundacji Stanisław Kogut - w swoim wystąpieniu zadał pytanie czy jest to realna szansa czy jedynie mrzonka. Przedstawiciele osób niepełnosprawnych, w tym z Fundacji Fuga Mundi i Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, mówili o tym jakie warunki powinny być spełnione, by telepraca dla ON nie pozostała jedynie w sferze mrzonek. Mówili też o dotychczasowych doświadczeniach i o przygotowywaniu ON do podjęcia pracy w systemie zdalnym. Upowszechnieniu telepracy ma służyć rozpoczęty we wrześniu w czterech województwach program Telepraca (pisaliśmy o nim szerzej w 10 nr Kuriera IdN1). Niestety, w konferencji śladowy udział wzięli ci, do których była ona przede wszystkim adresowana - pracodawcy.

"Zapytaj swojego kandydata"

Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych w dniach 9-16 września zorganizowało w ponad dwudziestu miastach Polski, razem z różnymi partnerami, konferencje i spotkania na tematy istotne nie tylko dla sektora organizacji pozarządowych. Głównym celem tych spotkań, które stały się już tradycją w naszym kraju, była promocja tego sektora, pokazanie jego roli w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Hasło tegorocznej edycji spotkań brzmiało: "Zapytaj swojego kandydata". Warto przypomnieć, że już od pięciu lat trwają prace nad ustawowymi rozwiązaniami dotyczącymi sektora pozarządowego. Są one bardzo ważne dla regulacji zasad współpracy tzw. trzeciego sektora z państwem, określenia stanu prawnego wolontariatu. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkania z kandydatami do parlamentu, które odbyły się w tym czasie, zaowocują wzmocnieniem roli środowisk pozarządowych w kształtowaniu samoświadomości społeczeństwa.

IV Mistrzostwa Warszawy w Tańcu na Wózkach

8 września w Hali Sportowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyły się IV Mistrzostwa Warszawy w Tańcu na Wózkach. Organizatorami turnieju byli: Polski Komitet Paraolimpijski i Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych "Swing Duet". Turniej był na bardzo wysokim poziomie, miły dla oka i ucha. Mistrzostwa wygrali faworyci, obecni mistrzostwie świata w tańcu na wózka.

Internetowy urzędnik

Francja planuje wprowadzenie do 2005 r. elektronicznych urzędów państwowych. Wszyscy obywatele będą mogli załatwiać wszelkie sprawy urzędowe zdalnie - przez Internet. Dostęp do sieci będzie zapewniony z komputerów, telefonów oraz specjalnie umieszczanych wzdłuż arterii miejskich kiosków elektronicznych. Pierwszy etap czteroletniego projektu, obejmujący szkolenie pracowników administracji, został już zakończony. Stworzono także rządowy portal. Zawiera on informacje o obowiązujących przepisach, ponad tysiąc formularzy gotowych do pobrania i odnośniki do ponad 4 tys. witryn różnych urzędów. Obecnie władze rozpoczynają budowę systemu elektronicznego administrowania, który ma być "sercem demokratycznego społeczeństwa - e-Francji". A kiedy będzie start do e-Polski?

Windows XP już niedługo

Firma Microsoft poinformowała o przekazaniu producentom komputerów na całym świecie Windows XP - najnowszej wersji sytemu operacyjnego Windows. Jego wprowadzenie do powszechnej sprzedaży ma nastąpić 25 października. Windows XP oferuje nowe sposoby tworzenia, nawiązywania połączeń i komunikowania się. Uwzględnia on rozwój Internetu i mediów cyfrowych. Zawiera wiele ulepszeń, które zwiększają produktywność i zapewniają zarówno użytkownikom w firmach, jak i w domach prywatnych nowe, łatwe w użyciu i interesujące funkcje. Udostępnia użytkownikom indywidualnym podbudowę systemu Windows 2000, poprawiając przy tym niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność. Windows XP umożliwia użytkownikom wykonywanie wielu zadań, takich jak wprowadzanie do komputera fotografii cyfrowych oraz ich organizowanie i współużytkowanie, przekształcenie komputera w wielofunkcyjne urządzenie pozwalające pobierać, przechowywać i odtwarzać muzykę najwyższej jakości w postaci cyfrowej, natychmiastowe przesyłanie wiadomości, głosu i obrazu w kontaktach ze znajomymi i z rodziną oraz łatwe w obsłudze funkcje łączności umożliwiające współdzielenie komputerów i urządzeń w domu i w pracy. Każda z edycji Windows XP będzie sprzedawana jako uaktualnienie lub jako wersja standardowa.

 

LISTY I POMYSŁY

W poprzednim numerze Kuriera IdN1 wprowadziliśmy nową rubrykę, w której publikujemy listy od Czytelników oraz przedstawiamy ich pomysły różnych rozwiązań służących polepszeniu życia osób niepełnosprawnych. W tym numerze swój pomysł zgłasza Ignacy Wasiluk (wasiluk@idn.org.pl): tworzenie klubów komputerowych - Wiejskich Kawiarenek Internetowych. Oto Jego list:

Niepełnosprawność jest ogromną barierą w dążeniu do uzyskania zatrudnienia. Znaczny stopień niesprawności ogranicza kontakty, zawęża grono pracodawców. Skazani na bierne czekanie szukamy często pomysłu na utworzenie stanowiska pracy dostosowanego do naszych zainteresowań, wykształcenia i poziomu inwalidztwa. Jako szansę uzyskania zatrudnienia wskazuje się na telepracę. Niestety, ta forma pracy jest jeszcze w Polsce w stadium początkowym. Szansę zwiększyłoby tworzenie klubów komputerowych -małych kawiarenek internetowych. Kawiarenki takie - coraz powszechniejszy obraz naszych miast - rzadko tworzone są w terenie wiejskim. Sądzę, że tu gdzie wiedza informatyczna dociera z takimi trudnościami i opóźnieniem, ich powstanie ma kolosalne znaczenie dla społeczeństwa. Głównym moim założeniem jest zorganizowanie wolnego czasu pozalekcyjnego, sobót, ferii i wakacji młodzieży szkolnej, nauka obsługi komputera, programów i wykorzystania internetu. Realizacja takiego przedsięwzięcia jest jednak trudna, czasem wręcz niemożliwa, czego doświadczyłem na własnym przykładzie. Urząd Gminy, do którego zwróciłem się z tą propozycją, nie wykazał zainteresowania motywując to brakiem funduszy na utworzenie etatu, nawet refundowanego. W skali kraju z takiej formy pracy skorzystałoby zapewne wiele osób niepełnosprawnych pod warunkiem, że znajdą się instytucje, które połączą tworzenie stanowisk pracy z rozrywką i edukacją informatyczną na terenach wiejskich. Ocenę pomysłu pozostawiam w gestii Czytelników. Jednocześnie zwracam się z prośbą o kontakt do tych wszystkich, którzy wiedzą jak doprowadzić do jego realizacji. bądź mogą w nim współuczestniczyć.


Kurier IdN całym sercem popiera ten pomysł Ignacego Wasiluka. Kawiarenki internetowe nie tylko wspomogłyby edukację dzieci młodzieży wiejskiej, dałyby zatrudnienie tym niepełnosprawnym, którzy mają odpowiednie przygotowanie informatyczne, ale mogłyby też stać się w przyszłości czyś w rodzaju Centrów Telepracy. Takie centra tworzone są np. w USA w miejscowościach odległych od dużych ośrodków miejskich. Pracują w nich ludzie z różnych firm, nie tylko niepełnosprawni, ale i matki małych dzieci, osoby opiekujące się niesprawnymi członkami rodzin itp. Powstały też one w Indiach, w bardzo odległych i zacofanych rejonach tego rozległego kraju. Skupieni wokół nich informatycy pracują tam nawet na rzecz wielkich korporacji informatycznych. Może do tworzenia takich kawiarenek dałoby się wykorzystać program PFRON - Telepraca. W ramach programu, który ruszył we wrześniu pilotażowo w województwach dolnośląskim, lubelskim, pomorskim i wielkopolskim PFRON finansuje utworzenie stanowisk pracy w wysokości 30 przeciętnych wynagrodzeń i przeznacza 7 tys. zł na szkolenia telepracownika. Osoby niepełnosprawne mogą też w ramach tego programu działać na własny rachunek. Może znajdą się tacy, którzy zechcą skorzystać z tej szansy i w ramach własnej działalności gospodarczej stworzą kawiarenki internetowe? Czekamy na informacje!

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Word): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: L. Konopę, K. Markiewicza, R. Sawickiego, M. Śpiewankiewicza, R. Szuszkiewicza. Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail