Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 10 (034)    23 sierpnia 2001 r.  

Karta praw Osób Niepełnosprawnych

Na 116 posiedzeniu Sejmu w dniach 22 - 24 sierpnia przedmiotem dyskusji ma być Karta Osób Niepełnosprawnych. Przy okazji przypominamy, że na serwerze Sejmu (http://www.sejm.gov.pl) znajdują się pliki - sprawozdania rządu o działaniach na rzecz ON, o których Sejm ma dyskutować: 1) Druk Sejmowy nr 2654 (88 stron, w pliku 2654.pdf): "Informacja Rządu o działaniach podejmowanych na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. (22-02-2001)". 2) Druk Sejmowy nr 2654-x (65 stron, plik 2654-x.pdf): "Uzupełnienie do Informacji o działaniach podejmowanych na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (19-07-2001)". Można je też pobrać pod adresem: ftp://ftp.idn.org.pl/teksty/2654.pdf (4.8 MB) oraz ftp://ftp.idn.org.pl/teksty/2654-x.pdf (4.8 MB).

Nowe programy PFRON

Telepraca: dzięki temu programowi szukający pracy niepełnosprawni będą mogli odbyć szkolenia w zawodach teleinformatycznych. (piszemy o nim szerzej poniżej). Trener: celem programu jest szkolenie opiekunów oraz osób niepełnosprawnych umysłowo, które chciałyby rozpocząć pracę zawodową. Orzecznik: program ma pomóc w tworzeniu profesjonalnie przygotowanej kadry specjalistów orzeczników. Dziedzictwo: program ma na celu udostępnianie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody,
pomóc w modernizacji i udostępnianiu niepełnosprawnym turystom zabytków, pomników przyrody, parków, muzeów tak jak to miało miejsce w Wieliczce, gdzie w Kopalni Soli od grudnia ub. roku czynna jest trasa dla niepełnosprawnych.

Telepraca dla niepełnosprawnych

Pierwszego września rusza program "Telepraca" dzięki któremu ma znaleźć zatrudnienie na zasadach pracy zdalnej, wykonywanej w domu, 500 osób niepełnosprawnych. Na przygotowanie ON i tworzenie nowych miejsc pracy PFRON i Krajowy Urząd Pracy przeznaczyły 4,5 mln zł. O udział w tym programie mogą starać się inwalidzi w wieku do 55 lat, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niesprawności - przede wszystkim osoby niesprawne ruchowo i niewidome - z ukończoną szkołą średnią. PFRON ma finansować utworzenie stanowisk pracy w wysokości 30 przeciętnych wynagrodzeń i przeznacza 7 tys. zł na szkolenia telepracownika. Pracodawcy, którzy będą mieli zrefundowane stanowiska do telepracy muszą zatrudniać inwalidę co najmniej przez 4,5 roku. Osoby niepełnosprawne mogą też w ramach tego programu działać na własny rachunek, ale też muszą podpisać umowę, że nie przerwą jej przez 4,5 roku. Powiatowe urzędy pracy pomogą w poszukiwaniu pracodawców. Program rusza pilotażowo w województwach: dolnośląskim, lubelskim, pomorskim i wielkopolskim. Wykorzystano w nim doświadczenia w przygotowywaniu ON do telepracy, m.in. Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Miejmy nadzieję, że ta forma świadczenia pracy przez osoby niepełnosprawne dzięki temu programowi stanie się u coraz bardziej popularna.
Prawie połowa europejskich pracodawców korzysta z technologii informatycznych i
komunikacyjnych, by wykonywać pracę na odległość. W Polsce liczbę telepracowników ocenia się zaledwie na około... 100 osób, ale jak informowała Grażyna Zielińska - prezes Krajowego Urzędu Pracy - dotąd nie prowadzono badań na ten temat.

"Ustroń 2001"

Zakończyła się międzynarodowa konferencja "Ustroń 2001" (19-22 lipca) połączona ze zjazdem środowisk osób niepełnosprawnych związanych z Internetem, która odbywała się pod hasłem: "Wpływ najnowszych technologii na niezależne życie osób niepełnosprawnych".
Łącznie na otwarciu było ponad 80 osób, wśród nich oficjalni goście oraz przedstawiciele zaproszonych firm oferujących urządzenia ułatwiające życie osobom niepełnosprawnym. W holu "Magnolii", gdzie odbywała się impreza, zainstalowano wystawę malarstwa Marty Ryby oraz wystawę Akson s.c. - dystrybutora wózków manualnych i elektrycznych dla ON. Zjazd otworzył Józef Ćwielong - inicjator i jeden z jego organizatorów. Po części oficjalnej zaczęły się prezentacje. Jako pierwsza przedstawiła swoje urządzenia przydatne kierowcom niepełnosprawnym ruchowo firma Mobilcenter Zawatzky z Niemiec. Każdy mógł zobaczyć i wypróbować działanie zamontowanych tam urządzeń. Swoje produkty przedstawiła firma Wid ex, jeden z wiodących w Europie producentów aparatów słuchowych oraz firma Mitra z Warszawy, która zaprezentowała liczne urządzenia i prototypy służące osobom nie(do)słyszącym, takie jak sygnalizatory, budziki wibracyjne, pętle indukcyjne z mikrofonami, przystawkami do telewizora i innymi przydatnymi urządzeniami. Firma ta zamierza rozpocząć produkcję na większą skalę i sprzedawać urządzenia ułatwiające życie osobom nie(do)słyszącym za cenę często nawet kilkakrotnie niższą od ceny podobnych produktów oferowanych przez firmy zachodnie. Na miejscu można było zbadać sobie słuch, z czego mogli korzystać wszyscy uczestnicy zjazdu. Francuska firma SDSA z Marsylii zaprezentowała urządzenie do monitorowania funkcji życiowych pacjenta na odległość. Urządzenie przeznaczone jest dla pacjentów wychodzących ze szpitala po pobycie na oddziale chirurgii ciężkiej, reanimacji, rehabilitacji, z niewydolnością płuc lub nowotworem, którzy muszą używać respiratorów lub morfiny oraz osób niepełnosprawnych, wymagających stałej opieki i kontroli funkcji życiowych. Marcin Kowalski przygotował interesującą prezentację na temat szans i barier w rozwoju telepracy. Uczestnicy Zjazdu złożyli na ręce posła na Sejm RP dr Antoniego Kobielusza petycję o rozpoczęcie prac nad stworzeniem Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Zwrócili też uwagę na bulwersujące środowisko ON postępowanie warszawskiej firmy pobierającej opłaty za płatne miejsca parkingowe WAPARK. Odbyło się również wiele imprez towarzyskich, integrujących środowisko. Pełne informacje ze Zjazdu można znaleźć pod adresem: http://www.proinfo.pl/ustron2001.

Parada Internautów

Z inicjatywy Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga 7-9 września 2001 w Warszawie ma się odbyć "Parada Internautów", wchodząca w skład uroczystości związanych z 10-leciem Internetu w Polsce. Parada pod hasłem "Touch me-Dotknij" skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych, ciekawych świata, obeznanych z nowoczesnymi technologiami, w tym osób niepełnosprawnych. Organizatorzy chcą pokazać jakie możliwości stwarza sieć, że dzięki niej można pracować, uczyć się i bawić. Parada i imprezy jej towarzyszące to nie kolejne targi, ale święto globalnej komunikacji. Według statystyk i badań Internauci to ludzie w większości między 16 a 40 rokiem życia, wykształceni, mieszkający w dużych miastach. 25% polskich Internautów mieszka w województwie mazowieckim, więc lokalizacja Parady wydaje się być idealna. Warto nadmienić, że Parada jest pierwszą tego typu imprezą w Polsce, a z informacji wynika, że do tej pory nigdzie jeszcze, na świecie, Internauci nie bawili się w ten sposób. Parada została objęta honorowymi patronatami: Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Jolanty Kwaśniewskiej i Prezydenta m.st. Warszawy Pawła Piskorskiego. Udział w imprezie i pomoc w jej organizacji zaoferowała Ambasada Stanów Zjednoczonych. Dostęp do Internetu na całej trasie Parady zapewnia firma NASK. Swoją działalność zaprezentuje Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. W trakcie imprezy będą zorganizowane w pełni dostępne dla niepełnosprawnych Internautów, zaopatrzone w podjazdy, darmowe kawiarenki Internetowe w następujących miejscach: Plac Zamkowy, Pałac Namiestnikowski (Globalna Wioska), Plac Piłsudskiego, teren Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych, Pomnik Kopernika (Kącik Gadających Głów - namiot "Wprost"), restauracja Harenda, Park Kazimierzowski (Wioska Internetowa). Do tych miejsc będą prowadziły oznaczone alejki przeznaczone tylko dla osób niepełnosprawnych. Patronaty medialne nad Paradą zadeklarowały redakcje: Gazety Wyborczej, Wprost, RMF FM, TVP PR II, VIVA Polska i Machiny. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga jako organizator imprez charytatywnych: "Książka pod strzechy" i kulturalnych: "Szał czytania", " Festiwal Książki - Bibliomania", ma referencje m.in. Polskiego Radia, Teatru Wielkiego, władz miasta stołecznego Warszawy, Kołobrzegu, Krynicy Górskiej, jak również wielu podmiotów gospodarczych, które brały udział w realizowanych przez Bractwo projektach.

Internet z gniazdka elektrycznego

W sierpniu STOEN, spółka zajmująca się dostawą energii elektrycznej w Warszawie i okolicach, uruchamia na jednym z osiedli Wilanowa testową instalację służącą do dystrybucji Internetu poprzez sieć energetyczną. Jeśli eksperyment się uda, od przyszłego roku dostęp do Internetu zostanie zaoferowany jako kolejna usługa firmy. Technologia pozwala również na podłączenie aparatów telefonicznych, ale w tym przypadku STOEN musiałby mieć koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wraz ze STOEN testy rozpoczęły także dwa inne przedsiębiorstwa energetyczne. Od strony technicznej dostęp do Internetu przez sieć energetyczną wygląda następująco: w obrębie jednej komórki sieci energetycznej, czyli domów obsługiwanych przez jeden transformator, instalowany jest tzw. kontroler zewnętrzny, do którego podłączane jest łącze internetowe. Mieszkańcy dostają specjalny modem, który z jednej strony wpinają do dowolnego gniazdka energetycznego w mieszkaniu, a z drugiej do komputera za pomocą kabla USB lub Ethernet. Modem sam konfiguruje połączenie z kontrolerem zewnętrznym. Urządzenia zapewniają pasmo 4 Mbit/s dzielone przez wszystkich użytkowników sieci. Przyjmuje się, że do jednego transformatora przyłączanych jest około 200 modemów. Niestety, urządzenia mają mały zasięg, przez co nie nadają się do budowy rozległych sieci - np. na wsi, gdzie do jednego transformatora podłączone są budynki na obszarze kilku kilometrów. Przy wykorzystaniu specjalnych urządzeń wzmacniających zasięg rośnie tak, że można podłączyć gęsto zabudowane osiedle podmiejskie. Podobne instalacje działają już w kilku krajach europejskich, m.in. Austrii, Niemczech, Finlandii, Szwajcarii, Norwegii i na Węgrzech. Na razie trudno mówić o cenach, bo nie wiadomo czy wszystko będzie działać prawidłowo. Nieoficjalnie mówi się, że abonament miesięczny nie powinien przekroczyć 100 zł miesięcznie. Nie wiadomo jednak, ile będzie kosztowała instalacja.

Nowy adres

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych zmieniło swój adres internetowy. Obecnie informacje na temat jego działalności, ankietę dla nowych członków, itp. można znaleźć pod adresem: http://www.idn.org.pl/alterego. Adres e-mail Stowarzyszenia: alterego@idn.org.pl. Osoby, które chcą nawiązać kontakt telefoniczny mogą dzwonić pod numery: 0503 731 962 Janusz Popiel (Prezes Stowarzyszenia), 0609 055 435 Marian Proć - oddział szczeciński, 0606 343 254 Piotr Ozaist (administrator strony).

Dla miłośników sztuki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych ogłaszają nabór na drugą edycję kursu: "Studium wiedzy o sztuce dla osób niepełnosprawnych". Wykłady poprowadzi główny pomysłodawca Studium prof. Wiktor Zin oraz zaproszeni przez Niego wybitni artyści i naukowcy różnych specjalności. Cykl szkoleniowy trwać będzie dwa semestry od października 2001 do czerwca 2002. Rozkład zajęć podany będzie w zależności od ilości zgłoszeń (w poprzedniej edycji co trzy tygodnie w soboty lub niedziele). Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia kursu wydane przez Politechnikę Krakowską. Do Studium przyjmowane będą osoby niepełnosprawne - dorośli i młodzież od lat 15 z całej Polski o wszelkich schorzeniach. Wykłady będą przekazywane synchronicznie również przy użyciu języka migowego. Kurs będzie stanowił nową edycję programową mogą więc w nim uczestniczyć absolwenci pierwszej edycji kursu. Opłata administracyjna za kurs 50 złotych. Zapisy do 30 września 2001 prowadzi biuro Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-320 Kraków, ul. Zielna 41, tel/fax 267-00-99, e-mail: fson@idn.org.pl.

Obywatel będzie wiedział

Nic o nas bez naszej wiedzy. Taka zasada przyświecała projektodawcom ustawy o dostępie do informacji publicznej, która została uchwalona przez Sejm. Ustawa konkretyzuje zawarte w art. 61 ust. 4 Konstytucji prawo obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również możliwość uzyskania informacji o działalności samorządu terytorialnego oraz osób, instytucji i organizacji w takim zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują groszem publicznym. Dotyczy to więc nawet partii politycznych i związków zawodowych. Podstawowy sposób rozpowszechniania informacji publicznych będzie polegał na ich zamieszczaniu w ujednoliconej sieci informatycznej zwanej Biuletynem Informacji Publicznej. Nadzór nad nią ma sprawować minister spraw wewnętrznych. Strona główna będzie zawierała spis instytucji zobowiązanych do udostępniania informacji. Jeśli jednak obywatel nie znajdzie potrzebnych mu informacji w biuletynie, będzie miał prawo składać wniosek o ich udostępnienie przez urząd lub instytucję. Powinny one udostępnić informacje niezwłocznie i w formie, w jakiej wnosi o to zainteresowany. Prawo to obejmuje także udostępnianie informacji w formie przetworzonej, jeśli przemawia za tym interes publiczny. Ustawa gwarantuje też jawność posiedzeń organów władzy publicznej. Umożliwi to obywatelom nie tylko przysłuchiwanie się ich obradom, lecz także domaganie się dostępu do sprawozdań z ich przebiegu. Ustawa określa też wyjątki od ogólnej zasady dostępności do informacji publicznej, odsyłając do przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnej oraz ustawy o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega też ograniczeniu ze względu na tajemnicę handlową oraz prawo do prywatności osób nie będących postaciami publicznymi. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2002 r. Tak długie vacatio legis wiąże się ze sporymi obowiązkami, jakie ustawa nakłada na urzędy i instytucje publiczne oraz niemałymi kosztami, jakie może to za sobą pociągnąć.

Nie będzie tańszego Internetu?

W dniu 7 sierpnia rząd podjął uchwałę o przywróceniu stawki 22 proc. VAT na usługi teleinformatyczne (a więc Internet). W lipcu br. Sejm obniżył VAT na te usługi do 7 proc.
Rząd uważa, że nie można precyzyjnie rozróżniać rodzaju usługi teleinformatycznej, poza tym ta decyzja zubożyłaby budżet o ok. 1 mld zł.

Certyfikacja podpisu elektronicznego

Sejmowa Komisja Transportu i Łączności zdecydowała we wtorek, że Narodowy Bank Polski będzie miał prawo prowadzić własną politykę dotyczącą certyfikacji i stosowania podpisu elektronicznego w sektorze bankowym - poinformował PAP. Rozwiązanie to wprowadza przyjęta wczoraj poprawka. Dzięki tej poprawce NBP będzie miał prawo wyboru jednostki, która będzie akredytowała podmioty certyfikujące podpis elektroniczny dla sektora bankowego" - powiedział PAP Piotr Rutkowski, ekspert komisji. Wcześniej propozycja wysunięta przez strony samorządowców, zakładała, że NBP będzie miał prawo wyboru jednostki akredytującej podmioty certyfikujące podpis elektroniczny jedynie na wewnętrzne potrzeby NBP, a nie dla całego sektora bankowego.

Nowe materiały na endoprotezy i implanty

Naukowcy z polskich uczelni testują wspólnie materiały wytworzone w technologii metalurgii proszków, które mają posłużyć do konstrukcji endoprotezy stawu biodrowego oraz znaleźć zastosowanie w stomatologii. Kilka uczelni białostockich, warszawskich i śląskich złożyło wspólnie wniosek do Komitetu Badań Naukowych o grant na dalsze badania w tym zakresie. - Wyniki badań są bardzo obiecujące w kontekście mocowania biomechanicznego nowych materiałów w tkance kostnej oraz ich biozgodności - poinformował PAP prof. Jan Ryszard Dąbrowski, kierownik Katedry Materiałoznawstwa Politechniki Białostockiej. Do wytwarzania elementów do endoprotezy i implantu stomatologicznego opracowano oryginalną metodę metalurgii proszków.

Kawiarenki mBanku

Ogólnopolską sieć kilkudziesięciu kawiarni internetowych zamierza stworzyć mBank, utworzony przez BRE Bank, pierwszy polski bank całkowicie wirtualny. Jeden taki lokal działa już w Warszawie, dwa kolejne powstają w Łodzi.

Szybki dostęp do Internetu

Z myślą o poprawieniu warunków korzystania z Internetu w Warszawie i byłym województwie firma PSI-net Sp. z o.o. uruchomiła na terenie warszawskiej strefy numeracyjnej (022) nowy numer telefoniczny umożliwiający szybki dostęp do Internetu: 458 79 79, login: ppp, hasło: ppp. Obsługuje on zarówno użytkowników modemów analogowych jak i ISDN. Za korzystanie z numeru 458 79 79 firma nie pobiera opłat abonamentowych. Impulsy w cenie połączeń lokalnych. Szczegóły na temat korzystania, opłat i konfiguracji można znaleźć na stronie: www.warszawa.dostep.pl. W przypadku pytań i uwag dotyczących korzystania z numeru dostępowego 458 79 79 należy pisać na adres: info@numer.pl. Firma zapowiedziała, że jeszcze w sierpniu uruchomi w Warszawie ogólnopolski numer dostępowy: 020 92 80 login:ppp, hasło:ppp, rozliczany jak numer dostępowy TPSA.

Mówiące znaki

Na początku lipca br. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja "Transed 2001" - Poruszanie się i transport osób starszych i niepełnosprawnych. Konferencji towarzyszyła niewielka wystawa sprzętu rehabilitacyjnego. Bardzo interesujące urządzenie dla niewidomych i słabowidzących pokazał William Crandell z Smith-Kettlewell Eye Research Institute, z San Francisco USA. Składa się ono z dwu części - z nadajnika fal radiowych i nadajnika promieniowania podczerwonego oraz z odbiornika tych sygnałów wyposażonego w głośnik. Pierwsza z nich jest montowana w miejscach ważnych dla niewidomych np. nad wejściami do banków, sklepów, restauracji; na przystankach komunikacji miejskiej, na przejściach dla pieszych oraz wewnątrz budynków użyteczności publicznej, jak dworce kolejowe i lotnicze itp. Druga jego część z zewnątrz podobna do pilota telewizyjnego jest trzymana w ręku przez niewidomego lub słabowidzącego użytkownika. Nadajnik radiowy części pierwszej o zasięgu, ustawianym w chwili montażu, wynosi od 10 m do 35 m, nadaje bez przerwy nazwę miejsca, w którym jest zamontowany. Natomiast, nadajnik podczerwieni ciągle emituje tylko jedno słowo "idź". Trzymana w ręku część odbiorcza jest zbudowana tak, że fale radiowe odbiera przez cały czas przebywania w zasięgu nadajnika. Natomiast odbiornik podczerwieni odbiera tylko wówczas gdy jest wycelowany w nadajnik. Takich nadajników zainstalowano w San Francisco około tysiąc sztuk. Gdy użytkownik tego aparatu idzie ulicą, wchodzi w zasięgi działania kolejnych nadajników. Jest to sygnalizowane wibracją i komunikatem emitowanym przez głośnik - np. "sklep z butami", "kawiarnia x", "przejście przez ulicę" itp. Niewidomy tak długo ignoruje komunikaty, aż usłyszy nazwę miejsca do którego zdąża. Wówczas przełącza swój aparat na odbiór podczerwieni i zatacza nim powoli łuk przed sobą do momentu aż usłyszy w głośniku "idź". Teraz wystarczy iść w kierunku, z którego udaje się odbierać ten komunikat aby dotrzeć do pożądanego celu. Na wspomnianej wystawie było zainstalowane to urządzenie - można było go wypróbować. Jest to bardzo dobre wsparcie niewidomego samodzielnie poruszającego się po mieście. Takiego zdania jest grupa niewidomych i słabowidzących testujących i później wykorzystujących to udogodnienie w San Francisco.

Przyjazna forma płacenia rachunków

Liczba klientów krajowych banków korzystających z bankowości internetowej wyniosła na koniec lipca br. 283,8 tys. - wynika z danych gromadzonych przez Związek Banków Polskich. Liczba wirtualnych rachunków może być o ok. 30 tys. wyższa. Bankowość internetowa rozwija się od 1998 r. ZBP szacuje, że liczba rachunków w bankach internetowych jest prawdopodobnie wyższa o 30 tys., bowiem ten typ klienta lubi eksperymentować i porównywać oferty. W rankingu najlepszych banków internetowych można się zorientować np. pod adresem: http://top10.com.pl/banki/.

 

LISTY I POMYSŁY

Od tego numeru Kuriera IdN1 wprowadzamy nowy dział: Listy i pomysły. Będziemy tu zamieszczać zarówno listy od Czytelników, jak i pomysły na rozwiązanie różnych palących problemów środowiska ON. Zaczynamy od bardzo ciekawego pomysłu Ryszarda Kowalika - niepełnosprawnego pracownika naukowego Politechniki Gdańskiej, który proponuje stworzenie usługi: "Informatyka domowego". Oto jego propozycja:

Jeszcze kilka lat temu prawie wszyscy niepełnosprawni posiadacze komputerów potrafili samodzielnie modernizować sprzęt, instalować nowe programy itp. Obecnie sytuacja uległa radykalnej zmianie - zdecydowana większość to użytkownicy komputerów nie posiadających przygotowania informatycznego. Identyczną sytuację obserwuje się również wśród ludzi pełnosprawnych na całym świecie. W efekcie powstała sieć firm wyspecjalizowanych w niesieniu pomocy takim użytkownikom komputerów. W Polsce też mamy podobne firmy, tylko że środowisko osób niepełnosprawnych jest bardzo biedne, to też na ogół nie jest w stanie zapłacić za pomoc fachowcowi z serwisu. Osoby niepełnosprawne proszą o pomoc różnych domorosłych specjalistów, a skutki są często opłakane. Widząc jak wiele życiowych problemów osób niepełnosprawnych rozwiązuje komputer, w jakim stopniu kompensuje on dysfunkcje organizmu człowieka, jak dopraszanie się o pomoc upokarza inwalidę - apeluję o rozwiązanie tego problemu. Szczególnie teraz kiedy przed osobami niepełnosprawnymi otwiera się możliwość podjęcia zatrudnienia w systemie telepracy. Przecież pracodawca nie będzie chciał czekać aż niepełnosprawny pracobiorca upora się z trudnościami technicznymi. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinien ufundować w każdym większym mieście jeden lub kilka etatów "informatyka domowego" z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w zatrudnieniu na tych stanowiskach będą mieli inwalidzi o odpowiednich kwalifikacjach. Do obowiązków takiego pracownika powinna należeć: stała kontrola poprawności działania komputerów w podlegającym jemu regionie, instalacja zakupionego przez inwalidę oprogramowania, instruktaż obsługi komputera i bezzwłoczna pomoc w wypadku awarii komputera. Proponowane przeze mnie rozwiązanie, omawianego problemu, zwiększy możliwość zatrudnienia niepełnosprawnych informatyków a przede wszystkim znacznie poprawi sytuację niepełnosprawnych użytkowników komputerów, w szczególności niewidomych, którym komputer umożliwia rozwiązywanie naprawdę trudnych i ważnych problemów życiowych, a którzy mają minimalne możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych posiadanego sprzętu komputerowego.

Wszyscy, którzy mają pomysł, jak wcielić tę propozycję w życie, mogą porozumiewać się bezpośrednio z Ryszardem Kowalikiem: kowalik@pg.gda.pl.

Uwaga!

W dniach 7 września od godz. 16.00 i 8 września od godz. 11.00 w Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu FPMiINR w Warszawie, ul. Twarda 51/55 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do XI i XII Warsztatu Aktywizacji Zawodowej. Więcej informacji można uzyskać pisząc do Natali Ślusarkiewicz: natalia@idn.org.pl.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: R. Kowalika, K. Markiewicza, T. Nowotarską, , R. Sawickiego, K. Sikorskiego M. Śpiewankiewicza, P. Zielińskiego.
Dziękujemy!

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Word): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail