Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 9 (033)    19 lipca 2001 r.  

Zakończył się X WAZ

W dniu 12 lipca br. odbyło się uroczyste zakończenie X Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (http://www.idn.org.pl/fpmiinr/waz) prowadzonego w Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu należącym do Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnych Ruchowo. Warsztaty - ich pomysłodawczyni i twórca, Krystyna Wojakowska - Lewicka, (wiceprzewodnicząca Fundacji) - nazwała " małą pigułką rehabilitacji". Nie bez powodu: w czasie trwającego 4-5 miesięcy Warsztatu jego uczestnicy uczą się nie tylko obsługi komputera i korzystania z Internetu, ale nabywają również bardzo potrzebnych umiejętności rozmowy z potencjalnym pracodawcą, prezentacji swoich umiejętności, przebywania w grupie, a więc tego, co niezbędne jest do "sprzedawania" się na wolnym rynku pracy. Można śmiało powiedzieć, że w lutym 1997 roku - data rozpoczęcia I WAZ - narodziła się nowa jakość w przygotowywaniu osób niepełnosprawnych do poszukiwania pracy kwalifikowanej na wolnym rynku pracy. Dzięki WAZ umiejętności te zdobyło, w tym znaczna część wraz z certyfikatami Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL), 240 ich uczestników. I co najważniejsze: około 80 proc absolwentów WAZ otrzymało pracę stałą lub dorywczą, z tego część w systemie telepracy. Z doświadczeń WAZ korzysta coraz więcej organizacji pozarządowych działających na rzecz ON, zaczynają też je doceniać oficjalne instytucje, w których gestii leży pomoc i działania na rzecz ON. W zakończeniu X WAZ udział wzięła p. Joanna Staręga-Piasek - Pełnomocnik ds. Osób niepełnosprawnych, p. Elżbieta Sobótka - Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, p. Roman Uhlig, doradca prezesa PFRON oraz przedstawiciele dzielnic i gmin warszawskich, sponsorujących WAZ. Obecnie na miejsce w następnych Warsztatach czeka ponad 100 osób. Jeżeli znajdą się sponsorzy we wrześniu ruszy XI WAZ.

Ustroń 2001

Organizatorzy zjazdu "Ustroń 2001" informują, iż swój udział w Konferencji i zjeździe osób niepełnosprawnych związanych z Internetem "Ustroń 2001" w dn. 19 - 22. 07.2001 zgłosiło polskie przedstawicielstwo firmy Widex - http://www.widexmt.de/, które zaprezentuje aparaty słuchowe oraz umożliwi zainteresowanym ON z porażeniem słuchu skorzystanie z aparatury diagnostycznej, w jaką wyposażony jest jej audiobus. Wacław Muszkat natomiast, który jest uczestnikiem listy dyskusyjnej Kakofonia, moderowanej przez Agatę Jurkiewicz (współorganizatorkę zjazdu), przedstawi uczestnikom z porażeniem słuchu urządzenia (sygnalizatory), które na co dzień w dużym stopniu ułatwiają i niwelują problemy wynikające z tej niepełnosprawności. Firma "Akson" z Katowic demonstrować będzie w działaniu elektryczne wózki inwalidzkie produkowane przez niemiecką firmę "Invacare Deutschland". Umożliwi to ON z porażeniem układu ruchu dokonanie praktycznej "przymiarki" i przetestowanie na miejscu przywiezionych tam modeli wózków elektrycznych. Tak więc drugi dzień zjazdu "Ustroń 2001" dla środowiska ON z porażeniem słuchu jak i ruchu zapowiada się bardzo interesująco. O pierwszym dniu zjazdu "Ustroń 2001" organizatorzy informowali wcześniej, że przebiegnie on pod znakiem firmy niemieckiej "Mobilcenter Zawatzky" - http://www.proinfo.pl/mobilcenter/, parającej się od ok. 30 lat dostosowaniami samochodów do potrzeb ON. W Ustroniu będzie też francuska firma SDSA - Societe de Dispositifs de Surveillance. Ambulatoire z Marsylii. Zaprezentuje ona system monitorowania funkcji życiowych pacjenta na odległość. Urządzenie przeznaczone jest dla osób, którzy muszą używać respiratorów lub morfiny oraz wymagających stałej opieki i kontroli funkcji życiowych. Urządzenie zbiera z czujników dane, analizuje je, a następnie przesyła drogą radiową, łączami telefonicznymi lub za pośrednictwem telefonii komórkowej do centrum odbiorczego, np. w szpitalu lub na stację pogotowia ratunkowego. Firma SDSA za pośrednictwem organizatorów konferencji zaprasza polskich producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego, przedstawicieli klinik i szpitali na prezentację oraz do rozmów na temat możliwości wdrożenia systemu i jego produkcji na licencji w Polsce. Swój przyjazd na zjazd zdeklarowali przedstawiciele władz PFRON z Warszawy i posłowie na Sejm RP. Będzie również ubiegłoroczny gość - red. Leszek Kraskowski, z "Rzeczpospolitej". Gośćmi będą również przedstawiciele urzędu Rzecznika Praw ON z Łodzi i Radomska. Uczestnicy zjazdu będą więc mieli okazję spotkać się z tymi, którzy na codzień pracują dla tego środowiska w kraju. "Ustroń 2001" stwarza również okazję do spotkania się ludzi, którzy częstokroć znają tylko swoje pseudonimy (nicki) w sieci internetowej. Jest to też często okazja do zawarcia nowych przyjaźni, wymiany doświadczeń, czy oderwania się od szarości dnia codziennego. Dlatego też poza częścią oficjalną planowane jest ognisko z pieczeniem kiełbasy oraz wycieczka uczestników zjazdu na górę Równicę. W holu hotelu "Magnolia" odbędzie się wernisaż malarstwa Anny Ryby. Kawiarnia w "Magnolia" będzie w czasie całego trwania zjazdu miejscem spotkań uczestników i gości. Więcej informacji nt. "Ustronia2001" znajduje się pod adresem: http://www.proinfo.pl/ustron2001.

Kurier IdN1 życzy wszystkim uczestnikom spotkania udanych rozmów i ciekawych spotkań.

Będą pieniądze na leczenie SM

Łódzka Regionalna Kasa Chorych, jak podaje "Łódzki Ekspress Ilustrowany" jako jedyna w kraju sfinansuje kosztowne leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (SM). Do tej pory na opłacenie rocznej kuracji, której koszt wynosi około 10 tys. dol., mogli sobie pozwolić tylko nieliczni pacjenci.- Z danych szacunkowych wynika, że w Łodzi mieszka około 1000 pacjentów z SM - mówi prof. Krzysztof Selmaj, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii A.M. w Łodzi w szpitalu im. Barlickiego i wiceprezydent Europejskiej Federacji Neurologii. - Tylko w naszym szpitalu zarejestrowaliśmy około 1500 chorych (w tym wielu spoza regionu). Jeszcze kilka lat temu stwardnienie rozsiane uważano za chorobę nieuleczalną. Od połowy lat 90. nastąpił przełom w jej leczeniu. Pojawiła się grupa leków spowalniających postęp choroby i zmniejszających częstotliwość i intensywność jej rzutów. Stosowanie skutecznej terapii utrudnia przede wszystkim wysoka cena leków. Koszt rocznej kuracji (a leczenie powinno trwać 2 lata) to około 10 tys. dolarów. Mimo promocji i obniżek, sięgających czasem nawet 50 proc. niewielu chorym udaje się zgromadzić potrzebne fundusze. Przeważnie robią to poprzez specjalne fundacje lub korzystają ze wsparcia swoich zakładów pracy. Prof. Selmaj szacuje, że w ciągu ostatnich lat na sfinansowanie kuracji z własnej kieszeni zdecydowało się około 50 pacjentów. Już rok temu Ministerstwo Zdrowia obiecywało, że leczenie stwardnienia rozsianego interferonem beta będzie opłacane przez budżet centralny. Do dziś obietnic nie zrealizowano. W tej sytuacji decyzja Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, która jako jedyna w kraju przeznacza dodatkowe środki na farmakoterapię SM, jest wielką szansą dla pacjentów. Program będzie prowadzony w 4 łódzkich szpitalach: im. Jonschera, im. Kopernika, im. Barlickiego oraz w szpitalu WAM. Planuje się, że skorzysta z niego 47-50 osób. Stwardnienie rozsiane występuje w kilku postaciach, leczenie interferonem beta i glatiramarem daje najlepsze rezultaty u młodych pacjentów we wcześniejszych stadiach choroby. Można wtedy zahamować proces rozwoju SM. Chorym poruszającym się na wózkach, zmagającym się z SM wiele lat, podanie leku nie zagwarantuje zbyt dużej poprawy. Lekarze staną teraz przed trudnym wyborem, bowiem kuracji opłaconych przez ŁRKCh jest z pewnością mniej niż osób, które mogłyby podjąć leczenie. Najważniejszym kryterium będzie stan zdrowia i przebieg choroby - środki przeznaczono dla młodych chorych o udowodnionym szybkim postępie choroby. W szpitalu im. Barlickiego na początku lipca odbędzie się przetarg na zakup leków na SM. W tym samym miesiącu będzie można rozpocząć leczenie.

Nowe materiały na endoprotezy i implanty

Naukowcy z polskich uczelni testują wspólnie materiały wytworzone w technologii metalurgii proszków, które mają posłużyć do konstrukcji endoprotezy stawu biodrowego oraz znaleźć zastosowanie w stomatologii. Kilka uczelni białostockich, warszawskich i śląskich złożyło wspólnie wniosek do Komitetu Badań Naukowych o grant na dalsze badania w tym zakresie.
"Wyniki badań są bardzo obiecujące w kontekście mocowania biomechanicznego nowych materiałów w tkance kostnej oraz ich biozgodności" - poinformował PAP prof. Jan Ryszard Dąbrowski, kierownik Katedry Materiałoznawstwa Politechniki Białostockiej. Do wytwarzania elementów do endoprotezy i implantu stomatologicznego opracowano oryginalną metodę metalurgii proszków. "Proszki bądź mieszaniny różnych proszków metalicznych lub z domieszką niemetalicznych poddaje się prasowaniu, potem spiekaniu, zagęszczaniu i obróbce cieplnej. Z takich proszków otrzymujemy prawie lite materiały metaliczne, kompozytowe, porowate, które o wiele lepiej niż materiały lite mogą spełniać funkcje w organizmie. Mają korzystne cechy biofunkcjonalne" - wyjaśnia prof. Dąbrowski. Badania prowadzą wspólnie naukowcy między innymi: Politechniki Białostockiej oraz Politechniki Warszawskiej, Częstochowskiej, Krakowskiej i Lubelskiej, Śląskiej Akademii Medycznej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Sytuacja Osób Niepełnosprawnych

W najbliższych latach będzie przybywać osób niepełnosprawnych -powiedziała prof. Lucyna Frąckowicz podczas konferencji nt. sytuacji niepełnosprawnych w Polsce.
Wzrost liczby niepełnosprawnych wynika ze starzenia się społeczeństw. Z danych podawanych przez prof. Frąckowicz wynika, że w Polsce jest ponad 5,5 mln. niepełnosprawnych, 8 % z nich jest przykuta do łóżka, a 15% nie opuszcza własnego domu. W 80 proc. niepełnosprawność jest wynikiem choroby (w tym 11% choroby zawodowej), 6% to wady wrodzone, a 14% - wypadków.
Według pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Joanny Staręgi-Piasek potrzeby niepełnosprawnych są coraz bardziej zróżnicowane, dlatego polityka społeczna państwa powinna oferować coraz więcej rozwiązań. Pani pełnomocnik podkreśliła, że najważniejsze są profilaktyka i wczesna diagnostyka choroby, edukacja niepełnosprawnych { według jej danych w Polsce studiuje tylko 1300 ON} praca i opieka. Tymczasem jak mówiła dr Joanna Sikorska z PAN, po przemianach ustrojowych 1989r. zdecydowanie pogorszyła się sytuacja materialna niepełnosprawnych i dostęp do opieki medycznej zwłaszcza do usług specjalistycznych i rehabilitacyjnych.

Niższy VAT na Internet

Sejm głosował 5 lipca nad poprawkami Senatu w kwestii nowelizacji ustawy o podatku VAT w części dotyczącej wszelkich usług dostępu do Internetu. Ustawa zakłada obniżenie podatku VAT z 22 do 7% na usługi teleinformatyczne oraz zwolnienie z tego podatku szkół i jednostek edukacyjnych korzystających z Internetu. Parlament zatwierdził zmniejszenie podatku VAT do 7% na usługę korzystania z Internetu. Sejm nie przyjął poprawki Senatu mówiącej o ujednoliceniu stawki podatku do wysokości 7% dla wszystkich korzystających z połączeń internetowych. Dlatego szkoły będą traktowane według pierwszej propozycji wysuniętej przez Sejm, preferencyjnie. Usługa korzystania z Internetu nie będzie w ich przypadku objęta podatkiem VAT. Obniżka podatku VAT za usługi teleinformatyczne oznacza tańsze połączenia z Sieci dla końcowych klientów. Niższy podatek objąłby wszystkich operatorów świadczących usługę dostępu do Internetu, niezależnie od stosowanej i oferowanej technologii. Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) i o podatku akcyzowym zakłada, ze do końca 2003 r. szkoły i placówki edukacyjne będą obciążone jedynie 3% stawką podatku przy zakupach sprzętu komputerowego, a nie jak dotychczas 22% VAT-em. Sejm zdecydował ponadto o zwolnieniu z podatku VAT druku czasopism i książek specjalistycznych. Zgodnie z konstytucją, prezydent ma 21 dni na zatwierdzenie lub odrzucenie nowych przepisów. Potem musimy poczekać na wspólne rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Edukacji w sprawie ustalenia listy sprzętu komputerowego, którego ceny będą objęte 3-procentowym podatkiem VAT. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 7 dni od daty jej ogłoszenia. - Liczę na to, że tańszy dostęp do Internetu będzie możliwy już od września br. - powiedziała posłanka Unii Wolności, Grażyna Staniszewska.

Internet w kablu dla szkół

Przedstawiciele operatorów telewizji kablowych podpisali porozumienie z Ministerstwem Łączności. Jego głównym celem jest objęcie jak największej liczby szkół systemem teleinformatycznym umożliwiającym dostęp do Internetu. Takie porozumienie już przed rokiem zostało podpisane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Łodzi i Telewizję Kablową Toya. W porozumieniu operatorzy podkreślają, że usługa ma charakter niekomercyjny, a jej celem jest edukacja młodego pokolenia. Nie oznacza to jednak, że szkoły otrzymają podłączenie do Internetu za darmo. Oprócz jednorazowej opłaty za podłączenie (ok. 500 zł) będą musiały płacić miesięczny abonament - od 80 do 399 zł (w zależności od rodzaju usługi). Dla porównania, klient indywidualny płaci od 139 do 890 zł. 6 czerwca podobne porozumienie dotyczące Internetu w szkołach podpisały MEN i Telekomunikacja Polska SA. Pozwala ono na podłączenie dodatkowej linii telefonicznej na potrzeby Internetu i na 600 impulsów darmowego dostępu do sieci miesięcznie. Od 1998 r. MEN wyposażył 5800 szkół w pracownie liczące 10 stanowisk kosztem 225 mln zł. Samorządy wyłożyły 70 mln zł na przygotowanie sal i szkolenie nauczycieli. W bieżącym roku resort zamierza wyposażyć gimnazja w 10-stanowiskowe pracownie, 100 gimnazjów specjalnych ma otrzymać pracownie liczące po 6 komputerów, 373 licea ogólnokształcące mają zostać wyposażone w pracownie liczące po 15 stanowisk i silny serwer, 373 biblioteki licealne otrzymają zestawy 4 komputerów, które mają być zaczątkami szkolnych multimedialnych centrów informacji.

Nauka i praca na odległość

W dniu 17 lipca br. w gmachu Senatu RP odbyła się konferencja pt. "Nauka i praca na odległość", której przewodniczył Kazimierz Klejna, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej. Minister Edukacji Narodowej Edmund Wittbrodt mówił o reformie systemu edukacyjnego w Polsce a budowaniu społeczeństwa bazującego na wiedzy. Prezes Krajowego Urzędu Pracy - Grażyna Zierlińska - w wystąpieniu pt. "Wirtualny Rynek Pracy - Fantazja czy rzeczywistość" przedstawiła pilotażowe działania podejmowane wspólnie z PFRON w zakresie przygotowania pracobiorców i pracodawców do telepracy. Omówiono wsparcia prezydenta i administracji w dokształcaniu społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży w zakresie nowych technologii. Zaprezentowano też systemy informatyczne i oprogramowanie służące zdalnej edukacji i telepracy.

Testowanie oprogramowania dla ON

Urząd Miasta Stalowa Wola prosi o kontakt do osób niepełnosprawnych ruchowo - grupy młodzieży, która używa Internetu jako okna na świat. W tutejszym Biurze Integracji Europejskiej powołano porozumienie pomiędzy administracją samorządową i firmami prywatnymi informatycznymi - w celu uzyskania w ramach udziału w europejskim projekcie oprogramowania, uwzględniającego tę grupę jako docelowych głównych użytkowników. Aplikacje komputerowe będą miały ułatwić załatwianie wielu spraw w urzędach bez potrzeby przychodzenia do nich, a nawet uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji o charakterze publicznym (dot. całych miast, osiedli czy ulic i domów), w tym m.in. dotyczących przejezdności i komunikacji (chodników), zieleni miejskiej. Jest to pierwsza i jedyna inicjatywa na skalę kraju, a europejskie Konsorcjum z siedzibą w Bolonii (Włochy) wiąże z tym programem ("EDEN") wielkie nadzieje w Polsce. Warunkiem otrzymania zapewnienia o przekazaniu urządzeń i programów specjalistycznych dla tej grupy odbiorców jest udział w ankiecie przyszłych potencjalnych użytkowników. Chodzi o co najmniej 50 osób zdecydowanych na późniejsze testowanie przez Internet jakości wypracowanego w europejskiej firmie badawczo-rozwojowej software'u. Zainteresowani uczestnictwem mogą się zgłaszać do Pawła Polanowskiego (stalwola@um.pl).

Bezpłatna linia dla ON

Do korzystania ze specjalnego numeru dla osób niepełnosprawnych (0 800 565 153) zachęca Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 - 16.00. Można dzięki niej zdobyć informacje o instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach, fundacjach działających na rzecz ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin. Zainteresowani dowiedzą się wszystkiego o przysługujących im uprawnieniach. Jednocześnie dzięki bazie danych usłyszą, jak szukać wsparcia materialnego i porad prawnych czy psychologicznych, kto świadczy usługi opiekuńcze, a kto pomaga bezrobotnym, bezdomnym, ofiarom przemocy domowej. Nierzadko telefonujący narzekają na działalność ośrodków pomocy społecznej. Zwykle skargi dotyczą odmów rozpatrzenia wniosków o zasiłek albo nie informowania o prawie złożenia odwołania od decyzji dyrektora swojego ośrodka. Uwaga: z infolinii mogą również skorzystać osoby chcące same wesprzeć organizacje charytatywne. W takich przypadkach podawane są adresy instytucji, którym można przekazać dary rzeczowe, np. odzież, meble, sprzęt agd.

Pomoc dla organizacji pozarządowych

W dniu 27 czerwca w siedzibie Fundacji Batorego odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, na którym zaprezentowano działalność dwóch organizacji, mających na celu wspieranie organizacji pozarządowych. Przypomnijmy przy okazji cele realizowane przez obie te organizacje. Zakres działalności Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (ul. Nowolipie 258, 01-011 W-wa, tel. 838-26-72, 838-39-82 e- mail: boris@boris.org.pl) to pomoc organizacjom zajmującym się bezpośrednio osobami potrzebującymi. BORIS obsługuje ruch inicjatyw społecznych od 1 czerwca 1992r. Zajmuje się udzielaniem informacji i poradnictwem z zakresu zarządzania organizacją. Oferuje merytoryczne wsparcie dla organizacji, spotkania z ekspertami, tworzenie koalicji wobec określonych problemów, szkolenia, publikacje, tworzenie sieć współpracy SPLOT, współpracę międzynarodową ORPHEUS. BORIS udziela organizacjom porad: prawnych, księgowych, dotyczących pisania wniosków, projektów, możliwości zdobywania funduszy na bieżąca działalność, etc. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-17. Druga organizacja to Towarzystwo Wzajemnej Informacji NGO. Jego działalność skierowana jest zarówno do organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej jak i osób indywidualnych. (ul. Szpitalna 5/5, 00-031 W-wa, tel. 828-91-21 lub 0-22 828-91-21 info@ngo.pl). Główny cel działalności TWI to budowanie platformy informacyjnej dla organizacji pozarządowych, udostępnianie wszystkim zainteresowanym rzetelnej i bezpłatnej informacji o działaniach organizacji pozarządowych. Zasoby informacyjne TWI można znaleźć pod adresem internetowym: www.ngo.pl. Codziennie przez całą dobę można skorzystać z systemu automatycznej informacji (infolinia 0-801-646-719 - koszt połączenia 35 gr za minutę) zawierającej skróty opracowań prawnych, serwis informacji bieżących, informacje o organizacjach. W dni powszednie w godz. 10-16 na infolinii dyżurują osoby udzielające informacji. W szczególnie złożonych przypadkach organizowane są porady ekspertów.

Niewidomi webmasterzy

Dla wielu z nas tworzenie przez osoby niewidome własnych stron internetowych wydaje się czymś niemal niedorzecznym. Okazuje się, że sprawa jest całkiem realna i przynajmniej w Niemczech od jakiegoś czasu dostępna dla wszystkich. Zajmuje się tym serwer pod adresem http://www.pro-blin.de. Usługa jest całkowicie bezpłatna i nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Osoba niewidoma, zakładająca samodzielnie stronę, otrzymuje adres w formacie: nazwa.pro-blin.de. Podstawą rozwiązania jest zastosowanie głównie głosowego interfejsu i wizardów, prowadzących takiego nietypowego webmastera krok po kroku do celu. Odbiorca strony może być także osobą niewidomą. Dla nas niewątpliwie mało to atrakcyjne, gdyż strony z Niemiec ładują się bardzo powoli, a obsługa udogodnień wymaga doskonałej znajomości języka niemieckiego. Jednak pomysł ten warto zauważyć. Początek został zrobiony; także osoby niewidome stają się powoli pełnoprawnymi uczestnikami globalnej pajęczyny.

Internet za darmo

Telekomunikacja Polska udostępnia Internet za darmo. Na razie jednak tylko wybrańcom z województwa lubuskiego. Nasz narodowy operator telekomunikacyjny podpisał w Żaganiu z władzami kilku miast umowę, na mocy której w 11 niewielkich miejscowościach
województwa lubuskiego rozpoczęły działalność bezpłatne kawiarenki internetowe o nazwie "Small.e". Kafejki uruchomiono w: Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Szprotawie, Sulęcinie, Sulechowie, Żaganiu, Wschowie, Lubsku, Nowej Soli oraz Drezdenku. TP SA zapewni łącza (SDI), komputery dostarczy ComputerLand SA, zaś systemy operacyjne oraz sieci Polska OnLine. Jak informuje Telekomunikacja Polska, bezpłatne kawiarenki uruchomiono przede wszystkim z myślą o szkolnej młodzieży. Dzięki nim uczniowie z mniejszych miejscowości, podobnie jak ich rówieśnicy z większych miast, będą mieć swobodny dostęp do nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych. Więcej informacji: www.tpsa.pl.

Odwołania od mandatów WaParku

Już wkrótce wszyscy, którzy sądzą, że zostali niesłusznie ukarani przez WaPark, będą mogli dochodzić swoich praw. W czwartek 28 czerwca warszawscy radni podjęli uchwałę, która będzie obowiązywać 14 dni od opublikowania jej w urzędowym dzienniku wojewódzkim, co przeciętnie trwa półtora miesiąca. Odwołania trzeba będzie składać w biurach WaParku. Stamtąd urzędnicy będą je wysyłać do Zarządu Dróg Miejskich, gdzie rozpatrzy je specjalna komisja. Do tej pory niesłusznie ukarani mandatem, nie mogli skutecznie bronić swoich racji. Odwołania składano w ZDM, który nie dysponował odpowiednimi rozporządzeniami, przez co nie mógł ich rozpatrywać.

Goście serwera IdN

Serwer IdN od 28.06.1998 odnotował 89873 odwiedzin. Wygląda na to, że rok 2001 będzie rekordowy: do 28 czerwca odnotowano już 29791 odwiedzin. W styczniu zajrzało na niego 4161 osób; w lutym - 4076; w marcu - 4602; w kwietniu - 5985; w maju padł dotychczasowy rekord - 6114!; do 28 czerwca - weszło na niego 4853 osób. Zapraszamy!

Dodatek z brajlem

Z okazji tygodnia walki o równe prawa dla osób niepełnosprawnych ''Gazeta Olsztyńska'' ukazała się ze specjalnym dodatkiem: wkładką napisaną brajlem. Była to pierwsza tego typu akcja w Polsce.

Akademie CNAP

W Polsce działa obecnie 61 regionalnych i 51 Lokalnych Akademii Informatycznych oraz Akademii Sieciowych Cisco (CNAP). Program CNAP został stworzony w 1997 r. i jest realizowany na całym świecie. Jego celem jest kształcenie kadr projektantów i administratorów sieci komputerowych. Według wielu ocen, to właśnie brak kadr jest najpoważniejszą barierą blokującą rozwój e-biznesu zarówno w Polsce jak i na świecie.
Realizacja CNAP w Polsce rozpoczęła się wiosną ub. Program ten jest u nas realizowany w bliskiej współpracy z sejmowym programem edukacji informatycznej Interkl@sa. Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku było podpisanie porozumienia pomiędzy Cisco Systems, Interkl@asą oraz Związkiem Powiatów Polskich w sprawie utworzenia 300 Lokalnych Akademii Informatycznych w szkołach ponad gimnazjalnych na terenie całego kraju. Do programu CNAP w Polsce przystąpiło 47 szkół - 10 regionalnych oraz 37 lokalnych. Regionalne Akademie Cisco organizowane przy szkołach wyższych mają na celu nie tylko kształcenie studentów, ale przede wszystkim dzięki opiece dydaktycznej nad Akademiami Lokalnymi oraz kształceniu wykładowców Akademii Lokalnych, stanowią ważny element struktury programu, umożliwiający jego łatwą rozbudowę. Akademie Lokalne powstają przy szkołach wyższych, policealnych, liceach, technikach i szkołach zawodowych na terenie całego kraju. W szkołach, które już uruchomiły programy nauczania pierwsze semestry nauki ukończyło ok. 800 uczniów i studentów. Bliższe informacje nt. Programu Akademii Sieci Komputerowych Cisco w Polsce można znaleźć na stronie: http://www.cisco.com/pl/cnap/.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: L. Konopę, K. Markiewicza, K. Sikorskiego, S. Sońtę, R.  Sawickiego, M. Śpiewankiewicza, M. Trojanowską, P. Zielińskiego, E. Zygan.
Dziękujemy!

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Word): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.
Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN1!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail