Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 8 (032)    20 czerwca 2001 r.  

Przeciw likwidacji PFRON

Wiele organizacji ON m.in. Towarzystwo Przyjaciół Integracji, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie skierowały do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera Jerzego Buzka, Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, Marszałka Senatu Alicji Grześkowiak oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla protest w formie Listu Otwartego w sprawie poselskiego i rządowego projektu likwidacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W liście m. in. czytamy: "W chwili, w której społeczność międzynarodowa nadaje coraz większe znaczenie przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i wyrównaniu ich szans w społeczeństwie, w Polsce doświadczamy czegoś wręcz przeciwnego. Wielkie reformy w swoim głównym nurcie bezlitośnie spychają niepełnosprawnych na głęboki margines życia. Dzieje się tak z jednakową bezwzględnością, choć nie jawnie, na szczeblu parlamentu, rządu i samorządów lokalnych. Potrzeby ludzi niepełnosprawnych na skali ważności wyznawanej przez gremia decyzyjne znajdują się na szarym końcu... Niezależnie od nieprawidłowości i krytycznych ocen, stwierdzamy, że większość problemów rozwiązano dzięki środkom PFRON. Likwidacja PFRON pod hasłem wsparcia finansów samorządowych doskonale wpisuje się w przedwyborczą kampanię, ale dla nas może oznaczać tylko jedno - radykalne ograniczenie działań na rzecz niepełnosprawnych w Polsce. Skutki tych radykalnych posunięć odczują wszyscy. Po pierwsze - samorządy będą miały ogromne trudności w zebraniu należnych składek od zakładów pracy, które to składki tworzą PFRON. Po drugie - możliwość podejmowania nieograniczonych niczym decyzji dotyczących ich wydatkowania, biorąc pod uwagę wielość i rozległość innych potrzeb samorządowców i często gdzie indziej ulokowane interesy doprowadzą do szybkiego zaniku świadomości celu tego funduszu i wydatkowania go na inne cele. Protestując przeciwko likwidacji PFRON wręcz uważamy, że interes obywateli niepełnosprawnych, na tym etapie reform i świadomości społecznej wymaga, aby sfera finansów, które mają służyć wyrównaniu szans, była pod szczególną ochroną". "Nikt nie konsultował z organizacjami pozarządowymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami tych zmian. Projekt jest zrobiony pośpiesznie i przypadkowo" - wyjaśnił powody protestów ks. Tadeusz Zaleski z Fundacji im. Brata Alberta. Zdaniem protestujących sytuacja w PFRON była zła "z winy polityków", którzy obsadzali w nim dyletantów i kierowali tam ludzi według przynależności partyjnej nie bacząc na dobro osób niepełnosprawnych". Wszyscy protestujący podkreślają, że na obecnym etapie nie ma żadnej gwarancji, iż samorząd przeznaczy te pieniądze rzeczywiście na potrzeby ON.

Spróbujmy razem

Polska Misja Medyczna, wspólnie z Programem 2 TVP i redaktorami programu Spróbujmy razem, rozpoczyna akcję Spróbujmy razem, której celem jest niesienie pomocy ludziom chorym, niepełnosprawnym i cierpiącym - bohaterom programu. W lipcu na antenie Programu 2 TVP w formie minutowych plakatów telewizyjnych będą się ukazywać informacje o ludziach potrzebujących pomocy. Te same informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Polskiej Misji Medycznej (http://mp.pl/misja/index.shtml). W ostatnią sobotę lipca odbędzie się relacjonowany przez TVP2 finał pierwszego etapu akcji, w którym podane zostaną informacje komu, jak i dzięki komu udało się pomóc.

SISON już istnieje

W czerwcu powstało Stowarzyszenie Internetowej Społeczności Osób Niepełnosprawnych "SamiSobie" (http://sison.clan.pl), którego idea narodziła się w ubiegłym roku na spotkaniu niepełnosprawnych internautów w Ustroniu. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że SISON będzie reprezentował interesy środowiska niepełnosprawnych internautów, umożliwiał podejmowanie zbiorowych akcji na rzecz tego środowiska itp.

Spotkanie u Marszałka Sejmu

W dniu 1 czerwca 2001r. z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu (http://www.fob.org.pl) odbyło się w siedzibie Sejmu robocze spotkanie z Marszałkiem Maciejem Płażyńskim i Prezesem TP SA Pawłem Rzepką. W spotkaniu uczestniczyli: Maria Ciesielska - Doradca Marszałka Sejmu, Maciej Kozakiewicz (FOB), Bogna Stawicka (FOB), dr Stanisław Sońta (Polski Związek Głuchych), Krzysztof Markiewicz (FPMiINR). Głównym celem spotkania było przedstawienie konieczności umożliwienia osobom niepełnosprawnym tańszego dostępu do Internetu oraz szans jakie niosą teleedukacja i telepraca w rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. Prezes Rzepka zasygnalizował możliwości rozwiązań, które staną się przedmiotem kolejnych kontaktów.

"Internet Obywatelski"

"Internet Obywatelski" to tytuł konferencji, która odbyła się 12 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Jej patronem honorowym był Maciej Płażyński - Marszałek Sejmu RP, który w powitalnym przemówieniu podkreślił rosnącą rolę Internetu w oddziaływaniu na zmiany społeczne w kraju. Mówił też na ten temat Piotr Fuglewicz - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Konferencja była podzielona na dwie części. Tematem pierwszej sesji była rola Internetu w działalności władz państwowych, samorządów, stowarzyszeń, obywateli. Zarówno zaproszeni paneliści, jak i uczestnicy konferencji mówili m.in. o kosztach związanych z Internetem, nowego rodzaju więziach samorządu ze społeczeństwem, o roli Internetu w integracji i promocji lokalnych społeczności. Wspomniano także o tym, jak ważną rolę Internet odgrywa w życiu osób niepełnosprawnych. Druga sesja poświęcona była roli Internetu w edukacji społeczeństwa. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację tak ważnego tematu, jakim jest Internet Obywatelski. Jednym z tematów będzie rola Internetu w życiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Witryna Internetu Obywatelskiego ma adres http://www.egov.pl.

Emeryci i renciści o sobie

Jak wynika z sondażu CBOS jedna trzecia dorosłych Polaków (9,5 mln ) pobiera emeryturę lub rentę. Najwięcej jest wśród nich osób z wykształceniem podstawowym (37 proc.) oraz mieszkańców wsi (39 proc.). Na pytanie to, jak im się żyje, większość z nich - 55 proc. - odpowiedziała, że "ani dobrze ani źle"; jako dobre warunki życia swojej rodziny oceniło 12 proc., a jako złe - aż 34 proc. Do emerytury lub renty dorabia regularnie 8 proc. badanych, zaś 6 proc. przyznaje się do sporadycznego dorabiania. Większość badanych - 74 proc. - uważa, że sytuacja w kraju idzie w złym kierunku.

Międzynarodowa Konferencja "Telepraca i Teleedukacja"

W dniach 7-9 czerwca br. w Grybowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Teledukacja i telepraca" zorganizowana przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach (http://www.fpon.com.pl). Głównym tematem konferencji była rola Internetu w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Udział w niej wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i samorządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele rządu, a także kilku firm informatycznych. Wielu uczestników konferencji w swoich wystąpieniach odwoływało się do doświadczeń Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo zarówno w zakresie przygotowywania ON do telepracy, jak i teleedukacji. Powołano kilka zespołów roboczych, które będą kontynuowały działania na rzecz wykorzystania Internetu do pracy i edukacji ON. Goście konferencji uczestniczyli w dniu 10 czerwca w Zintegrowanej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży w Stróżach.

TP SA zapowiada tańszy i szybszy Internet

Telekomunikacja Polska SA jeszcze w tym roku chce poprawić jakość i szybkość dostępu do Internetu. Jej prezes Paweł Rzepka wyjaśnił w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że ośmiokrotnie zwiększona zostanie przepustowość sieci szkieletowej TP SA. Już od lipca uruchomiony będzie pilotaż zryczałtowanego dostępu przy wydzwanianiu, który od września obejmie cały kraj. Prezes TP SA oświadczył zarazem, ze ceny szybkiego dostępu do Internetu, oferowanego przez jego firmę, są obecnie "maksymalne" i będą spadać wraz ze wzrostem liczby użytkowników. Potwierdził również, że spółka TP Internet nie będzie centrum internetowym grupy TP SA, lecz zajmie się usługami dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Swój portal internetowy - zapowiedział - TP SA zbuduje na bazie Wirtualnej Polski.

Dostęp przez kabel

W dniach 25-26 czerwca 2001 roku, odbędzie się w Poznaniu konferencja, której tematem będzie "Transmisja danych w sieciach telewizji kablowej". Celem konferencji jest przedstawienie na bazie konkretnych poznańskich doświadczeń efektów wprowadzania usługi dostępu do Internetu, z perspektywy operatora telewizji kablowej. W konferencji wezmą udział przedstawiciele urzędów regulujących rynek telekomunikacyjny w Polsce, prawnicy - praktycy współpracujący z wieloma operatorami telekomunikacyjnymi, przedstawiciele poznańskiego środowiska sieci HFC, którzy mają na swoim koncie sukces we wprowadzaniu zaawansowanych usług sieci transmisji danych do sieci TVK, przedstawiciele innych operatorów telekomunikacyjnych i przedstawiciele providerów. Między innymi podjęta zostanie próba prezentacji wzajemnych relacji: portal - telewizja kablowa. Na konferencji nie zabraknie miejsca na sprawy niezwykle aktualne, związane z regulacjami natury prawnej, m.in. podpisem elektronicznym. Nie zapomniano o problematyce pozyskania środków na finansowania przedsięwzięć związanych z uruchomieniem kablowego ISP. Podsumowaniem pierwszego dnia konferencji będzie prezentacja, podczas której przedstawiona zostanie koncepcja stworzenia ogólnopolskiego kablowego ISP i zaproszenie do dyskusji na ten temat.

Internet za darmo

Telekomunikacja Polska udostępnia Internet za darmo. Na razie jednak tylko wybrańcom z województwa lubuskiego. Nasz narodowy operator telekomunikacyjny podpisał w Żaganiu z władzami kilku miast umowę, na mocy której w 11 niewielkich miejscowościach województwa lubuskiego rozpoczęły działalność bezpłatne kawiarenki internetowe o nazwie "Small.e". Kafejki uruchomiono w: Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Szprotawie, Sulęcinie, Sulechowie, Żaganiu, Wschowie, Lubsku, Nowej Soli oraz Drezdenku. TP SA zapewni łącza (SDI), komputery dostarczy ComputerLand SA, zaś systemy operacyjne oraz sieci Polska OnLine. Jak informuje Telekomunikacja Polska, bezpłatne kawiarenki uruchomiono przede wszystkim z myślą o szkolnej młodzieży. Dzięki nim uczniowie z mniejszych miejscowości, podobnie jak ich rówieśnicy z większych miast, będą mieć swobodny dostęp do nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych. Więcej informacji: www.tpsa.pl.

Onet dla poliglotów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami portal Onet.pl uzupełnił swój serwis słownikowy kolejnymi językami. Do słowników polsko-angielskiego i angielsko-polskiego dodano teraz także słowniki: niemiecki, włoski, francuski oraz frazeologiczny angielski. Testowo uruchomiono również funkcję tłumaczenia zdań. Bardzo ciekawym pomysłem jest słownik... polski. Ma on pomóc internautom, mającym kłopoty z ortografią i odmianą słów w naszym języku. Wkrótce zostaną dodane kolejne słowniki: hebrajski, angielski naukowo-techniczny, ortograficzny języka polskiego, popularny języka polskiego oraz "łatwy słownik trudnych słów" języka polskiego. Jak informują organizatorzy już obecnie bazy słowników online zawierają łącznie 733 tys. słów. Mechanizm wykorzystywany w serwisie potrafi sam rozpoznawać język, z którego pochodzi dane słowo, tłumaczyć kilka wyrazów jednocześnie oraz wyszukiwać w Internecie strony WWW, zawierające któreś z szukanych słów. System umożliwia też stosowanie gwiazdek w zastępstwie nieznanych liter w danym słowie, tak więc można go także używać, gdy nie jest się pewnym jego pisowni. Ponadto słownik angielski można wykorzystywać podczas internetowych wędrówek po zagranicznych witrynach dzięki specjalnemu modułowi Asystent. Z serwisu prowadzą też linki do innych słowników w sieci. Są wśród nich: angielskie, czeskie, esperanto, fińskie, francuskie, hiszpańskie, holenderskie, łacińskie, niemieckie, norweskie, portugalskie, rosyjskie oraz włoskie. Więcej informacji: http://slowniki.onet.pl.

Windy w przejściach

23 czerwca ruszą pierwsze w Warszawie windy do przejść podziemnych na rondzie Dmowskiego. Dotychczas osoby niepełnosprawne i matki z dziećmi w wózku pokonywały Marszałkowską klucząc między stojącymi w korku samochodami.

X Giełda Pracy i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

7 czerwca 2001 r. w Klubie Studenckim "Stodoła" w Warszawie odbyła się X Giełda Pracy i Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Chociaż jubileuszowa, nie miała jednak świątecznego charakteru. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy pogarsza się dramatycznie. Wiele zakładów pracy chronionej ogranicza zatrudnienia, rezygnuje ze statusu. Powodem jest niekorzystna dla nich sytuacja prawnofinansowa. Organizatorom, czyli Mazowieckiemu Oddziałowi Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Powiatowemu Ośrodkowi Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się zaprosić czternastu pracodawców, którzy oferowali ponad 200 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Oferty były bardzo zróżnicowane; od operatorów maszyn drukarskich, pralniczych, pakujących poprzez sprzedawców do sprzątania obiektów. Większość ofert dotyczyła pracy fizycznej; pracy biurowej było niewiele. Pojawiła się możliwość zatrudnienia dla osób niewidomych przy obsłudze centrali telefonicznej. Tradycyjnie już w Giełdzie uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielali informacji, wyjaśniali zawiłości nazewnictwa w określaniu stopnia niepełnosprawności, możliwości uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, czy usunięcia barier architektonicznych. Gośćmi X Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych były fundacje i stowarzyszenia, którym bliskie są tematy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zwłaszcza rehabilitacji przez pracę. Zawsze obecny na Giełdzie Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR dostarczył wszystkim swoje wydawnictwa zawierające cenne informacje dla osób niepełnosprawnych. Swoją ofertę pomocy prezentowała Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi". Wiele poezji i radości wnieśli na Giełdę uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ich stanowisko było małą galerią sztuki. Prezentowali tam swoje dzieła wykonane w pracowniach warsztatu i zapraszali wszystkich na swoją wystawę, która odbędzie się 21 czerwca br. w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Głogowej 2b od godz. 15:00.

Dobroczyńca Roku 2000

W dniu 19 czerwca 2001 roku odbyło się uroczyste spotkanie organizatorów i sponsorów Balu Charytatywnego Informatyków. Okazją do spotkania było przyznanie Wydawnictwu Prasy Komputerowej LUPUS - z nominacji Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - tytułu "Dobroczyńca Roku 2000" w kategorii "Edukacja i Oświata". Ten zaszczytny tytuł Wydawnictwo otrzymało za zorganizowanie siódmej edycji Balu, z którego dochód przeznaczony jest na realizację głównych celów statutowych Fundacji: rehabilitację zawodową i społeczną ON z wykorzystaniem komputera i Internetu. Dotychczasowi sponsorzy Balu zadeklarowali dalszą chęć wspierania tej cennej inicjatywy.

Pomoc w wyborze wózka

W Ciechocinku w dniach od 17 do 28 czerwca prowadzone są darmowe konsultacje (z możliwością kilkudniowego pobytu) dla osób spełniających wymogi programu pt: "DROGOWSKAZ". Program ten podobnie jak w ubiegłym roku, adresowany jest do osób (dzieci i dorosłych) z jednoczesną dysfunkcją kończyn dolnych i górnych, dla których elektryczny wózek inwalidzki jest niezbędny. Z uwagi na to, iż PFRON przyjmuje kompletne wnioski na wózki wyłącznie do 30 czerwca należy wcześniej (przed konsultacjami) skompletować dokumenty (m.in. zaświadczenia lekarskie). Zadaniem konsultacji jest pomoc w doborze odpowiedniego wózka, po przeprowadzeniu stosownych pomiarów i wysłuchaniu potrzeb zainteresowanego. Oceny dokonują podobnie jak w roku 2000 eksperci międzynarodowego stowarzyszenia wózkowiczów INTERNATIONAL TEAM ON WHEELCHAIRS, dzięki którym od 10 lat kilka tysięcy osób na wózkach mogło rozpocząć nowe, mniej zależne od innych życie. Konsultacje prowadzone będą w Ciechocinku ul. Wojska Polskiego 17 w INSTYTUCIE NIEZALEŻNEGO ŻYCIA tel. (054) 4161214 lub 0607125004 - asystent Joanna Kędzia. Organizatorzy zapewniają pomoc w dostarczeniu wybranego modelu wózka do domu i jego serwis.

Maniówka zaprasza

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna otworzyła w bieżącym roku Integracyjne Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji "Maniówka", które jest położone w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego. Ośrodek zapewnia szeroką gamę usług rekreacyjno-rehabilitacyjnych i program kulturalno-turystyczny. Oprócz tradycyjnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych można korzystać z krioterapii i hipoterapii. Koszt dwutygodniowego turnusu - w zależności od terminu - wynosi od 680 do 800 zł. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.suwalki-turystyka.info.pl; e-mail sirt@suwalki-turystyka.info.pl oraz tel/fax: (087) 566-59-49, 566-58-72.

Mniej piratów

Jak dowodzą różne kontrole i badania w Polsce 54 proc. oprogramowania komputerowego w firmach jest nielegalne. Ale sytuacja się polepsza, bo w porównaniu z 1999 r. jest go o 10 proc. mniej, poza tym wyprzedzają nas w piractwie inne kraje; np. w Grecji jest 66 proc. oprogramowania pirackiego w firmach, zaś w WNP - aż 90 proc. Wskaźnik ten w Europie ocenia się na 34 proc., zaś w USA - na 24 proc.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: E. Gołębiewską, K. Markiewicza, R. Sawickiego, S. Sońtę, M. Śpiewankiewicza, P. Zielińskiego.
Dziękujemy!

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Word): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.
Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN1!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail