Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 7 (031)    3 czerwca 2001 r.  

Wydawnictwo Lupus Sp. z o.o. zwycięzcą w kategorii "Edukacja i Oświata"

W tegorocznej IV edycji Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku 2000", nominowane przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo Wydawnictwo Lupus Sp. z o.o. (www.lupus.pl) zwyciężyło w kategorii "Edukacja i Oświata". Nagrodę przyznano za zorganizowanie już po raz siódmy Balu Charytatywnego Informatyków, z którego całkowity dochód przekazano Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo. Pierwszy bal, z którego dochód wsparł działalność Fundacji, odbył się 1994 roku. Stanowił inicjatywę dwóch osób: Tomasza Zielińskiego (wyd. Lupus) i Marka Goschorskiego (z firmy MSP). Kolejne edycje organizowane były z udziałem firmy MSP/TH System. Obecnie bal jest wspólnym przedsięwzięciem Lupusa i firmy ABC Data/Actebis, wspieranym corocznie przez sponsorów - czołowe firmy polskiej branży IT. Nagrody - statuetki "Dobroczyńca Roku 2000" - wręczono 12 maja br. w krakowskich Sukiennicach. Do tegorocznej edycji konkursu nominowano 600 firm w sześciu kategoriach (aktywizacja społeczności lokalnej, edukacja i oświata, ekologia, kultura i sztuka, pomoc społeczna i ochrona zdrowia, rozwój demokracji i ochrona praw człowieka). Konkurs promuje firmy prowadzące działalność dobroczynną w Polsce. Honoruje tych przedsiębiorców, którzy pomagają organizacjom społecznym wypełniać ich misję. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Filantropii w Polsce. Lupus Sp. z o.o. to pierwsze prywatne wydawnictwo prasy komputerowej w Polsce. Jest wydawcą tytułów - PCkurier, Enter Magazyn Komputerowy, Telecomforum, Cadcamforum, AECforum, Computer Reseller News Polska. Wydawnictwo powstało w 1989 roku. Warto przypomnieć, że w ub.r. z nominacji Fundacji w jednej z kategorii tytuł Dobroczyńcy Roku zdobył Microsoft, a w 1999 r. wyróżnienie otrzymała TP S.A.

Wiceprezes PFRON w Fundacji

W dniu 22 maja 2001 w Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu (KLABIR) Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - FPMiINR przy ul. Twardej 51/55 przedstawiono wiceprezesowi PFRON, Marianowi Leszczyńskiemu i jego doradcy, Romanowi Uhligi prezentację pt. "Intranet wspomagający pracę w Zakładach Pracy Chronionej". Prezentacji dokonała dr inż. Jolanta Brzostek -Pawłowska z Instytutu Maszyn Matematycznych, który we współpracy z FPMiINR realizuje obecnie projekt, współfinansowany przez Komitet Badań Naukowych, mający na celu opracowanie systemu Intranetowego wspomagającego pracę Fundacji. W prezentacji przedstawiono podstawowe funkcje systemu opracowane w efekcie analizy przedprojektowej. Pani dr Brzostek mówiła o Intranecie jako o systemie sieciowym z architekturą "klient / serwer", z oprogramowaniem zlokalizowanym na serwerze systemu, dostępnym na komputerach użytkowników przez przeglądarkę WWW (koncepcja "chudego" klienta tj. klienta, który może tanim kosztem, na zasadzie abonamentowej, korzystać z aplikacji systemu bez ciężaru instalacji i zarządzania całym systemem) i wykonanym w technologiach internetowych. System taki może działać lokalnie w firmie bez łączności z Internetem. Przykładowe aplikacje systemu to: Administrator; Informacje o firmie; Książka teleadresowa; Tablica ogłoszeń; Terminarz; Poczta; Zasoby informacyjne; Raporty; Zadania; Biuro. Jeśli chodzi o korzyści jakie mogą mieć zakłady pracy chronionej z systemu to, m.in.: pracownik może wykonywać pracę w domu lub w trybie mieszanym, w pracy i w domu. Dostęp do zasobów i dokumentów firmy jest zapewniony przez Internet; pracownik ma łączność z firmą i współpracownikami nie ruszając się ze swojego stanowiska lub z domu; pracownik z dysfunkcjami słuchu lub wzroku może mieć system dostosowany do swoich ograniczeń. Oprócz wymienionych wyżej zalet Intranet może pełnić rolę systemu wspomagającego działalność firmy podobnie do innych. Może być też udostępniany nie tylko pracownikom zdalnym, ale również innym firmom, by z niego korzystały jak ze swojego. I ma to sens nie tylko dla firm o stałym łączu do Internetu, gdyż aplikacje systemu mogą być pobierane z serwera-matki w ramach jednorazowego łączenia się. Na prezentacji był również obecny Prezes Zarządu Fundacji Wspólna Droga, Piotr Chądzyński, który zadeklarował poparcie jego organizacji dla inicjatywy FPMiINR informatyzacji zakładów pracy chronionej i trzeciego sektora, a także chęć współpracy w ramach analizy potrzeb ZPCH i organizacji działających w trzecim sektorze.

"Ustroń 2001" - bogaty program zjazdu

Organizatorzy zjazdu "Ustroń 2001" informują, iż swój udział w Konferencji i zjeździe osób niepełnosprawnych związanych z Internetem "Ustroń 2001" w dn. 19-22.07.2001 zgłosiło polskie przedstawicielstwo frmy Widex - http://www.widexmt.de/ . Firma ta zaprezentuje aparaty słuchowe oraz umożliwi zainteresowanym ON z porażeniem słuchu skorzystanie z aparatury diagnostycznej, w jaką wyposażony jest jej audiobus. Gościć będą w Ustroniu przez dwa dni. Wacław Muszkat natomiast, który jest uczestnikiem listy dyskusyjnej Kakofonia, moderowanej przez Agatę Jurkiewicz (współorganizatorkę zjazdu), przedstawi uczestnikom z porażeniem słuchu urządzenia (sygnalizatory), które na codzień w dużym stopniu ułatwiają jak i niwelują problemy wynikające z tej niepełnosprawności. Wacław Muszkat jest w trakcie rozmów z przedstawicielstwem amerykańskiej firmy "Starkey" (producent aparatów słuchowych) - http://www.starkey.de/ co do udziału ich w zjeździe i zademonstrowaniu nowego urządzenia wspomagającego słuchanie, współpracującego z aparatami słuchowymi. Jego nazwa to Radiant Beam Array. Ponadto w dn. 31.05.2001 wpłynęło zgłoszenie udziału w zjeździe od firmy "Akson" z Katowic. Firma ta demonstrować będzie w działaniu elektryczne wózki inwalidzkie produkowane przez niemiecką firmę "Invacare Deutschland". Okazja ta umożliwi ON z porażeniem układu ruchu dokonanie praktycznej "przymiarki" i przetestowanie na miejscu przywiezionych tam modeli wózków elektrycznych. Tak więc drugi dzień zjazdu "Ustroń 2001" dla środowiska ON z porażeniem słuchu jak i ruchu zapowiada się bardzo interesująco. O pierwszym dniu zjazdu "Ustroń 2001" organizatorzy informowali wcześniej, że przebiegnie on pod znakiem "Mobilcenter Zawatzky" - http://www.proinfo.pl/mobilcenter/ , firmy niemieckiej parającej się od ok. 30 lat dostosowaniami samochodów do potrzeb ON, którą w Ustroniu reprezentować będą Rudolf i Andreas Zawatzky, właściciele tej znanej w świecie firmy. Swój przyjazd na zjazd zdeklarowali przedstawiciele władz PFRON z Warszawy i posłowie na Sejm RP. Będzie również ubiegłoroczny gość - red. Leszek Kraskowski, z "Rzeczpospolitej". Gośćmi będą również przedstawiciele urzędu Rzecznika Praw ON z Łodzi i Radomska. Stwarza to okazję do zorganizowania konferencji, której główną tematyką będą najnowsze rozwiązania techniki na świecie umożliwiające ON rehabilitację społeczną i zawodową. Uczestnicy zjazdu będą więc mieli okazję spotkać się z tymi, którzy na codzień pracują dla tego środowiska w kraju. "Ustroń 2001" stwarza również okazję do spotkania się ludzi, którzy częstokroć znają tylko swoje pseudonimy (nick - i ) w sieci internetowej. Jest to też często okazja do zawarcia nowych przyjaźni, wymiany doświadczeń, czy oderwania się niekiedy od szarości dnia codziennego. Dlatego też poza częścią oficjalną planowane jest ognisko z pieczeniem kiełbasy oraz wycieczka uczestników zjazdu na górę Równicę. W holu hotelu "Magnolia" odbędzie się wernisaż malarstwa Anny Ryby. Kawiarnia w "Magnolia" będzie w czasie całego trwania zjazdu miejscem spotkań uczestników i gości. W związku z niektórymi pozycjami programu, jego organizacją jak i samego zakwaterowania 15.06.2001 organizatorzy zamykają przyjmowanie dalszych zgłoszeń uczestnictwa. Podyktowane jest to sprawami organizacyjnymi zjazdu, konferencji, zakwaterowań, itp. Aktualne informacje dotyczące całości zjazdu "Ustroń 2001" znaleźć można w internecie pod adresem: http://www.proinfo.pl/ustron2001/.

Studia przez Internet

Politechnika Warszawska zapowiedziała uruchomienie pierwszych w Polsce studiów przez Internet. Miałyby one ruszyć od 1 października 2001 roku. Na początek PW chce umożliwić zdobycie za pośrednictwem sieci dyplomu w czterech specjalnościach: informatyka przemysłowa, inżynieria komputerowa, techniki multimedialne i mechatronika. Cytowany przez "Rzeczpospolitą" rektor tej uczelni Jerzy Woźnicki szacuje, że proponowane przez nią "studia na odległość" będą kosztowały 4-5 tys. zł rocznie. Student będzie mógł kształcić się w wybranym przez siebie tempie, gdyż opłaty będą naliczane za poszczególne przedmioty. Będzie obowiązywał taki sam program, jak na studiach zaocznych na tych samych kierunkach. W tym sposobie nauczania podstawowym narzędziem studenta jest komputer, umożliwiający połączenie z Internetem, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, odczytywanie wykładów i innych materiałów dydaktycznych nagranych na płytach CD, rozwiązywanie zadań, problemów, wykonanie raportów projektów itp. Bazą materialną dla nich będzie otwarte nowe Laboratorium Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i IBM. Zaoczne Studia Inżynierskie na Odległość będą jednym z elementów portalu edukacyjnego tworzonego przez Politechnikę Warszawską. Przy pomocy tego portalu uczelnia zaoferuje dodatkowe kursy. Obejmą one takie zagadnienia, jak podstawy e-biznesu, projektowanie rozwiązań e-biznesowych, tworzenie aplikacji przy użyciu Javy, zarządzanie bazami danych i inne. Kursy będą prowadzone przez wykładowców Politechniki we współpracy z IBM. Portal edukacyjny będzie również źródłem materiałów dla studentów dziennych (http://www.okno.pw.edu.pl).

Wzrosną świadczenia

Od 1 czerwca o 12,7 procent wzrosną świadczenia 7,4 mln. emerytów i rencistów.
Statystyczny emeryt/rencista dostanie o ok. 105-109 zł. więcej niż do tej pory. Z tego emerytury wzrosną o ok. 124 zł, a renty z tytułu niezdolności do pracy o ok. 90 zł. Po waloryzacji przeciętna emerytura/renta z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie ok. 979 zł, z tego emerytura -ok. 1111zł, renta z tytułu niezdolności do pracy -ok. 815 zł. Jednocześnie z podwyżką emerytur i rent od 1 czerwca nastąpi podwyżka różnych dodatków i świadczeń. ZUS podał także obowiązujące od 1 czerwca 2001r.limity przychodów, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie emerytur osób, które sobie dorabiają, a nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego: 70 proc.-1430,50zł; 130 proc.-2650,70.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w górę

Sejm podniósł składkę na ubezpieczenie zdrowotne do 8% przychodu ubezpieczonego
w 2002 roku. Posłowie przyjęli także zapis, zgodnie z którym składka ta będzie co roku rosła o 0,25% tak, by w 2006 roku wyniosła 9%. Sejm zdecydował też, że do pediatry i okulisty nie będzie potrzebne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Przepadł wniosek, by także bez skierowania można było iść do neurologa. Posłowie przyjęli inne rozwiązania korzystne dla pacjentów. Jeśli pacjent będzie chciał się leczyć poza swoja kasa chorych, to nie będzie potrzebował zaświadczenia, że jego kasa chorych zapłaci za leczenie. Kasy chorych będą także zwracały pacjentowi koszty przejazdu miedzy placówkami służby zdrowia, jeżeli nie będzie możliwe przewiezienie go karetką. Sejm zdecydował również, że wszystkie świadczenia stomatologiczne dla dzieci do 18 lat i kobiet w ciąży będą dostępne w ramach ubezpieczenia. Obecnie kasy chorych zwracają tylko za podstawowe plomby.

Prace magisterskie dot. ON

Wiele tematów prac magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej dotyczy osób niepełnosprawnych. Ostatnio zwrócono się do Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo o pomoc w znalezieniu kandydatów do przeprowadzenia badań potrzebnych do napisania prac. Tematy prac dotyczą mężczyzn w wieku 20-34 lat po uszkodzeniu kręgosłupa w wyniku wypadku (ze średnim wykształceniem) oraz osób po dziecięcym porażeniu mózgowym ze spastycznym uszkodzeniem aparatu mowy. Autorki zobowiązały się do pokazania w Fundacji gotowych i obronionych prac magisterskich i opublikowania wyników badań na serwerze IdN. Prace te mogą wspomóc w przyszłości prowadzenie rehabilitacji osób dotkniętych tego rodzaju niesprawnością.

Egzaminy na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy - ECDL

Uwaga: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza na egzaminy na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy - ECDL, które odbędą się 20 czerwca 2001 r. (środa) o godz. 17.30. Zapisy na egzamin prowadzi Małgorzata Piątkowska nr. tel 0-502-255-682, e-mail: mpiatkowska@idn.org.pl Na egzamin należy przyjść z dowodem wpłaty - 25 zł za każdy moduł; wpłacać należy na adres: Polskie Towarzystwo Informatyczne ZG, Warszawa, ul. Żelazna 87, PBK IX Warszawa nr 11101040-411040000475 oraz skrót FPMIINR (upoważnia do zniżki).

"Mały" jubileusz WAZ

Uwaga: Zajęcia X Warsztatu Aktywizacji Zawodowej kończą się 12 lipca 2001 roku. Jest to "mały" jubileusz WAZ; liczba absolwentów przekroczy już 200 osób! W związku z tym zapraszamy wszystkich absolwentów dotychczasowych Warsztatów na uroczyste zakończenie. Odbędzie się ono 12 lipca 2001 roku o godz. 16.30 na ul. Twardej 51/55 na VI piętrze. Zgłaszać się należy na adres e-mail: natalia@idn.org.pl lub telefonicznie: 697 87 84 (poniedziałki, środy - 17.00-20.00), 843 78 77. Nie zapominajcie!

Giełda pracy dla osób niepełnosprawnych

Uwaga: 07.06.2001r. w Klubie Studenckim "Stodoła" w Warszawie (ul. Batorego) w godz. 9.00 - 14.00 odbędzie się giełda pracy dla osób niepełnosprawnych.

"SPOZA" zaprasza

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA" zaprasza na uroczyste otwarcie siedziby Stowarzyszenia: 9 czerwca o godz. 11.00 przy ul. Targowej 66 m. 23 w Warszawie. Podczas uroczystości odbędzie się aukcja prac dzieci, z której dochód przeznaczony zostanie na sfinalizowanie wakacyjnego obozu terapeutycznego i dalszej działalności Stowarzyszenia. Stowarzyszenie "SPOZA" udziela pomocy terapeutycznej dzieciom (od lat 5 do 16), które są nadpobudliwe, agresywne; mają trudności w koncentracji uwagi; są nieśmiałe, lękliwe; nie potrafią znaleźć sobie przyjaciół; są odrzucane przez rówieśników; mają niepowodzenia w szkole. Pomoc uzyskają też młodzi ludzie i osoby dorosłe, które mają problemy emocjonalne w kontaktach z innymi ludźmi. Telefax 618 34 06, e-mail: spoza@idn.org.pl.

Niedobór hormonu wzrostu

Prawie dwa tysiące dzieci z niedoborem hormonu wzrostu skorzysta w tym roku z kuracji finansowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Nie ma jednak pieniędzy na leczenie osób dorosłych, które kiedyś stosowały ten lek. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło 10 maja program leczenia dzieci i młodzieży z niedoborem hormonu wzrostu. Resort podpisał z 16 zakładami opieki zdrowotnej umowy dotyczące udzielania świadczeń medycznych w tym zakresie. Na lek ministerstwo wydało 33 mln zł. Na świecie hormon wzrostu przyjmuje ok. 100 tys. pacjentów. "W Polsce niedobór hormonu wzrostu zdarza się średnio u jednej na 5 tysięcy osób" - powiedział prof. Tomasz Romer z Centrum Zdrowia Dziecka. Według niego, osoby niskie nadal mają gorszą pozycję w społeczeństwie, a małe dzieci nie są akceptowane przez rówieśników w szkole. Dlatego wielu rodziców, chcąc ochronić swoje dziecko przed odrzuceniem środowiska, za wszelką cenę podejmuje ich leczenie. "Ale nie wszystkie niskie i słabo rosnące dzieci są chore. Tylko część z nich wymaga kosztownego leczenia hormonem wzrostu" - uważa prof. Romer. Zaznaczył, że chodzi nie tylko o niepotrzebne koszty, ale przede wszystkim o skutki stosowania leku. Jego zdaniem, im szybciej rozpocznie się kurację, tym lepiej. "Głęboki sens ma wyrównanie wzrostu zanim dziecko pójdzie do szkoły" - mówił. Zaznaczył, że to lekarz pierwszego kontaktu powinien zaobserwować nieprawidłowości w rozwoju dziecka (chodzi o dzieci 2-3-letnie) i ustalić metodę leczenia. Najczęściej symptomy choroby zauważają jednak rodzice i to o kilka lat za późno. Z danych resortu zdrowia wynika, że w tym roku leczenie jednego chorego kosztować będzie od 11 do 22 tys. zł, w zależności od rodzaju choroby, która powoduje niski wzrost. Hormon wzrostu przyjmować powinny nie tylko słabo rosnące dzieci, lecz również dorośli, którzy przeszli taką kurację. Zdaniem prof. Romera, hormon jest potrzebny dla zapewnienia właściwego metabolizmu w organizmie. Ministerstwo Zdrowia nie przygotowało jednak programu zdrowotnego, który dotyczyłby tej kategorii chorych.

Diabetes Di@logue

W Genewie zakończyło się spotkanie 400 światowych ekspertów w dziedzinie leczenia klinicznego cukrzycy. Uczestnicy konferencji dyskutowali o wpływie bioinżynierii insuliny modyfikowanej na leczenie tej choroby. Dr Malcolm Nattrass, dyrektor Oddziału Cukrzycy i Endokrynologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Birmingham w Wielkiej Brytanii stwierdził, że dzięki rozwojowi bioinżynierii lekarze będą dysponowali różnymi rodzajami insuliny, by móc dostosować leczenie do trybu życia poszczególnych chorych na cukrzycę. W ten sposób będą mogli pomóc chorym poczuć się lepiej, a także uniknąć długofalowych i uciążliwych powikłań cukrzycy - dodał. Podczas Diabetes Di@logue wiele czasu poświęcono insulinie podawanej wziewnie. Ten sposób podawania insuliny, nad którym naukowcy pracują od kilkudziesięciu lat, rozwiązywałby problemy chorych obawiających się zastrzyków. Ta bariera psychologiczna - przypomniano - może powodować, że chorzy opóźniają podawanie insuliny, podają ją sobie źle lub wcale, co zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak choroby układu krążenia i nerek, ślepota, konieczność amputacji kończyn. Diabetes Di@logue uznano za pierwszą na świecie interaktywną konferencję zwołaną w celu omówienia kierunków w leczeniu cukrzycy. Konferencję sponsorował Novo Nordisk. Na cukrzycę choruje ok. 150 mln ludzi na świecie.

Encyklopedia sportów

ENCYKLOPEDIA SPORTÓW ŚWIATA, którą wydaje poznańskie Wydawnictwo. Antena pod redakcja prof. Lipońskiego to największa encyklopedia dyscyplin sportowych, jaką kiedykolwiek skompilowano. Zawiera ponad 3000 haseł omawiających sporty z całego świata, w tym sporty starożytne, regionalne i ludowe. Po raz pierwszy w historii w tak poważnej pracy doceniono sporty uprawiane przez osoby niepełnosprawne, omówione w postaci osobnych haseł (np. rugby na wózkach, goalball, hokej niepełnosprawnych i wiele innych). Książka - w formacie B4 i objętości 600 stron - jest w pełni ilustrowana zdjęciami agencyjnymi, reprodukcjami dzieł sztuki sportowej, starymi drzeworytami i litografiami oraz ilustracjami, rysunkami i rekonstrukcjami nieistniejących już sportów, wykonanymi przez plastyków specjalnie na potrzeby tej encyklopedii. Encyklopedię można zakupić bezpośrednio u wydawcy. Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: atena@mtl.pl.

Przeciwko dyskryminacji osób z wadami słuchu

W Warszawie w dn. 25 maja kilkuset głuchoniemych i niedosłyszących protestowało przeciwko dyskryminacji osób z wadami słuchu. Domagają się powołania ogólnopolskiego rzecznika do spraw głuchych. W Ministerstwie Pracy protestujący złożyli petycje, w której domagają się m.in. ujednolicenia ogólnopolskiego orzecznictwa w sprawach przyznawania rent inwalidzkich dla głuchych, oraz wstrzymania zwolnień z pracy osób głuchych. W imieniu protestujących, przedstawiciel "Solidarności" powiedział, że nawet z zakładów pracy chronionej zwalnia się w pierwszej kolejności głuchych. Z Ministerstwa Pracy protestujący przeszli pod Sejm. Demonstracja zakończyła się przed Urzędem Rady Ministrów.

Festyn Integracyjny "Ulica Integracyjna"

W dniu 19 maja 2001 na warszawskim Kole odbył się już po raz trzeci Festyn Integracyjny "Ulica Integracyjna". Festyn stał się tradycją prawdopodobnie dlatego, że działają tu dwie szkoły i przedszkole integracyjne oraz Centrum Rehabilitacyjne dla dzieci nie w pełni sprawnych ruchowo przy ul. Ożarowskiej. Z okazji Festynu odbyła się m.in. aukcja wyrobów artystycznych przygotowanych przez dzieci i tańce na wózkach w parach z osobą sprawną. Odbyło się też spotkanie dawnych pacjentów i pracowników Centrum, podczas którego byli pacjenci opowiadali, jak potoczyły się ich losy. W niedużym parku, znajdującym się tuż przy Centrum przez kilka godzin trwał piknik.

Microsoft przekazała dar

Firma Microsoft przekazała Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo najnowsze oprogramowanie na serwer IdN1 (MS Windows2000 Server i MS Exchange2000 Server) oraz dla KLABIR (MS Windows2000 Professional) wraz z licencjami. Serdecznie dziękujemy!.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: B. Bryńskiego, J.Ćwielonga, D. Mąkosę, K. Markiewicza, R. Sawickiego.
Dziękujemy!

 

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Word): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.
Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN1.

Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail