Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 6 (030)    12 maja 2001 r.  

Ustawy o wolontariacie

Organizacje pozarządowe i społeczne poprosiły marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego o pomoc w pozyskiwaniu akceptacji posłów dla obywatelskiego projektu ustawy o wolontariacie. Pozarządowcy chcieliby doprowadzić w ten sposób do pierwszego czytania projektu w Sejmie. Projekt ustawy wprowadza m.in. definicje wolontariatu i reguluje jego finansowanie. Do tej pory wolontariusze nie mieli zapewnionego ubezpieczenia, a ich praca społeczna nie była wliczana do stażu pracy. Organizacje pozarządowe zaproponowały także, aby te organizacje społeczne, które pracują dla dobra innych ludzi, miały większe przywileje od tych, pracujących na własny rachunek. Marszałek Sejmu Maciej Płażyński powiedział, że zbliżające się wybory mogą ułatwić przyjęcie takiej ustawy, bo partie polityczne chętnie wpisują do swoich programów wspomaganie organizacji pozarządowych i tworzenie państwa obywatelskiego.

"Teleedukacja I Telepraca"

W dniach 8-9 czerwca 2001 r. w Ośrodku Szkoleniowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pt. "TELEEDUKACJA I TELEPRACA" - zorganizowana przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach (http://www.fpon.com.pl) pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Oświaty, Prezesa Krajowego Urzędu Pracy, Marszałka Województwa Małopolskiego i Kanadyjskiej Izby Handlowej. Główny nacisk położony będzie na szczególną przydatność teleedukacji i telepracy dla niepełnosprawnych i bezrobotnych. Przedstawione zostaną doświadczenia praktyczne w wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych w służbie edukacji i zatrudnienia oraz doświadczenia rządowe w tym zakresie.

Przepisy o imporcie docelowym leków

Ministerstwo Zdrowia chce przywrócić przepisy o imporcie docelowym leków. Pozwolą one sprowadzać dla najciężej chorych preparaty nie zarejestrowane w Polsce. Ministerialny projekt nowelizacji ustawy o środkach farmaceutycznych trafi wkrótce pod obrady Rady Ministrów. Nie zarejestrowane u nas, ale niezbędne do leczenia pacjenta preparaty będzie mógł po wypełnieniu określonej procedury sprowadzić szpital. Pod koniec ubiegłego roku stare przepisy o docelowym imporcie leków wygasły, a nowych nikt nie wydal. W styczniu okazało się, że ludzie nie mogą kupić w aptekach importowanych preparatów. Leków zabrakło na przykład we wrocławskiej klinice dla dzieci chorych na raka. W pośpiechu wydano więc przepisy o okresowym dopuszczeniu nie zarejestrowanych środków farmaceutycznych do obrotu w Polsce.

Rozmowa z Antonim Nowickim

W Tygodniku Ciechanowskim z dnia 08.05.2001 r. ukazała się rozmowa z Antonim Nowickim, dyrektorem Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku. Wynika z niej, że grupa radnych Sejmiku Mazowieckiego chce by ośrodek w Dąbku podlegał pod samorząd wojewódzki, a nie - jak dotąd - pod powiat mławski. To koncepcja jest - jak twierdzi rozmówca - rezultatem zdobytych doświadczeń w ostatnich latach. Wynika z nich, że samorząd powiatowy, choćby miał nawet jak najlepsze intencje, nie jest w stanie zapewnić ośrodkowi funkcjonowania na właściwym poziomie. W wywiadzie m.in. czytamy: " Kiedy powstawały projekty rozporządzeń dotyczących przekazania powiatom domów pomocy społecznej, w tym naszego ośrodka, alarmowałem ważne czynniki szczebla centralnego, nie pomijając premiera Jerzego Buzka, że w tej koncepcji Dąbek nijak się nie mieści. Tłumaczyłem, iż jest to specjalistyczna i jedyna tego rodzaju placówka w Polsce, zupełnie różniąca się od domów pomocy społecznej. U nas chorzy nie przebywają stale, tylko maksymalnie przez 8 tygodni, poddawani są kosztownym zabiegom rehabilitacyjnym i - co najważniejsze - pochodzą z całego kraju. W dodatku prowadzimy dla nich szeroką rehabilitację psychologiczną. Mówiąc inaczej: domagałem się indywidualnego potraktowania Dąbka... Wyjaśniano mi, że nic się nie da zmienić, bo gdyby uznano moje racje, to znalazłyby się domy, które chciałyby pójść w nasze ślady i nie znaleźć się na liście placówek przekazywanych powiatom. Niemniej każdy pocieszał, że jeszcze kiedyś do sprawy powróci". Do Dąbka, który jest finansowany z budżetu centralnego za pośrednictwem wojewody mazowieckiego w formie dotacji celowej, pieniądze trafiają przez budżet powiatu mławskiego. Obecnie Dąbek boryka się z ogromnymi kłopotami finansowymi. Jest jedynym w kraju ośrodkiem tego typu i czeka się do niego w długiej kolejce; może rocznie przyjąć tylko 500 osób. Wkrótce wszystkie domy pomocy społecznej, także ośrodek w Dąbku, mają być utrzymywane z subwencji i wielkość przeznaczonych dla nich środków będzie zależeć od decyzji rad powiatowych. Na szczęście zajęła się tą sprawą poseł Ewa Mańkowska, jednocześnie przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Mazowieckiego. W rezultacie grupa posłów złożyła projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W myśl tych propozycji placówki o ponad powiatowym zasięgu zostałyby podporządkowane samorządom wojewódzkim. To może stworzyć lepsze warunki finansowe i szanse na rozwój tego typu ośrodków.

Wołomin

A jednak można! Z satysfakcją zauważamy, że na stronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie (http://www.powiat-wolominski.pl/urzad/pzosn/index.html) niepełnosprawni interesanci mogą pobrać potrzebne wzory druków w formacie Worda. Oby ta praktyka znalazła naśladowców w innych urzędach i instytucjach.

Windy do przejść podziemnych

23 czerwca ruszą windy do przejść podziemnych na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Dotychczas osoby niepełnosprawne i matki z dziećmi w wózku pokonywały Marszałkowską klucząc między stojącymi w korku samochodami.
Centralne miejsce miasta, cztery przystanki tramwajowe i przejścia przez ulicę - wszędzie dostać się można tylko pokonując wielostopniowe schody. Dla wielu osób droga ta praktycznie jest nie do przebycia. Osoby niepełnosprawne na wózkach i matki z dziećmi pokonują więc ulicę "wpław", klucząc między rzędami samochodów, łamiąc przepisy i ryzykując wypadek.
Zarząd Dróg Miejskich znalazł wreszcie pieniądze na zainstalowanie wind do przejść podziemnych. Prace trwają już od kilku tygodni. Windy ruszą 23 czerwca.
Znajdą się przy wyjściach na Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich we wszystkich kierunkach. Dźwigi zostaną zamontowane także przy schodach prowadzących na przystanki tramwajowe. Będą to windy z kabinami - mówi Małgorzata Gajewska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. (zob. http://www.dd.pl/wydarzenia.html)

Pochody

Pochody dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków kształcących niepełnosprawnych przemaszerowały przez centrum Lublina i Łodzi. Uczestnicy pochodów manifestowali w ten sposób wolę przeciwdziałania dyskryminacji niepełnosprawnych w społeczeństwie, w związku z Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Według danych Sejmiku, w Łódzkiem jest ponad 320 tys. osób niepełnosprawnych. Ponad 70 proc. z nich ma jedynie wykształcenie podstawowe, a tylko 3 proc. legitymuje się dyplomem wyższej uczelni. Bezrobocie wśród łódzkich niepełnosprawnych sięga 30 proc. i jest jednym z najwyższych w kraju. Mimo zachęt finansowych, jak opłacanie z budżetu państwa składek ZUS za osoby niepełnosprawne, jest bardzo duży opór przed zatrudnianiem niepełnosprawnych - uważa Joanna Staręga-Piasek, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

iBOT-a 3000

Na stronie Johna Wiliamsona - http://www.dynopower.freeserve.co.uk/homepages/ newchair.htm - można zapoznać się z parametrami iBOT-a 3000, rewelacyjnego wózka inwalidzkiego, a także pobrać filmy w formacie mpeg, które pokazują działanie iBOT-a. Te same materiały są też już dostępne na stronie Krzysztofa Markiewicza: http://users.idn.org.pl/kmark/ibot.

"Dar Serca"

W piątek, 6 kwietnia br., w siedzibie Fundacji "Dar Serca" znajdującej się przy ul. Międzyborskiej 50 w Warszawie, odbyło się oficjalne rozpoczęcie akcji pod hasłem: "Wielka Akcja Fundacji "Dar Serca" - "1000 serc dla Daru Serca ". Celem tej akcji jest pozyskanie sponsorów na prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno - leczniczego dla dzieci i młodzieży nie w pełni sprawnej ruchowo, istniejącego od kilku miesięcy przy tej Fundacji. W otwarciu tej akcji brali udział pierwsi wspierający ją sponsorzy. Na tę inaugurację przybyli też sympatyzujący z Fundacją warszawscy artyści. Akcja trwać będzie przez cały bieżący rok. W grudniu 2001 przewidziany jest jej wielki finał.

Culani

Culani - Integracyjno-Rehabilitacyjne Stowarzyszenie Sportowe z Warszawy obchodzi w tym roku szóstą rocznicę swojej działalności. Z tej okazji urządziło w dniu 12 maja na Ursynowie uroczyste spotkanie, w którym, wzięli udział zarówno członkowie, jak i przyjaciele Stowarzyszenia.

moko@idn.org.pl

Wszyscy zainteresowani propozycją oddzielnego obozu , turnusu lub wczasów w Ciechocińskim centrum rehabilitacji mogą uzyskać bezpośrednio bliższe informacje pod adresem e-mail: moko@idn.org.pl.

Microsoft

Pod koniec marca Microsoft zdecydował się na rozpowszechnianie kodu swojego systemu operacyjnego - Windows 98 - oraz wersji wcześniejszych, na zasadach Open Source. Począwszy od lipca 2001 roku, bezpośrednio ze stron firmy Microsoft oraz z licznych lokalnych serwerów, będzie można pobrać wersję instalacyjną oraz źródłową systemów Windows 3.1x, Windows 95 oraz Windows 98. Powszechnie uważa się, że w ten sposób Microsoft traci kontrolę nad dalszym rozwojem sytuacji na rynku programistycznym.
Od 31 maja 2001 r. dostępny będzie pakiet Microsoft Office XP w sprzedaży detalicznej, a także w komputerach sprzedawanych przez niektórych producentów. Przedstawiono również całą serię produktów Office XP. Produkty serii Office XP są prostsze w obsłudze i zoptymalizowane zgodnie z sugestiami klientów. Użytkownik będzie mógł wybrać tę spośród różnych wersji pakietu, która najlepiej odpowiada jego potrzebom. Pakiety serii Office XP są o wiele bardziej zaawansowane niż pakiety serii Office 2000, przy podobnych cenach.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: B. Bryńskiego, L. Konopę, K. Markiewicza, R. Sawickiego.
Dziękujemy!

 

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie RTF Word): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!

Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail