Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 3 (027)    28 lutego 2001 r.  

Modelowa rehabilitacja

W październiku 2000 Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, jako wykonawca, wspólnie z Instytutem Maszyn Matematycznych, jako realizatorem, rozpoczęła realizację projektu celowego zatytułowanego "Stworzenie nowoczesnego modelu rehabilitacji zawodowej inwalidów ruchu w społeczeństwie informacyjnym i zaadaptowanie go w działalności inicjatywy "Internet dla Niepełnosprawnych - pierwszy węzeł". Projekt ma trwać do końca 2003 r. i obejmuje zarówno prace badawczo-rozwojowe jak i wdrożeniowo-inwestycyjne. Projekt jest dotowany przez Komitet Badań Naukowych w wysokości 46% kosztów całkowitych jego realizacji.
Prace badawczo-rozwojowe, przewidziane w projekcie mają na celu opracowanie systemu informatycznego dostępnego przez Internet, służącego osobom niesprawnym ruchowo do komunikowania się, tworzenia i wykorzystywania sieciowych zasobów informacyjnych oraz zdobywania kwalifikacji i podejmowania pracy. System informatyczny opracowany w wyniku projektu ma usprawnić działania Fundacji Pomocy Matematykom Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Laboratorium Komputerowym Inwalidów Ruchu - KLABIR przy ul. Twardej 51/55, na płaszczyznach takich jak: szkolenia zdalne, (tele)praca, (tele)biuro, (tele)komunikacja grupowa, (tele)system (zagadnienia techniczno-systemowe), (tele)serwis, statystyka dla przetwarzania danych o osobach niepełnosprawnych, administrowanie siecią.
System ma wpłynąć na automatyzację i większą efektywność działań FPMiINR na rzecz aktywizacji zawodowej osób niesprawnych ruchowo. Koordynatorem projektu jest Justyna Bulińska (justynab@idn.org.pl).

Dopuszczalne kwoty przychodów

ZUS poinformował, że ulegają zmianie dopuszczalne kwoty przychodów rencistów oraz emerytów, którzy nie osiągnęli podstawowego wieku emerytalnego, (czyli 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni ). Jest to związane ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2000 r. do kwoty 2051,74 zł. Od 1 marca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kw. 2000r. wynosi 1463,30 zł (przychody osiągane w wysokości nie przekraczającej tej kwoty nie powodują zmniejszenia emerytury lub renty). 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kw. 2000r. wynosi 2667,30 zł (osiąganie przychodu w wysokości przekraczającej kwotę 1463,30 zł, nie wyższej jednak niż 2667,30 zł powoduje zmniejszenie emerytury lub renty). Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 2667,30 ( 130 proc) powoduje zawieszenie prawa do świadczeń.

Wypłata uzupełniająca

Jednorazowa wypłata uzupełniająca kwotę rent i emerytur wynosi około 283 zł. brutto - poinformował ZUS. Uzupełnienie jest wypłacane od 25 lutego br. W ustawie budżetowej na 2000 r. przyjęto, że wskaźnik wzrostu przeciętnej emerytury i renty wyniesie 100,3% jednak z powodu większej inflacji nastąpił spadek realnej wartości tych świadczeń- wskaźnik wyniósł 97,6%. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dokonuje się więc jednorazowej wypłaty wyrównującej poziom świadczeń z poprzedniego roku oraz odpowiednio podwyższa wskaźnik bieżącej waloryzacji. Indywidualne kwoty będą zróżnicowane w zależności od emerytury lub renty wypłacanej w ub. roku i okresu, przez jaki świadczenie było wypłacane. Średnio emeryt i rencista otrzyma 283 zł. brutto, ale osoba, która pobierała emeryturę w najniższej wysokości przez cały rok, otrzyma wyrównanie w kwocie 155,34 zł, a emeryt któremu przyznano świadczenie 1 grudnia ub. r. dostanie 13,17 zł. Osoba która przez cały rok otrzymywała emeryturę lub rentę w wysokości 1000 zł, otrzyma 320,25 zł brutto.

Zasady orzekania o niepełnosprawności

15 lutego 2001 r.- weszły w życie przepisy określające szczegółowe zasady orzekania o niepełnosprawności: Rozporządzenie ministra pracy: Dziennik Ustaw nr 7 z 31 stycznia, poz.60.

Polska Strona Głodu

Polska Akcja Humanitarna uruchomiła Polską Stronę Głodu. Oglądając umieszczone na niej bannery sponsorów, możemy wspomóc akcję dożywiania dzieci w szkołach. Pod adresem http://www.pajacyk.pl ruszył serwis wzorowany na amerykańskim The Hunger Site (http://www.thehungersite.com). Po kliknięciu w animowanego pajacyka na głównej stronie oglądamy bannery sponsorów, którzy wspomagają prowadzoną przez PAH akcję "Pajacyk". W jej ramach dożywiane są dzieci w szkołach położonych w najuboższych regionach naszego kraju. Jeden ciepły posiłek można ufundować już za 2,50 zł. Za obejrzenie bannerów przez jednego internautę każdy sponsor płaci 5 gr. PAH namawia też do wspierania akcji innymi sposobami. Można m.in. wpłacić pieniądze za pomocą karty kredytowej na stronie http://www.pah.ngo.pl albo znaleźć nowego sponsora. Dla ofiarodawców wkrótce zostanie uruchomiony wirtualny "Klub Pajacyka", w którym znajdą się m.in. windowsowe tapety i wygaszacze ekranu oraz gry online.

Rehabilitacja laryngologiczna dzieci w Poznaniu

W ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu otwarto oddział dziecięcy. Dotychczas wszyscy pacjenci bez względu na wiek i schorzenie korzystali z tych samych pomieszczeń. Działający od 1997 r. ośrodek opiekuje się głównie osobami z wszczepionymi implantami ślimakowymi, chorymi cierpiącymi na przewlekłe szumy uszne oraz pacjentami po amputacji krtani. Z jego usług korzysta 100 osób z całej Polski, w tym 96 z wszczepionymi implantami ślimakowymi ucha. (Puls Medycyny nr 4 z 21 .02.01).

Kwesta na rzecz Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

W dniu 12.02.br z okazji obchodów Dnia Chorych w Gorzowie Wlkp. odbyła się kwesta na rzecz tutejszego Hospicjum Św. Kamila. 800 wolontariuszy wyszło na ulice miasta, aby chociaż w ten sposób pomóc ludziom niepełnosprawnym i chorym. Zebrano ponad 37 tys. zł. /kwota ta może się zmienić, gdyż nadal napływają środki/. Jest to niestety o 42% mniej niż w zeszłym roku. Dzień wcześniej w teatrze im. J. Osterwy odbyła się uroczysta gala charytatywna, na której wojewoda lubuski p. Stanisław Iwan wręczył na ręce siostry Michaeli - kierownika Hospicjum - ssak - urządzenie niezbędne przy pielęgnacji obłożnie chorych. Na galę przybyli najhojniejsi darczyńcy, pracownicy hospicjum oraz gorzowianie, którzy kupili drogie bilety na koncert. Warto dodać, iż kilka miesięcy temu na dramatyczny apel hospicjum odpowiedziały niemal wszystkie gorzowskie firmy. Udało się wtedy zebrać ponad 156 tys. zł. i zakupić nowego busa do przewozu chorych.

Nowa witryna dla osób niepełnosprawnych

Powstała witryna, adresowana przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, na której każdy, kto poszukuje możliwości poznawania nowych przyjaciół, lub pragnie znaleźć swojego życiowego partnera, może bezpłatnie zamieścić swój anons jak również odczytać oferty innych osób, nie tylko niepełnosprawnych: http://www.bopaw.bielbit.com.pl. Bliższe informacje na temat tej witryny można też uzyskać pod adresem e-mail: pawinski@bielbit.com.pl.

Novell(®) Healthcare

Firma Novell, największy światowy dostawca oprogramowania usług dla sieci, poinformowała o uruchomieniu programu Novell(®) Healthcare dla rynku usług medycznych. Novell Healthcare zapewni placówkom medycznym jedną, ujednoliconą, globalną sieć dla celów ochrony zdrowia. Umożliwi to uproszczenie i przyspieszenie procesu odchodzenia od tradycyjnych metod działania Dzięki temu zwiększy się produktywność personelu szpitalnego, zmaleją koszty administracyjne i poprawi się jakość opieki zdrowotnej. W warunkach działania naszej służby zdrowia z pewnością jeszcze długo poczekamy na wdrożenie tego systemu.

Microsoft Outlook Mobile Manager

Przy okazji konferencji DEMO 2001 w Phoenix, w Arizonie, firma Microsoft przedstawiła wersję beta produktu Microsoft Outlook Mobile Manager - nowej aplikacji dla biurkowych komputerów PC, która rozszerza możliwości, zasięg i funkcje programu Microsoft Outlook na różnorodne urządzenia mobilne. Aplikacja śledzi sposób, w jaki użytkownik obsługuje wiadomości z programu Outlook. Następnie Mobile Manager wykorzystuje te preferencje do automatycznego tworzenia filtrów, na podstawie których wybrane wiadomości poczty elektronicznej, pozycje kalendarza, kontakty i zadania będą wysyłane jako pilne powiadomienia do urządzeń bezprzewodowych, takich jak telefony komórkowe z możliwościami tekstowymi. Ponadto, Mobile Manager używany w połączeniu ze swoim macierzystym produktem Microsoft Mobile Information Server udostępnia rozbudowane funkcje, obejmujące udoskonalony system zabezpieczeń. Nowoczesna technologia zastosowana w programie Mobile Manager obejmuje automatyczne uczenie się i podejmowanie decyzji, przetwarzanie języka naturalnego oraz modyfikowalne profile priorytetów. Wszystkie te funkcje pomagają użytkownikom lepiej zarządzać komunikacją mobilną.

Telestrada - mobilny dostęp do Internetu

PTK Centertel, operator sieci GSM Idea podczas wspólnego przedsięwzięcia z TP SA - Telestrada - zaprezentuje najnowocześniejsze usługi mobilnego dostępu do Internetu. Wśród nich jest IDEA-NET - kompleksowa poczta elektroniczna przygotowana wspólnie z TP Internet, dostępna za darmo dla każdego abonenta Idei oraz oferta W@P IDEA czyli dostęp do Internetu z telefonu komórkowego. Idea.net jest przykładem zintegrowanej usługi telekomunikacyjnej, która daje użytkownikowi możliwość szybkiego, mobilnego dostępu do swojej skrzynki poczty elektronicznej xxxxxx@idea.net.pl za pomocą telefonu komórkowego. Dzięki tej usłudze wykorzystując wiadomości tekstowe SMS Abonent ma możliwość sprawdzania swojej skrzynki e-mail oraz otrzymywanej poczty elektronicznej. Usługa Idea.Net jest oferowana wspólnie z firmą TP Internet. Jest to pierwsza tego typu usługa oferowana przez operatora telefonii komórkowej oraz providera Internetu. Usługa Idea.Net jest doskonałym przykładem przenikania się różnych sposobów komunikowania oraz integracji usług telekomunikacyjnych. Prezentowane będą także usługi transmisji danych FAX/DATA. TELESTRADA w każdym z dziesięciu miast będzie odbywała się przez pięć dni: od worku do soboty. Biletem wstępu na imprezę będzie specjalne ogłoszenie zamieszczone w prasie lokalnej. Więcej informacji o tej imprezie, która odbywa się w dziesięciu miastach kraju od lutego do lipca br. można znaleźć na stronie internetowej: http://www.telestrada.portal.pl).

Unified Messaging - jednolite przesyłanie wiadomości

Firmy Cisco Systems, producent sprzętu i oprogramowania dla sieci i Internetu oraz CMG Wireless Data Solutions, lider w dziedzinie infrastruktury do bezprzewodowego przesyłania wiadomości, poinformowały o zawarciu sojuszu mającego na celu dostarczenie operatorom sieci telefonii komórkowych całego świata najlepszego w swojej klasie kompleksowego rozwiązania do jednolitego przesyłania wiadomości (Unified Messaging - UM), integrującego technologie komórkowe (takie, jak SMS czy WAP), technologie bazujące na IP (VoIP, WWW, e-mail) i technologie "telefoniczne" (telefon, poczta głosowa). Idea jednolitego przesyłania wiadomości pozwala na odbieranie informacji z wielu źródeł za pośrednictwem jednej aplikacji z jednym interfejsem użytkownika. Najłatwiej to sobie wyobrazić na przykładzie e- maila: włączamy komputer, odbieramy e-maile, a razem z nimi przychodzą faksy, informacje z firmowej poczty głosowej, informacje z poczty głosowej z komórki oraz nieodebrane SMS-y Możliwy jest scenariusz odwrotny - dzwonimy przez telefon pod specjalny numer dostępowy w pracy i odsłuchujemy nie tylko wiadomości nagrane na skrzynce głosowej w pracy, ale też wiadomości nagrane na skrzynce głosowej na komórce oraz swoją pocztę elektroniczną (uONE) i SMS-y.

UWAGA!

Wśród członków, podopiecznych, absolwentów Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, przyjaciół i sympatyków Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON. Mamy nadzieję, że może to zainspirować innych do podejmowania takich działań.
Doszliśmy jednak do wniosku, że warto stworzyć też szanse tym wszystkim, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad!

Zdecydowaliśmy się, jak było to zapowiedziane na spotkaniu wigilijnym w Fundacji, stworzyć przy Kurierze IdN1 magazyn literacko-kulturalny. Od Was, drodzy Czytelnicy zależy kiedy ukaże się pierwszy numer. Teksty nadesłane na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w edytorze Word!!!) będą czytane i oceniane przez powołane w tym celu kolegium, którego skład podamy w późniejszym terminie. Gorąco zachęcamy, czekamy!

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: B. Pawińskiego, J. Bulińską, K. Markiewicza, R. Sawickiego, M. Śpiewankiewicza, J. Tobiszewskiego.
Dziękujemy!

 

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!

Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail