Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 2 (026)    10 lutego 2001 r.  

Waloryzacja świadczeń

Wszyscy emeryci i renciści - jak podała PAP - między 25 lutego a 20 marca dostaną wyrównanie świadczeń z tytułu ubiegłorocznej waloryzacji. Gdy rzeczywista inflacja jest wyższa od prognozowanej, to - zgodnie z przepisami - emeryci i renciści dostają wyrównanie w formie jednorazowej wypłaty. Na razie dokładnie nie wiadomo ile wyniesie wyrównanie; należy czekać na informację GUS o rzeczywistej wysokości inflacji w 2000 roku. Prawdopodobnie była ona wyższa od planowanej (5,7 %) o około 4 %. Dzięki wyrównaniu przeciętna emerytura i renta powinny wzrosnąć o 0,3 procent ponad inflację rzeczywistą.

Dostępność do usług medycznych

Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt dokumentu pt. "Informacja o działaniach podejmowanych na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych". Jak podaje Ministerstwo, po wejściu w życie reformy dostępność do usług medycznych oraz zaopatrzenie w leki i materiały medyczne (np. środki ortopedyczne) w przypadku osób niepełnosprawnych pogorszyła się. Część brakującego sprzętu zakupiono dzięki dotacji PFRON w wysokości 15 mln zł. Autorzy "Informacji" stwierdzają, że należy zwiększyć zakres działań na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych, aby zmniejszyć koszty ponoszone przez te osoby. Proponuje się wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie bezpłatnego zaopatrzenia w leki stosowane w niektórych chorobach przewlekłych, rozszerzenia oferty sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych, jak również leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W uchwalonej w 1997 r. Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych zdefiniowano prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia. Pierwotnie projekt zakładał przeznaczenie na ten cel 440 mln zł. Pieniądze trafią do samorządów w pierwszym półroczu, czyli wcześniej, niż w latach ubiegłych - zapowiedział 30 stycznia wiceminister zdrowia Tomasz Grottel, który przedstawił posłom z sejmowej Komisji Zdrowia założenia programu na 2001 r.

Nauczanie na odległość

W Polsce 3,6 proc. dzieci do 15 roku życia jest niepełnosprawnych. 80 proc. z nich jest upośledzonych umysłowo, ale pozostałe 20 proc. powinno mieć - jak mówi poseł Grażyna Staniszewska - szanse na maturę. Najmniejsze szanse mają dzieci wiejskie; na 800 szkół specjalnych tylko 160 to szkoły na wsiach. Szansą dla dzieci niepełnosprawnych jest Internet. Pod warunkiem, dodajmy, że powstanie program nauczania na odległość.

Bal Charytatywny Informatyków 2001

Już po raz ósmy odbył się Bal Charytatywny Informatyków, z którego dochód przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Podobnie jak w poprzednich latach Bal odbywał podczas styczniowych targów komputerowych KOMPUTER EXPO w Warszawie.
Organizatorami Balu było Wydawnictwo Prasy Komputerowej Lupus Sp. z o.o. wraz z firmą dystrybucyjną ABC Data Sp. z o.o. oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Szczególne podziękowania należą się red. Tomaszowi Zielińskiemu, który od ośmiu lat poświęca wiele serca i czasu na szukanie sponsorów i organizację Balu, o czym przedstawicielki Fundacji wielokrotnie wspominały. Tym razem Bal odbył się on w Centrum Widowiskowo- Konferencyjnego Torwar w Warszawie. Coroczna organizacja balu oraz wspieranie Fundacji świadczy o tym, iż zarząd i pracownicy firm komputerowych pamiętają o najbardziej potrzebującej pomocy części naszego społeczeństwa informatycznego. Prezes portalu pl. (TPInternet), który był patronem medialnym Balu - p. Sławomir Kulągowski, jeden z inicjatorów Internetu dla Niepełnosprawnych" przekazał przedstawicielkom Fundacji serwer internetowy Cobalt Qube o wartości ponad 6 tys. zł.
Podczas Balu prowadzona była kwesta, której widomym znakiem i wyrazem podziękowania za ten ciepły gest były, jak i na wszystkich wcześniejszych balach serduszka, które otrzymywali darczyńcy. Znany prezenter telewizji, Ireneusz Bieleninik, poprowadził również, w niezwykle zabawny sposób, aukcję różnego rodzaju przedmiotów oferowanych przez firmy i osoby prywatne. Aukcja i kwesta wzbogaciły konto Fundacji o 46 tys. 601 złotych. Uroczyste przekazanie uzyskanej kwoty na ręce przedstawicieli Fundacji odbyło się w obecności grona sponsorów, następnego dnia po Balu. Podobnie jak kwoty wpłacone przez sponsorów (60 tys. zł), suma ta umożliwi m.in. dalsze prowadzenie przez Fundację Komputerowego Laboratorium Inwalidów Ruchu, w którym osoby niepełnosprawne, nie tylko ruchowo, mogą zdobywać m.in. umiejętności obsługi komputera, korzystania z Internetu, uczą się sposobów poszukiwania pracy na wolnym rynku, zdobywają wiedzę pozwalającą im zdobyć międzynarodowe certyfikaty na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

Zgodnie z tradycją Bal był również wspaniałą okazją do przeżycia karnawałowej zabawy przez grupę podopiecznych Fundacji oraz osoby, które na codzień z nią współpracują. Gwiazdą Balu Charytatywnego Informatyków 2001 była Beata Kozidrak z zespołem Bajm. Można też było posłuchać znakomitego Bigbandu Radia Jazz lub bawić się przy rytmach zespołu Acid Flamenco. Na parkiecie, między szalejącymi w ostrych rytmach pod dyktando Hirka Wrony przedstawicielami firm sponsorujących Bal, świetnie bawiły się osoby na wózkach. Przy znakomitym jedzeniu przygotowanym przez kuchnię Hotelu Sheraton spotkali się przedstawiciele renomowanych firm komputerowych, które na co dzień konkurują ze sobą, a tego jednego wieczoru występują razem, podając pomocną dłoń potrzebującym. O randze Balu świadczy elitarne grono sponsorów, wśród których w 2001 roku znalazły się następujące firmy: Canon, Compaq, Creative Labs, Dell, EDS, Edusoft, Extact, Fujitsu-Siemens, Hewlett-Packard, ICL, Intel, LG Electronics, Lotus Development, Microsoft, Novell, OKI Systems, Optimus, Panasonic, PERVASIVE, PHILIPS, Samsung Electronics, Seagate, Symantec, TDK, Portal.pl, (d. TP Internet) i oczywiście ABC Actebis i Wyd. LUPUS. Listę z pełnymi nazwami firm - sponsorów, wraz z linkami do ich stron www można znaleźć pod adresem: www.bci.idn.org.pl. Zabawa skończyła się nad ranem, a jego uczestnicy żegnali się najczęściej powiedzeniem: do następnego Balu!

"Porozumienie na Rzecz Parlamentarnej Reprezentacji Osób Niepełnosprawnych"

W dniu 30 stycznia 2001r. w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego Towarzystwa Walki z Kalectwem odbyło się zebranie założycielskie sygnatariuszy "Porozumienia na Rzecz Parlamentarnej Reprezentacji Osób Niepełnosprawnych". Obecnych było ok. 20 osób reprezentujących kilkanaście organizacji. Chodziło o wysunięcie w najbliższych wyborach parlamentarnych kandydatów, którzy reprezentowaliby środowiska osób niepełnosprawnych niezależnie od przynależności partyjnej. Dyskutowano na temat tekstu porozumienia, przy czym wywiązała się dyskusja nad niektórymi jego sformułowaniami. Część obecnych, którzy podpisali to porozumienie (http://porozumienie.idn.org.pl), wybrała: Komitet Koordynacyjny (przewodniczący p. Wojciech Wirowski, sekretarz p. Ryszard Gąsior, członkowie - p. Sobczak, p. Henryk Ochniak i p. Dariusz Mokosa), Społeczną Radę Porozumienia (p. Sławomir Besowski), Zespół Organizacyjny (p. Narcyz Janas) i Radę Programową (p. Janusz Jurek). Zebrani stwierdzili, że Zgromadzenie Sygnatariuszy Porozumienia nie jest organizacją i nie ma osobowości prawnej.

ECDL - Punkt konsultacyjny

Jeszcze przez dwa najbliższe wtorki w godz. 17.00-19.00 osoby, które przygotowują się do egzaminu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL), mogą zgłosić się do punktu konsultacyjnego w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (Warszawa, ul. Twarda 51/55).

Składki na PFRON

Nie wszyscy wiedzą, że nie tylko szkoły, ale i szpitale, a nawet organizacje opiekujące się osobami biednymi muszą płacić na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szpitale mogą być zwolnione z płacenia tej składki jeśli zatrudnią 6 procent osób niepełnosprawnych. Jak podaje Gazeta Wyborcza z 26 stycznia br. np. Fundacja Hospicjum Onkologiczne musi płacić miesięcznie ok. 2 tys. zł, za co rocznie mogłaby objąć opieką 30 dodatkowych pacjentów. Rzecznik prasowy Funduszu broniąc się przed zarzutami, że te pieniądze nie są przeznaczone chociażby na usunięcie barier architektonicznych w szkołach i szpitalach mówi, iż do usuwania barier architektonicznych zobowiązują ich przepisy i że nic nie stoi na przeszkodzie, by te instytucje zatrudniały osoby niepełnosprawne ruchowo chociażby do prac administracyjnych czy księgowych z wykorzystaniem Internetu. Niepełnosprawni przygotowani do takich prac, czekają na oferty!

Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Uczestnik listy dyskusyjnej słabosłyszących "Kakofonia" - Wacław Muszkat - zebrał i opublikował listę korzyści, jakie uzyskuje firma zatrudniając osoby niepełnosprawne.
Wyliczył, że jego zakład, w którym uprzednio zatrudnionych było 34 osoby (nie było wśród nich ani jednej osoby niepełnosprawnej), musiał płacić na PFRON składkę w wysokości 1580,37 zł. Po jego zatrudnieniu składka ta zmalała do 852,16 zł (jest inwalidą dawnej III grupy). Gdyby był niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym - zakład zaoszczędziłby aż 1580, 37, zaś w stopniu znacznym - zakład byłby w ogóle zwolniony ze składki. A więc możemy w rozmowach z pracodawca używać bardzo konkretnego argumentu, pod warunkiem ze ten zakład zatrudnia minimum 25 pracowników. Przepisy, które pozwolą w rozmowach z firmą podać jej zyski z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, można znaleźć w Ustawie z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej... (Dz. Ustaw Nr 123) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. Ustaw nr 124 z 1998r.)

Neostrada

TP S.A wprowadza nową usługę nazwaną Neostradą. Na razie będzie ona wprowadzona jedynie pilotażowo w niektórych częściach Warszawy. Komercyjne uruchomienie planowane jest na połowę roku. Neostrada ma zapewnić 5-40 razy szybsze połączenie z Internetem niż zwykły modem. Połączenie z Internetem realizowane jest za pośrednictwem zwykłej linii abonenckiej. Rozwiązanie bazuje na technologii ADSL. Użytkownik ma do wyboru cztery możliwe przepływności: 256kb/s, 512kb/s, 1Mb/s i 2 Mb/s, dostaje również: adres IP, domenę, konto mailowe oraz przestrzeń dyskową na której może utrzymywać własną stronę www. Opłata instalacyjna jest zależna od prędkości i wynosi od 100 do 700 zł brutto. Najmniejszy miesięczny abonament za korzystanie z usługi wynosi 300 zł brutto (256 kb/s), największy 1500 zł brutto (2Mb/s). Dokładniejsze informacje można znaleźć pod adresem: www.tpsa.pl/neostrada.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Po raz piąty odbędzie się konferencja poświecona rozwojowi społeczeństwa informacyjnego: Zakopane, 20-22 czerwca 2001 r. Prezentacje i referaty koncentrować się będą wokół różnorodnych zastosowań technologii komunikacji i informacji na poziomie lokalnym, uwzględniając innowacyjne rozwiązania dla administracji gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. Podejmowane będą także "gorące" tematy związane m.in.: z ustawą o dostępie informacji publicznej (nakładającą na samorząd terytorialny obowiązek publikacji prawa lokalnego), podpisem elektronicznym, rządowym programem stworzenia wiejskich "telecentrow", warunkom tworzenia e-commerce na poziomie lokalnym, inicjatywom Komisji Europejskiej w zakresie tzw. "smart government" i innym projektom IST (Information Society Technologies), portalom i serwisom samorządowym. Przewodnim tematem konferencji będzie "Elektroniczna Demokracja" (eDemocracy) - jeden z priorytetów, jaki zapisano w programie "eEurope" Komisji Europejskiej. DG INFOSOC (Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne) przyjęła patronat nad konferencja wskazując na nią, jako główne wydarzenie roku 2001 w krajach Europy Środkowowschodniej. W konferencji weźmie udział ponad 350 uczestników. Szczegółowy program konferencji znany będzie z końcem kwietnia br. Celem konferencji jest przedstawienie stanu polskich wdrożeń ICT (technologii komunikacji i informacji) dla administracji i serwisów dla obywatela oraz wypracowanie stanowiska odnośnie najważniejszych problemów związanych ze budowa społeczeństwa informacyjnego. W ramach konferencji zorganizowany zostanie (20 VI) warsztat Krajowego Punktu Kontaktowego 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej w Warszawie: "Jak napisać gwarantujący finansowanie wniosek do programu IST?" z udziałem ekspertów z Komisji Europejskiej. Przewidywana jest pierwsza publiczna prezentacja "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce", pracy którą koordynuje Ministerstwo Łączności. 20 czerwca 2001r. rozstrzygnięta zostanie kolejna edycja konkursu o "Złotą Małpę" na najlepszy gminny / miejski / powiatowy serwis www oraz innowacyjne wdrożenie rozwiązania ICT w administracji publicznej. Więcej informacji na temat Konferencji można uzyskać pod adresami e-mail: trybulska@municipium.com.pl, j.wisniewski@municipium.com.pl, k.glomb@municipium.com.pl lub znaleźć pod adresem: http://www.miastawinternecie.pl. Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać do 10 czerwca 2001 r.

"Sieć kompetencji"

Przedstawiciele norweskiego świata biznesu i związków zawodowych zadecydowali o utworzeniu sieci, która umożliwi dalsze kształcenie się milionom Norwegów w systemie zdalnym. Projekt uzyskał poparcie norweskiego rządu, który ma nadzieję, że dzięki dostępności kursów, które przygotuje 50 firm szkoleniowych, uda się obniżyć wydatki na szkolenia w sektorze państwowym. "Sieć kompetencji" - tak nazwano to przedsięwzięcie - ma umożliwić odbycie szkoleń i uzupełnienie wykształcenia bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Dodatkowe nowe przepisy wprowadzone w Norwegii mają zapewnić uzupełnienie wykształcenia do ponad średniego wszystkim pracownikom, którzy przestali się kształcić oraz pozwoli zdobyć im nowe kwalifikacje. Chyba warto uważnie przyglądać się norweskim doświadczeniom w kształceniu na odległość.

e-Katalog

Powstał internetowy e-Katalog Ofert dla informatyków, programistów i webmasterów: http://info.net.pl. Podstawowe wpisy są gratisowe i korzystać z tej możliwości mogą również niepełnosprawni.

Zintensyfikowanie walki z piractwem

Firma Microsoft poinformowała o zamiarze zintensyfikowania walki z piractwem na całym świecie poprzez szersze stosowanie istniejących rozwiązań. W nowym roku firma zastosuje skuteczną antypiracką technologię aktywacji produktu oraz specjalne, trudne do podrobienia hologramy całopowierzchniowe w nowych wersjach wielu produktów, m.in. w pakiecie Microsoft Office XP, systemie operacyjnym Windows XP oraz w programie do rysowania i tworzenia wykresów Visio.

UWAGA!

Wśród członków, podopiecznych, absolwentów Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, przyjaciół i sympatyków Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON. Mamy nadzieję, że może to zainspirować innych do podejmowania takich działań. Doszliśmy jednak do wniosku, że warto stworzyć też szanse tym wszystkim, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad!

Zdecydowaliśmy się, jak było to zapowiedziane na spotkaniu wigilijnym w Fundacji, stworzyć przy Kurierze IdN1 magazyn literacko-kulturalny. Od Was, drodzy Czytelnicy zależy kiedy ukaże się pierwszy numer. Teksty nadesłane na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w edytorze Word!!!) będą czytane i oceniane przez powołane w tym celu kolegium, którego skład podamy w późniejszym terminie. Gorąco zachęcamy, czekamy! !

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: K. Markiewicza, M. Piątkowską, M. Śpiewankiewicza, E. Zawistowską.
Dziękujemy!

 

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!

Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail