Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 1 (025)    17 stycznia 2001 r.  

ECDL - stacjonarny punkt konsultacyjny

Od dnia 22 stycznia br. w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (Warszawa, ul. Twarda 51/55) rozpoczyna działalność stacjonarny punkt konsultacyjny dla osób, które przygotowują się do egzaminu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL). W czasie dyżurów można uzyskać konsultację informatyczną i poradę psychologa, wypożyczyć podręczniki, uzyskać konsultacje koleżeńskie. Dyżury instruktora - informatyka będą w każdy wtorek w godz. 17.00-19.00, dyżury psychologa w czwartki w godz. 14.00-15.00. W okresie styczeń-marzec 2001 r. działalność punktu konsultacyjnego sponsoruje Fundacja "Wspólna Droga".

Bal Charytatywny Informatyków

Trwają przygotowania do ósmego już Balu Charytatywnego Informatyków, z którego dochód przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji. W tym roku Bal, który odbędzie się 24 stycznia na warszawskim Torwarze sponsoruje ponad 20 firm teleinformatycznych. Bliższe informacje na temat przygotowań do Balu można znaleźć pod adresem: www.bci.idn.org.pl.

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów złożyła w styczniu do marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, zmieniającej waloryzację z tzw. cenowej na płacową. Do projektu dołączono wniosek o powołanie komitetu inicjatywy ustawodawczej. Emerytury i renty są obecnie podwyższane w zależności od inflacji, co zdaniem nie tylko wnioskodawców, ale i ogółu emerytów i rencistów jest bardzo dla nich niekorzystne. Ten system waloryzacji powoduje ponowne tworzenie się tzw. "starego portfela". Wnioskodawcy chcą, by wzrost emerytur i rent był proporcjonalny do wzrostu średniej płacy, która rośnie dużo szybciej od świadczeń ZUS. Do złożenia w Sejmie obywatelskiego projektu nowelizacji należy zebrać w ciągu 90 dni 100 tys. podpisów.

Bezpłatna wymiana wstrzykiwaczy insuliny

Osoby chore na cukrzycę, stosujące preparaty insulinowe najnowszej generacji, tzw. humalogi, mogą bezpłatnie w gabinetach lekarskich w całym kraju wymieniać wstrzykiwacze do podawania insuliny. W ramach akcji prowadzonej przez jedną z firm farmaceutycznych diabetycy mogą otrzymać wstrzykiwacze insuliny - HumaPen - najwyżej oceniane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Pod bezpłatnym numerem 0 800 111 004 można uzyskać szczegółowe informacje na temat akcji.

"Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych"

"Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych" - to program polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowany do organizacji pozarządowych, który został zainicjowany w grudniu 2000. Współfinansowana przez PAFW i Fundację Bankową im. L. Kronenberga inicjatywa ma na celu podniesienie jakości zarządzania finansami w instytucjach typu non-profit. Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO), specjalizująca się w prowadzeniu szkoleń i konsultacji dla organizacji pozarządowych. Skierowana do osób odpowiedzialnych za bieżące zarządzanie finansami organizacji trzeciego sektora i w ograniczonym zakresie do przedstawicieli samorządu, oferta edukacyjna służyć ma uzupełnieniu przydatnej w tym zakresie wiedzy i umiejętności.

W ramach programu opracowane zostaną poradniki finansowe dostosowane do specyfiki pracy w instytucjach typu non-profit oraz odbędzie się 10 trzydniowych szkoleń poświęconych zagadnieniom finansowym. W zorganizowanych w okresie kwiecień - lipiec br. seminariach udział weźmie łącznie 300-500 osób. Przewidywane jest także przygotowanie wzorów różnych przydatnych dokumentów. Wszystkie opracowane informacje dostępne będą w formie drukowanej oraz elektronicznej. Tematyka poradników i szkoleń obejmować będzie wybrane zagadnienia z zakresu prawa podatkowego, współpracy z administracją publiczną, działalności gospodarczej stowarzyszeń i fundacji, rachunkowości, sporządzania dokumentacji finansowej do wniosków o dotacje oraz sprawozdawczości. Obecnie FRSO rozpoznaje i analizuje potrzeby edukacyjne. Ma to pomóc w stworzeniu takiego programu, który będzie uwzględniał zarówno realia pracy w różnych organizacjach, jak i najczęściej zgłaszane, indywidualne potrzeby szkoleniowe. Wszelkie dodatkowe informacje o programie można uzyskać dzwoniąc do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (022) 628 86 34 lub (022) 622 39 89, wysyłając e-mail na adres csdf@free.ngo.pl lub też zaglądając na stronę FRSO http://free.ngo.pl/csdf.

Starania o dotacje na szkolenia ON

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wystąpiła ponownie do Zarządu m. st. Warszawy i samorządów warszawskim o dotacje na szkolenia osób niepełnosprawnych, głównie na Warsztaty Aktywizacji Zawodowej. Potrzebne jest na ten cel 170 tys. zł. Obecnie, nieoficjalnie dotarła do Fundacji informacja, że przyznano dotacje na kwotę 30 tys. zł. Tymczasem już 102 osoby niesprawne ruchowo czekają na szkolenie, z którym wiążą ogromne nadzieje na zmianę swojej sytuacji zawodowej, a tym samym i poprawę sytuacji życiowej.

Gazety i tygodniki w wersji dźwiękowej

Osoby niewidome, których rodziny prenumerują niektóre gazety i tygodniki (m.in. "Gazetę Wyborczą", "Politykę", "Wprost", "Wiedzę i Życie") mogą za 10% normalnej ceny czasopisma otrzymywać jego wersję dźwiękową. Specjaliści twierdzą, że wkrótce nastąpi dalszy etap rewolucji elektronicznej, która może ułatwić życie i naukę osobom niewidomym; wraz z rozwojem syntezatorów mowy, będzie można ściągać wprost z Internetu ulubione książki. W Polsce ogromną barierą w wykorzystaniu przez osoby niewidome już dostępnych ułatwień informatycznych jest ich cena. Za podstawowy zestaw komputerowy dla osób niewidomych: komputer, syntezator mowy, program udźwiękowiający komputer ("mówi" maszynie co powinna przeczytać), skaner i oprogramowanie do niego (umożliwiający zamianę druku na dźwiękową formę cyfrową) - trzeba zapłacić ok. 10 tys. zł. Dodatkowe pieniądze trzeba wydać na drukarkę brajlowską.

Poszkodowani przez służbę zdrowia

Na serwerze Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere (http://www.sppnn.org.pl) można znaleźć informacje dla poszkodowanych przez służbę zdrowia. Umieszczono tam też instrukcję o tym jak należy pisać skargi do Trybunału w Strasburgu oraz do Wysokiego Komisarza ONZ d.s. przestrzegania Praw Człowieka: http://www.sppnn.org.pl/inne/skargi.htm.

Spotkanie ON korzystających z Internetu

Rozpoczęto przygotowania do organizacji spotkania ON korzystających z Internetu. Spotkanie, podobnie jak w ub.r., odbędzie się w Ustroniu. k/ Bielska - Białej w hotelu "Magnolia" w dniach 19.07 do 22.07.2001. Jak podają organizatorzy wstępny koszt spotkania wyniesie 72,25 zł / dobę z pełnym wyżywieniem. Osobom z dalszych krańców Polski postarają się zapewnić bezpłatne noclegi z 18 na 19 lipca jak i z 22 na 23 lipca. Przedłużenie pobytu również nie powinno być problemem. Organizatorzy proszą chętnych na spędzenie wspólnie paru dni w Beskidach o zgłoszenie swego udziału według ankiety zamieszczonej na stronie: http://www.proinfo.pl/ustron2001 i przesłanie jej na adres: ustron@proinfo.pl.

Mobilcenter Zawatzky

Mobilcenter Zawatzky to przygotowane przez zespół czterech osób niepełnosprawnych tłumaczenie opracowania pokazującego technikę i rozwiązania niemieckiej firmy dotyczące dostosowań i przeróbek samochodów dla potrzeb ON. Całość opracowania można znaleźć pod adresem: http://www.proinfo.pl/mobilcenter/.
W pracach nad w/w stroną www brali udział:
1. Wojtek Urban - tłumaczenia angielsko - polskie
2. Robert Szymczak - opracowanie tech. całości
3. Józef Cwielong - tłumaczenia niemiecko - polskie
4. Jacek Kruszniewski - udostępnienie miejsca na swoim serwerze

Incydent w kawiarni "Casa Blanka"

Grupa zrzeszona przy Młodej Filharmonii "VIA SPEI" (to znaczy "droga nadziei"), od października do czerwca parę razy w miesiącu zawozi osoby nie w pełni sprawne, które mieszkają w stolicy lub przebywają na rehabilitacji w Konstancinie, do Filharmonii. Osoby z tej grupy czynią to w ramach wolontariatu. 1 grudnia grupa zarezerwowała na cztery godziny salę w kawiarni "Casa Blanka" znajdującą się przy ulicy Powstańców Śląskich w Warszawie. Chciano tam zorganizować "Andrzejki". Kiedy ludzie z tej grupy przywieźli komunikacją miejską osoby niesprawne, chcące uczestniczyć w owej imprezie, kierownictwo "Casa Blanki" oświadczyło, że sala, która była dla nich - wprawdzie za darmo - wynajęta, zajęli - za opłatą - inni. Cała grupa licząca około dwudziestu osób, została więc na przysłowiowym "lodzie" albo - konkretnie mówiąc - na zimnie i wietrze. Mimo tego incydentu, impreza "andrzejkowa" odbyła się w mieszkaniu jednej z wolontariuszek. Historia ta wydarzyła się na dwa dni przez Światowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

Samopomoc w Chociwlu

Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu rozwija bardzo aktywną działalność w zakresie samopomocy. Dzięki sponsorom indywidualnym i instytucyjnym obdarowało członków Koła świątecznymi paczkami. Zaś w dniu 21 grudnia 2000 r. w Domu Kultury w Chociwlu odbyła się impreza integracyjna pn. "Spotkanie Mikołajkowo - Wigilijne" dofinansowana w 79 % przez PFRON. W imprezie uczestniczyło ośmioro dzieci niepełnosprawnych, 51 osób niepełnosprawnych dorosłych oraz 50 osób (sympatyków) z terenu gminy Chociwel. Dofinansowanie pozwoliło zaangażować i zintegrować niepełnosprawne dzieci ze zdrowymi poprzez wspólny występ w programie artystycznym i wspólnej zabawie. Koło TWK otrzymało też 400 paczek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. Koordynatorem akcji na terenie Polski było Biblijne Seminarium Teologiczne we Wrocławiu, natomiast na terenie gminy Chociwel Koło TWK oraz Kościół Chrześcijan Baptystów. W dniu 29 grudnia 2000 roku została podpisana umowa pomiędzy Fundacją SOS w Warszawie a Kołem TWK na dożywianie dzieci z rodzin ubogich. Fundacja SOS przyznała na ten cel 3500 zł. Aby spełnić warunki umowy Koło TWEK z Chociwla musiało znaleźć sponsora na brakującą kwotę; dotację przyznał Urząd Miasta i Gminy.

Nowy serwis

Pojawił się nowy serwis o wirtualnym adresie Ciechanow.idn.org.pl.

Program telewizyjny na cały tydzień

Na serwerze www.raks.com.pl udostępniony jest nieodpłatnie interesujący pakiet oprogramowania o nazwie PROGRAM TELEWIZYJNY, który umożliwia: a) pobieranie z Internetu w rekordowo krótkim czasie bazy danych (zastosowano wydajną kompresję danych) o wszystkich programach telewizyjnych na cały tydzień; b) przeglądanie w trybie off-line pobranej bazy danych o pozycjach programowych nadawców TV wg zadanych kryteriów z podglądem co aktualnie jest emitowane na kanałach TV c) przeglądanie wykonywane jest w oknie specjalnie i atrakcyjnie "ubranej" przeglądarki internetowej MS Explorer, którą autorzy wyposażyli w bogate funkcje i praktyczną kolekcję linków internetowych Poza merytoryczną zawartością pakiet ten jest wartościowym przykładem bardzo przyjaznej techniki pobierania danych z sieci w celu ich przeglądania off-line. Firma RAKS oferuje także (odpłatnie) niewielka przystawkę do komputera o nazwie MEGAPILOT, która może zastąpić sterowanie ręcznymi pilotami odbiorników TV, zestawów audio i magnetowidów i innych urządzeń przystosowanych do sterowania na podczerwień Sterowanie odbywa się poprzez moduł PROGRAM TELEWIZYJNY; można zlecić systemowi np. uruchomienie o określonej porze odbiornika TV lub dwóch magnetowidów. Rozwiązanie to może się okazać bardzo przydatne dla osób niepełnosprawnych do sterowania urządzeniami w otoczeniu domowym, o ile będą wykonane odpowiednie elementy dostosowawcze. Można więc sobie wyobrazić, że za pomocą komputera nawet osoba o niesprawnych rękach, korzystająca np. z MyszONki, będzie mogła sterować ściemniaczem oświetlenia, blokadą zamka w drzwiach, urządzeniami klimatyzacji, napędem zasłon w oknach, uruchamiać alarm, regulować nachylenia oparcia w łóżku, itd. Jest tu szerokie pole do popisu dla majsterkowiczów i konstruktorów drobnych i większych urządzeń ułatwiających życie osobom niepełnosprawnym.

"Rozszerzenia dla Microsoft Outlook 2000"

Do końca stycznia 2001 trwa konkurs firmy Microsoft o nazwie "Rozszerzenia dla Microsoft Outlook 2000". Celem konkursu jest wyłonienie jak największej liczby użytecznych rozwiązań opracowanych na bazie programu Microsoft Outlook 2000. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która do dnia 31 stycznia 2001 roku stworzy własne rozwiązanie spełniające warunki konkursu i prześle je do siedziby firmy Microsoft. Wszyscy uczestnicy konkursu mogą zamówić przez Infoserwis firmy Microsoft krążek CD-ROM zatytułowany "Budowanie aplikacji na bazie Microsoft Outlook 2000". Na krążku znajdą się informacje dotyczące programu Microsoft Outlook 2000 - przykładowe aplikacje, dokumenty techniczne, slajdy z prezentacjami oraz wiele innych użytecznych wiadomości. Więcej informacji dotyczących samego konkursu oraz warunków uczestnictwa znajdą Państwo na stronach internetowych Microsoft pod adresem: http://microsoft.com/poland/outlook/konkurs.htm.

Air2Net

Air2Net to system radiowej transmisji danych, działający na częstotliwości 3,5 GHz, z gwarantowaną szybkością przesyłu do 512 kb/s. Dotychczas usługa bezprzewodowego i szerokopasmowego dostępu do Internetu Air2Net kierowana była przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1 grudnia 2000 firma TELE2 Polska poszerzyła swoją ofertę wprowadzając usługę Air2Net dla odbiorców indywidualnych. Z nowej oferty może korzystać obecnie każdy mieszkaniec Warszawy będący w zasięgu stacji bazowych firmy TELE2 Polska, co odpowiada obszarowi gminy Warszawa-Centrum. Warunkiem technicznym połączenia jest posiadanie komputera PC z systemem operacyjnym Windows 95/98 i dowolną przeglądarkę internetową Komputer musi być wyposażony w kartę sieciową Ethernet. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z usługi Air2Net, otrzymają w ramach abonamentu stały adres IP oraz pięć darmowych adresów mailowych ...@poczta.tele2.pl. Wkrótce firma TELE2 Polska zamierza uruchomić usługę Air2Net w innych miastach Polski.

UWAGA!

Wśród członków, podopiecznych, absolwentów Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, przyjaciół i sympatyków Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON. Mamy nadzieję, że może to zainspirować innych do podejmowania takich działań. Doszliśmy jednak do wniosku, że warto stworzyć też szanse tym wszystkim, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad!

Zdecydowaliśmy się, jak było to zapowiedziane na spotkaniu wigilijnym w Fundacji, stworzyć przy Kurierze IdN1 magazyn literacko-kulturalny. Od Was, drodzy Czytelnicy zależy kiedy ukaże się pierwszy numer. Teksty nadesłane na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w edytorze Word!!!) będą czytane i oceniane przez powołane w tym celu kolegium, którego skład podamy w późniejszym terminie. Gorąco zachęcamy, czekamy! !

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: K. Adamską, B. Bryńskiego, J. Cwielonga, K. Markiewicza, K. Wojakowską, A. Zielińskiego.
Dziękujemy!

 

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!

Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail