Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 18 (024)    20 grudnia 2000 r.  

Wszystkim Czytelnikom, Przyjaciołom i Współpracownikom radosnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, pracy i wszelkiej pomyślności w 2001 Roku i w całym nadchodzącym Tysiącleciu życzy redakcja Kuriera IdN1!

Nowa usługa na serwerze IdN'u

Użytkownicy serwera poczty mail.idn.org.pl moga już zaglądać do swoich skrzynek pocztowych przy pomocy przegladarki internetowej podając adres http://www.idn.org.pl/exchange/logon.asp Jest to przydatne gdy korzysta sie z dowolnego komputera pracującego w sieci, ponieważ korespondencję ogląda się "zdalnie" bez transmitowania poczty do komputera roboczego. Pozwala to takze wstępnie wyeliminować podejrzane lub niechciane przesyłki. W tym trybie dostępu można także zobaczyć (i korzystać) z szeregu usług oferowanych przez MS Exchange Serwer, a przede wszystkim zapoznać się z nazwiskami i adresami e-mail innych użytkowników IdN1. Rozszerzony dostęp do poczty możliwy jest także przy pomocy programów wykorzystujących protokół IMAP4.

ECDL

Z dniem 30 listopada 2000 została zakończona w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo realizacja projektu pilotażowego finansowanego przez Fundusz Współpracy PHARE pn. "System zdalnej edukacji przygotowującej do egzaminu na "Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy" (ECDL). Od 1 grudnia 2000 r. uruchomiony został w Fundacji "Punkt konsultacyjno - szkoleniowy - czyli jak zdobyć ECDL". Wszyscy zainteresowani zdobyciem certyfikatu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy mogą uzyskać informacje u Małgorzaty Piątkowskiej telefon: 0-502-255-682, e-mail: mpiatkowska@idn.org.pl, gosia33@poczta.onet.pl., a także w Internecie pod adresem: http://ecdl.idn.org.pl. Strona ECDL została utworzona w trakcie realizacji projektu i niebawem zostanie uaktualniona, ale już teraz można dokładnie zapoznać się z zasadami zdawania egzaminów i zakresem umiejętności jakie trzeba znać. Fundacja w ramach swoich możliwości finansowych będzie organizować różne szkolenia (stacjonarne i zdalne) oraz konsultacje. Od stycznia, w miarę możliwości i zapotrzebowania, planowane są stałe dni przeznaczone na spotkania dotyczące ECDL, a także egzaminy. Osoby, które już raz wypełniały ankiety zgłoszeniowe i deklarowały udział w szkoleniach nie muszą robić tego ponownie, bowiem są wpisane do bazy i zostanie nawiązany z nimi kontakt.

Domino

Jak podaje "Czas warszawski - Gazeta Pruszkowska" (nr 47 z 30 listopada br.) powiat warszawski przystąpił do wdrażania na swoim terenie autorskiego programu "Domino". Plan działania opracowany przez powiatowy Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych służyć będzie realną pomocą osobom niepełnosprawnym. Realizacja programu ma przebiegać w trzech etapach. Pierwszy - to integracja społeczna, w ramach której kreowana będzie samodzielność ekonomiczna i psychiczna niepełnosprawnych. Zakłada się tu zmiany mieszkań lub wykup tych bez barier architektonicznych, z większym metrażem. W drugim, skierowanym do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, przewidziano różne zabiegi i zajęcia terapeutyczne. Młodzi ludzie dzięki powiatowi dostaną szansę rozwijania własnych talentów i umiejętności, będą mieli okazję poznania swoich rówieśników, a przede wszystkim wyrwania się z własnego zamkniętego świata. Ostatni etap realizowany będzie pod kątem dostępu do informacji, tak samych zainteresowanych, jak i organizacji pozarządowych. Niepełnosprawni zdobędą wiadomości na temat uprawnień i możliwości uzyskania wsparcia w powiatowych placówkach, a organizacje ich wspierające wiedzę potrzebną do efektywniejszej działalności. Program "Domino" jest nastawiony na czynny udział osób , których dotyczy, oraz na wyjście z sytuacji uzależnienia się od innych. Program "Domino" sponsorowany będzie przez powiat, który w 2001 roku zamierza przekazać na jego wdrażanie blisko 462 tys. złotych. Pieniądze będą pochodzić ze środków własnych powiatu oraz środków przekazanych przez PFRON. Finansowo program wspierać będzie także Stowarzyszenie "Nasz Dom" wkładem przekraczającym 625 tys. zł.

"Internetowy S.O.S."

W 46 nr tygodnik "Wprost" został zamieszczony artykuł pt. "Internetowy S.O.S.", który pokazuje na przykładach jak ogromną rolę może odegrać Internet w ratowaniu zdrowia i życia. Dla setek ludzi Internet stał się ostatnią deską ratunku. Tu apelują o pomoc, zostawiają numery kont bankowych i przedstawiają dziesiątki lekarskich zaświadczeń o tym, że nie są oszustami. Dzięki Internetowi wielu chorych i potrzebujących nawiązuje cenne kontakty. Jako jeden z przykładów tygodnik podaje członka Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Karola Kacprzaka, chorego na stwardnienie rozsiane, który ponad dwa lata temu stworzył listę dyskusyjną dla osób cierpiących na Sclerosis Multiplex (www.idn.org.pl/sm). Zawiązały się tu prawdziwe przyjaźnie, z tej listy wyszły inicjatywy niektórych akcji, np. tej, żeby wpisać SM na listę chorób przewlekłych. Dla innych Internet to jedyna możliwość wyjścia z izolacji. Artykuł kończy się apelem dr Barbary Patzer, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego: "Ale na razie tylko garstka chorych ma dostęp do Internetu. - Pomóżcie! Jeśli firmy wymieniają komputery na nowe, lepsze i chcą się pozbyć starych, my z przyjemnością je przyjmiemy". Popieramy ten apel.

Computer 2000 Poland wspomaga FPMiINR

Firma Computer 2000 Poland - znany dystrybutor sprzętu i oprogramowania informatycznego - zrezygnowała w br. z wysyłania życzeń świątecznych i noworocznych. Środki finansowe, które miałyby być przeznaczone na ten cel - 3 tys. zł - przekazała na cele statutowe FPMiINR. To bardzo cenna inicjatywa. Mamy nadzieję, że coraz więcej firm będzie podejmować takie decyzje, dzięki czemu wiele potrzebnych inicjatyw społecznych uzyska dodatkowe środki.

Spotkanie Wigilijne

9 grudnia br. w budynku Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w którym mieści się Komputerowe Laboratorium Inwalidów Ruchu, odbyło się doroczne Spotkanie Wigilijne, na które przybyło ponad 100 podopiecznych i przyjaciół Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, uczestnicy różnych kursów informatycznych i ich wykładowcy. Na spotkaniu, które trwało kilka godzin, odnowiono stare przyjaźnie i znajomości z okresu kursów i Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, nawiązano nowe, wymieniono doświadczenia na temat pracy i problemów, z jakimi środowisko osób niepełnosprawnych boryka się na co dzień.

PARTNER

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo złożyła w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt pn. PARTNER, którego realizacja umożliwiłaby objęcie szkoleniem zdalnym i stacjonarnym w zakresie zastosowań informatyki dużej grupy osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Rehabilitacji Społecznej przy ul. Korczyńskiej ma swoją witrynę

Ośrodek Rehabilitacji Społecznej przy ul. Korczyńskiej w Warszawie ma już swoją witrynę pod adresem http://www.idn.org.pl/korczynska. Umożliwia on skorzystanie z jedynego w Polsce bezpłatnego Programu Rehabilitacyjno - Psychoterapeutycznego finansowanego przez Regionalne Kasy Chorych. Ośrodek zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym i składa się z siedmiu mieszkań przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dysponuje trzynastoma miejscami. Program trwa 5 - 6 tygodni i jest realizowany przez doświadczony Zespół składający się z psychologów, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego, lekarza konsultanta i pielęgniarek. Osoby pracujące mogą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego.

KONIECZNE jest skierowanie od lekarza opieki podstawowej (skierowanie na leczenie szpitalne).

Ośrodek dysponuje również kilkoma miejscami hostelowymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo (po atrakcyjnych cenach), pragnących załatwić ważne dla siebie sprawy wymagające czasowego pobytu w Warszawie.

Kopalnia Soli w Wieliczce dostosowana dla osób na wózkach

Kopalnia Soli w Wieliczce dostosowała część trasy turystycznej, w tym kaplicę św. Kingi, do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mogą ją teraz zwiedzać nawet osoby na wózkach.

I Ciechanowska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

23 listopada 2000 r w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie odbyła się I Ciechanowska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem tej Olimpiady było Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej, Towarzystwo Sprawni Razem oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3. Zawody rozgrywane były w konkurencjach drużynowych i indywidualnych. Impreza pokazała, że Olimpiady tego typu warte są kultywowania i wspierania przez wadze lokalne.

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

W dniu 9 grudnia 2000 r. w Przybiernowie odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Na zjeździe nadano odznaczenia, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrano nowy Zarząd i delegatów na Krajowy Zjazd TWK oraz nakreślono kierunki działania dla nowego Zarządu. Nowy Zarząd został zobligowany do działań na rzecz kształcenia niepełnosprawnych a w szczególności dzieci, do rehabilitacji zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

Skandale na Igrzyskach Paraolimpijskimi w Sydney

Przez całą prasę, nie tylko sportową, przewinęły się bulwersujące informacje o skandalach związanych z Igrzyskami Paraolimpijskimi w Sydney. Zaczęło się od ujawnienia oszustwa w hiszpańskiej reprezentacji: zdrowi zawodnicy startowali jako osoby nie w pełni sprawne umysłowo. Oburzyło to niepełnosprawnych zawodników, którzy w wypowiedziach podkreślali, że całe środowisko niepełnosprawnych sportowców padło ofiarą pazerności działaczy, którzy dla kilku medali posunęli się do oszustwa. Przy okazji wyszło na jaw, że i w polskiej reprezentacji znalazła się dwójka zawodników, którzy są mistrzami Polski wśród zdrowych. Medale i sukcesy są związane z pieniędzmi, z dotacjami wypłacanymi przez Polski Komitet Praolimpijski i UKFiS. W tej sytuacji działacze i trenerzy działający w sporcie niepełnosprawnych, by zdobyć medale, a tym samym i pieniądze, nie mają żadnych oporów przed "zatrudnieniem" zdrowych zawodników.

Planet Project

Amerykańska firma 3Com Corporation prowadzi w Internecie badania opinii publicznej pod nazwą Planet Project. Ci, którzy zajrzeli do 5 grudnia na stronę www.planetproject.com mogli wziąć udział w ankiecie zawierającej 180 pytań i dotyczących wszelkich dziedzin życia. Już wkrótce będzie tam można przeczytać pełny raport z badań.

Aplikacje w postaci usług świadczonych poprzez łącza internetowe

Firmy Getin SP SA, Microsoft oraz Great Plains Software Polska oficjalnie ogłosiły rozpoczęcie współpracy w zakresie oferowania usług Application Service Providing. Sojusz będzie polegał na wykorzystaniu centrum przetwarzania danych Getinu, platformy Microsoft oraz oprogramowania Great Plains Software Polska. Istotą ASP jest dostarczanie klientom aplikacji w postaci usługi świadczonej poprzez łącza internetowe, a nie, jak dotychczas, produktu instalowanego na komputerach czy serwerach. ASP to szansa szczególnie dla małych firm. Usługi te umożliwią klientom legalne korzystanie z oprogramowania Microsoft oraz aplikacji innych producentów. Klient płaci jedynie abonament za użytkowane oprogramowanie; abonament obejmuje koszty aplikacji, administrowania, serwisowania aplikacji oraz koszty sprzętu, na którym działa wynajmowana aplikacja.

Preferencyjne ceny na system operacyjny Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Sp. z o.o. zdecydowała się na wprowadzenie preferencyjnych cen na system operacyjny Microsoft Windows 2000 Professional po polsku oraz oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2000 Professional po polsku. Oferta skierowana jest do szkół, uczelni wyższych, bibliotek, muzeów i instytucji naukowych. Microsoft orientując się w realiach finansowych polskiej edukacji zaproponował promocyjne warunki zakupu swojego oprogramowania, aby umożliwić korzystanie z w pełni legalnego oprogramowania, jak również zalegalizować używane do tej pory produkty.

Motorola promuje kobiety

Centrum Oprogramowania Motorola Polska w Krakowie (MPSC) przedstawiło projekt edukacyjny, realizowany we współpracy z wybranymi krakowskimi liceami, mający na celu zainteresowanie większej liczby kobiet informatyką i inżynierią oprogramowania jako kierunkiem studiów. Motorola dąży, aby we wszystkich zespołach roboczych na całym świecie, zatrudnionych było co najmniej 20% kobiet. Badania wykazały, że proporcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn mają wpływ na podniesienie jakości tworzonych produktów. Pilotażowy projekt potrwa do kwietnia 2001 roku. Wybrano szkoły, w których matematyka, informatyka i fizyka są dominującymi przedmiotami. To unikalna inicjatywa Motoroli w Europie, jak dotąd realizowana wyłącznie w Krakowie. Jeżeli projekt odniesie sukces, Motorola zamierza go rozszerzyć na inne kraje.

UWAGA!

Wśród członków, podopiecznych, absolwentów Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, przyjaciół i sympatyków Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON. Mamy nadzieję, że może to zainspirować innych do podejmowania takich działań. Doszliśmy jednak do wniosku, że warto stworzyć też szanse tym wszystkim, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad!

Zdecydowaliśmy się, jak było to zapowiedziane na spotkaniu wigilijnym w Fundacji, stworzyć przy Kurierze IdN1 magazyn literacko-kulturalny. Od Was, drodzy Czytelnicy zależy kiedy ukaże się pierwszy numer. Teksty nadesłane na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w edytorze Word!!!) będą czytane i oceniane przez powołane w tym celu kolegium, którego skład podamy w późniejszym terminie. Gorąco zachęcamy, czekamy!

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: L. Konopę, K. Markiewicza, M. Piątkowską, R. Sawickiego, A. Zielińskiego.
Dziękujemy!

 

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!

Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail