Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 13 (019)    05 września 2000 r.  

Zakończenie akcji "Polska bez barier"

Zakończyła się akcja prowadzona przez Fundację "Polska bez barier", która miała dostarczyć informacji do raportu na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Ze zbieranych przez pół roku opinii (uruchomiona była specjalna infolinia) wynika, że mimo iż mamy nie najgorsze prawo osoby niepełnosprawne czują się w Polsce dyskryminowane, ponieważ nie jest ono przestrzegane. Pod względem komunikacyjnym szczególnie tragicznie jest w małych miasteczkach i wsiach. Łamane są prawa ON w zakładach pracy chronionej. I co najważniejsze: wciąż znaczna część społeczeństwa dostrzega niepełnosprawnych jako osoby gorszej kategorii. Fundacja i Philip Morris Polska - współorganizator akcji - zapowiadają organizowanie różnego rodzaju działań, które mają przełamać ten niekorzystny stosunek społeczeństwa do ON. Między innymi mają być organizowane spotkania integracyjne w szkołach podstawowych, zaś telewizja zacznie pokazywać we wrześniu teledysk do piosenki "Urodziłem się po to, aby żyć".

Rola telepracy w życiu osób niepełnosprawnych

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo przygotowuje cykl rozmów na temat roli telepracy w życiu osób niepełnosprawnych. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, zwłaszcza spoza Warszawy, które już pracują z wykorzystaniem Internetu - o przesłanie na adres redakcji k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl informacji na ten temat. Zostaną do nich wysłane pytania ankietowe.

Niższe opłaty za korzystanie z Internetu

Od 1 września br. Telekomunikacja Polska S.A. wprowadziła niższe opłaty za korzystanie z Internetu; 029 zł plus VAT za 6 minut. Stawka ta będzie obowiązywała w godz. 18:00-8:00 w dni powszednie oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i święta.

Nowy wzór recept

Ministerstwo Zdrowia chce od początku przyszłego roku wprowadzić nowy wzór recept z kodem kreskowym, aby lepiej kontrolować ordynacje lęków i ograniczyć liczbę fałszowanych recept. Według "Gazety Wyborczej", kod kreskowy, który znajdzie się na każdej recepcie, pozwoli ustalić świadczeniodawcę (szpital lub przychodnie), lekarza ordynującego lek oraz pacjenta, na którego recepta została wystawiona. W 1999 roku kasy chorych wydały na leki 3,5 mld zł. Budżet bardzo obciążają bezpłatne recepty, do których mają prawo inwalidzi wojenni (ok. 10% wszystkich kosztów refundacji leków) chociaż stanowią oni zaledwie 0,34% ubezpieczonych. Pomysłodawcy kodów kreskowych na receptach szacują, ze pozwolą one kasom zaoszczędzić nawet do 30% kwoty dotychczas wydawanej na refundację leków.

Nowe zasady dotowania turnusów rehabilitacyjnych

1 lipca br. weszły w życie nowe zasady dotowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacja może być przyznana tylko wtedy, gdy turnus odbywa się w ośrodku znajdującym się w rejestrze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Rejestr uprawnionych ośrodków prowadzony jest w Biurze Pełnomocnika. Wpis do rejestru uzyskują tylko te ośrodki, które spełniają standardy w zakresie organizowania turnusów, określone decyzją pełnomocnika rządu z 26 stycznia 2000 r.

III Regionalny Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "ATAN 2000"

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze organizuje 29.09.2000 r. III Regionalny Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "ATAN 2000". Przegląd ma charakter konkursowy i adresowany jest do osób niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej , szkół specjalnych i osób indywidualnych. Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w następujących kategoriach : twórczość plastyczna (malarstwo, rzeźba , grafika), rękodzieło artystyczne (haft, koronkarstwo, gobelin, wikliniarstwo, wycinanka, makrama i inne), poezja, piosenka. Organizatorzy poszukują firm, instytucji i ludzi dobrej woli, którzy udzielą wsparcia finansowego lub rzeczowego (nagrody dla osób niepełnosprawnych). Nr konta GOK 82280006 - 345 - 3600 - 11 - 2 BS Opinogóra.

MdM z udziałem osób z Polskiego Związku Jąkających

16 września w programie TV1 w audycji MdM (Mann i Materny) będzie poruszany temat jąkania z udziałem trzech osób z Polskiego Związku Jąkających.

Dwie nowe witryny na serwerze IdN

Na serwerze IdN pojawiły się dwie nowe witryny: 1) XI Olimpiada Szachowa Niewidomych http://cross.idn.org.pl.; 2) Eksperymentalny słownik języka migowego http://slownik.idn.org.pl . Zmieniona została strona Ośrodka dla Chorych na SM w Dąbku k/Mławy: http://www.idn.org.pl/sm/kpd. Pod adresem http://idn2000.idn.org.pl znajduje się witryna Seminarium IdN'200. Zapraszamy wszystkich, szczególnie zainteresowanych telepracą do jej do odwiedzenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r.

Na stronie http://www.abc.com.pl/serwis/du/1999/1041.htm jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia (Dz. U. Nr 91, poz. 1041).

Informator PFRON

Pod adresem http://www.idn.org.pl/techno/t/informator.htm pojawił się tekst opracowanego w PFRON informatora p.t.: "Specjalistyczny sprzęt komputerowy, elektroniczny i oprogramowanie pomocne w nauce i pracy osób z dysfunkcją wzroku".

Kongres Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere"

20 sierpnia br. w Warszawie odbył się kongres Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere". Jego celem było ustalenie, jakie działania powinno podjąć Stowarzyszenie, by problem pomocy dla poszkodowanych przez służbę zdrowia stał się elementem kampanii prezydenckiej. Stowarzyszenie domaga się wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń od złych następstw leczenia niezależnie od dochodzenia winy lekarza, finansowania przez budżet państwa pomocy medycznej dla poszkodowanych przez służbę zdrowia, utworzenie instytucji rzecznika praw pacjentów, powoływanego przez Sejm.

II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Domów Samopomocy

W dniach 23-24 sierpnia br. odbył się II Ogólnopolski Przegląd Twórczości Domów Samopomocy. Był to już drugi przegląd twórczości osób po przeżytych chorobach psychicznych. Informacje o przeglądzie można uzyskać pisząc na e-mail: zbysz@polbox.com .

Rzeczy używane w Internecie

Na stronie http://www.surplus.pl można znaleźć informacje m.in. o używanych komputerach; ceny już od 200 złotych. Wpisując w dowolnej wyszukiwarce słowo surplus można znaleźć też inne serwisy z rzeczami używanymi, nadwyżkami produkcyjnymi i magazynowymi.

Powody korzystania z Internetu

Jak wynika z badań instytutu GfK Polonia sprawy zawodowe są najczęstszym powodem korzystania przez Polaków z Internetu. Na drugim miejscu wymieniono przyjemność i rozrywkę, na trzecim - cele związane z nauką i kształceniem. Badania przeprowadzono na próbie 6 tys. osób w wieku powyżej 14 lat. Połączenie z siecią z domu ma zaledwie 5% badanych, a 10% zamierza je zainstalować. Ale aż 42% osób korzystających z Internetu to właśnie posiadający połączenia w domu. Nieco ponad 25% korzysta z sieci w pracy, 21% w szkole lub na uczelni, co dziesiąty - w kawiarni internetowej lub u znajomych. Prawie połowę czasu spędzonego w Internecie użytkownicy przeznaczają na przeglądanie stron www w języku polskim, a ponad 18% na pocztę elektroniczną. Tylko 8% internautów dokonało operacji e-commerce (zakup, operacje finansowe). Najczęściej odwiedzanym portalem jest Onet, na następnych dwóch miejscach wymieniano Wirtualną Polskę i Yahoo! 20% badanych korzysta z sieci codziennie lub prawie codziennie.

Usługi hostingowe

Usługi hostingowe, czyli odpłatne użyczanie łączy i miejsca na serwerach tym, którzy chcą mieć własne strony WWW to coraz bardziej dochodowa dziedzina internetowej gospodarki. Jak oceniają specjaliści w 2004 roku do kas firm specjalizujących się w tego typu usługach wpłynie blisko 20 mld dolarów. Coraz więcej firm oddaje - głównie z braku specjalistów - opiekę nad swoimi stronami WWW wyspecjalizowanym firmom. Usługa ta jest bardzo popularna w Europie, u nas już też powstało kilka firm specjalizujących się w hostingu.

Nowa wersja beta pakietu Microsoftu

Wybrane grupy klientów otrzymały pierwszą nową wersję beta pakietu Microsoftu. Nowa wersja Microsoft® Office oferuje rozwiązania komunikacyjne i biurowe, zwiększające możliwości użytkowników i pozwalające im w pełni wykorzystywać oraz kontrolować to oprogramowanie. Poprawi ono komunikację i współpracę w zespołach, a także zwiększy możliwości tworzenia rozwiązań na platformie Office. Będzie to także pierwszy pakiet Office, który rozpocznie realizację wizji Office.NET dzięki wbudowanym usługom internetowym, pozwalającym użytkownikom na wydajniejsze korzystanie z Office w sieci WWW. Warto zwrócić uwagę na inną innowację: w oprogramowaniu zawarta jest nowa technologia rozpoznawania mowy, która pozwala użytkownikom tworzyć i edytować dokumenty posługując się poleceniami głosowymi i dyktując.

Telefony z wbudowaną przeglądarką WAP

PTK Centertel jako jedyny w kraju operator telefonii komórkowej oferuje telefony z wbudowaną przeglądarką WAP (Wireless Aplication Protocol)) umożliwiającą korzystanie z sieci Internet również klientom nie opłacającym abonamentu, a jedynie posługującym się prepaid POP. Połączenie z usługą W@P Idea jest taryfikowane według specjalnej stawki: 0,45 groszy za minutę niezależnie od pory dnia.

Dell EMEA

Jak wynika z najnowszych analiz IDC, Dell EMEA (region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) w ciągu ostatniego roku przejął kolejne 9 proc. rynku PC i przesunął się z pozycji czwartej na drugą w rankingu największych dostawców komputerów w tym regionie.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez Z. Gruntza, L. Konopę, K. Markiewicza, A. Wójtowicza.
Dziękujemy!

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o  problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail