Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 12 (018)    07 sierpnia 2000 r.  

(...) problemy ON nie staną Polsce na drodze do UE

W dniu 21 lipca br. w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych nt. Współuczestnictwa w procesie integracji europejskiej. Przedstawiono na nim akty prawne, które podejmują problemy ON i omówiono tendencje w postrzeganiu problemu ON w UE. Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stworzyła odpowiednie programy aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne, kładące szczególny nacisk na udostępnienie im pracy i edukacji - powiedział ekspert Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Malinowski. Celem tych programów jest promowanie niezależności życiowej i wypracowania strategii działań dla osób niepełnosprawnych. Funkcje te spełniają organizacje pozarządowe, do czego dąży się też w Polsce - dodał. Polska powinna jak najprędzej przyjąć wzorce Unii Europejskiej umożliwiające pełną aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych - uważają członkowie organizacji pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnymi. Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Transportu wskazali najważniejsze działania w zakresie dostosowania naszych przepisów dotyczących ON do zaleceń i polityki w zakresie postrzegania ON w UE. Nic nie mieli do powiedzenia przedstawiciele resortu zdrowia, w ogóle nie zjawili się na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Edukacji. Z przedstawionych materiałów wynika, że nie ma w UE specjalnej dyrektywy dotyczącej ON; te problemy są zawarte w kilku aktach prawnych dotyczących przede wszystkim edukacji i włączenia na rynki pracy (będzie można je znaleźć na serwerze www.idn.org.pl). Wystarczą - jak stwierdzili polscy negocjatorzy - pewne zmiany w naszym przepisach prawnych. Jak można więc przypuszczać problemy ON nie staną Polsce na drodze do UE. W drugiej części spotkania ekspert Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przedstawił program wspierania niepełnosprawnych przez Europejski Fundusz Socjalny. Polska będzie mogła korzystać z tego Funduszu dopiero wtedy, gdy stanie się członkiem Wspólnoty. Do tego czasu głównym instrumentem finansowania działań przygotowawczych w Polsce jest program PHARE, który w zakresie wspierania zasobów ludzkich jest wdrażany w pięciu województwach: śląskim, podkarpackim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W ramach tych programów możliwe będzie m.in. wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z projektami na rzecz ON, a także innych grup poszkodowanych. Projekty będą musiały jednak posiadać związek z podnoszeniem kwalifikacji osób niepełnosprawnych lub bezpośrednio wiązać się z tworzeniem lub przygotowywaniem dla nich miejsc pracy. Zakłada się, że w Polsce wykonawcami projektów będą przede wszystkim organizacje pozarządowe i szkoleniowe. Opracowywaniem projektów w poszczególnych regionach zajmują się już w tej chwili samorządy wojewódzkie. Pewne działania w ramach "Rozwoju zasobów ludzkich" mogą być zbieżne z niektórymi obszarami wsparcia Funduszu Pracy, a być może także PFRON. Postaramy się wrócić do tej sprawy w jednym z najbliższych numerów Kuriera IdN1.

Dwudniowy zjazd uczestników internetowej grupy newsowej pl.soc.inwalidzi

"Szanowni Państwo, w dniach 21- 22.07.00 odbył się w Ustroniu , w hotelu " Magnolia" dwudniowy zjazd uczestników internetowej grupy newsowej pl.soc.inwalidzi. W związku z prywatnym ponoszeniem kosztów dojazdu i pobytu przez każdego uczestnika, udział w nim mógł wziąć każdy kto był w stanie dotrzeć do Ustronia i ponieść koszta utrzymania z własnej kieszeni, niejednokrotnie bardzo duże, jeśli weźmie się pod uwagę renty inwalidzkie jakimi dysponują ON w kraju. Dzięki Panu Leszkowi Marażewskiemu i POPON Katowice odciążono częściowo koszty pobytu. Wspomnieć należy tutaj również o dyrektorze hotelu "Magnolia" Panu Piotrze Gondzie, który kalkulacje finansowa noclegów sprowadził do minimum tzn. 76 zł /dzień, łącznie z pełnym wyżywieniem. Gonda jest nastawiony na tylko "tak" jeśli chodzi o przyszłościowe, podobne spotkania w reprezentowanej przez siebie bazie hotelowej w Ustroniu. Hotel " Magnolia " ma do dyspozycji 180 miejsc, pokoje 2,3,4-osobowe z łazienką, TV SAT, telefonem, apartamenty. Kawiarnia z dyskoteką, sala konsumpcyjna, 2 sale konferencyjne (200 miejsc), sauna, solarium, tenis stołowy, boiska wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko (zadaszone), parking. Ponadto Pan Gonda zaprojektował oraz zlecił wykonać z prawdziwego zdarzenia i spełniający swoja funkcję podjazd dla wózków inwalidzkich którym ON wjeżdża z parkingu do recepcji i holu hotelu. W holu znajduje się toaleta dla ON niewiele odbiegająca od tych które spotykam na zachodzie. Osoba na wózku nie napotyka tutaj na trudności w przemieszczaniu się. Nie wspomnę tu o windach, którymi uczestnicy przemieszczali się. Cały personel jest wspaniale nastawiony do naszego środowiska ON. Teren rekreacyjny wokół hotelu jest jezdny dla wózkowiczów.

Co do genezy i celu tego spotkania. Wszystko zaczelo sie od propozycji - pytania na liscie pl.soc.inwalidzi: "A może się spotkamy ?". Potem to już było wprowadzenie tego w życie co udało się w 100% dzięki zapałowi wielu ON jak i osób NAM sprzyjających i przyjaznych tak z GRUPY jak i poza nią. Było to jeszcze raz potwierdzeniem tego, że nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba tylko chcieć. Dało to z pewnością wielu ON przekonanie i wiarę w siebie i swoje możliwości oraz to, że niepełnosprawność jest czymś do pokonania a już na pewno gdy jest się razem, wśród przyjaciół. Spotkanie to pozwoliło fizycznie poznać swych partnerów z internetowych dyskusji mających codziennie miejsce na pl.soc.inwalidzi. Na nim tez zawarte zostały przyjaźnie jak i plany na przyszłość w dalszych działaniach na rzecz środowiska ON w kraju. Chcemy za rok zorganizować podobny zjazd z udziałem 100 a może 200 ON. Niestety, potrzeba na to środków i sprzętu. Dlatego konieczny jest w tej sprawie kontakt z PFRON, który wiele w takich sprawach może i ma na to konkretne środki finansowe i techniczne. Może hasło "Integracja ON ze społeczeństwem" znajdzie swoje potwierdzenie praktyczne jak i konkretny udział w niej PFRON poprzez pomoc w zorganizowaniu następnego zjazdu w Beskidzie Śląskim czy innym, pięknym zakątku naszego kraju. Informacja o programie, uczestnikach , gościach jak i zdjęcia z "Ustroń 2000" znajduje się na stronie SaSo pod adresem http://www.samisobie.clan.pl/USTRON/ustron.htm świetnie oddającej obraz i atmosferę spotkania a przygotowana przez Andrzeja Abraszewskiego. Pozdrowienia - Józek (JCwielong@t-online.de)" .

II seminarium pt. "Internet dla Niepełnosprawnych dziś i jutro"

W dniach 24-25 października br. w Warszawie odbędzie się II seminarium pt. "Internet dla Niepełnosprawnych dziś i jutro" organizowane wspólnie przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundację Stefana Batorego i Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Seminarium będzie poświęcone nowoczesnej rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów w społeczeństwie informacyjnym, a szczególnie szkoleniu informatycznemu. Wszystkich zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o kontakt na adres: kmark@idn.org.pl lub eple@ipipan.waw.pl .

Raport NIK dotyczący transportu ON

NIK przedstawił raport dotyczący transportu ON. Stwierdzono, że w Polsce nie ma ani jednego dworca kolejowego i autobusowego w pełni dostosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych. Wynika z niego, że PKP wydała na pensje swoich pracowników 7,6 mln zł z dotacji przeznaczonej na inwestycje związane z poprawieniem transportu niepełnosprawnych. PKP ma zaledwie 28 wagonów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, zaś dotarcie do niektórych dworców wózkiem inwalidzkim jest niemożliwe. PKP nie wykonuje nawet tych prac, które nie wymagają wielkich nakładów finansowych np. oznaczeń przeszkód, a przy kasach i w punktach informacyjnych brakuje wzmacniaczy głosowych. Tymczasem PKP są zobowiązane modernizować dworce i dostosowywać je dla potrzeb osób niepełnosprawnych - taki obowiązek nakłada europejska umowa o głównych międzynarodowych liniach kolejowych z maja 1985 r. Kontrolerzy sprawdzili, czy możliwe jest dojechanie wózkiem inwalidzkim do budynków dworcowych - udało się to tylko w 34 z 49 dworców PKP i w 22 z 44 dworców PKS. Brakuje odpowiednich podjazdów, wind, pochylni, toalet dla inwalidów, nisko zawieszonych automatów telefonicznych. PKP kupiła kilka sztuk wagonów osobowo-bagażowych z podnośnikami dla inwalidów, jednak podnośniki często są dewastowane, a konduktorzy czasami nie potrafią ich obsługiwać. Podnośniki peronowe są na sześciu dworcach PKP, nie ma ich żaden dworzec PKS. Autobusy niskopodłogowe w PKS należą do rzadkości. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspomaga głównie prywatne firmy przewozowe, których nie potrafi rozliczyć z dotacji. Zdaniem NIK sprzyja to korupcji. Na modernizację 71 stacji PKP i przystanków PFRON wyłożył zaledwie 206 tys. zł. Fiaskiem zaskoczyły się próby uruchomienia produkcji polskiego tramwaju niskopodłogowego. W 1994 roku PFRON przekazał chorzowskiemu Konstablowi 700 tys. zł na dofinansowanie programu wdrożeniowego. Wyprodukowano jeden tramwaj z częściowo obniżoną podłogą, który trafił do Warszawy. Na tym program wdrożeniowy się zakończył. Jelcz, który otrzymał sześć lat temu z PFRON 3 mln zł dotacji, wyprodukował pięć prototypów autobusu niskopodłogowego i przeprowadził badania homologacyjne. NIK krytykuje PFRON za obdarowanie prywatnej firmy Global Group of Companies jedenastoma mikrobusami Volkswagen Transporter. Według NIK spółka nie wywiązywała się ze zobowiązań wobec PFRON i taka darowizna się jej nie należała. Mikrobusy są wykorzystywane w Warszawie jako taksówki dla inwalidów, ale odpłatność jest taka, jak za normalną taksówkę. Swoistym komentarzem do tego raportu jest wypowiedź Leszka Kraskowskiego z "Rzeczpospolitej" na grupie newsowej pl.soc.inwalidzi: "Dzisiaj byłem w głównej siedzibie NIK w Warszawie przy Filtrowej. Budynek niedawno został generalnie wyremontowany. Nie ma podjazdu dla wózków, ale jest piękna kostka na parkingu. Wewnątrz budynku lepiej, bo jest winda, ale najpierw trzeba pokonać te kilka całkiem stromych schodów". Nic dodać, nic ująć!

Raport NIK - bałagan i nierzetelności w PFRON

Blisko 4,5 mln zł stracił w 1999 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powodu bałaganu i nierzetelności w prowadzeniu dokumentacji - stwierdziła w najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli - jak podaje "Gazeta Wyborcza", która do niego dotarła. PFRON nie prowadzi nadal pełnej rejestracji wpłat i składek na Fundusz, nie ściąga długów w terminie. Do nieprawidłowości przyczynia się brak systemu komputerowego, który gromadziłby niezbędne informacje. NIK zarzuca też PFRON, że niewłaściwie został przeprowadzony przetarg na system informatyczny dla 16 oddziałów Funduszu, na skutek czego ma on kosztować nie 2 mln zł, ale 3 mln zł.

Uchwała sejmu ws. rządowej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Sejm przyjął w dniu 14 lipca br. uchwałę zobowiązującą rząd, by do września przedstawił strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Posłowie przeważającą większością głosów uznali, że nowoczesne technologie oraz usługi teleinformatyczne i multimedialne mogą przyspieszyć rozwój polskiej gospodarki, zwiększyć jej konkurencyjność i stworzyć nowe miejsca pracy. Do końca roku powinna być przyjęta ustawa o podpisie elektronicznym, który powinien przyczynić się do rozwoju e-biznesu.

Biuro Informacji i Promocji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ruszył serwis WWW Biura Informacji i Promocji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Oto jego adres: http://www.mpips.gov.pl. Można na nim znaleźć wiele ciekawych aktów prawnych i przepisów dotyczących ON (http://www.mpips.gov.pl/z_prac_ministerstwa/osoby niepelnosprawne.htm). Jest też e-mail: BIP@mpips.gov.pl, na który można wysyłać pytania.

Prawo do wcześniejszej emerytury

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17.11.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z prawa do wcześniejszej emerytury mogą skorzystać te osoby, które nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego. Na tym tle powstał problem osób opiekujących się dziećmi specjalnej troski, które na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4.01.2000 r., wydanego na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, zachowały prawo do wcześniejszej emerytury. Osoby te, biorąc pod uwagę zamknięty termin przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego, zawarły umowę z wybranymi funduszami. Dzisiaj, gdy odzyskały prawo do wcześniejszej emerytury, nie mogą z niego skorzystać, gdyż ZUS nie ma prawa anulowania w imieniu ubezpieczonego jego umowy o przystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich wobec tych osób nie może mieć zastosowania przepis wyłączający prawo do wcześniejszej emerytury w związku z zawarciem takiej umowy. Takie też stanowisko Rzecznik przedstawił wiceminister pracy i polityki społecznej Ewie Lewickiej z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi min. Lewicka poinformowała, że ustawa o emeryturach i rentach z FUS nie daje żadnych możliwości odmiennego potraktowania osób, którym orzeczenie TK dało możliwości skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury. Jednakże z uwagi na fakt, że umowa z otwartym funduszem emerytalnym jest umową cywilnoprawną, stosuje się do niej przepisy kodeksu cywilnego. Zatem mimo nieodwołalności oświadczenia woli o wyborze dwufilarowego ubezpieczenia emerytalnego, istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych umowy z funduszem, pod warunkiem zaistnienia przesłanek wynikających z kodeksu cywilnego. Osoby, które chcą się wycofać z umów podpisanych z otwartym funduszem emerytalnym, muszą udowodnić, że zaistniały przesłanki uprawniające do uchylenia się od skutków prawnych zawartej umowy. Osoba zainteresowana rozwiązaniem takiej umowy, powinna złożyć do funduszu oświadczenie na piśmie, że umowa została zawarta w okolicznościach stanowiących postawę do wzruszenia czynności prawnej. Problem w tym, że ocena oświadczenia należy do kompetencji funduszu. W razie uznania argumentów przedstawionych przez składającego oświadczenie, fundusz powiadamia ZUS o wycofaniu zgłoszenia o uzyskanie członkostwa. W takim przypadku ZUS dokonuje odpowiednich zapisów na koncie ubezpieczonego i w centralnym rejestrze członków. W przypadku gdy fundusz nie uzna, że umowa została zawarta w okolicznościach stanowiących podstawę do wzruszenia czynności prawnej, zainteresowany może dochodzić swoich roszczeń przed sądem ubezpieczeń społecznych właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Nowele do rozporządzenia ministra zdrowia

Dwie nowele do rozporządzenia ministra zdrowia, obie z 27 czerwca br. weszły 1 lipca br. w życie. Jedna dotyczy ustalania cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym chorym na SM bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Druga - wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na SM mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Ustalając limit ceny bierze się pod uwagę najtańszego producenta i od tego uzależnia się odpłatność. Rozporządzenia opublikowano w Dz. U. nr 52 z 2000 r. Pierwsze pod poz. 629, drugie pod poz. 630.

Wszyscy podopieczni otrzymali pracę...

Jak donosi Biuletyn Informacyjny Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie "Czas mięśni" nr 4/2000 wszyscy jej podopieczni, którzy zarejestrowali się w Rejonowym Urzędzie Pracy - otrzymali pracę. Pracy, cytujemy: "nie otrzymały te osoby, których poszukiwania rozpoczęły się i zakończyły na narzekaniach nad brakiem możliwości i niemożliwością".

Czwarte Spotkanie Przyjaciół Wirtualnej Polski

12 sierpnia br. w Sopocie w Łazienkach Północnych (wejście 9 i 10 ok. 100 m od molo) odbędzie się Czwarte Spotkanie Przyjaciół Wirtualnej Polski. Tak jak zwykle będzie to coroczny zjazd Internautów z całej Polski z całonocną dyskoteką, tańcami i dobrą zabawą. Dla uczestników przygotowano cały dzień atrakcji: koncerty: BLENDERSÓW, zespołów ze strefy MP3, Yaro, pokazy sztucznych ogni, turniej piłki plażowej, kawiarenkę, konkursy z nagrodami: wycieczki, komputery, odtwarzacze MP3, drukarki, kamery i tysiące innych atrakcji. Pizza i piwo gratis! Dla pierwszych 1500 osób, które przyjadą na Spotkanie - oryginalna czapka WP! Do końca lipca na spotkanie wpisało się ponad 4 tys. osób Pytania można kierować do Wirtualnej Polski na adres poczta@poczta.wp.pl. Wystarczy zarejestrować się na stronie Spotkania http://spotkanie.wp.pl i przyjechać do Sopotu 12 sierpnia :-) .

Konferencja TRANSED2001

Organizatorzy międzynarodowej konferencji TRANSED2001 (http://transed2001.idn.org.pl), która odbędzie się w w Warszawie w dniach 2-5 lipca 2001r. zapraszają wszystkie osoby niepełnosprawne do podzielenia się swoimi doświadczeniami, opiniami i przemyśleniami na temat problemów transportowych. Wypowiedzi dotyczące problemów z przemieszczaniem się można nadsyłać na adres: transed2001@idn.org.pl. Jest to świetna okazja aby zmaterializowało się zawołanie "Nic o nas bez nas".

Równocześnie organizatorzy dziękują wielu osobom, które nadesłały opisy zdarzeń i sytuacji związanych z tą tematyką.

nowosc@idn.org.pl

Prosimy wszystkich autorów stron WWW na serwerze IdN1 http://www.idn.org.pl aby nadsyłali wiadomości o swoich nowo wykreowanych stronach na adres: nowosc@idn.org.pl (w tytule wiadomości najlepiej podać tytuł strony). W wiadomości prosimy podać pełny adres strony oraz krótki opis - pomoże to w aktualizacji linków na naszej stronie NOWOSCI. Informacje te trafią także do Kuriera IdN1.

"Gazeta tvn" o fundacjach działających na rzecz osób chorych

Telewizja TVN zaprasza fundacje działające na rzecz osób chorych do informowania "Gazety tvn" o swojej pracy. Informacja powinna zawierać: aktualny adres i telefon kontaktowy; numer konta bankowego; cele fundacji i krótki opis ich realizacji; kopię sądowego odpisu z rejestru fundacji. Kontakt: Telemedia Sp. z o.o. "Gazeta TVN" ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa, tel.: (0-22) 830 09 67, 830 12 25, fax: 529 10 28, e- mail: telemedia@telemedia.pl (z dopiskiem Gazeta tvn) Fundacje - komunikaty str. 596 1/122573

Ściganie przestępstw dokonywanych w sieci

Prawo Unii Europejskiej nie nadąża za przestępstwami internetowymi - stwierdzili ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Komisja Europejska już pracuje nad projektem przepisu pozwalającego na ściganie przestępstw dokonywanych w sieci. Jako pierwszy ma być przedstawiony jeszcze w tym roku projekt regulacji prawnej zwalczający dziecięcą pornografię. Jednocześnie przestrzegano przed nadmiernym regulowaniu prawnym Internetu, mogłoby to bowiem ograniczać m.in. ekspansję handlu internetowego.

"Współczesne systemy Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia na Odległość"

2 mln Amerykanów w 1999 roku uczyło się nie w tradycyjnej klasie lecz przez Internet. Według Monitora Studenckiego - firmy śledzącej nowości technologiczne na amerykańskich uczelniach, 90 proc. uczniów szkoły średniej regularnie korzysta z Internetu, zaś 2/3 czyni to przynajmniej raz dziennie. Jak oceniają specjaliści liczba studentów w internetowych klasach będzie co roku rosnąć o ok. 70 proc. Nic dziwnego, że zdecydowana większość amerykańskich uczelni proponuje mniejsze lub większe kursy na odległość. Słynny Instytut Technologiczny Massachusetss (MIT) korzystając z superszybkiej sieci Internet 2 codziennie rano i wieczorem organizuje wspólne zajęcia dla studentów z MIT i Uniwersytetu Narodowego w ... Singapurze. Wiele innych wyższych uczelni widzi przyszłość e- edukacji w łączeniu sił kilku lub kilkudziesięciu uczelni. Ogromną rolę Internet odgrywa w dokształcaniu. Nauka na internetowych kursach kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy dolarów rocznie. Ale organizowane są też darmowe kursy; Departament Sprawiedliwości USA prowadzi takie kursy na temat walki z terroryzmem nuklearnym, biologicznym i chemicznym.

O edukacji zdalnej traktuje referat pt. "Współczesne systemy Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia na Odległość" - prof. dr hab. Bogdana Galwasa, Pełnomocnika Rektora Politechniki Warszawskiej ds. Nowych Technologii i Form Kształcenia, dostępny pod adresem http://www.pw.edu.pl/wydarzenia/arch/semucz/semucz4.html

Polski odpowiednik Internetu 2

Krajowa Szerokopasmowa Sieć Naukowa POL 34, czyli polski odpowiednik Internetu 2, ma swój ciąg dalszy. Można było się o tym przekonać podczas tegorocznych targów informatycznych Infosystem, które odbywały się w [...] w Poznaniu. Sieć, która ma nieporównanie większe możliwości niż Internet, rozwija się, a przede wszystkim zaczyna być wykorzystywana w realizowanych już w Polsce projektach dotyczących telemedycyny i zdalnego nauczania.
ZBIGNIEW ZWIERZCHOWSKI, Rzeczpospolita 19.04.99 Nr 91
http://www.rzeczpospolita.com.pl/Pl-iso/gazeta/wydanie_990419/nauka/nauka_a_1.html

Nowa grupa dostarczająca szerokopasmowy dostęp do Internetu

Firma Chello, należący do grupy United Pan-Europe Communications (UPC) holenderski dostawca m.in. szerokopasmowego dostępu do Internetu, połączy siły z amerykańską spółką internetową Excite@Home. Umowa w tej sprawie może być wkrótce podpisana - poinformowała agencja Reuters powołując się na anonimowe źródło. Do przymierza ma przystąpić jeszcze amerykańska grupa medialna LIBERTY Media. Porozumienie ma stworzyć największą w Europie grupę dostarczającą szerokopasmowy (a więc bardzo wydajny) dostęp do Internetu za pośrednictwem kabli telewizyjnych. Nowa firma miałaby działać także w Azji i Australii.

Kolejne ośrodki szkolące specjalistów sieci komputerowych

W nowym roku akademickim rozpoczną w Polsce działalność cztery kolejne ośrodki szkolące specjalistów sieci komputerowych. Ośrodki te to Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Jest to wynikiem ogólnoświatowych działań firmy Cisco Systems, która opracowała program edukacyjny pod nazwą Cisco Networking Academy Program (CNAP) realizowany od 1997 r. we współpracy z instytucjami rządowymi i edukacyjnymi na całym świecie. Ma on na celu rozwiązanie problemu niedoboru specjalistów sieciowych. Brak specjalistów w dziedzinie sieci komputerowych występuje na całym świecie, jednak najbardziej zagrożone są dynamicznie rozwijające się kraje Europy Środkowej i Wschodniej, a w szczególności te z nich, które aspirują w najbliższych latach do członkostwa w Unii Europejskiej. Jeżeli niedobór nie zostanie zlikwidowany, lub choć przynajmniej poważnie ograniczony, przedsiębiorstwa naszego regionu mogą przegrać wyścig technologiczny z bardziej zaawansowanymi konkurentami z państw zachodnich. Popyt na specjalistów w dziedzinie sieci komputerowych w roku 2003 w Polsce ocenia się na 17720 osób, podaż zaś na 10727 osób.

Novell Net Publisher 2.0

Firma Novell wprowadziła Novell Net Publisher 2.0 - najnowszą wersje niezależnego od platformy oprogramowania do publikowania treści w Internecie i bezpiecznego współdzielenia ich przez pracowników, partnerów i klientów. Oprogramowanie to współpracuje z systemem Microsoft Windows 2000, NT, ma ulepszony interfejs użytkownika oraz znacznie uproszczoną procedurę współużytkowania dokumentów. Dzięki temu umożliwia użytkownikom i administratorom bezpieczny i łatwy w zarządzaniu dostęp do dokumentów internetowych przy użyciu dowolnej przeglądarki, z jakiegokolwiek miejsca na świecie. Net Publisher Novella sprawia, ze publikowanie w Internecie jest równie proste, jak przechowywanie i uaktualnianie dokumentów w folderach na dysku lokalnym lub sieciowym; co więcej, jest on dostępny przy użyciu dowolnej przeglądarki Internetowej. Użytkownicy nie muszą znać języka HTML, po prostu tworzą dokumenty w innych aplikacjach, np. takich jak Microsoft Office 2000 - i szybko przesyłają je do Internetu. Dodatkowo Net Publisher rozszerza możliwości programów pakietu Office 2000 dotyczące publikowania w Internecie, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo, wyszukiwanie w całym tekście oraz automatyczna ścieżkę zatwierdzania dokumentów.

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano informacje nadesłane przez:
K. Markiewicza, R. Suszkiewicza, K. Zubika, J. Ćwielonga.
Dziękujemy!

 

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail