Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 1 (007)    5 stycznia 2000 r.  
 

Kawiarenka Internetowa "EPEA"

W 1997r. w Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu przy ul. Twardej w Warszawie powstała Kawiarenka Internetowa "EPEA". Została ona zorganizowana  głównie z myślą o tych  podopiecznych naszej Fundacji, którzy ukończyli kursy Internetowe, a nie stać ich na swobodne żeglowanie w Internecie przy  pomocy komputerów, które mają w domu. W kawiarence można też pod  opieką instruktorów ugruntowywać wiadomości zdobyte na kursach. Do dyspozycji jest piętnaście stanowisk komputerowych pracujących w sieci pod kontrolą Windows NT,  z  dostępem do Internetu i całego pakietu Office. Jest także jedno stanowisko dla osoby niedowidzącej, wyposażone w syntezator mowy i oprogramowanie wspomagające. Początkowo kawiarenka działała  w soboty i niedziele, obecnie, ze względu na kursy działa tylko w niedziele. W okresie tych niespełna dwóch lat okazało się, że pełni ona także funkcje integracyjne i towarzyskie. Często z ludźmi niepełnosprawnymi przychodzą ich opiekunowie - ludzie zdrowi. Pozwala to na lepsze zrozumienie wzajemnych problemów. Kawiarenka pomaga także w walce z ogromną samotnością - często nieodłącznym towarzyszem osób niepełnosprawnych; niedzielne wyjścia do kawiarenki są dla niektórych jedyną okazją do kontaktów towarzyskich. Obecnie w niedzielę na Twardą  przychodzi niejednokrotnie więcej osób, niż mamy stanowisk komputerowych, dlatego też przewidujemy przedłużenie godzin otwarcia kawiarenki.


Trzebiński Ośrodek Rozwoju Telepracy "TorNet"

W Trzebini narodziła się bardzo ciekawa inicjatywa: Trzebiński Ośrodek Rozwoju Telepracy "TorNet". TorNet  jest elementem projektu Trzebińskiego Systemu Informatycznego "EduNet" polegającego na połączeniu w sieć komputerową trzebińskich szkół poprzez węzeł zainstalowany w Urzędzie Miasta. TorNet - ośrodek edukacyjno - szkoleniowy o charakterze informatycznym ma umożliwić naukę i korzystanie ze środków informatycznych, w tym Internetu m. in. osobom niepełnosprawnym. Działalność TorNetu oparta ma być na infrastrukturze nowoczesnego kompleksu szkolnego obejmującego szkołę podstawową i gimnazjum (szkoły integracyjne, podjazdy windy, sala gimnastyczna, stołówka). Szkoły łącznie wyposażone są w 18 komputerów, serwery, sieć. Dostęp do Internetu mają otrzymać w najbliższym czasie, choć jeszcze nie w systemie EduNet. Pracownie są na jednej kondygnacji, z podjazdem. Kompleks szkolny w pełni umożliwia prowadzenie ogólnopolskich zajęć dla osób niepełnosprawnych. Robert Janowski, inspektor ds. Informatyki Urzędu Miasta w Trzebini prosi wszystkich chętnych o nadsyłanie informacji umożliwiających opracowanie materiałów dla nauczycieli uczestniczących w tej inicjatywie szkół. Informacje można przesyłać na adres: mannet@um.trzebinia.pl. Więcej informacji na temat tej cennej inicjatywy można znaleźć pod adresem: 
http://www.trzebinia.pl/edunet_www/edunet_opis.html


Mały Koncert Wielkiej Pomocy - "Przyjaciele Przyjaciołom"

W hali sportowej w Ciechanowie odbył się Mały Koncert Wielkiej Pomocy - "Przyjaciele Przyjaciołom" (3 grudnia ub.r.).  Wśród wykonawców byli członkowie znanych polskich zespołów oraz zespół ze Stanów Zjednoczonych - "Two Twenty". Cały dochód z koncertu przeznaczony był na pomoc uczniom niepełnosprawnym z I LO im.  Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Organizatorami koncertu byli: Chrześcijańska Społeczność, I LO im. Z. Krasińskiego, Joni and Friends i Prezydent Miasta Ciechanowa. Podczas koncertu dyrektor I LO im. Z. Krasińskiego - Janusz Łoniewski poinformował, że dzięki sponsorom zebrano już ponad 15 tys. zł.


"Dni Integracji - Bądźmy Razem"

Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" z Chełmży, wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych, zorganizowało w dniach 17 - 19 grudnia ub.r. drugą już imprezę świąteczno - noworoczną pod nazwą "Dni Integracji - Bądźmy Razem". Pierwsza taka impreza odbyła się rok temu i cieszyła się ogromnym powodzeniem. Tegoroczna impreza miała zasięg powiatowy, a zainteresowanie nią przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów i uczestników. Celem nadrzędnym imprezy była szeroko rozumiana integracja osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi władz samorządowych i powiatowych na problem niepełnosprawności. Pierwszy dzień imprezy poświecony był spotkaniom, seminariom i wykładom, na które przybyło wielu oficjalnych gości, m.in. przedstawiciele władz poszczególnych gmin, miasta, powiatu, pełnomocnik ds. ON przy wojewodzie, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, PFRON-u, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, PCK, Rejonowych Biur Pracy, Kuratorium Oświaty i Wychowania, pracodawców. Obecni byli też Jerzy Szymański z Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku oraz Barbara Momot z Instytutu Pedagogiki UMK w Toruniu. W wystąpieniach poruszano problemy aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, przełamywania barier i zahamowań psychicznych, a także roli rodzin w pełnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Drugi dzień imprezy przeznaczony był na występy grup muzycznych, teatralnych, tanecznych i kabaretowych. Rozstrzygnięto też kilka konkursów plastycznych i literackich. Tego dnia były również imprezy sportowo - rekreacyjne. Kończący całą imprezę dzień trzeci to spotkania przy wigilijnym stole, łamanie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd, wręczanie upominków oraz zabawa integracyjna przy muzyce dla wszystkich uczestników podzielonych na trzy grupy wiekowe. Łącznie w całej imprezie wzięło udział ponad 800 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.


Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Ośrodek Szkolenia Pourazowego i Wolontariatu w Ciechocinku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W trakcie turnusów zapewnia całodzienne wyżywienie, noclegi oraz następujące zajęcia rehabilitacyjne i kulturalno-oświatowe: jazdy konne, basen solankowy, rehabilitację indywidualną, naukę techniki jazdy wózkiem inwalidzkim, metody przenoszenia i asekuracji (dla opiekunów), muzykoterapię, zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia rekreacyjne, wycieczki, ogniska, dyskoteki. Ponadto organizuje pogadanki i szkolenia dla opiekunów z zakresu profilaktyki przeciw odleżynowej, zabezpieczeń urologicznych , przepisów prawnych i innych.
Koszt udziału jednej osoby wynosi 700 zł. (opiekunowie również 700 zł). Istnieje możliwość dofinansowania turnusu przez PFRON za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w wysokości od 50% do 100% najniższego krajowego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej oraz do 80% dla opiekuna.  Pozostałą różnicę od otrzymanej kwoty dofinansowania należy wpłacić gotówką do kasy ośrodka po przyjeździe do Ciechocinka. Aby uzyskać dofinansowanie należy wypełnić oraz złożyć w PCPR następujące załączniki: wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym; oświadczenie PCPR; informację o wyborze turnusu; oświadczenie organizatora turnusu. Ponadto należy dołączyć wniosek lekarza o skierowaniu do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, ze wskazaniem (bez wskazania), co do konieczności udziału w turnusie indywidualnego opiekuna. Złożyć też należy kopie aktualnego orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, bądź kopię dokumentu potwierdzającego pobieranie rolniczej renty inwalidzkiej. W przypadku dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej należy załączyć zaświadczenie z ZUS, zakładu pracy, urzędu gminy lub właściwego urzędu pracy o pobieraniu przez rodziców lub prawnych opiekunów zasiłku pielęgnacyjnego.  Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://friko7.onet.pl/war/soldier1/rehab.html


Koncert kolęd

W dniu 16 stycznia w godzinach 12:00-16:00 w lokalu Komputerowego Laboratorium Inwalidów Ruchu (Twarda 51/55) odbędzie się koncert kolęd. Wykonywać je będą chóry kościelne, których członkami są podopieczni naszej Fundacji.
Serdecznie zapraszamy!


Do roku 2005 miliard ludzi na całym świecie będzie korzystać z Internetu

Do końca 1999r. w Europie Zachodniej było już ponad 63,5 milionów użytkowników Internetu, a do roku 2005 miliard ludzi na całym świecie będzie korzystać z Internetu;  połowa z nich będzie miała dostęp do Internetu za pomocą urządzeń bezprzewodowych.

W okresie od pierwszego kwartału 1998 r. do pierwszego kwartału 1999r. gospodarka Internetowa rozwijała się w tempie 68%, przynosząc amerykańskiemu rynkowi 507 mld USD i zapewniając pracę 2,3 mln Amerykanów. Obecnie jest to więc bardziej dynamiczny rynek niż największe branże gospodarki amerykańskiej, takie jak telekomunikacja czy lotnictwo, których przychody roczne wyniosły odpowiednio 300 i 355 mld USD.  Liczba firm zajmujących się handlem elektronicznym (w Internecie) wzrosła o 127% w ciągu roku (od pierwszego kwartału 1998 r. do pierwszego kwartału 1999 r.). Spośród 3400 firm uwzględnionych w oszacowaniu wielkości gospodarki Internetowej, ponad jedna trzecia nie istniała przed 1996r. Te nowo powstałe firmy zatrudniają obecnie 305 000 osób. To dobry prognostyk i dla nas, ponieważ praca w Internecie nie wymaga pokonywania barier architektonicznych; można ją wykonywać w domu.

Mając na celu przyspieszenie upowszechniania handlu elektronicznego w sieciach klientów, firma Novell udostępniła Certificate Server 2.0. Jest to bezpłatne oprogramowanie, które pozwala na szybka ekspansje i rozwój e-biznesu poprzez zmniejszenie barier bezpieczeństwa w procesie łączenia w jednej sieci klientów, dostawców i partnerów.

Dom Internetowy, wspólne przedsięwzięcie firm Cisco i Laing Homes, które ma przedstawić osiągnięcia dzisiejszej technologii internetowej oraz zademonstrować, w jaki sposób Internet zmienia wszystkie aspekty naszego życia: pracę, mieszkanie, zabawę i naukę - to miejsce, w którym mieszkańcy mogą zdalnie włączać ogrzewanie i światło, bez ruszania się z fotela sprawdzać, kto stoi przed drzwiami wejściowymi, bądź pilnować niemowlęcia śpiącego w łóżeczku i równocześnie pracować w ogródku. Podmiejski domek jednorodzinny, wybudowany w Watford (W. Brytania), którego koszt budowy wyniósł 500 000 funtów, jest wręcz nafaszerowany najnowszą technologią internetową. Jego "centralny system nerwowy" nie rzuca się w oczy, gdyż mieści się w szafce na szczotki. Widoczne są jedynie dwa atrybuty zaawansowanych technologii - urządzenia niezbędne do sterowania aplikacjami internetowymi - komputery osobiste (zainstalowane w gabinecie i w każdej z dwóch sypialni) oraz bezprzewodowy, łatwy w użyciu, uniwersalny "pilot internetowy". Wystarczy kliknąć ikonkę znajdującą się na ekranie komputera lub nacisnąć przycisk pilota internetowego, aby Dom Internetowy ożył. Jedną z najważniejszych korzyści, jakie przynosi mieszkanie w Domu Internetowym, jest możliwość zdalnego dostępu i sterowania. Wszystkie urządzenia można wyłączyć i wyłączyć logując się do witryny internetowej swego domu i klikając odpowiednią ikonkę.
Pomarzyć dobra rzecz...

 


W tym numerze Kuriera wykorzystano materiały  nadesłane przez: Leszka Gołasza (lesli@friko2.onet.pl), Leszka Konopę (lesio@clan.pl), Pawła Karmańskiego (karpa@idn.org.pl) i Krzysztofa Markiewicza (kmark@idn.org.pl).
 

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail