Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 6 (006)    15 grudnia 1999 r.  

 

Ogólnopolska Giełda Pracy (OGPON)

Do działającej od 26 października Ogólnopolskiej Giełdy Pracy (OGPON) zgłosiło się już ponad 600 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Jak poinformował "Kurier IdN1" p. Andrzej Kulesza, współkoordynator Giełdy, dotychczas wpłynęło około 35 ofert pracy od zakładów. Niektóre oferty opiewały na kilkadziesiąt miejsc pracy, np. Ursus chciał zatrudnić 30 osób na różnych stanowiskach roboczych. Najwięcej ofert pracy pochodzi z Mazowsza i Śląska. "Białe plamy" to Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodnio-Pomorskie, niewiele ofert jest z Małopolski. Firmy poszukują przede wszystkim pracowników fizycznych. Im wyższe wykształcenie ma niepełnosprawny, tym mniej możemy mu oferować - stwierdził Andrzej Kulesza. Nieliczne oferowane stanowiska dla pracowników umysłowych to menadżer sprzedaży, telemarketer, zdarzyło się też stanowisko sekretarki. Do Giełdy można dzwonić pod bezpłatny ogólnopolski numer telefonu 0-800-477-322 w godzinach 9:00-13:00. Internetowy adres OGPON to http://www.impel.com.pl/gielda

 

Prezydent Kwaśniewski nie podpisał ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ponieważ prezydent Kwaśniewski nie podpisał ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bardzo skomplikowała się sytuacja małych firm prowadzonych przez osoby fizyczne, w tym również Zakładów Pracy Chronionej. Nie wiadomo bowiem czy będą one mogły w przyszłym roku korzystać z podatkowych ulg związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dużych firm) ulgi te zlikwidowano, zmieniono też ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych; wykreślono z niej przepisy określające zasady korzystania z ulg przez firmy zatrudniające niepełnosprawnych. Odnosi się to też do firm osób prywatnych, ponieważ parlament zakładał, że prezydent podpisze wszystkie ustawy podatkowe i wówczas przepisy wykreślone z ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych byłyby niepotrzebne. W tej sytuacji w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pozostanie zapis o uldze podatkowej za zatrudnianie niepełnosprawnych. Nie wiadomo jednak, co ma objąć ta ulga, bo określały ją przepisy usunięte z ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wiceminister finansów Jerzy Miller stwierdził, że być może trzeba będzie skierować sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Artykuł na temat problemów związanych z sytuacją i leczeniem osób cierpiących na stwardnienie rozsiane

W "Gazecie Wyborczej" z 15 grudnia br. ukazał się artykuł na temat problemów związanych z sytuacją i leczeniem osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. Jednym z bohaterów tego artykułu jest Karol Kacprzak, członek i zarazem podopieczny naszej Fundacji, który prowadzi listę dyskusyjną sm-pl@ufik.idn.org.pl i stronę www poświęconą SM (http://www.idn.org.pl/sm). Karol Kacprzak dokładnie poinformował autorkę artykułu, że to Fundacja czyniła długotrwałe starania, by znalazł się w grupie osób objętych leczeniem interferonem beta powstrzymującym rozwój choroby i że pieniądze na jego leczenie (ok. 10 tys. USD) zbierali przedstawiciele Fundacji. Mówił też o tym, jak istotną rolę odgrywa "Internet dla Niepełnosprawnych", chociażby w przekazywaniu informacji istotnych dla tego środowiska. Niestety, w artykule pominięto milczeniem te informacje. Mamy nadzieję, że "Gazeta Wyborcza" zamieści uzupełnienie do artykułu.

 

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych NSZZ "Solidarność"

Dopiero teraz otrzymaliśmy informację, że w listopadzie br. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych NSZZ "Solidarność" (http://www.idn.org.pl/sonnszz/) z przedstawicielami rządu. Na spotkaniu doszło do zawarcia następującego porozumienia:

  1. W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), konieczne są szybkie zmiany ustawowe umożliwiające wypłatę pożyczek z PFRON dla ZPCh. Pożyczki te byłyby przeznaczone na pokrycie zobowiązań ZPCh wobec urzędów skarbowych w wysokości nie przekraczającej tej części podatku VAT, która powinna być zwrócona ZPCh, zgodnie z nową ustawą. Pożyczki te będą nie oprocentowane; prawo do pożyczki będą miały te ZPCh, których kondycja finansowa nie pozwala na 25-dniowe oczekiwanie zwrotów środków z urzędów skarbowych.
  2. Do 5 grudnia br. powołany zostanie zespół do monitorowania skutków zmian podatkowych dla ZPCh oraz oceny zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak również ustalenia kryteriów udzielania pożyczek o których mowa wyżej.

Będziemy starali się informować o realizacji tego porozumienia. (Informację tę nadesłał Roman Szuszkiewicz z Limanowej - romans@idn.org.pl. Dziękujemy!)

 

Sprzęt komputerowy wycofywany z Instytutu Maszyn Matematycznych PAN dla Fundacji

Dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych Polskiej Akademii Nauk p. Roman Czajkowski poinformował Zarząd naszej Fundacji, że zamierza przekazać - za naszym pośrednictwem - osobom niepełnosprawnym sprzęt komputerowy wycofywany z Instytutu. Inwalidzi mogą też korzystać z kursów prowadzonych w IMM PAN. Wykaz kursów można znaleźć na witrynie internetowej Instytutu: http://www.imm.org.pl

 

Aukcja prac dzieci niedowidzących i niewidomych

W dniu 6 grudnia br. w Hotelu Sobieski odbyła się aukcja prac dzieci niedowidzących i niewidomych organizowana przez firmę Citrix Systems, Softronik Education Center oraz ST Group. Na aukcji, którą prowadził znany z telewizyjnego show "Idź na całość" Zygmunt Hajzer, dzielnie wspomagany przez p. Małgorzatę Siekierzyńską-Stefanek - prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Nowotworami Oczu "Bartek", sprzedano kilkanaście kolorowych obrazów, grafik i ceramik wykonanych przez dzieci. Uczestniczący w aukcji przedstawiciele firm i środowisk informatycznych zakupili je za łączną sumę 6.700 zł. Pieniądze te przeznaczone są na wspomaganie leczenia i rehabilitację dzieci niedowidzących i ociemniałych. Na zakończenie aukcji, która poprzedzona była prezentacją systemu informatycznego firmy Citrix Systems, z fragmentami "Kabaretu pod Egidą" wystąpił Jan Pietrzak.

 

Krzysztof Gardaś - zdobył Kibo

Krzysztof Gardaś z Żywca, który po uszkodzeniu kręgosłupa porusza się na kulach, w dniu 9 grudnia zdobył Kibo - najwyższy szczyt afrykańskiego masywu górskiego Kilimandżaro (5895m n.p.m.). Uprzednio zdobył Mount Blanc (4807 m - Alpy) i Aconcaguę (6559 m - najwyższy szczyt obu Ameryk). Tym samym zaliczył pół tzw. korony świata - jest to osiągnięcie bardzo cenione przez cały alpinistyczny świat. Następnym szczytem ma być Mount Konya (5199 m - Australia). Na codzień Krzysztof pracuje w swojej firmie prowadzącej prace na wysokościach. Na pytanie czy nie przeszkadza mu inwalidztwo zwykł mówić, że do malowania kominów nogi nie są mu potrzebne. (Por. http://www.goscniedzielny.pl/tekst99/1/13)

 

Turnus rehabilitacyjny w sanatorium "Metalowiec" w Nowym Sączu

W maju przyszłego roku odbędzie się Międzynarodowy turnus rehabilitacyjny w sanatorium "Metalowiec" w Nowym Sączu. Jest to ośrodek bezbarierowy, dlatego mogą przyjechać osoby z ciężkimi wadami narządu ruchu. Koszt skierowania na dwutygodniowy pobyt wynosi 1000 zł. Osoby niepełnosprawne mogą dostać dotację w wysokości 80% kosztów dla siebie i opiekuna z PFRON przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na terenie powiatu w którym mieszkają. Program i dokładny termin zostanie przesłany zainteresowanym po 15 stycznia 2000r. Zgłoszenia wstępne do 15 stycznia. Ilość miejsc ograniczona. W turnusie wezmą udział osoby niepełnosprawne ze Słowacji, Belgii, Portugalii i Polski. Język urzędowy na turnusie: angielski.

Kontakt:

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe,
ul. Limanowskiego 7,
33-300 Nowy Sącz,
e-mail: kd66ns99@poczta.onet.pl
tel. (0-18)443-43-39, 0-18)441-18-49

(Nadesłał Krzysztof Długosz, sekretarz MTO)

 

UWAGA!

Najprawdopobniej Fundacja będzie miała przyznane dotacje na trzy nowe Warsztaty Aktywizacji Zawodowej. Pomyślcie czy ktoś z Waszych niepełnosprawnych ruchowo kolegów z Warszawy i najbliższych okolic nie chciałby w nich uczestniczyć. Chętni mogą porozumiewać się z p. Krystyną Wojakowską (kwojakowska@idn.org.pl lub kwojak@ufik.idn.org.pl), tel. 39-94-83.

Przypominamy, że wszystkich podopiecznych, członków i sympatyków naszej Fundacji serdecznie zapraszamy na SPOTKANIE WIGILIJNE, które odbędzie się 19 grudnia (niedziela) o godzinie 11.00 w Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu ul. Twarda 51/55 w Warszawie. Każdy przynosi swoją ulubioną potrawę, by inni też mogli jej skosztować! Wszystkim Czytelnikom "Kuriera Idn1" życzymy Wesołych Świąt. Do zobaczenia :)

 

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail