Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 4 (004)    24 listopada 1999 r.  

 

Konferencja AAATE'99
(Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe)

W pierwszych dnia listopada 99r. odbyła się w Niemczech konferencja AAATE'99 (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe), na którą wysłaliśmy naszą przedstawicielkę Justynę Bulińską z referatem na temat możliwości i dokonań "Internetu dla Niepełnosprawnych".  Bardzo obszerny zbiór ciekawych materiałów i prezentacji konferencyjnych będzie inspiracją naszych najbliższych działań.
 

Seminarium pt. "Internet dla Niepełnosprawnych - dziś i jutro"

Jak informowaliśmy w Kurierze IdN1 nr 3 nasza Fundacja wspólnie z Programem Internet Fundacji Stefana Batorego, Microsoft Polska, Centrum Systemów Teleinformatycznych TP S.A., Wydawnictwem LUPUS i Instytutem Podstaw Informatyki PAN zorganizowała w dniu 15 listopada 1999 r. Seminarium pt. "Internet dla Niepełnosprawnych - dziś i jutro".

Było ono pomyślane jako robocze spotkanie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (przede wszystkim ruchowo), które traktują priorytetowo problemy internetowego dostępu do zatrudnienia, edukacji, informacji. Chodziło o dokonanie bilansu naszych osiągnięć i możliwości oraz ustalenie sposobu współpracy.

W Seminarium udział wzięli przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych z całej Polski. Znaleźli też czas na uczestniczenie w seminarium licznie przybyli naukowcy z Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie - przypomnijmy - narodziła się nasza Fundacja, oraz z Instytutu Maszyn Matematycznych PAN. Niestety, nie da się tego powiedzieć o organizacjach rządowych i administracyjnych, które z racji pełnienia określonych powinności na rzecz osób niepełnosprawnych powinny być zainteresowane wykorzystaniem Internetu w rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów. Przede wszystkim nie było zaproszonych przedstawicieli PFRON i Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych. Z oficjalnych gości obecna była radna dzielnicy Śródmieście p. Małgorzata Siekierzyńska-Stefanek, przedstawiciel  Zespołu Promocji Zdrowia z Zarządu Miasta st. Warszawy p. Mirosław Starzyński. oraz przedstawiciel Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - p. Dariusz Opiała.
Nie zjawili się też  przedstawiciele prasy i radia, z wyjątkiem telewizyjnej Panoramy i WOT, co jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, iż problemy osób niepełnosprawnych nie są dla mediów publicznych zbyt atrakcyjnym tematem.

Honorowym gościem Seminarium był profesor Christian Bühler z Forschungsinstitut Technologie Behindertenhilfe (Evangelische Stiftung Volmarstein) w Wetter, Niemcy.

Profesor Bühler w swoim wystąpieniu mówił o tym, co prowadzony przez niego instytut badawczy FTB robi dziś w zakresie tzw. assistive technology (AT) czyli technologii wspomagającej. To co u nich dziś,  to u nas - oby - było jutro. Jego wystąpienie, niezmiernie ciekawe i ważne, podkreślało rolę dostępu do informacji i kształtowania świadomości w zakresie AT. Tym właśnie zajmuje się stowarzyszenie AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe), któremu prof. Bühler będzie przewodniczyć od stycznia 2000. Imponująca jest liczba i zasięg tematyczny prowadzonych przez FTB projektów, krajowych i międzynarodowych. I to wszystko realizowane jest stosunkowo skromnymi środkami, przez niewielki zespół osób rożnych specjalności.  Wystąpienie prof. Bühlera będzie na pewno ważną inspiracją dla uczestników Seminarium.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką odsyłamy do naszej Witryny Internetowej, gdzie pod adresem:
http://www.idn.org.pl/fpmiinr/kronika/991115  można znaleźć bardziej szczegółowe materiały z Seminarium.
 

Wystąpienie prof. Pleszczyńskiej na konferencji pt. Ergonomia Niepełnosprawnym

Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji prof. Elżbieta Pleszczyńska w dniach 16-17 listopada 1999r. uczestniczyła w Łodzi w konferencji pt. Ergonomia Niepełnosprawnym. Bezpieczeństwo Pracy "MKEN'99", organizowanej przez Zakład Zarządzania Produkcją Politechniki Łódzkiej przy współudziale kilku innych instytucji. Była to bardzo ciekawa konferencja dotycząca bezpośrednio tego, co w Polsce z trudem przebija się do świadomości publicznej, a co na świecie stanowi niezwykle aktualny kierunek: Assistive Technology (AT), czyli szeroko rozumianego wspomagania technologicznego rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.  Powstało nawet stowarzyszenie na rzecz rozwoju AT:
Association for the advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE), którego członkiem może zostać każdy zainteresowany AT. W MKEN'99 uczestniczył profesor Christian Bühler, dyrektor Instytutu Badawczego  FTB (Forschungsinstitut Technologie - Behindertenhilfe) z Wetter w Niemczech, a jednocześnie prezydent-elekt AAATE, który opowiedział o pracach tego instytutu. Współpraca polskiego środowiska ergonomicznego (i nie tylko) z FTB powinna przynieść wiele korzyści niepełnosprawnym.

Wystąpienie prof. Pleszczyńskiej na konferencji dotyczyło zbierania i przetwarzania danych o potrzebach i sytuacji polskich inwalidów ruchu (więcej na ten temat: www.idn.org.pl). Niedługo te badania będą powtórzone na znacznie większej zbiorowości użytkowników I węzła  Internetu dla
Niepełnosprawnych, wówczas zostaną zaprezentowane w serwisie IdN1.

 

"System zdalnej edukacji przygotowującej ciężko poszkodowanych inwalidów ruchu do egzaminu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy ECDL"

W dniu 15 listopada została podpisana umowa między Fundacją "Fundusz Współpracy"  i Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo o realizacji pilotażowego projektu pt. "System zdalnej edukacji przygotowującej ciężko poszkodowanych inwalidów ruchu do egzaminu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy ECDL". Projekt będzie finansowany ze środków pochodzących z budżetu Projektu Inicjatywy Proeuropejskie Programu PHARE' 97 Integracja Europejska. Termin realizacji Projektu został ustalony na 30 listopada 2000 roku. O różnych aspektach tego Projektu będziemy informować również w Kurierze IdN1.
 

Przedstawiciele zakładów pracy chronionej z apelem do Prezydenta RP

Przedstawiciele zakładów pracy chronionej chcą zaapelować do Prezydenta RP o zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustaw podatkowych, które mają zlikwidować dotychczasowe ulgi dla ZPCh i zastąpić je dotacjami.

Uzasadniają to m.in. tym, że nowe przepisy sprawią, iż zmniejszą się o blisko 800 mln zł (ok. 60%) wpływy do kasy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co przyczyni się do zmniejszenia środków powiatowych centrów pomocy społecznej. Pracodawcy twierdzą też, że w wyniku zmiany przepisów na chronionym rynku pracy zatrudnienie może stracić ok. 160 tys. osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, iż rząd uzasadnia konieczność odebrania ulg podatkowych ZPCh tym, iż obecny system wspierania zatrudnienia niepełnosprawnych prowadzi do nadużyć i w efekcie do strat w budżecie. Inicjatorzy zmiany ustaw podatkowych informują, że zarzuty te znajdują swoje uzasadnienie w wynikach kontroli.
 

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail