Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 2 (002)    17 października 1999 r.  

 

Sejmowa Komisja finansów Publicznych o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Długotrwałe dyskusje w Sejmowej Komisji finansów Publicznych na temat złego systemu ulg i zwolnień podatkowych dla zakładów pracy chronionej - były liczne propozycje zmian, niektóre ciekawe i sensowne - zakończyły się 5 października 99r. Posłowie ulegając naciskowi pracodawców osób niepełnosprawnych potwierdzili stan dotychczasowy z niewielka zmianą; ulgi w podatku VAT dla zakładów pracy chronionej ograniczone byłyby do dwukrotności, a nie trzykrotności najniższego wynagrodzenia na jednego zatrudnionego niepełnosprawnego. Nadwyżka VAT ponad tę kwotę wpływałaby do urzędu skarbowego, a nie na PFRON.

Warto przypomnieć, że zakłady pracy chronionej zatrudniają 210 tys. osób niepełnosprawnych, a w całym kraju pracuje ich ponad 600 tys. Niewiele to przy około pięciomilionowej rzeszy osób niepełnosprawnych, ale dowodnie wskazuje na to, że większą szansą dla osób niepełnosprawnych jest otwarty rynek pracy. Dotychczasowe przepisy sprawiały, że budżet w 98r. dopłacał do każdego niepełnosprawnego zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej 15 tys. zł, gdy tymczasem zatrudnienie niepełnosprawnego kosztowało - jak stwierdził rzecznik dyscypliny finansów publicznych - właściciela zakładu średnio 8,6 tys. zł. Reszta trafiała do właściciela firmy.

Miejmy nadzieję, że decyzja z 5 października br. to nie ostatnie słowo prawodawcy w dyskusji nad zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i że problem ten zostanie systemowo, całościowo i pozytywnie dla osób niepełnosprawnych rozwiązany.

 

Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

10 października br. odbyła się kolejna Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, której organizatorem była Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Propozycje pracy były niezbyt interesujące, głównie dla pracowników fizycznych, często pod Warszawą.

Jako tragifarsę można określić propozycję, jaką otrzymała jedna ze słuchaczek kursu komputerowego w FPMiINR po amputacji obu nóg: ekspedientki w supermarkecie - 8 godz. stania lub schylania się i podawania towaru!!! Inni słuchacze kursu - niepełnosprawne małżeństwo (amputacja i endoproteza) - przy produkcji garmażeryjnej w zakładzie pracy chronionej, również osiem godzin nas stojąco.

Czy dla takiego rodzaju rehabilitacji zawodowej organizuje się lobbing zakładów pracy chronionej? A może chodzi o ich właścicieli?

 

V Forum Teleinformatyczne

W dniach 12-14 października br. w Centrum Szkoleniowym Policji w Legionowie odbyło się V Forum Teleinformatyczne, które poświęcone było problemom zarządzania informatyką w firmach i instytucjach. Podobnie jak w poprzednich latach organizatorem Forum było Centrum Edukacyjne EduSoft, które zaprosiło do udziału w nim przedstawicieli Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. W drugim dniu Forum w czasie panelu przedstawiono projekt innowacyjnych prac badawczych dotyczących zastosowania narzędzi internetowych do zbierania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania informacji przydatnych dla środowiska osób niepełnosprawnych. Prowadzone one będą wspólnie przez zespół naukowców z Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk i Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Przypomniano też uczestnikom panelu, że to na II Forum Teleinformatyki narodziła się inicjatywa utworzenia Internetu dla Niepełnosprawnych, która zaowocowała utworzeniem IdN1 - pierwszego węzła IdN.

W drugim dniu Forum odbyła się Loteria Charytatywna, z której dochód został przeznaczony na działalność FPMiINR. Po zakończeniu Loterii Prezes EduSoftu - p. Sławomir Chabros wręczył przedstawicielom Fundacji 2 tys. 930 zł oraz przekazał im fanty nie wylosowane przez uczestników loterii. Część fantów przekazali na rzecz Fundacji właściciele losów.

 

Zakończenie V Warsztatu Aktywizacji Zawodowej

W dniu 4 listopada br. o godz. 15.00 w lokalu Fundacji odbędzie się uroczyste zakończenie V Warsztatu Aktywizacji Zawodowej sponsorowanego przez Fundację "Wspólna Droga" (United Way - Polska). Zajęcia kończą 24 osoby, 12 przygotowanych na poziomie podstawowym (znajomość systemu Windows, edytora Word, arkusza kalkulacyjnego Excel, obsługa poczty elektronicznej) i 12 osób przygotowanych do pracy w sieci Internet, łącznie z przygotowaniem stron WWW. Absolwenci Warsztatu uczestniczyli również w programie aktywizacji zawodowej. Obecnie czekają na oferty pracy, w tym wielu w systemie telepracy. Uczestnicy Warsztatu serdecznie zapraszają na uroczystość zakończenia Warsztatu Przyjaciół, Sympatyków i Gości.

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail