Ruch przy stwardnieniu rozsianym

Dział trzeci - ĆWICZENIA KOORDYNACJI


CZĘŚĆ A
Ćwiczenia na poprawienie koordynacji i równowagi dla osób mogących chodzić

CZĘŚĆ B
Ćwiczenia na poprawienie koordynacji i równowagi dla osób nie mogących chodzić, do wykonywania w pozycji siedzącej


Zastosowanie

Ćwiczenia te przeznaczone są dla osób doświadczających braku koordynacji lub mających kłopoty z utrzymaniem równowagi. Dział podzielony jest na dwie części: jedna dla osób chodzących, druga dla chorych, którzy nie mogą chodzić.

Cel

Zadaniem ćwiczeń jest polepszenie automatycznych reakcji organizmu, które odpowiedzialne są za utrzymywanie równowagi oraz uzyskanie poprawy płynności i koordynacji ruchów.
Podczas wykonywania tych ćwiczeń wystawiona zostanie na próbę zdolność Twojego ciała do utrzymania równowagi. Nie zdziw się, jeżeli podczas ćwiczeń odczujesz napięcie mięśni, zaangażowanych przy utrzymywaniu pozycji pionowej.

Metodyka ćwiczeń

W części A ćwiczenia wykonywane w pozycji stojącej powinny być wykonywane na wolnej przestrzeni. Należy zadbać o wygodne, sportowe obuwie.

Uwagi

  • Wszystkie uwagi dotyczące działu drugiego dotyczą również tego.
  • Podczas wykonywania ćwiczeń w pozycji stojącej dobrze jest, aby ktoś był obecny dla asekuracji.

Ćwiczenia powinny być przeprowadzane na przestrzeni wolnej od przeszkód.

CZĘŚĆ A

Ćwiczenia na poprawienie koordynacji i równowagi dla osób mogących chodzić

1.
Przyjmij pozycję wyjściową.

a
Wyciągnij prawe ramię do przodu i przenieś ciężar ciała w kierunku prawej ręki. Policz do 5, powróć do pozycji wyjściowej.

b
Wyciągnij prawą nogę do tyłu, przenieś ciężar ciała w stronę tej nogi. Policz do 5, powróć do pozycji wyjściowej.

c
Wyciągnij lewe ramię do przodu i przenieś ciężar ciała w kierunku prawej ręki.
Policz do 5, powróć do pozycji wyjściowej.

d
Wyciągnij lewą nogę do tyłu, przenieś ciężar ciała w stronę tej nogi. Policz do 5, powróć do pozycji wyjściowej.

Jeżeli możesz bez trudności wykonać ćwiczenia powyżej:

a
Jednocześnie wyciągnij do przodu prawą rękę, a do tyłu lewą nogę. Policz do 5 i powróć do pozycji wyjściowej.

b
Jednocześnie wyciągnij do przodu lewą rękę, a do tyłu prawą nogę. Policz do 5 i powróć do pozycji wyjściowej.

2.
Przyjmij pozycję klęczącą, ramiona opuszczone po bokach. Podnieś się do klęku na jednym kolanie (zacznij od prawej nogi), następnie wstań - używaj ramion do utrzymania równowagi. Spróbuj powrócić do pozycji wyjściowej, zaczynając od prawego kolana. Następnie powtórz to samo, zaczynając od lewej nogi.
3.
Stań przy krześle, połóż ręce na jego oparciu.

a
Podnieś prawą nogę i stopę przynajmniej na wysokość 7 cm nad podłogę i próbuj utrzymać równowagę, stojąc na lewej nodze. Pamiętaj, że małe zachwiania są naturalne. Jeżeli potrafisz, wytrzymaj tę pozycję, licząc do 10, powróć do pozycji wyjściowej. Powtórz to samo ćwiczenie z lewą nogą.

b
Naprzemiennie unoś się na palcach i piętach, wykonaj 10 powtórzeń.

4.
Stań ze stopami oddalonymi o ok. 60 cm od siebie, jedna za drugą. Przenieś lewą stopę na środek tej odległości, następnie dostaw do niej prawą. Powtórz 5 razy, po czym zmień ustawienie nóg.

5.
Spróbuj chodzić do przodu i do tyłu w linii prostej.

CZĘŚĆ B

Ćwiczenia na poprawienie koordynacji i równowagi dla osób nie mogących chodzić, do wykonywania w pozycji siedzącej

1.
Ćwicz siedzenie bez podparcia, spróbuj utrzymać równowagę z rękami opartymi na kolanach. Jeżeli możesz, unieś jedną nogę, potem drugą.

2.
Z ramionami z boku tułowia i łokciami zgiętymi pod kątem 90° odwróć prawą rękę dłonią do góry, lewą skieruj dłonią w dół. Jednocześnie zmieniaj położenie obu rąk, aby przyjmowały pozycje przeciwne, powtarzaj to szybko.

3.
Rozpocznij z rękami ułożonymi na środku klatki piersiowej. Wyciągnij jedną rękę do przodu, drugą do tyłu. Powróć do pozycji wyjściowej i powtórz, zmieniając położenie rąk. Spróbuj powtórzyć 5 razy.

 

[ko]