Logo
Towarzystwa Muzycznego w części lewej zawiera napis "Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika".
W części prawej zawiera pole, które ma zarys kwadratu przedzielonego falistą (jak klapa fortepianu) linią od lewego dolnego do prawego górnego rogu.
Ponad tą linią widoczny jest fragment fortepianowej klawiatury złożonej z białych i czarnych klawiszy.
Poniżej tej linii jest czarne tło, na tle którego widać biały kwiat w kształcie dzwoneczka symbolizujący przenikanie piękna muzyki do świata ciemności.

Witamy wszystkich zainteresowanych, jak również przygodnych "Wędrowców po Internecie" na naszej stronie, której idea narodziła się wraz z nowym tysiącleciem.
Internautom, którzy trafili na tę stronę, życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym, 2021 Roku.

Nasza wizytówka

Jesteśmy małą organizacją pozarządową, działającą od września 1998 r. Należy do niej około 40 członków - zarówno niewidomych jak i widzących miłośników muzyki.
"Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika" ma na celu rozwijanie i wspieranie działalności muzycznej w środowisku niewidomych (zgodnie z § 1 ust. 1 swojego Statutu).
Od 2004 roku Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego, nr KRS 0000011024. Organizacje pożytku publicznego uprawnione do 1% podatku

Wiemy, że świat bez muzyki byłby pusty i smutny. Jesteśmy po to, aby dostrzegać i ochraniać piękno harmonii dźwięków i dzielić je z innymi.
Szczególnie zaś pragniemy wspierać uczestnictwo osób niewidomych w tej dziedzinie kultury, która jest dla nich bardziej niż inne bliska i dostępna.
Uzyskane środki wykorzystujemy przede wszystkim na pomoc kształcącym się muzycznie niewidomym dzieciom i młodzieży, a zwłaszcza na adaptację na system brajla potrzebnych im nut.

Kim był nasz patron?


Edwin Kowalik (1928-1997) był wybitnym, niewidomym muzykiem, laureatem V  Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 1955 r.
Był także redaktorem, publicystą i poetą. Wiele starania i  pracy wkładał w wydawanie pismem brajla nut, a także muzycznego czasopisma dla niewidomych. Głosił pogląd, że muzyka jest dziedziną w pełni dostępną dla osób niewidomych, o ile otrzymają one niezbędną pomoc. Więcej informacji o naszym Patronie jest pod linkiem: Edwin Kowalik - Patron naszego Towarzystwa

Zapraszamy

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Znajdą tu Państwo aktualne informacje o Towarzystwie
oraz ofertę naszych wydawnictw fonograficznych i brajlowskich.
Działalność Towarzystwa jest w dużym stopniu zależna od uzyskiwanych przez nas środków finansowych, konto Towarzystwa Muzycznego
jak również od liczby wolontariuszy gotowych poświęcić swój wolny czas i umiejętności na współpracę z nami.

Aktualności


W dniu 4 stycznia br. zmarł Janusz Kowalski - wybitny niewidomy śpiewak.
Pogrzeb odbył się w Mińsku Mazowieckim, 10 stycznia w kościele pw. Jana Chrzciciela przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 43A.
Cześć Jego pamięci.
Na naszej witrynie Januszowi Kowalskiemu została poświęcona osobna podstrona. oto jej adres: Janusz Kowalski

Ogłoszenie

W dobie pandemii nie przestajemy grać, śpiewać, uczyć się nowych rzeczy i jak najlepiej organizować sobie czas, aby nie okazał się czasem straconym.
Zwracamy się do Państwa z ofertą, która na razie nie jest jeszcze skonkretyzowana, ale jest z pewnością realna.
Zamierzamy zorganizować naukę nut brajlowskich, zarówno dla osób niewidomych, jak też widzących. Zajęcia mogą być organizowane zdalnie bądź, o ile pozwolą na to warunki, w formie bezpośrednich spotkań.
Pierwszy etap polega na zebraniu zgłoszeń.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy (towmuz@idn.org.pl lub towmuz@outlook.com) albo telefoniczny (tel. Kom. Heleny Jakubowskiej 501 782100).
Zapraszamy!

W roku 2020 Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika realizowało dwa projekty, których celem jest rozszerzenie internetowej biblioteki utworów chóralnych. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje 75 utworów i został zakończony 31 grudnia 2020 r. Natomiast projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obejmujący 150 nowych utworów będzie realizowany do końca marca 2021 r.
Zachęcamy do korzystania z wydawanych przez nas materiałów.

Pojawiła się długo oczekiwana wtyczka do programu NVDA, umożliwiająca użytkownikom tego screen readera korzystanie z edytora muzycznego BME2 za pomocą mowy. Autorem wtyczki jest Gianluca Casalino. Wtyczkę można pobrać ze strony: https://www.nvda.it/braille-music-editor-2 Strona zredagowana jest w języku włoskim. Na tej stronie należy odszukać łącze o nazwie: bme2-2020.04.4_pre-release.nvda-addon i pobrać wtyczkę. Na stronie podanych jest też kilka przydatnych skrótów klawiszowych. Na przykład przy pomocy klawisza F12 można odczytać sylabę, którą należy zaśpiewać na danej nucie.
Przed zainstalowaniem wtyczki należy upewnić się, czy posiadana wersja NVDA jest dostatecznie nowa, ponieważ do starszych wersji NVDA wtyczki nie da się zainstalować. Dlatego najlepiej będzie zaktualizować posiadaną wersję do wersji najnowszej. Aby zainstalować wtyczkę, należy ustawić kursor na jej nazwie i nacisnąć enter. Na pytanie: czy na pewno chcemy zainstalować wtyczkę, należy odpowiedzieć twierdząco, naciskając przycisk OK.

W roku 2019 zrealizowaliśmy trzy projekty:
1. "Rozszerzenie cyfrowej biblioteczki nut chóralnych" dofinansowane przez MKiDN w ramach programu Kultura cyfrowa. Biblioteka powiększyła się o dodatkowe 130 utworów. Przybyły nowe kategorie: kanony oraz utwory na głosy równe.
2. Współpraca z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra zaowocowała realizacją projektu "Adaptacja dla osób niewidomych i słabowidzących publikacji Andrzeja Chwalby "1919: Pierwszy rok wolności". Książka jest dostępna jako nagranie w formacie DAISY oraz w wersji HTML i E-PUB w uprawnionych bibliotekach dla osób niewidomych.
3. Uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki było możliwe dzięki pomocy partnera, tj. Fundacji PZU został przygotowany zbiór pieśni "Stanisław Moniuszko "Dumki i piosenki sielskie" w brajlu i formie elektronicznej (bmml)".

Z przyjemnością informujemy Państwa, że, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, udało nam się wydać w 2018 roku kilka nowych publikacji:

1. Dzięki dofinansowaniu Fundacji PZU zrealizowaliśmy projekt "Feliks Nowowiejski - biografia i nuty w formatach dostępnych dla osób niewidomych". Biblioteki oraz szkoły muzyczne otrzymały w wersji brajlowskiej i elektronicznej:
- biografię Feliksa Nowowiejskiego autorstwa Mateusza Andrzejewskiego,
- wybór utworów na organy,
- wybór utworów na głos solo.
2. Dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Interwencje - Kultura 2018 pozwoliło na wydanie w wersji brajlowskiej oraz elektronicznej podręcznika dla szkół muzycznych Agnieszki Kreiner-Bogdańskiej "W krainie muzyki".
3. Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego była mecenasem projektu, który umożliwił wydanie tomiku nut I.J. Paderewskiego "Wybór utworów fortepianowych", a także nagranie w systemie DAISY ciekawej książki Macieja Patkowskiego "Kryptonim Paderewski. Tajemnice ostatnich lat Mistrza".
4. Kontynuacja naszej współpracy z Muzeum Historii Polski zaowocowała udostępnieniem osobom niewidomym w wersji html obszernej publikacji historycznej, której autorami są Jakub Basista i inni - "Dzieje Polski - Kalendarium". Można według dat śledzić historię państwa i narodu polskiego od pradziejów do roku 2000.
Wszystkie publikacje zostały przekazane do uprawnionych bibliotek oraz szkół dla niewidomych dzieci i młodzieży . Ponadto wersje elektroniczne pozycji wymienionych w punktach 1.-3. udostępniamy również na naszej witrynie w dziale "Publikacje multimedialne". Mamy jeszcze kilka egzemplarzy brajlowskich nut i biografii dla osób, które w najbliższym czasie zgłoszą się do nas - email: towmuz@outlook.com
5. W ramach programu "Kultura cyfrowa" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonaliśmy dalszego rozszerzenia Biblioteki utworów chóralnych prowadzonej od roku 2012. Dzięki dofinansowaniu MKiDN w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2018 biblioteka została wzbogacona o 160 pieśni, w tym również o poszukiwane opracowania na chór 3-głosowy.


Do biblioteki przybyło także 25 pieśni chóralnych Feliksa Nowowiejskiego w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację PZU, o którym była mowa powyżej. Zachęcamy do korzystania z nowo wydanych materiałów.

Projekty zrealizowane w ciągu ostatnich lat:


1. Wydanie pismem Braille'a i na płycie tomiku wierszy Andrzeja Bartyńskiego "Uczta motyla" (dofinansowany przez PFRON).
2. Wydanie w systemie Braille'a i w formacie bmml podręczników "Dyktanda elementarne dla szkół muzycznych I stopnia" (dla klas I-VI). Wersje elektroniczne podręczników zostały zamieszczone na naszej witrynie w dziale "Publikacje multimedialne" (dofinansowany przez PFRON).
3. Wydanie brajlowskiego podręcznika do nauki języka włoskiego pt. "Włoski z Paolem" - Joanna Jarczyńska i in. Pozycja ta obejmuje 8 tomów brajlowskich i 1 płytę audio w systemie Daisy. Ponadto został przygotowany w alfabecie Braille'a 4-tomowy podręcznik uzupełniający ten kurs pt. "Ucz się włoskiego z Joanną" autorstwa Joanny Jarczyńskiej. Są to dialogi i ćwiczenia z kluczem, ułożone w jednostkach lekcyjnych równoległych do lekcji w podręczniku "Włoski z Paolem". Dla potrzeb użytkowników tego podręcznika został dodatkowo wydany 1-tomowy brajlowski słowniczek włosko-polski. Zainteresowane osoby mogą zamawiać obydwa podręczniki telefonicznie lub pod adresem e-mail: towmuz@outlook.com lub towmuz@idn.org.pl wpisując temat: język włoski.
4. Wydanie brajlowskiego podręcznika (z płytą Daisy) Anny Wawrykowicz pt. "Espanol de pe a pa". Pierwsza cześć - na zamówienie Biblioteki Centralnej PZN, druga - dofinansowana przez PFRON.
5. Wydanie publikacji Janusza Pajewskiego pt. "Odbudowa państwa polskiego 1914-1918" w dwóch wersjach - w formacie html oraz jako nagranie dźwiękowe w systemie Daisy. Adaptacja tej publikacji została dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra".
6. Wydanie pismem Braille'a oraz w formacie elektronicznym "Materiałów do kształcenia słuchu" M. Dziewulska i in. Wersja elektroniczna w formacie BMML jest dostępna na naszej witrynie w dziale "Publikacje multimedialne". Projekt dofinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego.
7. Nasze Towarzystwo uczestniczyło w europejskim projekcie pod nazwą MUSIC4VIP, który trwał od listopada 2012 do 28 lutego 2015 r. Prawie wszystkie materiały, które są wynikiem realizacji projektu, dostępne są również w języku polskim na witrynie:
www.music4vip.eu. Wszystkich zainteresowanych stosowaniem brajlowskiej notacji muzycznej z punktu widzenia nauczyciela, ucznia i niewidomego muzyka zachęcamy do odwiedzania tej strony internetowej. Znaleźć tam można cenne informacje dotyczące wspomnianego zagadnienia. Ponadto na tej witrynie znajduje się spolszczona wersja darmowego programu pod nazwą Braille Music Reader (BMR), który umożliwia korzystanie z nut brajlowskich zapisanych w formacie BMML. Natomiast program, za pomocą którego osoba znająca międzynarodową brajlowską notację muzyczną może przygotować nuty dowolnego utworu w formacie BMML, nosi nazwę Braille Music Editor (BME). Program BME może wyeksportować nuty do formatu XML. Działającą przez miesiąc wersję programu BME można za darmo pobrać z witryny: Veia.it

Logotypy sponsorów projektów realizowanych w latach 2018-2020Logo Fundacji PZU Logo Narodowego Centrum Kultury Logo Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego Logo Muzeum Historii Polski Logo programu grantowego Patriotyzm Jutra Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aktualizacja 5 kwietnia 2021 r.

[do początku strony]

IdN1