• Nasze zadania
 • Galeria "Stańczyk"
 • Tutaj znajdziesz informacje o dostępności
  obiektów kultury i ciekawych imprezach
 • Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
 • Konkursy:
   - Plastyka
   - literatura
   - teatr

 •   Warsztaty, szkolenia
   - plastyka
   - literatura
   - teatr
   - muzyka

 • Plenery
 • Zadania Centrum:
   

 • 1. Opracowanie bazy obiektów kultury w Województwie Małopolskim z określeniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • 2. Zbieranie i rozpowszechnianie informacji o działaniach kulturalnych w regionie, Polsce i na świecie na rzecz osób niepełnosprawnych (np. konkursy, wystawy i imprezy kulturalne).
 • 3. Pośrednictwo w wymianie kulturalnej twórczosci osób niepełnosprawnych (np. wystawy, plenery).
  • Imprezy kulturalne:
  • Wydawnictwa:
   - czasopisma
   - książki