Logo Towarzystwa.

Kontakt


Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika
02-956 Warszawa,
ul. Gubinowska 15
Stanisław Kozyra - Prezes Zarządu: tel. kom. 501-505-884
Helena Jakubowska - Wiceprezes Zarządu: tel. kom. 501-782-100
tel. stacjonarny 22 842-32-91
adresy poczty elektronicznej: towmuz@outlook.com
Konto Towarzystwa Muzycznego
Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika
Bank PeKaO S.A. VII O Warszawa
nr rachunku 65 1240 1109 1111 0000 0516 3306


aktualizacja 16 listopada 2020 r.

[do początku strony]

Powrót do strony głównej.             

IdN1