Strona głównaProgram III Konferencji
 
Stowarzyszenie działa od listopada 1998 r. i jest organizacją typu "non-profit". Jej podstawowym celem jest pomoc osobom z problemami emocjonalnymi (nerwicami) o różnej etiologii w zakresie rehabilitacji i readaptacji społecznej, przez organizowanie wszechstronnej terapii w otwartych, dziennych placówkach, kształtowanie przyjaznych warunków wzrostu, rozwoju i życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Koordynowaliśmy prace V Forum Inicjatyw Oświatowych (6-7.XI. 1999, Warszawa, Sejm RP) – spotkania przedstawicieli około 200 organizacji pozarządowych z całej Polski, gdzie wiodącymi tematami były między innymi: "dziecko trudne w szkole", "dziecko niepełnosprawne w szkole masowej".
W latach 1999-2001 "SPOZA" prowadziło program terapeutyczno- profilaktyczny dla dzieci z problemami emocjonalnymi i ich rodzin – "Pomoc dla samopomocy". Program był realizowany na terenie Bielan, Pragi Północ i Żoliborza dla dzieci od 9 do 16 lat.

W czerwcu 2001 roku otworzyliśmy Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny "SPOZA" w Warszawie, przy ul. Targowej 66/23. W Ośrodku pracują grupy terapeutyczne, odbywają się konsultacje, badania psychologiczne, terapia rodzinna, szkolenia.
Wygraliśmy także konkurs na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Dzielnicy Praga Południe. Świetlica nosi nazwę "Szafa" (Klub "Ikar", ul. Guderskiego 4) i pracuje od stycznia 2003 r., pomagając dzieciom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z osiedla Gocław.
W 2000 roku Stowarzyszenie zorganizowało cykl szkoleń doskonalących dla psychologów i pedagogów szkolnych – "Socjometria w praktyce pedagogicznej" – na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (przeszkolono 186 osób).
 
Od 2002 roku prowadzimy regularne szkolenia pod nazwą: "Trudny uczeń w szkole" (w 2002 roku szkolenie było prowadzone na zlecenie MENiS, a w ubiegłym – dofinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa). Ogółem przeszkolono prawie 300 osób.

Stowarzyszenie jest członkiem- założycielem Federacji Inicjatyw Oświatowych, zarejestrowanej w styczniu 2000 r., pragnącej przez działania obywatelskie zmienić polską oświatę. Od 2002 r. do chwili obecnej jesteśmy organizacją partnerską Fundacji "Wspólna Droga". Ponadto naszymi partnerami są szkoły, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej). Współpracujemy z grupą organizacji pozarządowych tworząc Program Interdyscyplinarnej Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.
Prezentowaliśmy nasze Stowarzyszenie na odbywającym się co 4 lata Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Podejmujemy szereg działań, by wzmocnić organizację i zespół terapeutyczny. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w wielu szkoleniach (m.in. na temat pozyskiwania funduszy, pracy z wolontariuszami, szkolenia z zakresu wideotreningu komunikacji, treningu zastępowania agresji ART, praw autorskich w pracy organizacji pozarządowych).

Od 2000 roku organizujemy dla podopiecznych obozy terapeutyczne – dotychczas miało miejsce pięć takich obozów. W 2003 r. odbyły się obozy: zimowy – w Krynicy Zdroju oraz letni – w Łebie.
 
Folder "O nas" (pdf)
Strona główna Program III Konferencji