Strona główna  |  O PTSR  |  O chorobie i terapiiSM w Internecie  |  Wydarzenia

Doradcza Komisja
Medyczna

 - sprawozdanie
 - apel
 - konkurs

Ośrodki 
rehabilitacyjne

Ciekawe lektury

Informacje ze świata

Historie i losy chorych

 

 

  Akademicka Telewizja Naukowa
 
 "Stwardnienie rozsiane"
   Wykład dr Barbary Patzer

  Wymagany plug-in RealMedia
  Aby dowiedzieć się jak
  odbierać ATVN
kliknij tutaj.

 
   A tam między innymi:
- sm ma podłoże genetyczne
- miłorząb spowalnia demencję
- komórki macierzyste a sm
- antybiotyk potencjalnym lekiem 

"Rehabilitacja chorych na S.M. jest jak na razie jedynym sposobem, który może poprawić sprawność i powstrzymać postęp choroby."


 Informacje podstawowe o stwardnieniu rozsianym.
Przeczytaj, wydrukuj, rozpowszechniaj.


                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, 4.09.2001r.

Sprawozdanie z posiedzenia Doradczej Komisji Medycznej 
Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

        Zebranie odbyło się 31.08.2001 r. w Lublinie. Otworzył je przewodniczący Komisji Prof. Zbigniew Stelmasiak. Następnie sekretarz Komisji dr med. Halina Bartosik-Psujek przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w mijającej kadencji, które zaaprobowali wszyscy obecni oraz przedstawiła listę aktualnych członków Komisji. Po tym przystąpiono do wyboru władz Komisji. Przewodniczący Komisji nominacyjnej dr Jacek Zaborski wnioskował o pozostawienie obecnego zarządu w niezmienionym składzie (prof. Zbigniew Stelmasiak przewodniczący, prof. Anna Członkowska wiceprzewodnicząca, dr hab. Jacek Losy wiceprzewodniczący, dr med. Halina Bartosik-Psujek sekretarz). Wniosek został przyjęty jednogłoścy

        Następnie zaaprobowano proponowany regulamin konkursu na pracę naukową na temat leczenia interferonami oraz wybrano skład jury (prof. Krzysztof Selmaj przewodniczący, prof. Zbigniew Stelmasiak, dr hab. Jacek Losy, dr Halina Bartosik-Psujek, mgr. Beata Rzążewska-Mąkosa członkowie). Obecna na zebraniu dr Barbara Patzer zgłosiła wniosek o usprawnienie kontaktu nowo zdiagnozowanych chorych z lokalnymi ośrodkami PTSR oraz o zorganizowanie pomocy w kwestii urologiczno-seksualnej dla chorych. Ustalono, że podczas wysyłania do lekarzy ogłoszenia i regulaminu Konkursu o interferonie, zostanie jednocześnie dołączona prośba o kierowanie chorych do ośrodków PTSR.

 

Sekretarz
Doradczej Komisji Medycznej RG PTSR

Dr med. Halina BARTOSIK-PSUJEK
Przewodniczący
Doradczej Komisji Medycznej RG PTSR

Prof. dr hab. Zbigniew STELMASIAK

Początek

 

 

 

Lublin, 4.09.2001r.

 

Doradcza Komisja Medyczna Rady Głównej
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

Zgodnie z postulatami Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego - Doradcza Komisja Medyczna Rady Głównej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich lekarzy zajmujących się chorymi na stwardnienie rozsiane o kierowanie pacjentów do lokalnych Oddziałów lub Kół Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Szczególnie ważne jest to w odniesieniu do nowo zdiagnozowanych chorych, którzy w ośrodkach PTSR mogą uzyskać różnorodne informacje i pomoc. Wykaz Kół i Oddziałów w odrębnym dokumencie.

Sekretarz
Doradczej Komisji Medycznej RG PTSR
Dr med. Halina Bartosik-Psujek

Przewodniczący
Doradczej Komisji Medycznej RG PTSR
Prof. dr hab. Zbigniew Stelmasiak

Początek 

 

 

Medyczna Komisja Doradcza
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

ogłasza konkurs na pracę naukową pt.:

“Wpływ interferonów na przebieg stwardnienia rozsianego”

Prace konkursowe należy nadesłać do 31 marca 2002 r. 
(decyduje data stempla pocztowego)

na adres:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie: "KONKURS"

 

Członek jury konkursu – dr med. Halina Bartosik-Psujek, tel. 0-81 742-52-20; 742-55-20

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PRACĘ NAUKOWĄ PT.:
“WPŁYW INTERFERONÓW NA PRZEBIEG STWARDNIENIA ROZSIANEGO”

LAUREACI

16 września, 2002

  1. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Szczecinie – za trzy prace tworzące jedną całość:
    „ Wskaźnik dynamiki w ocenie rokowania u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych interferonem beta”, „Nowa metoda oceny dynamiki rozwoju niepełnosprawności w stwardnieniu rozsianym”, „Przewidywanie dalszego czasu trwania choroby u chorych na stwardnienie rozsiane”.

  2. dr n. med. Ewa Belniak, dr n. med. Halina Bartosik-Psujek, dr n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk, dr n. med. Konrad Rejdak, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak – Katedra i Klinika Neurologii A.M. w Lublinie - za dwie prace zespołowe:
    „Effect of 24 months INF beta treatment on CD4, CD8, CD25 and NK cells in Multiple Sclerosis”, „Ocena powstawania przeciwciał wiążących interferon beta w trakcie leczenia stwardnienia rozsianego interferonem-beta 1-a”.

  3. dr hab. n. med. Jacek Losy, dr Grażyna Michałowska-Wender – Zakład Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii A.M. w Poznaniu – za pracę „In vivo effect of IFN-beta 1a on IL-12 and TGF-beta 1 in MS”.

Jury konkursu:

Prof. dr hab. med. Krzysztof Selmaj – przewodniczący
Prof. dr hab. med. Zbigniew Stelmasiak
Doc. dr hab. Jacek Losy
Dr n. med. Halina Bartosik-Psujek
Mgr farm. Beata Rzążewska-Mąkosa

 Początek

Strona główna  |  O PTSR  |  O chorobie i terapii  |  SM w Internecie  |  Wydarzenia