<%@ Language=VBScript %> NSZZ ,,Solidarność", Statut, Sekcje ... - [Problemy Osób Niepełnosprawnych]

Problemy Osób Niepełnosprawnych

 :: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe ::  Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  :: Karty praw :: O mnie :: Linki ::

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność" - opinie, przepisy

Adres Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych i jeszcze ...Adres Sekcji Krajowej ON Skład Sekcji Krajowej Osób Niewidomych...Sekcja Krajowa Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku NiewidomychBiblioteka Centralna PZN
Skład Krajowej Rady Sekcji Osób Niepełnosprawnych NSZZ "Solidarność" Skład Rady Sekcji ON Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Osiedle Kosmonautów 110 Poradnia Rehabilitacji Niewidomych Polski Związek NiewidomychPolski Związek Niewidomych
Statut NSZZ "Solidarność"Statut Związku Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych System kwotowy jako próba rozwiązania problemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ustawodawstwach wybranych państwSystem kwotowy
Przepisy ważne dla związkowcówWażne dla związkowców V Krajowe Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Osób Niepełnosprawnych - 27 i 28 października 1998 r.V Krajowe Walne Zebranie ON Sytuacja osób niepełnosprawnych a wdrażanie reformy administracyjnejSytuacja ON a wdrażanie reformy...
Adresy sekretariatów branżowych NSZZ "S"Adresy sekretariatów branżowych Komunikat w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Pełnomocnika Komisji Krajowej ds. Osób Niepełnosprawnych ...Komunikat Pełnomocnika KK. ZAŁOŻENIA DO USTAWY O WYRÓWNYWANIU SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHZałożenia do ustawy 
Adresy Działów i Oddziałów KK i Regionów NSZZ "S"Działy KK NSZZ ,,S" Uwagi do:  Karty Praw Osób NiepełnosprawnychUwagi do Karty Praw... Raport z wykonania ratyfikowanych przez Polskę postanowień ,,Europejskiej Karty Społecznej" (oczekujemy na opinie, komentarze, odczucia...)Raport Europejskiej Karty Społecznej
OPINIE, PROJEKTY USTAW, PROPOZYCJE KK NSZZ "S"Opinie, projekty ustaw - KK ,,S" Powszechna Deklaracja Praw CzłowiekaDeklaracja Praw Człowieka Fundusz Gwarantowanych Świadczeń PracowniczychFundusz Gwarant. Świad. Pracowniczych
Prace nad nowelizacją Kodeksu PracyNowelizacja KP- prace Zmierzch polskiej szkoły rehabilitacjiZmierzch polskiej szkoły rehabilitacji Umowy zlecenia oraz umowy o dzieło a obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnychUmowy zlecenia oraz umowy o dzieło
Liberalizacja Kodeksu Pracy...Liberalizacja KP Teleedukacji i telepracy dla niepełnosprawnych (Międzynarodowa konferencja w Grybowie)Telepraca i teleedukacja Plenarne Zebranie Sekcji Osób Niepełnosprawnych przy Zarządzie Regionu GdańskPosiedzenie RS ON Regionu Gdańsk
Omówienie projektu zmiany ustawy KPOmówienie projektu KP Próba negocjacji z Rządem ...Dialog z Rządem Dyrektywa UE w sprawie równego traktowania i dyskryminacji w zatrudnianiu i pracy zawodowej.Dyrektywa UE  
Stanowisko w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w świetle propozycji rządowych dotyczących zakazu łączenia świadczeń rentowych z dochodami z pracy...Zakaz pracy i renty Kodeks Pracy do nowelizacjiKP do nowelizacji  Chronić "Chronione"Chronić ,,Chronione"
Kodeks Pracy do nowelizacjiZmiany w K.P. Pełnomocnik Komisji Krajowej ds. Osób Niepełnosprawnych - kto to jest, jak wygląda, kontakt ...Pełnomocnik KK NSZZ "S" ds. ON Rozmowy na temat płacy minimalnej Rozmowy nt. płacy minimalnej
Nie ma możliwości, by decyzja orzekania o stopniu niepełnosprawności była podejmowana obiektywnie?Decyzje orzekania Wybrane z Biuletynu informacyjnego KK NSZZ "S" Nr 106\maj 2001 Biuletyn KK NSZZ ,,S" Ulgi i zwolnienia dla ONUlgi dla inwalidów wojennych
 Komputerowy program wspomagający terapię afazji „AFASYSTEM”  - Rehabilitacja neuropsychologicznaAfasystem Emeryci mówią NIE!Emeryci mówią ,,NIE" Jaki będzie los emerytów?Jaki będzie los emerytów?
Zasiłek pielęgnacyjny dla dzieci do lat 16Pielęgnacyjny dla dzieci do 16 lat Kodeks PracyKodeks Pracy USTAWA o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r.) ostatnia zmiana Dz.U. 49/99 poz. 486 od 31.05 i 01.06.1999Ustawa o rehabilitacji...
Kodeks Pracy do nowelizacjiPrawo pracy - zmiany Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociuObywatelski projekt ustawy o zatrudn. Stanowisko w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w świetle propozycji rządowych dotyczących ustawy o rehabilitacji...Uwagi do zmian ustawy o rehabilitacji...
Adresy instytucjiAdresy instytucji Narodowy Fundusz Zdrowia  - od 1 kwietnia 2003 r. Narodowy Fundusz Zdrowia Rynek pracy a niepełnosprawniRynek pracy a niepełnosprawni
Przydatne linki, koniecznie zobacz Ciekawe linki Ciekawe linki     Rocznica Limanowskiej Solidarności Rocznica Limanowskiej Solidarności Przeczytasz kilka słów o mnie, czyli autorze tej witryny ... O autorze

 

Początek stronyPoczątek strony

Limanowa Lokalnmy Serwer Internet dla NiepełnosprawnychLokalnmy IdN Limanowa

 :: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe ::  Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  :: Karty praw :: O mnie :: Linki ::

 

Ostatnia modyfikacja: lipiec 2007, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i rozdzielczości  800 x 600

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych” 1998 - 2007.