Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

NAJWIĘKSZE INSTYTUCJE
i
ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Biuro Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych
00-935 Warszawa,
ul. Gałczyńskiego 4
tel. cen. 826-16-61

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
00-828 Warszawa
al. Jana Pawła II 13
tel. cen. 620-03-51

Polski Związek Niewidomych
00-216 WARSZAWA
tel.31-85-32

Polski Związek Głuchych
00-261 WARSZAWA
ul. Podwale 23
tel.635-75-36

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "START"
02-032 WARSZAWA
ul. Filtrowa 75
Początek strony
tel.659-30-11

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu
22-400 ZAMOŚĆ
ul. Peowiaków 6 A
tel.0-84 39-33-11

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
02-639 WARSZAWA
tel.48-82-60 fax. 48-61-62

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
85-065 BYDGOSZCZ
ul. Chodkiewicza 9/11 B 2

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
00-629 WARSZAWA
ul. Oleandrów 4/10
tel.25-98-39

Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Krajowa Rada Osób Niepełnosprawnych
00-216 WARSZAWA
ul. Konwiktorska 7
tel.635-57-90

Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów
00-953 WARSZAWA
ul. Gałczyńskiego 4

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
WARSZAWAPoczątek strony
ul. Smolna 40

Zakładowe Organizacje Związkowe Pracowników Spółdzielczości Inwalidów
WARSZAWA
ul. Kopernika 36/40
827-72-34

Sekcja Krajowa Osób Niepełnosprawnych NSZZ "Solidarność"
Al. Ujazdowskie 41,
00-536 Warszawa
tel./fax.: (022) 628 50 01  
 

Federacja Spółdzielczych Związków Zawodowych
WARSZAWA
ul. Kopernika 36/40
tel.827-00-60

Krajowa Izba Gospodarczo -Rehabilitacyjna
00-953 WARSZAWA
ul. Gałczyńskiego 4
skr.poczt.86

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
00-935 WARSZAWA
ul. Gałczyńskiego 4
tel. 827-86-80
Początek strony

 

 Parę słów o mnie tzn. obsługuj?cm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003   romans@idn.org.pl

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Początek stronyPoczątek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną