.:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::.
.
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::.

Nowe prawo dla ON na pewno drożej,
ale łatwiej czy trudniej?

Niepełnosprawni zmotoryzowani poza margines?

    Od 10 stycznia 2006 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy. Zmiany są, co prawda szersze, ale ograniczę się do tych, które dotyczą kierowców.
    Poniżej przedstawiono jedynie niektóre rozważania na temat rozporządzeń.
    Szczegółowe nowe zasady są na stronie:
http://www.mtib.gov.pl/rozporzadzenia/ , gdzie można znaleźć pełne teksty obu rozporządzeń Ministra Infrastruktury z 27 października 2005 r. oraz nowelizację z dnia 5 stycznia 2006 r.
    Szukałem tam również wszelkiego rodzaju odniesień do szkolenia Osób Niepełnosprawnych, jednak niestety, chyba kolejny raz o nich zapomniano. Natomiast pozostałe zmiany jedni oceniają jako ułatwienia inni jako utrudnienia. Sam fakt przedłużenia czasu egzaminu jedni oceniają pozytywnie a inni twierdzą, że egzaminowany przez dłuższy czas poddany jest stresowi i tym samym wzrasta ryzyko popełnienia błędu. Poza tym, zaostrzono reguły egzaminu zwiększając ilość punktów mówiących o natychmiastowym przerwaniu egzaminu. Jak to faktycznie będzie, to się okaże w praktyce, kiedy sami zainteresowani wypowiedzą się na ten temat. Co do osób niepełnosprawnych, to nie spotkałem się z żadnym komentarzem, że ten czy inny wymóg nie dotyczy osoby niepełnosprawnej. Pomimo szumnych akcji nie pomyślano również o obowiązkach innych kierowców w stosunku do Osób Niepełnosprawnych a nauczenie odpowiednich, dodatkowych nawyków byłoby najprostszym i nic nie kosztującym działaniem. Przy okazji takiej rewolucji można było przemycić kilka dodatkowych ustaleń, jednak znów ktoś nie pomyślał.
    Fakt, że liczba manewrów na placu została ograniczona a egzamin praktyczny odbywa się w warunkach ruchu drogowego daje nowe możliwości. Służy on przede wszystkim ocenie przygotowania kandydata do samodzielnej jazdy. Dlatego w rozporządzeniu podano w formie tabelki błędy, które dyskwalifikują kandydata i powodują przerwanie egzaminu. Może dodanie do tych 16 punktów zakazu parkowania, przez osoby nieuprawnione, na kopercie ze znaczkiem inwalidzkim zakończyłoby wojnę o miejsca parkingowe dla ON. Na placu manewrowym trudno o popełnienie takiego błędu, co innego w warunkach miejskich. W innych krajach, gdzie kary są o wiele surowsze niż u nas problem praktycznie nie istnieje. Wyrobienie takiego nawyku u świeżo upieczonych kierowców prawdopodobnie rozwiązałoby problem.
    Skoro z jednej strony poszerzono na placu manewrowym stanowiska do parkowania o pół metra, choć nie bardzo wiem, czemu to ma służyć, bo na ulicach zostanie to, co było, to można wymagać od w pełni sprawnego kierowcy żeby nie podjeżdżał pod samochód osoby niepełnosprawnej na grubość lakieru. Obligatoryjnie powinna to być odległość około 1 metra. Pół biedy, jeśli samochód prowadzi osoba poruszająca się o kulach lub lasce, (choć też może mieć problem), ale osoba na wózku może czekać pół dnia zanim będzie mogła wejść do samochodu.
Przy jednoczesnej zmianie przepisów pozwalającej na kontynuowanie egzaminu pomimo błędów, które nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub życia czy zdrowia jego uczestników, można było pomyśleć nad taką nowelizacją przepisów, która uwzględniałaby opisane powyżej sytuacje. Samo uznanie takiego zachowania kierowcy jako błędu przez egzaminatora mogłoby odnieść pożądany skutek.
    Wydłużeniu uległ czas egzaminu (z 25 do 40 minut) i podobno to była główna przyczyna podwyższenia opłat za egzamin z 94 na 134 zł. Nowa opłata była prawdopodobnie kalkulowana z uwzględnieniem różnych kategorii prawa jazdy a co za tym idzie różnych pojazdów uczestniczących w egzaminach. Osoby Niepełnosprawne z reguły zdają na prawo jazdy kategorii B, a więc na samochodach osobowych o mniejszym zużyciu paliwa. Poza tym ON szkolących się w OSK jest tak niewiele, że można było ustalić dla nich jakąś stawkę ulgową bez obawy o bankructwo ośrodków egzaminacyjnych.     Tym bardziej, że za samo szkolenie płacą niemało. Często więcej niż pozostali kierowcy.
    Poza tym dochodzą i inne sprawy, na które nikt nie zwrócił uwagi. Dochodzi znajomość kilku elementów związanych z budową a właściwie przygotowaniem samochodu do jazdy. Jak ustawodawca wyobraża sobie sprawdzenie przez osobę niepełnosprawną na wózku poziomu oleju w silniku, zwłaszcza, jeśli miarka oleju w niektórych samochodach znajduje się z tyłu silnika? Podobnie z płynem chłodniczym, hamulcowym czy choćby płynu do spryskiwacza. Czy w przypadku osoby niepełnosprawnej nie wystarczy sam fakt pamiętania o potrzebie sprawdzenia tych elementów? Może ona poprosić kogoś żeby zrobił to za nią, podobnie jak o załadunek wózka do samochodu. Tylko, że w chwili obecnej zależne jest to od dobrej woli egzaminatora a powinno być unormowane.
    Pamiętać należy, zwłaszcza w wypadku ON, o orzeczeniu lekarskim. Egzaminator może nie dopuścić do egzaminu, jeśli ma zastrzeżenia, co do stanu zdrowia osoby egzaminowanej i powinien wówczas zwrócić się za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminacyjnego do starosty o podjęcie odpowiednich czynności. W orzeczeniu lekarskim powinno być określone jak powinien być przystosowany pojazd, który może prowadzić ON. Takie same kryteria, oprócz dostosowania do nauki jazdy i egzaminu, powinien spełniać również samochód egzaminacyjny. Dobrze, że ustalono, iż w samochodzie służącym do zdawania egzaminu praktycznego, o ile jest własnością osoby egzaminowanej, nie musi być montowany system video. Ponadto, co stanowi pewne ułatwienie, osoba egzaminowana może zdawać egzamin w dowolnym ośrodku na terenie kraju. Wówczas, na wniosek zainteresowanego ośrodek egzaminacyjny przesyła złożone przez niego dokumenty do wskazanego WORD-u. Całe szczęście, że pamiętano o osobach głuchoniemych i głuchych. Zarówno w czasie szkolenia jak i egzaminu ma prawo przebywać w samochodzie oraz w sali egzaminacyjnej tłumacz języka migowego.
    Ale jest jeszcze jeden przepis, na który nie zwrócono uwagi. Szkolenie obejmuje również 2 godziny jazdy w warunkach nocnych. A co z osobami, które będą miały wpisane ograniczeniach w korzystaniu z uprawnień wynikających z posiadania prawa jazdy, punkt 05.01? Mają się szkolić czy nie, kto i na jakiej podstawie ma podjąć decyzję? Tych, co jeszcze nie spotkali się z tymi ograniczeniami i nie wiedzą, co to punkt 05.01 zapraszam na stronę:

http://www.on.prawojazdy.com.pl/display.php?site=92
. Jest tam jeszcze wiele innych rodzynków, ale o tym przy innej okazji.
    Czy doczekamy się wreszcie czasów, że problemy zmotoryzowanych - niepełnosprawnych będą załatwiane normalnie, na bieżąco a nie w czasie jakiś hucznych kampanii? Może dobrze by było, żeby w różnych instytucjach byli przedstawiciele ON, również niepełnosprawni, znający problemy tego środowiska. Czuwaliby oni nad zdrowym myśleniem o ich potrzebach.
    Nowe zasady egzaminów na prawo jazdy, ostatecznie będą obowiązywały od 10 kwietnia 2006 r. Na dzień dzisiejszy, choć jeszcze nowe przepisy nie weszły w pełni w życie, już 5 stycznia ukazała się ich nowelizacja. Może ktoś odpowiedzialny za te paragrafy zastanowi się i podpowie Panu Ministrowi, że warto wydać kolejną nowelizację póki jeszcze nie jest za późno.
 

Krzysztof Zalewski - autopol-serwis@o2.pl

AUTOPOL - SERWIS                   
specjalistyczny warsztat                       
samochodów inwalidzkich                   
inż. Krzysztof Zalewski                       
81 - 868 Sopot, Aleja Niepodległości 754a      
tel. 058 550-36-66, tel. kom. 0-602-311-963
e-mail:
autopol-serwis@o2.pl            
http://www.autopol-serwis.pl            
www.on.autocentrum.pl                    
www.on.prawojazdy.com.pl   
        


 

.:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::.
.
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::.

Ostatnia modyfikacja: styczeń 2006, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]


Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości  800 x 600

Powrót na początek stronyPoczątek stronyCopyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.