Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

 

  "Homer" - komputer dla osób niewidomych i niedowidzących  Komputer dla  Homerapomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.
Warszawa,  2000 r.
 

        Celem programu jest pomoc finansowa dla osób niewidomych i niedowidzących w dostępie do nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

       Program realizowany będzie przez 4 lata.Powrót na początek strony

Adresatami programu są:
  1. pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej,
  2. ucząca się młodzież niepełnosprawna w wieku od 18 do 26 lat,
  3. niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18.
Fundusz dofinansuje m.in.:
komputer, drukarkę, monitor, oprogramowanie, specjalistyczne elementy tj. syntetyzator mowy, monitor brajlowski a także koszty szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego.

Maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć:

  1. dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia na zakupy podstawowego zestawu sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego, poszczególnych elementów sprzętu komputerowego,
  2. trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia na zakup specjalistycznych elementów lub specjalistycznych urządzeń uzupełniających podstawowy zestaw sprzętu komputerowego.Powrót na początek strony
Forma realizacji:
  1. Nieoprocentowana pożyczka ze środków PFRON udzielana na okres 5 lat (niezbędny jest udział własny pożyczkobiorcy w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny zakupu).
  2. Finansowanie ze środków PFRON kosztów szkolenia w zakresie obsługi sprzętu komputerowego.
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie powinna:

Osoby, którym udzielono dofinansowania ze środków PFRON na zakup sprzętu komputerowego w ramach innych programów celowych PFRON w ciągu ostatnich 3 lat nie mogą uczestniczyć w programie.

Program realizowany będzie przez Oddziały PFRON. Wnioski należy składać:

od 10 kwietnia do 31 maja każdego roku.

Wnioski nie załatwione pozytywnie wyłącznie z powodu braku środków finansowych PFRON, podlegają ponownemu rozpatrzeniu i realizacji w następnych okresach, po ich uprzednim uaktualnieniu.

Powrót na początek strony

 

 

 Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)  

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

PEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby niepełnosprawne PEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Przekazał: Roman Szuszkiewicz

Powrót na początek strony

 

 

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych