Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Drogowskaz


pomoc osobom niepełnosprawnym w zaopatrzeniu
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
oraz w komunikowaniu się

 

    Program będzie realizowany przez trzy lata. Na każdy rok wielkość środków na realizację tego programu będzie ustalana odrębnie.

   Program obejmuje cztery obszary:

  1. Pomoc w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

  2. Pomoc w zakupie sprzętu komputerowego

  3. Pomoc w zakupie wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym

  4. Finansowanie szkoleń w zakresie nauki języka migowego

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

 Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć

Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... ! Informujemy Informujemy Przydatne dla niepełnosprawnych i nie tylko... !

Podstawowe uprawnienia i ulgi PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI

Polski Serwer Prawa Polski Serwer Prawa

OPINIE, PROJEKTY USTAW, PROPOZYCJE KK NSZZ "S" Opinie, projekty ustaw - KK NSZZ ,,Solidarność"

Gazetka internetowa ON Kurier IDN1

Poradnik dla niepełnosprawnych Poradnik dla ON

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy za 1999 r. dotyczące ZPCh Inspekcja Pracy w ZPCh

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

PEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby niepełnosprawnePEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 

Powrót na początek strony

 

 

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych