::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::
 

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON    Od czwartku tj. 1 kwietnia br. urzęduje NOWY PEŁNOMOCNIK, Odwołano Prezesa Zarządu PFRON - przeczytaj ! Nominacje, Odwołania ... Zarząd PFRON Zarząd PFRON
Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychBiuro PFRON    Adresy Oddziałów Terenowych PFRONOddziały PFRON Nowy Prezes Zarządu PFRONPrezes Zarządu PFRON Nowa Rada Nadzorcza PFRONNowa Rada Nadzorcza PFRON
UCHWAŁY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ PFRONUchwały PFRON Nowy Zastępca Prezesa Zarządu PFRONZastępca Prezesa PFRON Rozporządzenie MF z 18.02.2000 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat na PFRONZaniechanie wpłat na PFRON
UCHWAŁY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ PFRON od 9 marca 1999 r.Dalsze Uchwały PFRON Od 1 kwietnia br. urzęduje NOWY PEŁNOMOCNIK, - krótko o Pani Joannie Staręga - PiasekPełnomocnicy ds. ON Przeczytaj i pilnie prześlij swoją opinię - dziękujęAutopoprawka-VAT
Porozumienie: Pełnomocnika ds. ON z PFRONPorozumienie       12 maja br. odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Min. Joanną Staręgą-Piasek - przeczytaj !Spotkanie z panią Pełnomocnik Autopoprawka Nr1462 do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ...Autopoprawka Nr 1462
Ponowne uzyskiwanie statusu ZPChPonowny status ZPCh Propozycja dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań rehabilitacji zawodowej (do konsultacji społecznej) w ZPCh itd.Propozycje pani Pełnomocnik Programy celowe z PFRONProgramy celowe
USTAWA o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r.) ostatnia zmiana Dz.U. 49/99 poz. 486 od 31.05 i 01.06.1999Ustawa rehabilitacji... Co piszą w prasie o OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrasa o nas  Prawo, ustawy. uchwały...Prawo, ustawy, uchwały, ..
Dofinansowanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnychRestrukturyzacja ZPCh Uprawnienia i prawa pacjentówUprawnienia pacjentów Przepisy ważne dla związkowcówWażne dla związkowców
Dotacja zamiast ulgi - VAT dla ZPChDotacja zamiast ulgi Dofinansowanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnychRestrukturyzacja - opinia Adresy powiatowych i wojewódzkich zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Zespoły Orzekające - adresy
Nie ma możliwości, by decyzja orzekania o stopniu niepełnosprawności była podejmowana obiektywnie?Decyzje orzekania Informacja RM o przyczynach ubóstwa ...RM o przyczynach ubóstwa... Rehabilitacja lecznicza poprzez ZUS (ustawa + opis)Rehabilitacja lecznicza ZUS
Organizacja ZPChOrganizacja zakładu pracy chronionej Plan finansowy PFRON na 2001 rokPlan finansowy PFRON - 2001 Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjnyZasiłkach rodzinne i pielęgnacyjne
Wstępne uwagi do propozycji rządowych dotyczących zakazu łączenia świadczeń emerytalno-rentowychUwagi do zakazu łączenia świadczeń. Rynek pracy a niepełnosprawniRynek pracy a niepełnosprawni Stanowisko w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w świetle propozycji rządowych dotyczących ustawy o rehabilitacji...Uwagi do zmian ustawy o rehabilitacji...
PROJEKT założeń do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychZałożenia do ustawy o rehabilitacji  Stanowisko w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w świetle propozycji rządowych dotyczących zakazu łączenia świadczeń rentowych z dochodami z pracy...Zakaz pracy i renty Tendencje gospodarcze w działalności Zakładów Pracy ChronionejTendencje gospodarcze ZPCh
Stanowisko POPON w sprawie projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychStanowisko POPON o rehabilitacji... Symulacja skutków zwrotu VAT-u na dotację, w aspekcie potrzeb budżetowychZmiana zwrotu VAT na dotację Stanowisko KRAZON z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociuStanowisko KRAZON o bezrobociu.
Emeryci mówią NIE!Emeryci mówią ,,NIE" Komisja Trójstronna - emeryci i renciści w centrum zainteresowaniaKomisja Trójstronna - renciści. Stanowisko Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych z dnia 16.04. 2002 r. w sprawie projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychStanowisko KRAZON o rehabilitacji
Emerytura albo praca - projektEmerytura albo praca - projekt Kodeks Pracy do nowelizacjiZmiany w K.P. Jaki będzie los emerytów?Jaki będzie los emerytów?
Ulgi i zwolnienia dla ONUlgi dla inwalidów wojennych Od 2004 r. znikną ulgi Vat ...Od 2004 r. znikną ulgi VAT Uwagi do projektu ustawy o bezrobociu...Uwagi do proj. ustawy o bezrobociu
Zatrzymanie byłego wiceprezesa PFRONZatrzymanie b. wiceprezesa PFRON Zasiłek pielęgnacyjny dla dzieci do lat 16Pielęgnacyjny dla dzieci do 16 lat Kodeks Pracy do nowelizacjiPrawo pracy - zmiana
Wpłaty na PFRON Wpłaty na PFRON RENTA RODZINNA Renta rodzinna Kodeks Pracy w 2004 r. Kodeks pracy w 2004
Pokonać autystyczny mur! Pokonać autystyczny mur! Jak pomóc dyslektykom Jak pomóc dyslektykom Wszystko o osobach niepełnosprawnych, prawa, obowiązki, ulgi Wszystko o niepełnosprawnych
Jak pomóc osobie niewidomej? Jak pomóc niewidomemu Limity w 2005 roku - ulgi Limity za 2005 r. - [ ulgi ] Ustawa Kodeks Pracy - tekst jednolity 2005 Ustawa Kodeks Pracy 2005
Przydatne linki, koniecznie zobacz Ciekawe linki Ciekawe linki Pokonać autystyczny mur! Pokonać autystyczny mur! Przeczytasz kilka słów o mnie, czyli autorze tej witryny ... O autorze strony
     

 Limanowa Lokalnmy Serwer Internet dla NiepełnosprawnychLokalnmy IdN Limanowa

::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: grudzień 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i rozdzielczości 800 x 600Początek stronyPoczątek strony

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005