Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną
 

 

Hefajstos

Pomoc dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej 
produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny

Cel programu:

Adresaci programu:
Pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej, produkujący sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, nie posiadający wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.

Środki Funduszu muszą być przeznaczone na inwestycje poprawiające jakość produktów lub wprowadzające nowe technologie.

Forma realizacji: 
Dopłata do sprzedaży
wyprodukowanego przez zakład pracy chronionej sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego w wysokości 10% wartości tej sprzedaży. Dopłata realizowana jest za okresy trzymiesięczne.

Realizacja programu: 
Program realizowany jest przez terenowe Oddziały PFRON, które podejmować będą decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania dopłaty - Oddział powiadamia Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Od decyzji Pełnomocników Zarządu nie przysługuje odwołanie. Wnioskodawca ma natomiast prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Program realizowany będzie do końca 2000 r.Powrót na początek strony

 

Uchwała nr 297/2000
Zarządu
 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z dnia 20 czerwca 2000 r.

przyjęcia projektu ,,Procedury realizacji programu celowego Rady Nadzorczej PFRON p.n. ,,HEFAJSTOS - pomoc dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny" oraz wzorów formularzy wniosku i umowy do programu.

        Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082; z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126; z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280) uchwala się, co następuje:

§ 1

        Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje ,,Procedurę realizacji programu celowego Rady Nadzorczej PFRON ,,Hefajstos - pomoc dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny" stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

        Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje wzory formularzy do programu ,,Hefajstos - pomoc dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny":

  1. wzór wniosku o udzielenie zakładowi pracy chronionej pomocy finansowej w formie dofinansowania do sprzedaży wyprodukowanego sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, stanowiący załącznik nr 2,

  2. wzór umowy o udzielenie zakładowi pracy chronionej pomocy finansowej w formie dofinansowania do sprzedaży wyprodukowanego sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, stanowiący załącznik nr 3.

§ 3

        Wdrożenie programu nastąpi po przyznaniu środków finansowych na jego realizację.

§ 4

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót na początek strony

 

          Uchwała Rady Nadzorczej PFRON nr 16/2000

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

 Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć 

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - Program celowy Braille 2000

Program - ,,SEZAM" SEZAM 

Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ 

Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000

Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Powrót na początek strony

 

 

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.plPowrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej