Strona główna
O stowarzyszeniu
Aktualny biuletyn

O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Retinitis Pigmentosa powstało w grudniu 1998 r. z inicjatywy Małgorzaty Pacholec.Została ona wybrana pierwszym prezesem Stowarzyszenia. PSRP zrzesza osoby chore na zwyrodnieniowe schorzenia siatkówki, takie jak: barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, degenerację plamki żółtej czy zespół Stargardta. Oprócz tego przyjmujemy rodziny chorych i lekarzy zainteresowanych naszą działalnością

Podstawowym celem naszego działania jest integracja środowiska chorych i pomoc dla ludzi, często przerażonych perspektywą utraty wzroku. Jest to bardzo trudny moment w życiu osoby aktywnej zawodowo, kiedy dowiaduje się o swojej chorobie i możliwej ślepocie.

Nie zaniedbujemy również stałej obserwacji postępów medycyny i innych nauk w dziedzinie zapobiegania, leczenia i rehabilitacji chorób siatkówki. Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami zajmującymi się podobną działalnością, a zwłaszcza z Pro Retina Deutschland.

Kontakt z nami możesz uzyskać telefonicznie: Małgorzata Pacholec (0-22) 827-21-30 lub przez Internet


Kliknij tutaj jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość

Adres do korespondencji

Polskie Stowarzyszenie Retinitis Pigmentosa

skr. poczt. 971

00-950 Warszawa 1

Zarząd

Komisja rewizyjna

Nasze konto bankowe

PeKaO S.A. XV o/W-wa 51124028871111000033889191

Statut Polskiego Stowarzyszenia Retinitis Pigmentosa
Deklaracja członkowska PSRP