ul. Królewska 94, 30-079 KRAKÓW
Tel. / fax: 12 636 85 84
e-mail: fson@idn.org.pl

LOGO LODO


Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już po raz szósty nagrodziła firmy, osoby i instytucje, które starają się rozwiązywać problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W uroczystej Gali Regionu Małopolsko – Świętokrzyskiego 15 września w Nowohuckim Centrum Kultury wziął udział marszałek Marek Sowa.

Podczas Gali wyróżnieni zostali laureaci regionalnego Konkursu. Pierwsze miejsce w kategorii „zakłady pracy chronionej” zostało przyznane Zakładowi Aktywności Zawodowej w Końskich (Województwo Świętokrzyskie). Kolejne miejsca zajęli: FA. Langsteiner – Catering Zakład Pracy Chronionej oraz tarnowska Spółdzielnia Inwalidów Tarnospin.

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie została laureatem w kategorii „pracodawca nieprzedsiębiorca”. Dwa kolejne miejsca trafiły także do małopolskich instytucji: Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w Krakowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach.

Zwycięzcą w kategorii „otwarty rynek pracy” zostało Laboratorium Cogito Sp. z o. o. w Krakowie. Nagrodzeni zostali także: Spółdzielnia Socjalna Republika Marzeń Mimo Wszystko Fundacji Anny Dymnej w Krakowie oraz Uzdrowisko Rabka S.A. w Rabce – Zdroju.

Kapituła konkursu przyznała także dwa dodatkowe wyróżnienia. Super Lodołamaczem (najlepszy z najlepszych przedsiębiorców, instytucji i zakładów) został wyróżniony Świętokrzyski klub „Amazonki” przy Centrum Onkologii w Kielcach. Lodołamacz Specjalny (dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych) trafił do Jana Michała Statucha z Milczan. Został on nagrodzony za popularyzację świadomego oddawania organów i ratowanie życia poprzez transplantację.

Laureaci  „Lodołamaczy”  nie tylko zatrudniają osoby niepełnosprawne, tworząc przyjazne dla nich miejsca pracy, ale także przełamują bariery oraz walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa.  Tegoroczni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, jak co roku, będą walczyli o krajowe laury, które zostaną przyznane już 27 września, podczas uroczystej Gali VI edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze 2011”.11 listopada 2006 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród w konkursie PRO PUBLICO BONO. W roku 1999 ówczesny Prezes Rady Ministrów, Pan prof. Jerzy Buzek, z okazji dziesięciolecia Odrodzenia Rzeczypospolitej ogłosił Konkurs na najlepszą inicjatywę obywatelską
"Pro Publico Bono".
Chciano w ten sposób zwrócić uwagę opinii publicznej na wkład, jaki w rozwój - tak społeczny, jak i gospodarczy Polski - wniosło odrodzone społeczeństwo obywatelskie.
Inicjatorami powołania Fundacji Konkurs Pro Publico Bono byli: Pan Jan Nowak-Jeziorański oraz Laureaci Konkursu Jubileuszowego p.p. Izabela Dzieduszycka i Krzysztof Pawłowski. Do inicjatywy tej włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll.

Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Janusza Kochanowskiego. Adresatami są organizacje obywatelskie, a konkurs skierowany jest do ludzi, którzy są motorem zmian zachodzących obecnie w Polsce. Kierunek poszukiwań wyznacza aktywność w lokalnym środowisku, w organizowaniu obywateli do zbiorowego działania na rzecz wspólnoty.

Celem Konkursu PRO PUBLICO BONO jest nagradzanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw organizacji obywatelskich. Kapituła Konkursu za niezwykle ważne uznała promowanie inicjatyw lokalnych, o niewielkim zasięgu terytorialnym, ale doniosłym znaczeniu dla "małych ojczyzn", co potwierdzone zostało Jej decyzją o ustanowieniu, w tegorocznej edycji, osobnej kategorii nagrody dla ww. inicjatyw - nagrody głównej dla organizacji lokalnej.

Konkurs PRO PUBLICO BONO odwołuje się w swej treści do nowej jakości w życiu publicznym, do czynu obywatelskiego, solidarności i samoorganizacji społecznej. Celem Konkursu jest zarówno promocja aktywności obywatelskiej - wspieranie budowy państwa rozumianego jako wspólnota obywateli, jak i kreowanie obrazu naszego kraju - jako kraju sukcesu samych Polaków. Ważnym kryterium oceny inicjatyw obywatelskich jest przestrzeganie zasad etycznych.

Dostrzegając tę społeczną funkcję Konkursu, Kapituła Nagrody "Totus"- Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia - w roku 2001 uhonorowała Konkurs PRO PUBLICO BONO tą nagrodą, za propagowanie społecznego nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.


Webmaster: Justyna Kieresińska