ul. Królewska 94, 30-079 KRAKÓW
Tel. / fax:
12 636 85 84
e-mail: fson@idn.org.pl

kropka2c ludzie Fundacji (pędzlem Artysty)
strzpowrstrona gĹ,Ăłwna

Fundacja została zarejestrowana 20 maja 1991 roku.
Wśród zadań, jakie sobie na początek postawiła, było poszukiwanie talentów plastycznych i promowanie twórców bez względu na rodzaj schorzenia i wynikającej stąd niesprawności, także dzieci i młodzież.

ZARZĄD FUNDACJI:

Prezes
Prezes - Helena Maślana

Wiceprezeski
Wiceprezesi - (od lewej) Justyna Kieresińska, Jadwiga Mazur, Teresa Chornikowska

RADA FUNDATORÓW:Przewodniczący Rady - ANDRZEJ GERLACH
współzałożyciel Fundacji, długoletni przyjaciel red. Tatarczucha


W ciągu minionych lat zakres i rozmaitość form działalności stale się wzbogacały. Obecnie, po przeszło 20 latach można wyróżnić cztery główne nurty: 

Promocję, która obejmuje:

 • organizację Międzynarodowych Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych (z wystawami m.in. w Muzeum Narodowym, Pałacu Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"); Biennale w 2000 roku było włączone do Festiwalu "Kraków 2000- Europejskie Miasto Kultury"
 • przygotowanie ponad 660 wystaw indywidualnych i zbiorowych niepełnosprawnych twórców, amatorów i profesjonalistów
 • otwarcie w 1999 roku galerii sztuki osób niepełnosprawnych "Stańczyk"
 • organizowanie corocznie ogólnopolskich konkursów literackich
 • działalność wydawnicza: kwartalniki artystyczne "Słowem i Kształtem", książki, kartki pocztowe, katalogi, plakaty, kalendarze itp.
   
  Arteterapię i edukację; w tym zakresie zorganizowano:
 • Studium Wiedzy o Sztuce dla osób niepełnosprawnych przy Politechnice Krakowskiej (163 absolwentów z całej Polski otrzymało świadectwa ukończenia Studium)
 • warsztaty plastyczne, literackie i teatralne
 • turnusy art-terapii i plenery, w tym "podziemne" o zasięgu międzynarodowym, wspólnie z Muzeum Żup Krakowskich w wielickiej kopalni soli
 • klub art-terapii o charakterze integracyjnym
   
  Informację:
 • Centrum Informacji Kulturalnej dla Osób Niepełnosprawnych przy Galerii "Stańczyk" w Krakowie przy ulicy Królewskiej 94
 • Centrum Informacji dla Osób niepełnosprawnych przy MOWIS w Nowej Hucie, os. Centrum C 10
   
  Współpracę:
 • z urzędami państwowymi i samorządowymi
 • wyższymi uczelniami
 • organizacjami pozarządowymi i wydawnictwami w kraju i za granicą
 • W kręgu oddziaływania Fundacji znajduje się
    kilka tysięcy osób niepełnosprawnych, nie licząc szerokiej publiczności na imprezach artystycznych
  oraz czytelników jej wydawnictw.

  GALERIA KWARTALNIK "SłOWEM I KSZTAŁTEM" AKTUALNOŚCI WOJCIECH TATARCZUCH

  Webmasters: JK&JK*)