Tutaj znajdziesz informacje
o dostępności

obiektów kultury
i o ciekawych imprezach


Próżno szukać na portalu internetowym http://www.wawel.krakow.pl jakichkolwiek informacji o możliwościach zwiedzania Narodowej Świętości przez turystów niepełnosprawnych i to w żadnym z czterech użytych tam języków. Wiadomo, że wzgórze wawelskie z Zamkiem, Katedrą i innymi budowlami nie może być w pełni dostępne dla ludzi niepełnosprawnych ruchowo. A zatem, tym bardziej nieodzowna byłaby  informacja  o  dostępnych  obiektach oraz  o przewodnikach władających językiem migowym  i ułatwieniach  dla  niewidomych (patrz niżej).

Spośród 9 oddziałów Muzeum w Krakowie cztery są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pałac  Erazma  Ciołka został laureatem I edycji konkursu  "Kraków bez barier" na najlepsze rozwiązania w obiektach zabytkowych. W ślad za tym obiektem, w grudniu 2010 roku poszły "Nowe Sukiennice" i Podziemia Rynku.   Szczegółowe informacje o dostępności i ofercie programowej dla turystów  niepełnosprawnych można znaleźć na: http://www.muzeum.krakow.pl/Oferta-dla-osob-niepelnosprawnych.639.0.html

Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa
Muzeum Historyczne ma bodaj najwięcej, bo aż 14 oddziałów  rozrzuconych  po całym mieście.       Z natury rzeczy stopień ich dostępności jest maksymalnie zróżnicowany - od przyjaznych po zupełnie niedostępne. Podziemia Rynku zyskały uznanie w konkursie "Kraków bez barier", dostępna jest również Fabryka Schindlera. Po ukończeniu remontu dostępne będą również wszystkie kondygnacje oddziału głównego - Pałacu "Pod Krzysztofory".

 

  • Muzea

  • Imprezy kulturalne:
  • Wydawnictwa:
    - czasopisma
    - książki