Zarząd Starostwa / Board of Starosty

 

Andrzej Gąsienica Makowski             Starosta

Governor

Andrzej Skupień                                Wicestarosta

Vice-governor

Regina Tokarz                                   Skarbnik

Treasurer

Marek Borkowski                              Sekretarz

Secretary

Halina Dyka                                      Członek Zarządu

Member of the Board

Jan Łaś                                             Członek Zarządu

Member of the Board

Bohdan Pitoń                                    Członek Zarządu

Member of the Board