Organizatorzy

XI Olimpiady Szachowej Niewidomych

Organizers of XIth Chess Olympiad of the Blind

 

 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,

Sportu i Turystyki Niewidomych

i Słabowidzących „CROSS”

Physical Education, Sport and Tourism

Association of the Blind and Partially

Sighted „CROSS”

 

IBCA / IBSA

Międzynarodowe Stowarzyszenie

Szachistów Niewidomych

International Braille Chess Association