Komitet Organizacyjny / Organizing Committee

 

Przewodnicząca / President

 

Teresa Dębowska                    - Wiceprezes Stowarzyszenia „CROSS”

                                                  Vice-president of the „CROSS” Association

 

Członkowie / Members

 

Piotr Dukaczewski              - Prezes Stowarzyszenia „CROSS”

                                                 President of the „CROSS” Association

Andrzej Góźdź                      - Wiceprezes Stowarzyszenia „CROSS”

                                                              Vice-president of the „CROSS” Association

Jan Nafalski                           - członek Prezydium Stowarzyszenia „CROSS”

                                                              Board Member of the „CROSS” Association

Magdalena Ruścicka             - Dyrektor biura Stowarzyszenia „CROSS”

                                                              Director of the „CROSS” Association Office

Ryszard Bernard                   - Trener szachowy

Chess trainer

Stanisław Jakubowski          - Informatyk

   Computer professional

Barbara Juszkiewicz             - Działacz Stowarzyszenia Wdrażania

                                                 Samorządności Wśród Społeczności Lokalnych

                                                             Activist of Association of Local Government

  Incorporation

Danuta Sanetra                      - Działacz Małopolskiego Okręgowego Związku

                                                  Szachowego

                                                              Activist of Małopolska Regional Chess Association

Rafał Przedmojski                - Działacz Klubu Szachowego „ENTROPIA”

            NZS PW

               Activist of Chess Club „ENTRIOPIA” NSZ PW

Tomasz Delega                     - Działacz szachowy

                                                 Chess activist

Paweł Suwarski                    - Działacz Szachowy                                                                                    

  Chess activist