Komitet Honorowy XI Olimpiady Szachowej Niewidomych

Honorary Committee of the XIth Chess Olympiad of the Blind

 

Patronat Honorowy / Honorary Patronage

Jolanta Kwaśniewska

 

Przewodniczący Komitetu Honorowego

President of the Honorary Committee

Longin Komołowski

Wicepremier / Deputy Prime Minister

Minister Pracy i Polityki Społecznej / Minister of Labour and Social Policy

 

Członkowie (wg kolejności alfabetycznej):

Members (alphabetical order):

 

Adam Bachleda-Curuś                       Burmistrz Zakopanego

                                                        Mayor of Zakopane

Delfin Burdio Gracia                          Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia  Szachistów Niewidomych

                                                         President of the International Braille

Chess Association

Jerzy Borcz                                       Senator RP

                                                        Senator of the Polish Republic

Witold Dłużniak                                Prezes Polskiego Związku Sportu

                                                        Niepełnosprawnych „START”

                                                        President of the Polish Sport Association

                                                                       of the Disabled „START”

Waldemar Flügel                               Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

                                                        President of the State Rehabilitation Fund

                                                                       for the Disabled

Andrzej Gąsienica Makowski             Starosta Powiatu Tatrzańskiego

                                                        Governor of the Tatra District

Władysław Jamroży                           Prezes „Totalizatora Sportowego”

                                                        President of the „Totalizator Sportowy”

Narcyz Janas                                     Przewodniczący Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

                                                         President of the Polish Organisation of

                                                                       Disabled People Employers

Andrzej Jonas                                   Redaktor Naczelny „Warsaw Voice”

                                                        Editor in Chief of the „Warsaw Voice”

Janusz Kahl                                       Konsul Generalny Królestwa Danii w Krakowie

                                                         Consul General of the Kingdom of Denmark in Cracow                

Ryszard Kaszuba                              Gubernator „Rotary Club”                                                                        

Governor of the „Rotary Club”

Józef Lasota                                      Poseł na Sejm RP

                                                        Member of the Polish Parliament

Władysław Lenart                              Dyrektor Wojskowego Zespołu

Wypoczynkowego „Zakopane”

Director of the Military Boarding Houses „Zakopane”

Stanisław Łobaziewicz                       Prezes Polskiego Związku Szachowego

                                                        President of the Polish Chess Association

Ryszard Masłowski                           Wojewoda Małopolski

                                                        Voivode of Małopolska

Marek Nawara                                   Marszałek Województwa Małopolskiego

                                                        Marshal of Małopolska Voivodeship

Stefan Paszczyk                                Przewodniczący Polskiego Komitetu Olimpijskiego

                                                         President of the Polish Olympic Committee            

Sylwester Peryt                                 Prezes Polskiego Związku Niewidomych

President of the Polish Association of the Blind

Joanna Staręga – Piasek                     Pełnomocnik Rządu ds. Osób

Niepełnosprawnych

Government Plenipotentiary for Disabled Persons

Krystyna Starmach                            Wiceprezydent Miasta Krakowa

                                                        Vice-president of Cracow

Władysław Stopka                            Wójt Gminy Kościelisko

                                                        Mayor of Commune Kościelisko

Stanisław Świderski                           Prezes Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce

                                                         President of the „Committee for the Blind of Poland”

Zbigniew Woźniak                             Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                                                         Professor of the Adam Mickiewicz University in Poznań

Tadeusz Wróblewski                         Wiceprezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

                                                         Vice-president of the State Sports Administration

Sławomir Zieliński                             Dyrektor TVP1

                                                        Director of the TVP1