Internet dla niepełnosprawnych

pod patronatem Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (obecnie Fundacja Aktywizacja)

Od 1996                                                                   O INICJATYWIE IDN                                                   
Witryny użytkowników portalu IdN:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół OGNISKO
Ciechanów w IdN
Centrum niezależnego życia w Ciechocinku (zob. aktualną witrynę Centrum)
Fundacja Aware Europe
Fundacja Linia Życia - Warszawa
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych - Kraków
Hemofilia i inne skazy krwotoczne
KARDIO - problemy sercowe
Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane 1
Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane 2
Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych - Bochnia
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
Problemy Osób Niepełnosprawnych - Limanowa
Pruszków Niepełnosprawni
Rozpoznawanie mowy dla każdego - SPEECO
Regionalne Stowarzyszenie Szachowe Osób Niepełnosprawnych SKORPION
XI Olimpiada szachowa niewidomych
Słuch i Hałas
Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków
Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych HELP
Stowarzyszenie Partnerstwo - Radomsko
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA"
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Neptun - Gdańsk
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących "Mów paluszku"
Stowarzyszenie Świętego Celestyna - Mikoszów
Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących SWN - Przemyśl
Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika
Strony osobiste użytkowników: wybrane, wszystkie.

Witryny Fundacji Aktywizacja:
Z IdN-owego archiwum FPMiINR:
Wybrane linki:
EASTIN - Europejska wyszukiwarka na temat Technologii Wspomagających
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Narodowy Fundusz Zdrowia
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Szkolenia online - skorzystaj bezpłatnie dzięki Fundacji Aktywizacja (ponad 3000 kursantów)
Kreator CV online - skorzystaj bezpłatnie dzięki Fundacji Aktywizacja
Profile pracodawców - skorzystaj bezpłatnie dzięki Fundacji Aktywizacja
Serwis pracy Next-Jobs
Generator fotografii - do legitymacji osoby niepełnosprawnej lub innych dokumentów
--------------
Sejmiki osób niepełnosprawnych:
Federacja Organizacji Służebnych Mazowia
WIFOON - Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami
Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
Fundacja Fuga Mundi
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Polskie Stowarzyszenie POLIO+
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Polski Zwiazek Głuchych
Polski Związek Niewidomych
Portal ipon.pl - internetowy portal osób niepełnosprawnych
Portal niepelnosprawni.pl
Portal pion.pl - wielkopolski portal informacyjny osób niepełnosprawnych
Portal Organizacji Pozarządowych - ngo.pl
Portal Tetraplegik
Stowarzyszenie Integrał
Stowarzyszenie "Razem dla niepełnosprawnych"
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
--------------
Aukcje charytatywne Allegro
Fundacja Avalon - bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym
Fundacja FaniMani - wsparcie dla organizacji w zbieraniu funduszy
SiePomaga - Internetowa Platforma Pomagania
Ikona kursu HTML w boo.pl. - Ikona serwisu W3C-XHTML sprawdzającego poprawność składni HTML. - Ikonka serwisu W3C-CSS sprawdzającego poprawność stylów CSS. - Ikona serwisu WIDZIALNI.eu - Ikona systemu Total Validator. - Ikona serwisu Spam Poison. stat4u - Admin - Zaktualizowano 30-12-2019.