Szpital Dziekanowski dziś...

 

Placówka z ponad 30-letnimi tradycjami. Formalnie jako Szpital Dziecięcy funkcjonuje od 04.12.1967r. Pięknie położony na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego, a zarazem tylko kilka kilometrów od granic Warszawy, z centrum której połączona jest drogą szybkiego ruchu, co zapewnia dojazd w kilkanaście minut. Tutaj, wśród sosnowego lasu, corocznie ponad 6 tysięcy dzieci jest leczonych w 8 specjalistycznych oddziałach (alergologii-endokrynologii i pediatrii ogólnej, obserwacyjno zakaźnym i gastroenterologicznym, chirurgicznym, laryngologicznym, neurologicznym, patologii noworodków i niemowląt, rehabilitacji, intensywnej terapii), a niemal 60 tys. dzieci odwiedza 19 poradni specjalistycznych. W szpitalu działa szkoła podstawowa i gimnazjum, dzieci pozostają również pod nadzorem doświadczonego zespołu psychologów klinicznych.

Idea kompleksowej opieki nad chorym dzieckiem od wielu lat była uważana w tym szpitalu za priorytet. Mały pacjent, ale i jego rodzice stali się rzeczywistymi podmiotami. Szpital dziekanowski, jako jeden z pierwszych w Polsce, umożliwił rzeczywiste całodobowe przebywanie rodziców na terenie oddziałów, w tym także zabiegowych. Matki mają też możliwość spacerowania z dziećmi po rozległym leśnym parku przyszpitalnym. Wprowadzono kartę praw dziecka,. Szpital działa w sieci „Szpitali promujących zdrowie”, spełnia kryteria „Szpitala przyjaznego dziecku”.

W minionych latach przeprowadzono remonty wszystkich oddziałów szpitalnych i oddano do użytku najpiękniejszy w Warszawie oddział laryngologii (1. w Warszawie i 8. w Polsce wg rankingu tygodnika Wprost), oddział Intensywnej Terapii, a także nowoczesną izbę przyjęć.

Z myślą o pacjentach niepełnosprawnych, szczególnie z mózgowym porażeniem dziecięcym uruchomiono ośrodek hipoterapii, a także dział hydroterapii jako część bogato i nowocześnie urządzonego działu rehabilitacji. W zakresie rehabilitacji szpital cieszy się ugruntowaną renomą w leczeniu uszkodzeń splotu ramiennego.

W szpitalu działa jedno z najlepszych laboratoriów, które w corocznych, niezależnych i anonimowych ocenach wykonywanych badań osiąga czołowe miejsca w kraju.

Od lat sukcesywnie modernizowana jest infrastruktura techniczna – obecnie jest w trakcie realizacji supernowoczesnej kotłowni olejowo-gazowej, ma własną oczyszczalnię ścieków, ujęcia wody, a w planie inwestycyjnym przewiduje się kompleksową termomodernizcję budynków. Obiekt jest niezależny od centralnych wyłączeń energii elektrycznej, wody i ciepła.

Wprowadzono też nowoczesne systemy zarządzania jednostką. W 1999 r. szpital dziekanowski, jako pierwsza placówka w Warszawie i na Mazowszu, uzyskał świadectwo akredytacyjne potwierdzające spełnienie wymogów Unii Europejskiej w zakresie jakości świadczonych usług. Ocenie podlegało ponad 200 standardów, a dokonywała ją niezależna instytucja działająca pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.

W 2001 r. decyzją Samorządu Województwa Mazowieckiego dokonano organizacyjnego połączenia szpitali w Dziekanowie Leśnym i w Warszawie przy ul. Siennej. W placówce przy ul Siennej mieszczą się dwa oddziały: zakażeń jelitowych i obserwacyjno-zakaźny oraz działają poradnie: alergologiczna, gastroenterologiczna, neurologiczna i chorób zakaźnych. Również w tym szpitalu możliwy jest nieskrępowany pobyt matek z chorymi dziećmi.

Mimo trudnych warunków zewnętrznych, zespół szpitali zamierza w dalszym ciągu nowocześnie i przyjaźnie służyć swoim pacjentom, ich rodzicom i opiekunom.

 

 

Opr. Tomasz Sławatyniec

dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. prof. J P. Brudzińskiego w latach 1991-1999,

 

Aktualizacja: Tadeusz Włochyński

z-ca dyr. ds. opieki zdrowotnej Wojewódzkiego

Szpitala Dziecięcego im.„Dzieci Warszawy”.

 

 

Wypis ze źródła:

 GAZETA £OMIANKOWSKA”

DWUTYGODNIK URZĘDU MIASTA I GMINY

Nr 2 (161) 28.01.2005 str. 8