Warszawa, 24.05.2000 r.

Joanna Staręga-Piasek

Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BON.077.I.-3163/00/SL

 

Szanowni Państwo!

Przygotowujemy raport na temat przestrzegania praw zapisanych w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych. Ten dokument zostanie przedstawiony Rządowi.

Z dotychczasowych prac wynika, że poszanowanie praw osób niepełnosprawnych pozostawia wiele do życzenia. Jestem głęboko przekonana, że Państwo i Państwa organizacje jako aktywnie działający na rzecz środowiska jesteście najbliżej codziennych problemów dotyczących przestrzegania praw osób niepełnosprawnych i najszybciej dowiadujecie się o przypadkach ich łamania czy ignorowania. Dlatego zawracam się do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu tego raportu.

Zależy mi na tym, aby dokument ten w pełni realnie oceniał poszanowanie Karty Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Chcę, aby był bardzo istotną wskazówką dla Rządu, cenną informacją dla parlamentu i samorządów, a także rzetelną podstawą rozmów o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Żeby spełnić to założenie, raport musi powstać w porozumieniu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Dlatego proszę Państwa o przekazanie do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa) do 10.06.2000 r. krótkich informacji o tym, jakie zapisane w Karcie prawa nie są przestrzegane, popartych zwięźle opisanym przykładem.

Bardzo liczę na Państwa współpracę i pomoc. Mam nadzieję, że będziemy działać wspólnie na rzecz poszanowania praw ludzi niepełnosprawnych.

Z poważaniem

Sekretarz Stanu

Joanna Staręga-Piasek


Odpowiedzi na list można nadsyłać także na e-mail: Malgorzata_Wenek@mpips.gov.pl

List ten można pobrać jako zzipowany plik w formacie RTF (3KB) lub w formacie PDF (82KB).

stat4u Ostatnia edycja: 00-05-31 17:48