Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo-Warszawa 
ul. Ordona 21, 01-237 Warszawa, faks: 37-65-64 
Komputerowe Laboratorium Inwalidów Ruchu KLABIR 
adres korespondencyjny: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, 
tel.: 69-78-784, 654-75-51, tel./fax: 69-78-786 http://www.idn.org.pl/ 
konto: BGK I/0 WARSZAWA 11301017-10802047-27005-1


Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnica Praga Południe Gminy Centrum 
ul. Prochowa 4, Warszawa

Warszawa, 2001-02-21

 

Lp./ / 2001-02-21

Nawiązując do kontrowersji zaistniałych przy rozliczaniu przyznanej nam dotacji (Umowa nr 25 z dnia 26.06.2000), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień: pod presją czasu i w skutek namów niestety podpisałam umowę, w której wypunktowane zostały dofinansowania zadania dowolnie wybrane z zadania nadrzędnego tj. szkolenia i aktywizacji zawodowej w zastosowaniach informatyki ciężko poszkodowanych osób niesprawnych ruchowo, prowadzonej w formie Warsztatu Aktywizacji Zawodowej. Mimo moich oporów nie sądziłam, że szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym w zakresie Internetu może odbywać się bez sieci komputerowej, którą trzeba nieustannie pielęgnować (patrz RK 34/60 z 01.09.00). Niewyobrażalne jest też szkolenie inwalidów ze znacznym stopniem niesprawności ruchowej bez opieki w czasie trwania zajęć. Kto wyprowadzi ich do toalety i tam pomoże, pomoże wsiadać i wysiadać z przystosowanego samochodu, pomoże ubrać się, pomoże wypić herbatę przez rurkę, wezwie pogotowie? To właśnie rola opiekunów osób niepełnosprawnych pełniących dyżury w czasie zajęć w Fundacji, co pokrywają zakwestionowane rachunki nr RK 32/652 z 01.07.00, RK 33/82 z 01.07.00, oraz RK 34/63 z 01.09.00.

Nie można prowadzić szkolenia bez koordynacji, nadzoru, tworzenia jego programów pozyskiwania środków (RK 32/101 z 21.08.00) a także bez korespondencji, dzienników, wypisania świadectw, wystawienia wielu zaświadczeń, pilnowania frekwencji, itp. (RK 33/36 z 01.07.00).

Wszystkie zakwestionowane przez Państwa rachunki, a właściwie kryjąca się za nimi ciężka, trudna i nisko wynagradzana praca, są integralną częścią:

  • szkolenia komputerowe w zakresie podstaw obsługi komputera 
  • szkolenia z zakresu obsługi sieci Internet 
  • aktywizacji zawodowej i pracy "grupy wsparcia"

Uznanie ich lub odrzucenie to jedynie kwestia właściwej lub niewłaściwej interpretacji procesu dydaktycznego osób niepełnosprawnych.

W związku z tym proponuję dwa rozwiązania do wyboru:

  1. napisanie aneksu do umowy, w którym proces dydaktyczny zostanie rozpisany na czynniki pierwsze znajdą się w nim wszystkie w/w prace 
  2. przypisanie do zwrotu kwoty 1094 zł mnie osobiście, gdyż nie wyobrażam sobie, aby Fundacja, która swoje zobowiązania wykonała z wielokrotną nawiązka, mogła być obciążona takim zwrotem dotacji. Natomiast ja jestem winna podpisaniu takiej umowy. Nie sądziłam, ze możliwa jest w ogóle tak wąska i mechaniczna interpretacja procesu szkolenia.

Jednocześnie, wyjaśniam, że półroczny okres oczekiwania na dotację spowodował konieczność minimalnego podniesienia stawek za godzinę zajęć (o 5 zł). Stosowana przez nas w 2000 roku stawka 35-40 zł za godzinę zajęć (w zależności od przygotowania i doświadczenia wykładowcy) była jedną z najniższych w Warszawie. Obecnie stawki te kształtują się od 60 zł do 200 zł za 1 godzinę. My stosujemy stawkę 45-50 zł za 1 godzinę zajęć.

Zdumienie wzbudziły Państwa wątpliwości co do uznania za dowód biletów Transportu Usług Specjalistycznych, jedynej komunikacji dostępnej dla osób poruszających się na wózkach i tańszej, bo dotowanej przez PFRON. Pomijając cały etyczny wymiar tej sprawy, to tak jakby nie uznać biletu kolejowego czy tramwajowego !

Wydaje mi się, że cała nasza dyskusja trwająca - bagatela - około 6 tygodni, sukcesywnie ujawniane Państwa wątpliwości, abstrahujący od naszego wkładu pracy sposób interpretacji rozliczenia, liczne spotkania, w których z naszej strony występują osoby niepełnosprawne, pełni lub częściowi wolontariusze, a z Państwa - etatowi pracownicy w godzinach pracy, to mały przyczynek do partnerstwa agend samorządowych i organizacji pozarządowych. Ale przecież nie jest tak źle! Chciałabym na państwa ręce złożyć serdeczne podziękowania dla Pani Marioli Gołębiewskiej, która kolejne grupy szkolonych u nas osób wprowadza w tajniki praw i możliwości, jakie w pomocy społecznej mają niepełnosprawni.

Chciałam również poinformować, że choć Fundacja nie otrzymała w 2001 dotacji z Dzielnicy Praga Południe, zgłosiło się do nas dziewięciu jej mieszkańców. Trzy osoby rozpoczynają szkolenie 8 marca br. Skąd weźmiemy na to środki, nie jestem tego jeszcze pewna. Wiem natomiast, ze nie można ich zostawić samym sobie. Może, na przykład, Państwo zlecą nam szkolenia waszych pracowników, a my uzyskane środki przeznaczymy na szkolenia mieszkańców Pragi Południe.

Zapraszam serdecznie na zakończenie IX Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (współ-sponsorowanego przez Dzielnicę) w dniu 1 marca br., o godz. 10:00.

Z poważaniem
Krystyna Wojakowska-Lewicka

 

Do wiadomości:

  • Rada Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
  • Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
  • Witryna informacyjna IdN1 www.idn.org.pl 
  • Kurier IdN1

do góry Bobby Approved

INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1
webmasters@idn.org.pl

Ostatnia zmiana: 24-02-01 (jm)