Poniżej przedstawiam kilka z wielu prac, które miałem okazję stworzyć. Wśród nich znajdują się wielkoformatowe reklamy wolnostojące, strony internetowe, projekt na płytę CD-R, jedno z wielu opakowań na produkty. Nowsze prace i wiekszy ich asortyment możecie zobaczyć na mojej firmowej stronie www.studiojeden.com. 

Wykonanie projektu i przygotowanie materiału do wycięcia dla automatycznej myjni samochodowej.

(pod-zlecenie, 2000r.)

   
 

Wykonanie projektu i przygotowanie materiału do wycięcia na reklamę wielkoformatową dla hurtowni.

(pod-zlecenie, 2000r.)

   
 

Wykonanie projektu i przygotowanie materiału do wycięcia dla pizzerii "Piaski"

(pod-zlecenie, 1999r.)

   
 

Wykonanie projektu i przygotowanie materiału do wycięcia dla dwóch hurtowni.

(pod-zlecenie, 1998r.)

   
 

Wykonanie projektu płyty CD-R, i przygotowanie materiału na sitodruk.

(Firma Mikom, 1999r.)

   
 

Opakowanie na majtki.

(Firma Rege, 1999r.)

   
 

Strona internetowa [serwis] dla Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

(Łódzki Sejmik Osób
Niepełnosprawnych, 2000r.)

   
 

Strona internetowa dla Firmy Rege.

(Firma Rege, 1999r.)

   
 

Strona internetowa dla Stowarzyszenia "Węzeł"

(Stowarzyszenie "Węzeł", 1999r.)

   


dzialalnosc doswiadczenie wiecej o mnie galeria prac (poligrafia) galeria innych prac kontakt

" A L - G R A F " ,    A R K A D I U S Z   A L U K ,    P O L I G R A F I A    -   R E K L A M A,      Ł ó d ź,   u l . S r e b r z y ń s k a   8 9 / 2 5,   t e l . ( 0   4 2 )   6 3 3   6 6   1 0,   t e l . k o m .( 0   6 0 1 )   6 1 6   6 9 9       - Z A P R A S Z A M Y   D O   W S P Ó Ł P R A C Y -