Oferuję usługi w dziedzinie szeroko pojętej obsługi reklamowej Państwa Firmy. Świadczę usługi poligraficzne tj. projektowanie, skład i druk: katalogów, papierów firmowych, wizytówek, okładek na książki i płyty CD, materiałów konferencyjnych, opakowań na produkty, oraz kart świątecznych i okolicznościowych.

Poprowadzę również pełną obsługę prasową Waszej Firmy, w postaci zamawiania i przygotowania ogłoszeń reklamowych. Usługi moje obejmują również taką dziedzinę jak projektowanie stron internetowych. Jeśli chcecie Państwo promować swoją działalność również na tym rynku, nawiązując nowe kontakty z kontrahentami z całego świata, - zamówcie u mnie internetową stronę WWW.

Współpracuje tylko z profesjonalnymi, sprawdzonymi firmami mogąc w pełni realizować Państwa zamówienia z wysoką jakością wykonania i w zgodzie z Waszymi oczekiwaniami. Zamówione materiały dostarczam już gotowe, lub na życzenie klienta w formie klisz drukarskich, bądź na dyskach ZIP, CD-R.


Zapraszam do współpracydzialalnosc doswiadczenie wiecej o mnie galeria prac (poligrafia) galeria innych prac kontakt

" A L - G R A F " ,    A R K A D I U S Z   A L U K ,    P O L I G R A F I A    -   R E K L A M A,      Ł ó d ź,   u l . S r e b r z y ń s k a   8 9 / 2 5,   t e l . ( 0   4 2 )   6 3 3   6 6   1 0,   t e l . k o m .( 0   5 0 3 )   0 9 2   9 0 3       - Z A P R A S Z A M Y   D O   W S P Ó Ł P R A C Y -