Moje pierwsze doświadczenia w dziedzinie grafiki i poligrafii zdobywałem na komputerze Atari ST pod koniec lat 80-tych. Jak na tamte lata program Calamus stworzony na komputer Atari ST, był dobrym narzędziem do składu tekstu i grafiki. W roku 1992 nabyłem mój pierwszy komputer klasy PC. Zamieniłem Calamusa na pakiet Corela, którego używam do dnia dzisiejszego. Posługuję się, również innymi programami tj. PhotoShop - do obróbki grafiki bitmapowej i PageMeaker - do składu większych broszur i książek.

W 1993 r. podjąłem pracę w prywatnej firmie turystycznej w dziale poligraficznym. Składałem druki firmowe i foldery, nabierając doświadczenia i ucząc się na własnych błędach.

Pracowałem również na pół-etatu w dużej hurtowni w dziale promocji i reklamy na stanowisku operatora systemów graficznych. W 1994 roku otworzyłem własną firmę AL-GRAF i rozpocząłem prace na własny rachunek. Współpracuję z wieloma firmami tej branży, wykonując tanio i dobrze zlecone mi prace.

Miałem okazje stworzyć wiele stron WWW dla firm, stowarzyszeń i organizacji. Dzięki internetowi owocnie współpracuję z Wydawnictwami, firmami z całej Polski. W zakresie komputerowej obróbki tekstów współdziałam z firmą "MatType". Internet wykorzystuje również do utrzymywania stałego kontaktu z klientami znacznie skracając czas pomiędzy zleceniem, a wykonaniem usługi.dzialalnosc doswiadczenie wiecej o mnie galeria prac (poligrafia) galeria innych prac kontakt

" A L - G R A F " ,    A R K A D I U S Z   A L U K ,    P O L I G R A F I A    -   R E K L A M A,      Ł ó d ź,   u l . S r e b r z y ń s k a   8 9 / 2 5,   t e l . ( 0   4 2 )   6 3 3   6 6   1 0,   t e l . k o m .( 0   6 0 1 )   6 1 6   6 9 9       - Z A P R A S Z A M Y   D O   W S P Ó Ł P R A C Y -